Матіко Галина Федорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Матіко Галина Федорівна
Foto Matiko H F.jpg
к.т.н., доцент каф. ТТАЕ
Дата народження 27 червня 1977 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність Автоматизоване управління технологічними процесами
Галузь наукових інтересів Синтез та моделювання дросельних схем газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів
Кваліфікаційний рівень магістр з автоматизації
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій

Матіко Галина Федорівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування, член редколегії наукового журналу Instrumentation Mesure Métrologie (ISSN: 1631-4670 (print); 2269-8485 (online)), який входить до наукометричної бази Scopus (Режим доступу: http://www.iieta.org/Journals/I2M).

Освіта:

Додаткова освіта:

 • 2009-2010 – НУ"ЛП", Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра психології, педагогіки та права. Інтерактивний курс психолого-педагогічних знань;
 • 2008-2009 – НТУУ «КПІ», Український інститут інформаційних технологій в освіті. Навчальний курс з розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle.

Науково-педагогічна діяльність:

 • з вересня 2018 р. до сьогодні – доцент кафедри теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, Інститут енергетики та систем керування, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • 2011-2018 – доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів, Інститут енергетики та систем керування, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • 2008-2011 – асистент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів, Інститут енергетики та систем керування, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • 2001-2003 – асистент (за сумісництвом) кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів, Інститут енергетики та систем керування, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • 2000-2008 – інженер кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів, Інститут енергетики та систем керування, Національний університет «Львівська політехніка».

Наукові інтереси

 • синтез та моделювання дросельних схем газогідродинамічних пристроїв контролю складу речовин;
 • моделювання газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів фізико-механічних параметрів;
 • теплофізичні властивості плинних енергоносіїв.

Профіль у:

Нагороди, відзнаки та сертифікати

 • 2020 – Подяка за багаторічну сумлінну працю на благо Львівської політехніки
 • 2021 – Премія ДП НАЕК "Енергоатом" "Кращий викладач року"
 • 2022 – Сертифікат про підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) Oxford Online Placement Test на рівні С1


Викладання дисциплін (*у поточному році):

 • «Оперативне управління енергоблоком атомної електростанції»*;
 • «Діагностика обладнання атомних електростанцій»*;
 • «Захист від іонізуючих випромінювань»*;
 • «Режими роботи атомних електричних станцій»*;
 • «Паливне та золожужелеве господарство теплових електростанцій»*;
 • «Експлуатація об’єктів теплоенергетики»»*;
 • «Основи теплотехніки»*;
 • «Метрологічне забезпечення технологічних вимірювань»;
 • «Теорія автоматичного керування»;
 • «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів»;
 • «Автоматизовані системи керування технологічними процесами»;
 • «Моделювання та оптимізація систем керування»;

Творчий доробок

Всього – 141 публікація, з них 82 наукових праці та 59 праць навчально-методичного характеру:

 • статей у фахових виданнях ВАК України – 29;
 • статей у наукометричній базі даних Scopus – 5;
 • тез доповідей на конференціях – 48;
 • навчально-методичних розробок, що використовуються у навчальному процесі – 27;
 • конспектів лекцій – 4;
 • посібників – 1;
 • монографія – 4;
 • навчально-методичних комплексів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки – 23.

Основні публікації:

 1. Y. Pistun, H. Matiko, H. Krykh. Resources for structural optimization of gas-hydrodynamic measuring transducers. Energy Engineering and Control System, 2021, Vol. 7, No. 2, pp. 136 – 143. https://doi.org/10.23939/jeecs2021.02.136
 2. Ye. P. Pistun, H. F. Matiko, H. B. Krykh, F. D. Matiko. Modeling throttle bridge measuring transducers of physical-mechanical parameters of Newtonian fluids. (2021). Mathematical Modeling and Computing, Vol. 8, No. 3, pp. 515–525. DOI: 10.23939/mmc2021.03.515
 3. Матіко Ф. Д, Матіко Г. Ф., Масняк О. Я., Крих Г. Б. Визначення об’єму суміші природного газу з воднем для еквівалентного заміщення енергії природного газу.// Матеріали XX-ої міжнародної науково-технічної конференції “Приладобудування: стан і перспективи”, Київ, 18-19 травня 2021 р. – Київ, 2021. – с.186.
 4. O. Byts, I. Kurytnik, F. Matiko, L. Lesovoy, H. Matiko. Evaluating the uncertainty of the amount of thermal energy for metering systems with differential pressure flowmeters.// Napędy i Sterowanie, 2020, No.4. P. 76 – 80.
 5. Матіко Ф. Д., Матіко Г. Ф., Крих Г. Б. Визначення коефіцієнта витрати сопла пальника за результатами експериментальних досліджень.// Матеріали тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2020), Київ, 19-20 травня 2020 р. – Київ, 2020. – с.112–113.
 6. Matiko F., Byts O., Lesovoy L., Matiko H. Computer-aided system for designing the thermal energy metering devices// Energy Engineering and Control Systems, 2020, Vol. 6, No. 1, P. 61–69.
 7. Матіко Г. Ф., Коваленко Т. П. Особливості водно-хімічного режиму другого контуру атомних електричних станцій України.// “Ресурси природних вод Карпатського регіону”, Львів, 8-9 жовтня 2020 р. – Львів, 2020. – с.216–218.
 8. Ye. Pistun, H. Matiko, H. Krykh. Mathematical Models of Throttle Elements of Gas-hydrodynamic Measuring Transducers.// Energy Engineering and Control Systems, 2019, Vol. 5, No. 2, P. 94 – 107.
 9. Matiko F., Matiko H., Sapeliuk R. Defining The Gas Flowrate Through The Burners Of Boiler For Heating Bitumen.// Book of abstracts. III International Scientific-Technical Conference «Actual Problems Of Renewable Power Engineering, Construction And Environmental Engineering». – Kielce, 2019. – C.80.
 10. Matiko F., Slabyk O., Lesovoi L., Matiko H. Technique For Evaluating Uncertainty Of Enthalpy Of Water And Steam For Thermal Energy Metering Systems.// Energy Engineering and Control Systems, 2018, Vol. 4, No. 2, P. 79–86.
 11. Ye. Pistun, H. Matiko, H. Krykh, F. Matiko. Structural Modelling of Throttle Diagrams for Measuring Fluid Parameters.// Metrology аnd Measurement Systems. Vol. 25, No. 4, 2018, P. 659–673. DOI: 10.24425/mms.2018.124884.
 12. Ye. Pistun, H. Matiko, H. Krykh, F. Matiko. Synthesizing the schemes of multifunctional measuring transduсers of the fluid parameters.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. –Volume 6. – Issue 5(90). – 2017. – P.13–22.

Контакти

Адреса: вул. Устияновича 5, 79000, Львів; 10 -й корпус, кімната 201

Tел.: +38 (032) 258-25-15

E-mail: halyna.f.matiko@lpnu.ua