Медиковський Микола Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Медиковський Микола Олександрович
Medyk1.jpg
д.т.н, професор, директо ІКНІ
Дата народження 13 травня 1955 р.
Місце народження с. Смига на Рівненщині
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність електротехніка
Галузь наукових інтересів моделі стохастичних динамічних процесів в складних об'єктах керування
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик.
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник д.т.н., старший науковий співробітник Сікора Любомир Степанович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури м. Львів
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедра автоматизованих систем управління.

Медиковський Микола Олександрович — доктор технічних наук, професор кафедри автоматизованих систем управління, директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 13 травня 1955 р. у с. Смига на Рівненщині.

Знання мов: англійська, польська, російська — відмінно.

Є членом двох спеціалізованих Вчених рад із захисту дисертацій та редколегії Вісника «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Входив до складу програмних комітетів багатьох міжнародних наукових конференцій.

У період 2005–2008 рр. виконував обов’язки заступника директора — декана базової вищої освіти.

Освіта:

Заочно навчався у фізико-математичній школі Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

Випускник електроенергетичного факультету (1978 р.), Львівського політехнічного інституту, здобув фах інженера-електрика.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 2004 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».

Тема дисертації — Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об'єктами[Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Медиковський Микола Олександрович ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації, НАН України, Держ.НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 472 арк. : рис. — Бібліогр. : арк. 383–422.

Науковий консультант — доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Сікора Любомир Степанович, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури м. Львів.

Професійна діяльність:

З 1979 р. працював у Львівському державному аграрному університеті на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи.

З 2002 р. працював на кафедрі автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка» на посаді професора.

У період 2011–2014 рр. — завідувач кафедри автоматизованих систем управління, директор Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

З 2015 р. — професор кафедри автоматизованих систем управління, директор Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Нагороди та відзнаки

200px-Kmu1.jpg 120px-Medal-cabinet-ministriv.png Почесна грамота Кабінету міністрів України (2001 р.).

Педагогічна діяльність

Здійснює керівництво дипломними проектами та магістерськими роботами, є головою методичної комісії напряму «Компютерні науки».

Курси, які викладає:

 • Надійність систем

Наукові інтереси

 • Моделі стохастичних динамічних процесів в складних об'єктах керування

Вибрані публікації

Автор понад 90 наукових праць, серед яких 3 монографії.

Серед них:

 1. Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об'єктами [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук:05.13.06 / Медиковський Микола Олександрович ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 33 с.
 2. Математично-логічні концепції синтезу процедур роз'язання проблемних задач, управління складними системами [Текст] / В.В. Грицик [та ін.]. — Л. : [б.в.], 2000. — 63 с. : рис. — (Препр. / НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури ; № 7-2000). — Бібліогр. : с. 63.
 3. Моделі стохастичних динамічних процесів в складних об'єктах керування та інформаційні технології опрацювання даних про їх стан в умовах збурень [Текст] / М.О. Медиковський, Л.С. Сікора. — Л., 1999. Ч. 1 : Ймовірнісні моделі полів як інформаційні образи простору станів об'єктів керування. — 1999. — 44 с. : рис. — (Препр. / НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури ; № 7-1999).
 4. Моделі стохастичних динамічних процесів в складних об'єктах керування та інформаційні технології опрацювання даних про їх стан в умовах збурень [Текст] / М.О. Медиковський, Л.С. Сікора. — Л., 1999. Ч. 2 : Структурні моделі та інформаційні технології опрацювання даних в умовах збурень. — 2000. — 52 с. : іл. — (Препр. / НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури ; №8-2000). — Бібліогр. : с. 50–51.
 5. Інформаційні технології контролю та управління енергоактивними об'єктами [Текст] / М.О. Медиковський. — Л. : [б.в.], 2001. — 247 с. : рис. — Бібліогр. : с. 238–246. — ISBN966-7910-07-5.
 6. Перспективні інформаційні технології в системах автоматичного управління енергоактивними об'єктами виробничих структур [Текст] / Л.С. Сікора [та ін.] ; НАН України, Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л. : [б.в.], 2002. — 416 с. : рис. — ISBN 966-7510-01-8.
 7. Автоматизація керування енергоактивними об'єктами при обмежених ресурсах [Текст] / М.О. Медиковський, Л.С. Сікора ; Держ. НДІ інформ. інфраструктури НАН України, Інж. акад. України, Центр стратег. дослідж. еко-біотехн. систем. — Л. : [б.в.], 2002. — 298 с. : рис. — (Серія ТСС : конфлікти, ресурси, стратегії ; т. 7). — Бібліогр. : с. 231–251. — ISBN966-547-098-1.
 8. Пат. 38485А Україна, МПК H01R39/00, H01R39/30. Струмознімальний пристрій / Ванкевич П.І., Затхей Б.І., МедиковськийМ.О. (Україна) ; №2000074142 ; Заяв.13.07.2000 ; Опуб. 15.05.2001 ; Бюл. №4-ІІ. — 6с.
 9. Пат. 61187АУкраїна, МПК F03D1/00. Неповоротна вітроустановка / Медиковський М.О., Воробкевич В.Ю.,Дедишин І.Я., Сиротюк В.М., Сиротюк С.В., Підгурський В.М. (Україна) ; — №2001117719 ; Заяв. 12.11.2001 ; Опуб.17.11.2003 ; Бюл. №11. — 4 с.
 10. Пат. 53899А Україна, МПК F03D1/00. Регульована вітроустановка / Медиковський М.О., Воробкевич В.Ю., Дедишин І.Я., Сиротюк В.М., Сиротюкич В.Ю., Дедишин І.Я., Сиротюк В.М., Сиротюк С.В., Підгурський В.М. (Україна) ; — №2002020880 ; Заяв. 04.02.2002 ; Опуб. 17.02.2003 ; Бюл. №2. — 3 с.
 11. Пат. 43638А Україна, МПК F03D1/00. Вітряк / Медиковський М.О.,Воробкевич В.Ю., Дедишин І.Я., Сиротюк В.М., Сиротюк С.В., Якимець В.Т. (Україна) ; — №2001042606 ; Заяв. 18.04.2001 ; Опуб. 17.12.2001 ; Бюл. №11. — 6 с.

Контакти

м. Львів, 79013, вул. С. Бандери, 28а; 5 н.к., кімн. 801

Тел.: +38 (032) 258-26-47, (032) 258-26-63

Е-mail: medyk@lp.edu.ua