Макарчук Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:53, 22 жовтня 2021, створена Ірина Мартин (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Макарчук Володимир Степанович
DSC 7588+13x18.jpg
д.юр.н.,, професор
Дата народження 3 квітня 1960 року
Місце народження м. Миколаїв Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. І. Франка; Львівський юридичний інститут МВС України
Дата закінчення 1982 р.; 1998 р.
Спеціальність історія, викладач історії і суспільствознавства;

правоохоронна діяльність

Галузь наукових інтересів міжнародне право ХХ ст.; історія держави і права, історія адвокатури
Науковий ступінь кандидат історичних наук; доктор юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 1988 (к. і. н.); 2007 (д. ю. н.). Диплом доктора юридичних наук ДД № 005895 (рішення Президії ВАК від 14 червня 2007 р., протокол № 94 – 06/6)
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. Наказом МОН СМС України № 336 від 14 квітня 2011 р. присвоєно вчене звання професора. Атестат професора 12 ПР № 006711
Поточне місце роботи кафедра права та конституціоналізму, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»]], Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди орден «За заслуги» 3-го ступеня

Макарчук Володимир Степанович — доктор юридичних наук, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1982 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. Юридичну освіту здобув у 1998 р. у Львівському юридичному інституті МВС України. Кандидат історичних наук (1988 р.), доктор юридичних наук (2007 р.). У січні 2007 року у Спеціалізованій раді Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: «Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939–1945): історико-правове дослідження».


Кандидат історичних наук (1988 р.), доктор юридичних наук (2007 р.).

У січні 2007 року в Спеціалізованій раді Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України (м. Київ) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 на тему: «Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939 – 1945) : історико-правове дослідження».

Професійна діяльність

 • У 2006–2007 рр. — начальник факультету економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛьвДУВС).
 • З березня 2007 до травня 2010 рр. – начальник факультету з підготовки слідчих ЛьвДУВС.
 • Отримав вчене звання професора кафедри теорії та історії держави і права ЛьвДУВС (2011 р.).
 • З лютого 2011 р. – завідувач кафедри історії держави і права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», заступник директора Інституту.
 • З вересня 2019 року — професор кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
 • Нагороджений орденом «За заслуги» 3-го ступеня (з мечами) – 2008 р.

Викладає дисципліни:

 • історія держави і права зарубіжних країн;
 • римське приватне право;
 • історія адвокатури

Наукова діяльність

За наукового керівництва В. С. Макарчука захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Коритко Л. Я., Адамчук І. Г., Гривняк Л. Ю., Мельниченко Б. Б., Бурова Є. Д., Баран А. В., Марковський В. Я., Галоян А. Л., Мамонтов І.О.

У жовтні 2017 р. докторант Коритко Л.Я. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, де проф.. Макарчук В.С. був науковим консультантом.

Керує підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 4 аспірантів та здобувачів, є науковим консультантом 2 докторантів.

Наукові зацікавлення

Історія держави і права зарубіжних країн, римське приватне право, історія адвокатури, міжнародне право та його еволюція у ХХ – ХХІ ст.

Науковий доробок

Автор близько 200 наукових та навчально-наукових праць, що виходили друком в колишньому СРСР, Україні, Молдові, Росії, Польщі, Словенії, Великої Британії.

Навчальні посібники:

 1. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Видання 8-те, доп. – К.: Атіка, Харків: Право, 2015. – 624 с.
 2. Римське приватне право: [навч. посіб.]. – [вид. 4-те доп.]. – К.: Атіка, арків: Право, 2015. – 256 с.
 3. Історія економічних вчень. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Башнянина Г.І. – Львів: «Новий світ – 2000». – 2011. – 433 с. (у співавторстві)
 4. Організація і тактика розкриття злочинів минулих років (вбивств). Посібник. – Львів: Львівський ДУВС, 2008. – 157 с. (у співавторстві)
 5. Історія світової та вітчизняної адвокатури : навч. посібник / В.С. Макарчук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Видавництво «Львівська політехніка», 2018. – 308 с.

Одноосібні монографії:

 1. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939 – 1945 рр.). Монографія. – К.: Атіка, 2004, – 348 с.
 2. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939–1945 рр.). історико-правове дослідження. – К.: Атіка, 2007. – 368 с.
 3. Государственно-территориальный статус западно-украинских земель в период Второй мировой войны. Историко-правовое исследование / Пер с. укр. Образец В.С. Фонд «Историческая память». – М.: ООО Мосполиграф, 2010. – 520 с.

Деякі закордонні публікації останніх років:

 1. Dogodki septembra 1939 v luci doctrine ter temporalne pravice in pravice do “samopomoci”// Narocnicka N., Falin V. in ostali.
 2. Partitura Druge svetovne vojne. Kdo in kdaj je zacel vojna? – Ljublijana: UMco, 2010 – 493 s., ss. 270–306 (Республіка Словенія)
 3. Пакт Риббентропа-Молотова в освещении украинской постсоветской историографии // Клио. Журнал для ученых. № 3 (54). – Санкт-Петербург: Издательство «Полторак», 2011. – сс. 134 – 139 (Російська Федерація).
 4. Population Deportations and Transfers: Evil or Necessary Evil? // A. Dyukov, O. Orlenko [Ed.] Divided Eastern Europe: Borders and Population Transfer, 1938–1947. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp.182–193 (Великобританія)
 5. Восточные границы междувоенной Румынии (1918–1940 гг.) // Revista Moldoveneasca de Drept International si Relati Internationale (Молдавский журнал международного права и международной политики). – 2012. – № 2. – сс. 128–137 (Республіка Молдова)
 6. Депортации и трансферты населения: зло или неизбежное зло // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. – 2012. – № 1 (4). – сс. 107–112 (Російська Федерація).
 7. Судові процеси та позасудове переслідування москвофілів в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст. – 1910-ті рр.) // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarzadania Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgosczy. Edycia Bydgosko-Lwowska Prawo – Samorzad Terytorialny – Ekonomia. Bydgoszcz: Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego, Instytut wa, Administracii i Zarzadania, 2016. – 358 s., ss. 56 – 68 (Республіка Польща).

Енциклопедії:

 1. Возз'єднання західноукраїнських земель у складі УРСР (1939 – 1 945) // Енциклопедія міжнародного права : У 3 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н., Денисов (співголови) та ін. ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Т. 1. А–Д. – К. : Академперіодика, 2014. – 920 с., сс. 556 – 559.


Контакти

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, 19-й корпус Національного університету «Львівська політехніка, кабінет 314. Тел. робочий: 258 30 17. E-mail: mvs6043@ukr.net