Кафедра хімічної технології переробки пластмас

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра хімічної технології переробки пластмас
ХТПП.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ХТПП
Дата заснування 1965 рік
К-сть аспірантів 4
К-сть кандидатів наук 12
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Завідувач кафедри д. т. н., професор Левицький Володимирович Євстахович
Розташування (адреса) пл. Св. Юра, 3/4, м.Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 146
Періодичне друковане видання Журнал Chemistry & Chemical Technology
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/htpp

Кафедру хімічної технолдогії хімічної технології переробки пластмас засновано 1965 року. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

Історія кафедри

Кафедру засновано в 1965 році. У цьому ж році було здійснено перший випуск фахівців за спеціальністю «Технологія пластичних мас та синтетичного каучуку» та відкрита спеціальність «Технологія переробки пластмас». При кафедрі створено науково-дослідний сектор і підрозділ проблемної лабораторії з синтезу термотривких гетероциклічних полімерів, модифікації полімерів, розвивається напрямок переробки пластмас.

З 1973 року розпочинаються наукові дослідження в галузі застосування полімерів у процесах холодної механообробки твердих тіл неорганічної природи. З 1976 проводяться дослідження з розробки синтезу та застосування полімерів медичного призначення, зокрема в області синтезу високогідрофільних (ко)полімерів для корегуючих і лікувальних контактних лінз. Також розвивається напрям наукових досліджень з розроблення технології виробництва та переробки сумішей полімерів, модифікації та переробки олігомерних смол, а також з утилізації вторинної полімерної сировини.

З 1992 року кафедра акредитована за вищим 4 рівнем фахової підготовки і одержала право випуску фахівців середньої і вищої кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр) за двома спеціалізаціями:

  «Хімічні технології високомолекулярних сполук» з можливими напрямками — хімічна технологія пластмас; хімічна технологія синтетичного каучуку; технологія лаків та фарб; технологія біомедполімерів.
  «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» з можливими напрямками — технологія переробки пластмас; технологія формування виробів з еластомерів; технологія полімерних плівкових, клейових матеріалів та покрить; технологія формування полімерних імплантатів та полімерних лікарських форм; основи конструювання пластмасових виробів та оснащення; контроль та сертифікація полімерної продукції і пластмасових виробів, які з 2016 року увійшли як спеціалізації у загальну затверджену спеціальність «Хімічні технології та інженерія».

З метою практичної підготовки студентів здійснюється навчання в лабораторіях кафедри, які поділені за циклами: хіміко-технологічний; механічно-технічний; фізико-хімічний; техніки переробки пластмас і еластомерів; лабораторія сертифікації полімерних матеріалів.

Крім того, згідно з програмою Навчально-виробничого комплексу між кафедрою і провідними виробництвами західного регіону України, студенти проходять навчально-ознайомчу, виробничу та переддипломну практики на цих підприємствах, в тому числі на основі індивідуальних угод на наскрізну практику студенти мають можливість подальшого працевлаштування.

Студенти кафедри мають можливість навчання у Люблінській і Вроцлавській політехніках (Польща) за програмою подвійного диплому (отримавши диплом європейського зразка) та за програмою обміну, а також за програмою Ерасмус+ у Польщі та Словаччині.

Викладацький склад кафедри

Колектив кафедри.jpg

Наукова діяльність

На кафедрі ХТПП створена наукова школа за науковим напрямком «Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікування, суміщення та перероблення функціоналізованих (ко)полімерів, полімерних композитів і виробів зі спеціальними властивостями», в межах якої здійснюються наступні фундаментальні та прикладні дослідження:

  створення гідрогелевих функціонально-активних кополімерів біомедичного призначення;
  дослідження сумішей термопластичних полімерів та розроблення матеріалів з прогнозованими властивостями;
  дослідження олігомерних композицій для створення клейових та ізоляційних матеріалів зі спеціальними властивостями;
  полімерні мембрани і технологія їх формування;
  розроблення технології одержання полімерних гранульних і капсульованих форм пролонгованого вивільнення ліків;
  дослідження закономірностей формування полімерних нанокомпозитів;
  розроблення технології одержання водо- і киснепроникних синтетичних волокон з антистатичними властивостями;
  дослідження закономірностей формування остеопластичних наповнених пористих композитів для заміщення кісткових тканин;
  наукові основи хімічної й фізичної модифікації полімерів, у т.ч. у процесах переробки;
  розроблення полімервмісних технологічних середовищ для механічної обробки твердих тіл;
  синтез термотривких технологічних гетероциклічних та гетероланцюгових полімерів.

