Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства
234ссс.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕПМС
Дата заснування 1963 рік
Приналежність Інститут енергетики та систем керування
Попередник Кафедри «Електричні мережі та системи» і «Електропривод промислових підприємств»
Завідувач кафедри д. т. н., професор Маліновський Антон Антонович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 203
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/epms

Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства — це навчально-науковий підрозділ Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки та є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом Університету для проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності у галузі електроенергетики за напрямом електротехнічні системи електроспоживання.

Загальна інформація

Спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання» одна з наймолодших спеціальностей електроенергетичного профілю, а кафедра «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» — наймолодша в Інституті енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра була відкрита влітку 1963 року на базі кафедр «Електричні мережі та системи» і «Електропривод промислових підприємств» енергетичного факультету. Ці кафедри передали новій кафедрі частину своїх приміщень і лабораторної бази.

Історія кафедри

Наукова робота кафедри

На час створення кафедри її співробітники займалися дослідженнями оригінальної наукової ідеї — одночасної передачі електричної енергії змінним і постійним струмами спільними лініями електропересилання. З 1968 року колектив кафедри залучений до участі у вирішенні проблеми запобігання массовому аварійному виходу з ладу повітряних ліній електропередач внаслідок відкладання ожеледі на проводах і тросах. Наукові розроблення кафедри впроваджені в багатьох енергосистемах Росії, Казахстану, Грузії, захищають від ожеледних руйнувань десятки тисяч кілометрів високовольтних повітряних ліній.

Співробітники кафедри є основними співавторами керівних вказівок з топлення ожеледі, обов’язкових для енергетичних підприємств як колишнього СРСР, так і України та Росії. Це рідкісний випадок визнання високого рівня наукових розробок навчального закладу. Однак тематика досліджень не обмежилася згаданою проблемою. Понад 15 років ведеться розроблення нової системи електропостачання електроприймачів з різкозмінним навантаженням, яка дозволяє істотно обмежити негативні впливи таких приймачів на енергосистему. Позитивні відгуки спеціалістів одержала створена на кафедрі навчально-промислова автоматизована система проектування електропостачальних систем промислових і цивільних об’єктів. Впроваджені розроблені на кафедрі статичні компенсатори реактивної потужності прямого регулювання.

На кафедрі ведуться наукові дослідження з напрямів:

  • розроблення теоретичних задач створення високоефективних електротехнічних і електромеханічних систем і їх елементів для об’єктів з динамічним навантаженням і їх моделювання;
  • розроблення основ теорії електробезпеки, засад формування сучасної нормативної бази електробезпеки та засад синтезу електропостачальних систем з гарантованим рівнем електробезпеки;
  • схемно-технічні вирішення електричної частини для підвищення надійності експлуатації основного електротехнічного та енергетичного обладнання блочних електростанцій;
  • оптимізація структури і режимів систем енергозабезпечення; дослідження умов виникнення та розроблення заходів з обмеження внутрішніх перенапруг на елементах комбінованої ізоляції електроустаткування.

Усього науковою школою кафедри підготовлено 3 доктори наук та 27 кандидатів наук. За 2000–2007 рр. співробітники кафедри опублікували 119 наукових статей, одну монографію, одержали 9 патентів на винаходи, зробили 63 доповіді на наукових конференціях.

НДЛ підвищення надійності і ефективності енергоенергетичних систем енергоустановок (НДЛ-6)

Науковці кафедри

Підрозділи кафедри (секції, лабораторії)

Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 203

Tел. +38 (032) 258-25-23 ; +38 (032) 258-27-55

Ел. пошта: malinowski@polyinet.lviv