Мелень Михайло Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мелень Михайло Володимирович
Melen.jpg
к.т.н., доцент, доцент кафедри
Дата народження 23.10.1946 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність радіотехніка
Галузь наукових інтересів забезпечення надійності радіоелектронної апаратури шляхом оптимізації процесів її проектування
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Мелень Михайло Володимирович — кадидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 23 жовтня 1946 року.

У 1974 році закінчив з відзнакою радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту.

Згідно направлення був залишений на роботу в науково-дослідному секторі вказаного ВУЗу.

Після захисту дисертації працював завідувачем науково-дослідної лабораторії кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання».

З 1990 року старший викладач кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання», а з 2004 року – доцент цієї кафедри.

Науково-педагогічний стаж: 35 роки.

Основні лекційні курси

 • «Радіотелеметричні системи»,
 • «Контроль і діагностика радіоелектронної апаратури»,
 • «Проектування пристроїв медичної радіоелектронної апаратури»,
 • «Модеми телекомунікаційних систем»,
 • «Інформаційно-вимірювальні системи авіоніки».

Захоплення : Філателія, нумізматика.

Наукова робота

Тема дисертації

В 1988 році після закінчення цільової аспірантури в Московському авіаційному інституті ім.. С. Орджонікідзе захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.21«Радіотехнічні системи спеціального призначення».

Напрям наукових досліджень

 • Забезпечення надійності радіоелектронної апаратури шляхом оптимізації процесів її проектування.

Є автором більше 75 наукових праць, серед яких 20 авторських свідоцтв на винаходи, а також трьох навчальних посібників.

Вибрані публікації

 1. Основи теорії електронних кіл та сигналів у тестах, задачах та розрахункових завданнях. Бондарєв А. П., Желяк Р. І, Капустій Б, О., Мандзій Б. А., Мелень М. В., Якубенко В. М. — Львів: Ліга-Прес, 2006 р.
 2. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт «Моделювання і дослідження осциляторних методів вимірювання показників артеріального тиску крові» з дисциплін «Автоматична обробка біомедичних сигналів», «Біотелеметрія»,«Проектування пристроїв медичної радіоелектронної апаратури», «Методи та засоби функціональної діагностики» і «Метрологія, стандартизація та сертифікація медичної радіоелектронної апаратури» для студентів спеціальностей 7.090702 та7.091002 / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: A. П. Бондарєв, Р.І. Желяк,М.В. Мелень. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2003. — 15 с. —Бібліогр.: с. 15 (6 назв)
 3. Пристрій для визначення флуктацій частоти високостабільних генераторів / Б. О. Павлов,М. В. Мелень // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп.ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С.85-89. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 6 назв.
 4. The research of emergence of radio electronic devices quality forming systems / Yu.Bobalo, L. Nedostup, M. Kiselychnyk, M. Melen // CPEE 2010: ^imputationa!problems of electrical engineering, Sept. 13-16, 2010 : proceedings / Univ. ofWest Bohemia. — Pilsen : Dragon Print, 2010. — P. 36. — Bibliogr.: 3 titles.
 5. М.В. Мелень, В.М. Когут, Б.О. Павлов. Аналіз режиму регенеративного підсилення в транзисторному автодині //Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.]/ відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2007. — С. 75-79. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 695). —Бібліогр.: 2 назв
 6. Вибір проміжної частоти у разі автодинного перетворення / Б. О. Павлов, М. В. Мелень // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С. 32–34. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 705). — Бібліогр.: 2 назви.
 7. Пристрій для визначення флуктацій частоти високостабільних генераторів / Б. О. Павлов, М. В. Мелень // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С. 85–89. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Predicting the reliability of radio-electronic devices by the results of production defectiveness monitoring / Yu. Bobalo, L. Nedostup, M. Kiselychnyk, M. Melen // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнар. симп. CPEE’2011, 5— 7 верес. 2011 р., Кострино, Закарп. обл., Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Варшав. технол. ун-т, Лодз. техн. ун-т, Ун-т Зах. Богемії. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — C. 53. — Bibliogr.: 3 titles.
 9. Research into emergence of radio electronic devices quality forming systems / Yu. Bobalo, L. Nedostup, M. Liselychnyk, M. Melen // Przegld Elektrotechniczny. — 2011. — Rocz. 87, № 5. — S. 14–16. — Bibliogr.: 4 titles.
 10. Ю.Я. Бобало, М.Д. Кіселичник, М.В. Мелень, Ф.Б. Павлов. Модернізація ферозондового магнітометра. Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка” Радіоелектроніка та телекомуніка-ції. – 2018. – № 885. – С. 3 – 7.
 11. Magnetometer on Avalanche Transistor / Myroslav Kiselychnyk, Mykhailo Melen, Fedir Pavlov // 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecom-munications and Computer Engineering (TCSET). Conference Proceedings. – Lviv-Slavske, Ukraine, February 20-24, 2018.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 101,

т. +38 (032) 258-21-56

e-mail: Mykhailo.V.Melen@lpnu.ua