Кафедра електричних станцій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра електричних станцій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕС
Дата заснування 1961 рік
Приналежність Інститут енергетики та систем керування
Попередник Кафедра «Електричні станції, мережі та системи»
Завідувач кафедри д. т. н, професор Сегеда Михайло Станкович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 28, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 401
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/es

Кафедра електричних станцій - це навчально-науковий підрозділ Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки, основними напрямами діяльності якої є навчально-виховна та науково-дослідна робота.

Загальна інформація

Діяльність кафедри зосереджена на навчально-виховній та науково-дослідній роботі. За для цього кафедра має великій потенціал високопрофесіональних кадрів і матеріально-технічну базу.

Кафедра має в своєму складі 16 співробітників професорсько-викладацького, науково-дослідного та навчально-допоміжного персоналу серед яких 2 доктори технічних наук, професори, 5 кандидатів технічних наук, доценти, 1 старший викладач, 2 асистенти. На кафедрі ведеться підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру.


Історія кафедри

Історія кафедри «Електричні станції» веде свій початок від кафедри «URZANDZENIA ELEKTRYCZNE» — електричні споруди, завідувачем якої був широковідомий на той час професор Сокольницький Г.З. В 1939 році у Львівському політехнічному інституті на електротехнічному факультеті була організована кафедра «Електричні станції, мережі і системи». Напередодні війни, у 1941 році, був проведений перший випуск інженерів цієї спеціальності в кількості 13 інженерів.

В 1961 році кафедра «Електричні станції, мережі та системи» була поділена на дві кафедри: кафедру «Електричні станції» та кафедру «Електричні системи та мережі». З 1962 року інститут почав випуск інженерів-електриків за спеціальністю «Електричні станції».

З 2005 року завідує кафедрою професор, д.т.н. Михайло Станкович Сегеда. Свого часу завідували кафедрою «Електричні станції» такі завідувачі: професор Сокольницький Г.З., професор Ніколаєв М.А., професор Міняйло О.С., професор Никонець Л.О.

Кафедра має свою багату історію, глибокі корені і, звичайно ж, свою, знану в Україні і світі, школу математичного моделювання. Її плекало й розвивало багато науковців різних поколінь. Нині ж, коли наука швидкими темпами йде вперед, науковцям кафедри вдалося значно вдосконалити свої досягнення.

Видатних успіхів кафедра досягла в розроблені технології і конструюванні малогабаритних лінійних підвісних скляних ізоляторів із загартованого скла. Роботами з цього напрямку була створена галузь по випуску ізоляторів із загартованого скла. Наукове керівництво роботами у цьому напрямку здійснював доктор технічних наук, професор Ніколаєв М.А., який працював на кафедрі з 1963 р. до 1994 р. Нині ж, коли наука швидкими темпами йде вперед, науковцям кафедри вдалося значно вдосконалити свої досягнення.

Наукова робота кафедри

Колектив кафедри здійснював та здійснює науково-дослідну роботу за такими напрямами:

  • математичне моделювання та дослідження внутрішніх перенапруг в електроенергетичних системах;
  • математичне моделювання хвильових процесів в електроенергетичних системах;
  • підвищення ефективності роботи електростанцій в енергосистемах зокрема дослідження перехідних процесів в асинхронізованих генераторах АСТГ-200 та оптимізація розподілу реактивної потужності між синхронними та асинхронізованими генераторами в нормальних умовах і на випадок роботи одного з АСТГ-200 в асинхронному режимі;
  • розробка, дослідження та підвищення надійності високовольтних ізоляторів із загартованого скла;
  • розробка та експериментальні дослідження роботи обмежувачів перенапруг в електропристроях надвисокої напруги; підвищення ефективності роботи гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС).

Робота ведеться як за планом кафедри, так і за індивідуальними планами викладачів.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом електродинаміки НАН України, Вроцлавським технологічним університетом, кафедрами електричних станцій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Донецького національного технічного університету, Вінницького національного технічного університету, технології матеріалів та інженерної графіки Українського національного лісотехнічного університету.

Результати наукових розробок кафедри:

  • отримана Державна премія України в 1988 році;
  • продані ліцензії на технологію виготовлення ізоляторів в Румунію і Мексику, велися переговори в цьому напрямку Канадою і Китаєм;
  • опубліковано понад 1000 наукових статей, монографій, підручників та посібників;
  • впроваджені наукові розробки кафедри на Бурштинській та Добротвірській ТЕС, Загорській (Росія) та Дністровській ГАЕС, Львівському та Південно-Уральському (Росія) ізоляторних заводах, створено дослідні стенди на Західно-Українській підстанції напругою 750 кВ і Миколаївському цементному заводі, ВАТ «Львівобенерго» та ВАТ «Закарпаттяобленерго».


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕНАПРУГ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ З АСИНХРОНІЗОВАНИМИ ТУРБОГЕНЕРАТОРАМИ НДЛ-5

Викладацький склад кафедри

Підрозділи кафедри