Інститут енергетики та систем керування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Інститут енергетики та систем керування
ІЕСК.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІЕСК
Дата заснування 2001 рік
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Директор д.т.н., професор Лозинський Андрій Орестович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 127
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/iesk
Власний сайт https://www.facebook.com/iesk.lpnu

Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК) — це навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" (НУ«ЛП») утворений в листопаді 2001 року в результаті структурної реорганізації університету, який об’єднує дев’ять кафедр.


Загальна інформація

Кафедри Інституту енергетики та систем керування готують спеціалістів для роботи на важливих напрямах соціально-економічної сфери — одержання, перетворення й ощадне використання енергії та керування її потоками є вкрай необхідним для життєдіяльності та розвитку людини і суспільства загалом.

Підготовка з енергетики у Львівській політехніці розпочалась ще 1891 р. на механічному факультеті. Від серпня 1944 р., після відновлення діяльності Львівського політехнічного інституту, електричні спеціальності були зосереджені на електротехнічному факультеті, що став згодом базою для радіотехнічного, теплотехнічного, електромеханічного та електроенергетичного факультетів. Висока кваліфікація фахівців забезпечується якісною підготовкою: фундаментальною (комплекс дисциплін з математики, фізики, обчислювальної техніки та програмування), професійно орієнтованою (теоретичні основи електротехніки, прикладне програмне забезпечення, теорія автоматичного керування) та фаховою (електричні машини, електричний привод, електричні станції, електричні системи та мережі, електропостачальні системи, мікропроцесорні системи керування тощо).

На кафедрах інституту працює понад 25 докторів наук, професорів та понад 100 доцентів, кандидатів наук.

Інститут має понад 25 навчально-наукових лабораторій, відкрито навчально-наукові центри фірм «Інтер-Електрокомплект» та «Шнайдер-Електрик, РЕА». До послуг студентів — сучасні персональні комп’ютери. Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у спеціальному конструкторському бюро електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях із важливих напрямів розвитку і вдосконалення теплоенергетики, електроенергетики й електропостачальних систем, електромеханотроніки, автоматизованих систем керування та комп’ютерно інтегрованих систем. Кращі студентські роботи завойовують призові місця в конкурсах, їх публікують у науково-технічних журналах, а одержані в науково-дослідних лабораторіях результати оперативно впроваджуються у виробництво та в навчальний процес. Студенти інституту щорічно стають стипендіатами стипендії Президента України, Верховної Ради України, Обласної державної адміністрації, ВАТ «Львівобленерго», Фонду Віктора Пінчука.

У комп’ютерних класах інституту студенти навчаються використовувати сучасну обчислювальну техніку для дослідження та проектування електромеханічних перетворювачів та систем, систем електропостачання та пересилання енергії.

Кожна кафедра інституту через аспірантуру готує спеціалістів вищої кваліфікації.

Освоєння сучасних комп’ютерних технологій, економічна підготовка в галузі менеджменту та маркетингу, а також класична університетська гуманітарна підготовка дають змогу випускникам інституту стати фахівцями, які здатні працювати в державному та приватному секторах виробництва, ремонту та обслуговування елекрообладнання.

Кафедри інституту

Освітні програми інституту

Освітня програма Спеціальність
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Автоматизоване управління технологічними процесами
Атомна енергетика
Теплоенергетика
 • Теплоенергетика
 • Теплові електричні станції
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Електричні станції
 • Електричні системи і мережі
 • Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
 • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
 • Енергетичний менеджмент
 • Електромехатроніка
 • Електричні машини і апарати
 • Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Енергетична безпека
Системи енергетики сталого розвитку
 • Електричний транспорт
 • Відновлювальна енергетика

Вчена рада інституту

Науково-дослідні лабораторії

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 127 (1-ий поверх)

Тел.: +38 (032) 258-24-68, (098) 399-11-37 (дирекція)

E-mail: iesk.dept@lpnu.ua, andriy.o.lozynskyy@lpnu.ua, lozynsky@lp.edu.ua