Кафедра міжнародної економіки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра міжнародної економіки
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура МЕ
Дата заснування 1999 рік
Засновники Інститут підприємництва та перспективних технологій
Приналежність Інститут підприємництва та перспективних технологій
Завідувач кафедри к.е.н., доц. Мала Надія Теодозіївна
Розташування (адреса) вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 307
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/me
Власний сайт http://ippt.lp.edu.ua/pro-instytut/kafedry/kafedra-me.html

Кафедра міжнародної економіки — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Львівської політехніки, який здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів напряму «Міжнародна економіка», а також викладання трьох дисциплін циклу загальноекономічної підготовки: економіка підприємства, міжнародна економіка, прогнозування і макроекономічне планування.

Загальна інформація

Головна мета діяльності кафедри — підготовка висококваліфікованих фахівців з напряму «Міжнародна економіка». Велика увага приділяється заходам щодо формування контингенту студентів, для чого регулярно проводяться рекламні акції, постійне розміщення інформації стосовно умов і перспектив навчання за цією спеціальністю, використовуються різні засоби масової інформації, зустрічі працівників кафедри зі школярами випускних класів, студентами технікумів та інших навчальних закладів.

Історія кафедри

Кафедра міжнародної економіки сформувалась в 1999 році як одна з перших кафедр Інституту підприємництва та перспективних технологій (ІППТ) під назвою «Кафедра міжнародної економіки і маркетингу» та забезпечувала викладання як спеціальних дисциплін, пов’язаних з міжнародними економічними відносинами, так і дисциплін для загальноекономічної підготовки студентів. Сьогодні це кафедра міжнародної економіки, яка здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів напряму «Міжнародна економіка», а також викладання трьох дисциплін циклу загальноекономічної підготовки: економіка підприємства, міжнародна економіка, прогнозування і макроекономічне планування. Очолювала кафедру з 1999 р. по серпень 2011 р. к.е.н., доцент Домарадзька Галина Сергіївна. З вересня 2011 року завідувачем кафедри є к.е.н., доцент Мала Надія Теодозіївна.

Навчання

Викладацький склад кафедри

Ме1.jpg

Наукова робота

Наукові дослідження та навчальна робота кафедри спрямовані на розробку і впровадження нових технологій навчання та їх інформаційного забезпечення шляхом активізації використання у навчальному процесі локальних та глобальних комп’ютерних мереж. Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового господарства.

На кафедрі міжнародної економіки наукова робота здійснюється за такими напрямами: виконання дисертаційних досліджень; підготовка публікацій до наукових збірників та вісників навчальних та наукових установ; участь працівників кафедри в наукових семінарах кафедри, круглих столах, конференціях Інституту та наукових конференціях інших організацій; керівництво науковою роботою студентів, організація студентських конференцій та круглих столів; участь працівників кафедри в атестації науково-педагогічних кадрів.

Науково-дослідна робота студентів — один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує наукові дослідження відповідно до обраної спеціальності.

На базі кафедри міжнародної економіки працює науковий студентський гурток «Економічний простір». Метою функціонування студентського наукового гуртка є виявлення, відбір та підтримка обдарованої студентської молоді, розвиток та реалізація здібностей студентів, стимулювання творчої співпраці студентів та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтенсифікація та вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в загальноінститутських та Всеукраїнських олімпіадах. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри. Роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник. До участі у засіданнях студентського гуртка (семінари, «круглі столи», конференції), як правило, запрошуються студенти всіх курсів різних напрямів підготовки та кваліфікаційних рівнів.

Результатом активної участі студентів в науковій роботі є призові місця у всеукраїнських олімпіадах з дисципліни «Міжнародна економіка» та у конкурсах студентів-науковців.

Відомі випускники кафедри

Партнери кафедри

Контакти