Розроблена наукова продукція (гідрогелеві м’які та ультратонкі контактні лінзи «Акрилан-ЛПІ» та «Гліпокс», мембрани для очищення крові, капсулювання ліків та лікувальних пов’язок, еластогелеві матеріали для протезування в стоматології «Еластогель», полімервмісні мастильно-охолодні рідини марок МХО для механічної обробки твердих тіл), антикорозійні покриття та технологічні матеріали на основі полівінілхлориду і реакційних олігомерів. Розробки за основними експлуатаційними властивостями переважають або знаходяться на рівні кращих світових аналогів.

З початку заснування школи захищено 5 докторських, 55 кандидатських дисертацій, близько ста магістерських робіт, опубліковано 3 підручники, 8 навчальних посібників, 6 монографій, понад 2000 наукових праць, у т.ч. 100 у зарубіжних виданнях, отримано 180 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, зроблено понад 1000 доповідей на конференціях різного рівня, у т.ч. міжнародних.

В даний час на кафедрі виконуються два держбджетних проекти: ДБ «Наногель» і ДБ «ПВП». Також виконується Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень під керівництвом доктора технічних наук, доцента Гриценка Олександра Миколайовича.

Науково-дослідні лабораторії:

Партнери кафедри

  Кафедра біоматеріалів (м.Краків, Польща) у рамках угоди про співпрацю між Національним університетом “Львівська політехніка” і Гірничо-металургійної Академії ім.С.Сташіца

Department of Biomaterials, AGH University of Science and Technology

Веб-сайт: www.agh.edu.pl

Співпраця з метою виконання погоджених спільних наукових та навчальних проектів, а також обміну науково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами кафедр

  Кафедра переробки полімерів і маркетингу продукції (м.Ченстохова, Польща) у рамках угоди про співпрацю між Національним університетом “Львівська політехніка” і Ченстоховською Політехнікою

Department of Polymer Processing, Częstochowa University of Technology

Веб-сайт: http://ipp.pcz.pl

Співпраця з метою встановлення наукових і дидактичних контактів, обміну науковими дослідженнями; підняття освітніх ініціатив серед науково-педагогічних працівників на реалізацію спільних науково-дослідних проектів.

  Кафедра переробки полімерів (м.Люблін, Польща) у рамках угоди про співпрацю між Національним університетом “Львівська політехніка” і Люблінською Політехнікою

Department of Polymer Processing, Lublin University of Technology

Веб-сайт: www.pollub.pl

Співпраця з метою виконання спільних наукових проектів, зміцнення дидактичного (навчального) потенціалу молодих науковців-дослідників та обміну персоналом, а також спільні дії і взаємодоповнення для сприяння передачі знань між партнерами

  Кафедра технологій і матеріалів (м. Кошице, Словаччина) у рамках міжнародного Гранту FP7-Pirses-GA-2010-269177 між Національним університетом “Львівська політехніка” і Технічним університетом Кошице

Department of Technologies and Materials, Technical University of Kosice

Веб-сайт: http://www.tuke.sk/

Співпраця з метою виконання програми Гранту, а також погоджених спільних наукових та навчальних проектів, обміну науково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами кафедр за програмою Ерасмус+.

  Кафедра інженерії і технології полімерів (м. Вроцлав, Польща) у рамках угоди про співпрацю між Національним університетом “Львівська політехніка” і Вроцлавською політехнікою

Department of Polymer Engineering and Technology, Wroclaw University of Science and Technology

Веб-сайт: http://pwr.edu.pl

Співпраця з метою виконання погоджених спільних наукових та навчальних проектів, обміну науково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами кафедр за програмою Ерасмус+.

