Капустій Борис Омелянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Капустій Борис Омелянович
Kapustiy.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 16.08.1949 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет ім. Ів. Франка
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність Радіофізика
Галузь наукових інтересів математичне моделювання систем розпізнавання образів
Кваліфікаційний рівень Радіоіфізик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Капустій Борис Омелянович — кадидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірюваннь Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

 • Народився 16 серпня 1949 року.
 • Закінчив у 1971 р. Львівський державний університет ім. Ів.Франка за спеціальністю «Радіофізика».
 • Науковий ступінь канд. техн. наук здобув у 1983 р. в Московському вищому технічному училищі ім. М. Баумана.
 • Вчене звання доцента присвоєне в 1992 р.
 • Науково-педагогічний стаж становить 35 р.
 • На кафедрі відповідає та керує науковою роботою студентів.
 • Під його керівництвом за період з 2008 по 2011 рік представлено 10 робіт на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, за які отримано 2 дипломи за ІІІ місце і 1 грамоту за участь; 30 студентів брало участь у студентських науково-технічних конференціях.
 • Під його керівництвом студентами опубліковано самостійно та у співавторстві 18 статей та тез доповідей.
 • У 2009 – 2011 рр. 35 студентів було учасниками Всеукраїнської студентської олімпіади з радіотехніки ( 3 дипломи за І місце і 1диплом за ІІІ місце).
 • Кращі студенти отримують стипендію фонду В. Пінчука та стипендію ім.. Ю.Рудавського.

Основні лекційні курси

 • «Технічна електроніка»,
 • «Пристрої побутової радіоелектроніки»,
 • «Цифрові пристрої та мікропроцесори»,

а також по дисципліні за профілем магістерської підготовки «Цифрова обробка зображень».


Захоплення: закордонний туризм.

Напрям наукових досліджень

 • математичне моделювання систем розпізнавання образів


Видавнича діяльність

Автор 85 наукових робіт, 1 монографії та 6 публікацій у закордонних наукових виданнях Білорусі, Латвії, Німеччини Росії.

Має в доробку 49 методичних праць, серед них 7 навчальних посібників.

Вибрані публікації

 1. Капустій Борис Омелянович, Русин Богдан Павлович,Таянов Віталій Анатолійович. Системи розпізнавання образів з малими базами даних / НАН України; Фізико- механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка /Богдан Павлович Русин (ред.). — Л. : Сполом, 2006. — 152с. : рис. — Бібліогр.: с. 141-148. —ISBN 966-665-356-7.
 2. Основи цифрової мікросхемотехніки. Капустій Б. О., Надобко О. В.,Мандзій Б. А. – К.: НМК ВО, 1992. – 152с.
 3. Функціональна надійність цифрових пристроїв. Бобало Ю. Я., Капустій Б. О., Мандзій Б. А. – Львів: ДУ ЛП, 1997. - 160с.
 4. Схемотехніка аналогових та цифрових мікросхем. Капустій Б. О., КіселичникМ. Д., Віхоть І. В. - Львів: ДУ ЛП, 2001. - 93с.
 5. Алгоритм дослідження стійкості вимірювальних перетворювачів, які працюють на несучій частоті / Б. Капустій, О.Надобко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. -№ 477: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 157-160. — Бібліогр.: 6 назв.
 6. Про особливості стохастичних характеристик коефіцієнта надійності розпізнавання для об’єктів з класу R / Б.Русин, В. Таянов, Б. Капустій // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». —2003. — № 477: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 69-76. — Бібліогр.: 9назв.
 7. Розподіл середньоквадратичних відстаней між об’єктами в просторі R2 / Б.О. Капустій, Б.П. Русин, В.А. Таянов// Відбір і оброб. інформації : Міжвід. зб. наук. пр. — Л., 2003. -Вип. 19(95). — С. 110-114. — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Капустій Б.О., Надобко О.В. Дослідження ефективності методів покращення зображень// Вісн.Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2010. — № 680: Радіоелектрон. тателекомунікації. — С. 59-66. — Бібліогр.: 8 назв.
 9. Капустій Б.О., Надобко О.В., Білик О.Л. Дослідження достовірності виявлення об’єктів на зображенні кореляційним методом// Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2009. — № 645: Радіоелектрон. та телекомунікації. — С. 79-86.— Бібліогр.: 3 назв

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 103 ,

т. +38 (032) 258-21-56

e-mail: bkapustiy@polynet.lviv.ua