Римар Тетяна Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Римар Тетяна Іванівна
Rymar Tetiana.jpg
к.т.н., доцент кафедри ТТАЕ
Місце народження м. Тростянець Сумської області
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»,
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність «Технологія переробки полімерів», «Атомна енергетика» (2016 р.)
Галузь наукових інтересів Вивчення закономірностей перебігу процесу сушіння дисперсних матеріалів в умовах фільтрації теплоносія
Кваліфікаційний рівень магістр з технології переробки полімерів, спеціаліст з атомної енергетики
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Римар Тетяна Іванівна — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування, заступник голови відокремленого підрозділу громадської організації "Українське ядерне товариство" у Львівській області на базі кафедри «Теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій», Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилась у м. Тростянець Сумської області, Україна.

Освіта:

У 1998 році закінчила середню спеціалізовану загальноосвітню школу № 93 з поглибленим вивчення англійської мови (м. Львів). У 2003 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Технологія переробки полімерів» з присвоєнням кваліфікації магістра з хімічної технології та інженерії. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Сушіння глини у нерухомому шарі» за спеціальністю 05.17.08 – процеси й апарати хімічної технології. У 2015 році отримала диплом доцента кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій. У 2016 році закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Атомна енергетика» з отриманням диплома спеціаліста про перепідготовку.


Тема дисертації: Сушіння глини у нерухомому шарі [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.08 / Т.І.Римар ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008.

Досвід професійної діяльності:

Основні курси

 • Тепломасообмін
 • Тепломасообмін у ядерних енергетичних установках
 • Тепломасообмінні апарати ТЕС
 • Теплообмінні апарати АЕС
 • Проектування об'єктів теплових електричних станцій

Громадська діяльність

 • З 2011 року є академічним радником Інженерної академії України зі спеціальності Енергетика (протокол № 78 від 02.06.2011 р.).
 • З грудня 2019 р. Експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм за спеціальностями 143 "Атомна енергетика" та 144 "Теплоенергетика".
 • Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 143 "Атомна енергетика".
 • З 2023 року Член відокремленого підрозділу громадської організації "Українське ядерне товариство" у Львівській області на базі кафедри «Теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій», Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові інтереси

Наукові інтереси: Теплообмін енергетичних систем з нанорідинами.

Профіль у:

Нагороди, відзнаки та сертифікати

 • 2016 р. – Премія ДП НАЕК "Енергоатом" "Кращий викладач року";
 • 2018 р. – Диплом за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки;
 • 2020 р. – Премія ДП НАЕК "Енергоатом" "Кращий викладач року";
 • 2021 р. – Грамота Національного університету "Львівська політехніка" за значні досягнення в навчальній та науковій роботі;
 • 2021 р. – ІІ премія у номінації «Найкраща монографія» у Конкурсі Національного університету "Львівська політехніка" (монографія: «Підвищення ефективності роботи РПП та економічності котлоагрегатів ТЕС»);
 • 2021 р. – Подяка керівнику переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі "ЕНЕРГЕТИКА" у 2020/2021 навчальному році;
 • 2023 р. – Подяка Українського ядерного товариства за вагомий внесок у розвиток ядерної науки та освіти, підтримку ядерної галузі України та з нагоди 30-річчя створення ГО "УкрЯТ".

Вибрані публікації

Має 112 публікацій, з них 95 наукових, в т.ч. 80 у фахових виданнях, та 23 навчально-методичного характеру.

Статті у виданнях розміщених у міжнародній наукометричній базі даних Scopus та Web of Science:

 1. Rymar T. I., Kazmiruk М. Data analysis of the turbulent flow of nanofluids «water-Al2O3» and «water-TiO2» in the Slinky collector of the heat pump // IEEE 17th International conference on computer science and information technologies : proceedings, 10–12 November 2022, Lviv, Ukraine. – 2022. – C. 357–360. (SciVerse SCOPUS). DOI: https://ieeexplore.ieee.org/document/10000767
 2. Rymar T., Kazmiruk M., Shyika I. The Efficiency of Nanofluid Use in the Heat Supply System of a House with a Geothermal Heat Pump // Nanomaterials: Applications & Properties (NAP): 11th International Conference, Odessa, Ukraine 5-11 September 2021, – 2021. DOI: 10.1109/NAP51885.2021.9568625 (SciVerse SCOPUS). https://ieeexplore.ieee.org/document/9568625
 3. Solving stefan’s linear problem for drying cylindrical timber under quasi-averaged formulation / Gayvas, B.I., Dmytruk, V.A., Semerak, M.M., Rymar, T.I. Mathematical Modeling and Computing, 2021, 8(2), pp. 150 – 156. (SciVerse SCOPUS). DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.02.150.
 4. Kaletnіk G., Tsurkan O., Rymar T., Stanislavchuk O. Dеtermination of the kinetics of the process of pumpkin seeds vibrational convective drying // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2020. – № 1/8 (103). – С. 50 – 57. (SciVerse SCOPUS). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.195203.
 5. Semenyshyn Y., Atamanyuk V., Rymar T., Ivashchuk O., Hlukhaniuk A. Mass transfer in the solid-liquid system: mechanism and kinetics of the extraction process // Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, № 1. – P. 121 – 128. (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index). DOI: https://doi.org/10.23939/chcht14.01.121.

