Кафедра електричних систем та мереж

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра електричних систем та мереж
Images6.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕСМ
Дата заснування 1961 рік
К-сть кандидатів наук 12
К-сть доцентів 11
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут енергетики та систем керування
Попередник Кафедра електричних станцій, мереж і систем
Завідувач кафедри к. т. н., доцент Лисяк Георгій Миколайович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 28а, 79013, Львів; 5-й корпус, кім. 308 а,б
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/esm

Кафедра електричних систем та мереж — це навчально-науковий підрозділ Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку бакалаврів за напрямом «Електротехніка та електротехнології» та спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Електричні системи і мережі» та «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії»

Загальна інформація

Кафедра була створена у 1961 році в наслідок реорганізації кафедри електричних станцій, мереж і систем на дві — електричних станцій і електричних мереж та систем. Очолив її доцент Г. Денисенко. У 2001 р. кафедра увійшла до складу створеного у Львівській політехніці навчально-наукового інституту енергетики та систем керування.

За 1961-2012 роки кафедра підготувала за різними формами навчання понад 3600 інженерів-електриків і понад 110 магістрів електротехніки, у тому числі 155 випускників одержали дипломи з відзнакою. Працівниками і випускниками кафедри захищено 7 докторських і понад 30 кандидатських дисертацій, видано понад 10 монографій, 50 підручників і навчальних посібників, опубліковано понад 600 наукових статей, зроблено понад 400 доповідей на конференціях і семінарах, отримано більше 100 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. За цей же період багато випускників кафедри ЕСМ поповнили викладацький склад інших кафедр Львівської політехніки, досягли значних наукових і освітніх результатів та продовжують співпрацювати з рідною кафедрою.

Сьогодні кафедра фахової підготовки «Електричні системи та мережі» (ЕСМ з 2003 р.) є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності та підготовки фахівців у галузі електроенергетики в частині, що охоплює електроенергетичні системи та мережі, автоматизацію керування ними та інформаційно-комп’ютерне забезпечення їх процесів і режимів. На кафедрі є науково-дослідна лабораторія НДЛ-49.

Історія кафедри

Витоки кафедри електричні системи та мережі (ЕСМ) лежать у 1891 році, коли у Львівській політехніці перший завідувач кафедри електротехніки професор Роман Дзєсьлєвські розпочав викладання електротехніки, у 1891/92 роках створив зразкову, сучасну на той час, лабораторію електротехніки й розпочав 1892-1893 навчальний рік доповіддю «Погляд на передачу сили електрикою», що було зовсім новою проблемою. У 1906 році була створена кафедра електротехнічних конструкцій. В подальшому поряд з іншими видатними вченими вагомий внесок у становлення Львівської електротехнічної школи зробив професор Габрієль Сокольницький — один з піонерів розвитку електроенергетики Західної України. У 1917-1918 роках він керував реконструкцією устав електричного освітлення Львова та переведенням всієї електричної мережі міста на трифазний струм. В 1921 році поряд зі згаданими існувала кафедра виробництва і розподілу електроенергії, очолювана професором Г. Сокольницьким, який за відносно короткий час виконав понад 30 проектів, переважно електростанцій, зокрема для Самбора, Дрогобича, Стрия, Кременця, Криниці, Коросно, Надвірної, Перемишля, Рівного, Ходорова, Жовкви, Рави-Руської й інших міст. У 1940 р. на базі електричного відділення Львівської політехніки створюється електротехнічний факультет (декан — професор Г.З. Сокольницький). У 1944 р. на електротехнічному факультеті (декан — професор К.Б. Карандєєв) організовано профільні кафедри: електричних вимірювань і приладів; електричних станцій, мереж і систем; електрообладнання промислових підприємств; електричних машин і апаратів; радіотехніки.

У 1956 р. електротехнічний факультет перейменували в енергетичний, а в 1978 р. — в електро-енергетичний, що відповідало змісту його діяльності. Факультет очолювали: д.т.н., професор Т.П. Губенко (1956-1959 рр.), к.т.н., доцент Г.І. Денисенко (1959-1962 рр.), д.т.н., професор Г.А. Генріх 1962-1976 рр.), к.т.н., доцент В.С. Сидоров (1976-1984 рр.), к.т.н., доцент О.С. Міняйло (1984-1991 рр.), к.т.н., доцент Г.М. Лисяк (1991-2001 рр.).

У 1961 році кафедру електричних станцій, мереж і систем, яку очолював Г.Сокольницький, реорганізували на дві — електричних станцій під його керівництвом і електричних мереж та систем, яку очолив доцент Г. Денисенко (з 1962 р. — д.т.н., професор). З часу заснування кафедра ЕСМ розташовувалася в головному корпусі Львівської політехніки, а в 1973 р. разом з факультетом перейшла в новий навчальний корпус № 5, де було створено ряд нових навчальних лабораторій.

Завідувачі кафедри:У 2001 р. Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2001 р., № 676, у Львівській політехніці створений навчально-науковий інститут енергетики та систем керування, до складу якого увійшли всі кафедри електроенергетичного, електромеханічного факультетів і дві кафедри теплотехнічного факультету. Інститут очолив директор — д.техн.н., професор О.Ю. Лозинський.

Наукова робота кафедри

НДЛ надійності і економічної роботи електричних сіток і систем (НДЛ-49)

Партнери кафедри

Науковці кафедри

Структура кафедри

Завідувач кафедри: к.т.н.,доцент Лисяк Георгій Миколайович

5-ий навчальний корпус, кімн. 308 а,б Тел.: +38 (032) 258-25-00 e-mail: gmlysiak@lp.edu.ua

Заступник завідувача кафедри Тел.: +38 (032) 258 e-mail:

Викладацька:

5-ий навчальний корпус, кімн. 315

Тел. +38 (032) 258-22-74

Навчальна лабораторія обчислювальної техніки. Завідувач лабораторією: Пазина Я.С.

5 -ий навчальний корпус, кімн. 305 Тел.: +38 (032) 258-22-60