Приймальна комісія

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Приймальна комісія Національного університету «Львівська політехніка»
Абревіатура ПК
Тип підрозділу Загально-університетський структурний підрозділ
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Керівник Голова Приймальної комісії: ректор, д. т. н., проф. Бобало Юрій Ярославович
Начальник Відповідальний секретар — к .е. н., доцент Гончар Михайло Федорович
Розташування (адреса) ул. Ст. Бандери, 12, м. Львів, 79013; Головний корпус к.101
Сторінка на lp.edu.ua http://www.lp.edu.ua/pk

Загальна інформація

Приймальна комісія Національного університету «Львівська політехніка» (надалі — Приймальна комісія) створюється для проведення прийому студентів на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» (надалі Університет) за освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кваліфікованих робітників. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік. Головою Приймальної комісії є Ректор університету, членами - проректори, директори інститутів та їх заступники, завідувачі кафедр, громадські діячи, члени студентських організацій. Поточну роботу Приймальної комісії виконує Відповідальний секретар.

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України ([1]), правил прийому до Університету , Статуту Університету, Положення про Приймальну комісію та річного плану роботи.

Див. також

Поточні документи (Правила прийому, програми та умови вступу, напрями підготовки, розташування та адреси, інше)