  Кафедра полімерної інженерії (м. Міньйо, Португалія) у рамках міжнародного Гранту RISE-GA-734205 (2016)-NEWEX Програми Horizon 2020

Department of Polymer Engineering, University of Minho

Веб-сайт: https://www.uminho.pt

Співпраця з метою виконання погоджених спільних наукових та навчальних проектів, обміну науково-педагогічними працівниками, аспірантами і студентами кафедр за програмою Ерасмус+.

Навчальний процес

Кафедра Хімічної технології переробки пластмас здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр напряму «Хімічна технологія».

Кафедра готує:

  Бакалаврів за спеціальністю: 161 — Хімічні технології та інженерія. Термін навчання — 4 роки. Студент, який отримав освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, може продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. 
  Магістри готуються з таких спеціалізацій: 
    Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів; 
    Хімічні технології високомолекулярних сполук. 

Крім базової підготовки в межах спеціаізації «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» ведеться підготовка фахівців за такими напрямками:

  технологія переробки пластмас; 
  технологія формування виробів з еластомерів; 
  технологія полімерних плівкових, клеючих матеріалів та покрить; 
  технологія формування полімерних імплантантів та полімерних лікарських форм; 
  основи комп’ютерного конструювання пластмасових виробів та оснащення; 
  контроль якості полімерної продукції і пластмасових виробів;
  полімерне матеріалознавство;
  фізико-хімія полімерів і композитів;

В межах спеціалізації «Хімічні технології високомолекулярних сполук», крім базової підготовки, ведеться підготовка фахівців за напрямками:

  хімічна технологія пластмас; 
  хімічна технологія синтетичного каучуку; 
  технологія лаків та фарб; 
  технологія біомедполімерів;
  основи технології нанокомпозитів;
  використання комп’ютерних технологій у виробництві та переробленні полімерів.

Більш детально ознайомитися з робочими програмами дисциплін, які викладаються на кафедрі, можна за адресою: http://lp.edu.ua/education/majors

  бакалавр за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія
  магістр за спеціалізацією «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів»
  магістр за спеціалізацією «Хімічні технології високомолекулярних сполук»

Кафедра готує кандидатів та докторів наук за спеціальностями:

  02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук
  05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів.

Студенти спеціалізації «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» отримують всесторонню підготовку з проектування технологічних процесів виготовлення пластмасових виробів будь-якого призначення (побутові, медичні, будівельні, загально-технічного і спецпризначення в т.ч. вироби радіоелектронної, машинобудівної, авіаційної і медичної техніки тощо), з технології пакувальних матеріалів та пакувальних виробництв; конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх виготовлення (литтєві форми, форми для пресування, екструзійні головки тощо); у керуванні обладнанням з виготовлення пластмасових виробів; проектування технологічних процесів та форм з допомогою комп’ютерної техніки.

Студенти спеціалізації «Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів» можуть виконувати наступну професійну роботу:

  на підприємстві: розробляти технологічні процеси переробки пластмас, керувати цими процесами; конструювати вироби з пластмас та виробниче оснащення; вибирати матеріал для будь-яких цілей і здійснювати підготовку виробничого процесу його переробки; проводити механічну обробку пластмас, з’єднання пластмасових деталей (зварювання, склеювання); 
  в лабораторіях: випробовувати полімери та вироби на їх основі, визначати технологічні характеристики пластмас. 

Фахівці працюють на посадах: головного технолога підприємств з виготовлення пластмасових виробів, інженера-технолога, інженера-конструктора, керівника дільниці, начальника цехів і лабораторій, викладача навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, ливарника вищої кваліфікації при роботі на устаткуванні з програмним керуванням.

Працевлаштування випускників здійснюється на підприємствах з переробки пластмас, або на підприємствах, які мають у своїй структурі дільниці з переробки пластмас, зокрема: ТзОВ «Електрон-Побутприлад» (м. Львів), ВАТ «Електрон» (м. Львів), ТзОВ «Віконт-2» (м. Львів), ТзОВ «Європласт» (с.м.т. Шкло), ТзОВ "Ельпласт«(м. Городок), СП «Ламела» (м. Новояворівськ), ТОВ «Пласт» (м. Мукачево), СП «Хемосвіт» (м. Луцьк), ТзОВ «Вінісін» (м. Калуш), ТзОВ «Синтра» (м. Калуш), "Fabryka plastikow pomerania"(м. Квідзин, Польща) тощо.