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Semenyshyn Y., Atamanyuk V., Dobrovetska O., Rymar T. Oil extraction from the sunflower seeds, mechanism and kinetics of the process // Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, № 1. – P. 155 – 160.
 2. Семенишин Є.М. Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини органічними розчинниками / Семенишин Є.М., Іващук О.С., Римар Т.І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – № 886. – С. 177 – 183.
 3. Мисак Й.С. Дослідження економічних показників роботи модернізованого РПП-98 / Мисак Й.С., Заяць М.Ф., Римар Т.І. // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2017. – № 4. – С. 27 – 34. (Ulrich's Periodicals Directory).
 4. Mysak J. Enhancement of reliability and efficiency of coolisng towers of nuclear power plants/ Mysak J., Kuznetsova M., Rymar T., Matiko F. // Праці Одеського політехнічного університету. – 2017. – Вип. 3 (53). – С. 54 – 58.
 5. Семенишин Є.М. Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини / Семенишин Є.М., Римар Т.І. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – С. 298 – 303.
 6. Tsurkan O. Kinetic features of vibrating and filtration dewatering of fresh-peeled pumpkin seeds / Tsurkan O., Gerasimov O., Polyevoda Y., Tverdokhlib I., Rimar T., Stanislavchuk O.// INMATEH - Agricultural Engineering. – 2017. – Том 52 № 2/2017. – С. 69 – 76. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 7. Семенишин Є.М. Кінетика розчинення пласта, розміщеного в твердому пористому середовищі / Семенишин Є.М., Римар Т.І. // Хімічна промисловість України. – 2016. – Том 2. – С. 33 – 37.
 8. Семенишин Є.М. Рівновага, механізм і кінетика процесів екстрагування та сушіння / Семенишин Є.М., Цюра Н.Я., Римар Т.І., Крвавич А.С. // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Том 80/41. – С. 38 – 44. (EBSCO, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory).
 9. Цуркан О. В. Гідродинаміка процесу фільтраційного зневоднення свіжеочищеного насіння гарбуза з вібраційною активацією / Цуркан О. В. Герасимов О. О., Римар Т. І., Станіславчук О. В // Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 2 (74). – С. 138 – 144.
 10. Зниження теплового забруднення котлів ТП – 100 та ТП-92 за допомогою термоелектричних елементів / Мисак Й.С., Кравець Т.Ю., Римар Т.І. // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України, № 2, – Київ. – 2010. – С. 205 – 207. (фахове видання).
 11. Ресурсозбереження під час сушіння колоїдних матеріалів у нерухомому шарі / Римар Т.І. // Вісник інженерної академії України. Теоретичний і науково-практичний журнал інженерної академії України, № 1. – Київ. – 2009. – С. 193 – 196. (фахове видання).
 12. Утилізація твердих побутових відходів на наявних комунальних ТЕЦ / Рижий В.К., Римар Т.І., Тимофєєв І.Л.// Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. Вісник НУ «Львівська політехніка» – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – № 712. – 2011. С. 17 – 22. (фахове видання).
 13. Методика розрахунку прямотечійного та протитечійного екстракторів для екстрагування цільових компонентів з шару пористих структур / Семенишин Є.М., Римар Т.І. // Хімія, технологія речовин та їх застосування. Вісник НУ «Львівська політехніка» Львів: – 2014. № 787. – С. 331 – 336. (фахове видання).
 14. Кінетика екстрагування цільових компонентів з пористих структур у протитечійно-ступінчастих екстракторах періодичної дії / Семенишин Є.М., Римар Т.І., Стадник Р.В. // Хімічна промисловість України. 2014. – № 6 (125). – С. 3 – 6.


Є співавтором монографій:

 1. Мисак Й.С. Підвищення ефективності роботи РПП та економічності котлоагрегатів ТЕС: монографія / Й.С. Мисак, Т.І. Римар, М.Ф. Заяць. – Львів: Растр-7, 2018. – 244 c.
 2. Використання лазерних комплексів для різання та декоративної обробки деревини: Монографія / І.М. Озарків, Й.С. Мисак, І.А. Соколовський та ін.; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л.: НВФ "Укр. технології", 2011. – 120 с.

Є співавтором підручника:

 1. Процеси та апарати хімічних технологій: [навч. посіб.]. Ч. 4 / Я. М. Ханик, І. О. Гузьова, Т. І. Римар, Л. З. Білецька ; за ред. Я. М. Ханика. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — 300 с.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79000, Львів; 10 - й корпус, кімната 201

Tел. +38 (032) 258-25-15

E-mail: Tetiana.I.Rymar@lpnu.ua