Студенти спеціалізації «Хімічні технології високомолекулярних сполук» є творцями сучасних матеріалів і технологій їх синтезу.

Об’єктом діяльності фахівців напрямку є:

  розроблення технологічних процесів виробництва полімерів, олігомерів, медполімерів та керування цими процесами; 
  розроблення нових марок полімерних і композиційних матеріалів, клеїв, лаків, герметиків; 
  синтез та застосування полімерів медичного призначення (контактні лінзи, стоматологічні пломбувальні матеріали, відбиткові матеріали, матеріали для стоматологічних протезів, полімерні імплантати); 
  випробування та аналіз пластмас і полімерної сировини; 
  маркетинг пластмас, полімерів медичного призначення; 
  полімерні мембрани та мембранні технології. 

Спеціалісти працюють на посадах: головного технолога підприємств із синтезу полімерних матеріалів, композитів, лаків, фарб, герметиків, клеїв, інженера хіміка-технолога, керівника дільниці синтезу, начальника та інженера центральних лабораторій, інженера-дослідника науково-дослідних лабораторій, викладача навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Розподіл спеціалістів здійснюється згідно вимог виробництв України, зокрема: ВАТ «Карпатнафтохім» (м. Калуш), ВАТ «Барва» (м. Івано-Франківськ), ТОВ «Живиця-Плюс» (смт. Вигода), ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» (с. Ямниця, Івано-Франківська обл.) тощо. Випускники, крім того, успішно працюють у науково-дослідних інститутах, таких як Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (м.Київ), Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості (м. Львів), об’єднання «Карат» (м. Львів), у центрально-заводських та інших випробовувальних лабораторіях та ряду інших матеріалознавчих наукових закладах і ряду кафедр «Львівської політехніки».

Навчальні лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням на якому досліджуються фізико-механічні, реологічні, хімічні та технологічні характеристики полімерів, процеси пов’язані з екструзією, литтям під тиском, пресування полімерів, склеюванням та зварюванням, механічною обробкою полімерних виробів. У лабораторіях із синтезу високомолекулярних сполук студенти працюють над одержанням полімерів, клеїв та герметиків, синтезують та досліджують нові полімерні полімерні матеріали та композити.

Студенти на виробничій практиці на ТзОВ «Ламела», м. Новояворівськ

Студенти кафедри ХТПП, починаючи з ІІІ курсу щороку проходять практику (ознайомчу, виробничу, переддипломну) на підприємствах із переробки та синтезу полімерів:

  Fabryka plastikow pomerania«, Польща, м. Квідзин; 
  ДП «Полімер-Електрон», м. Львів; 
  ТзОВ «Завод «Електропобутприлад», м. Львів; 
  Корпорація «Енергоресурс-Інвест», м. Львів; 
  АПП «Львівське», м. Пустомити; 
  ТзОВ «Ламела», м. Новояворівськ; 
  ЗАТ «Синтра», м. Калуш; 
  ТзОВ «Карпатнафтохім», з-д «Поліолефін» м. Калуш; 
  ТзОВ «Карпатнафтохім», з-д «Хлорвініл», м. Калуш; 
  ТзОВ «Вінісін», м. Калуш 

Вказані підприємства за рівнем технологій та оснащення є передовими в галузях технології та переробки пластичних мас і відповідають вимогам практики та профілю підготовки студентів.

Під час проходження практики студенти знайомляться з підприємствами, виробничими процесами, у т.ч. із загальною і виробничою структурою підприємств, функціями та взаємозв’язками окремих цехів, служб, вивчають технологічні особливості та організацію виробництва із синтезу та переробки пластичних мас, конструктивні елементи оснащення, знайомляться з обов`язками інженерно-технічного персоналу, з функціями відділів та служб. Студенти отримують практичні знання з економічних та організаційних питань, вивчають техніку безпеки, охорону праці і довкілля, заходи по створенню безвідходної технології.