Гончар Михайло Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гончар Михайло Федорович
Гончар.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 24 травня 1981 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність Міжнародна економіка
Галузь наукових інтересів Управлінські рішення, управління в стресових ситуаціях
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2018
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гончар Михайло Федорович — доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 24 травня 1981 року м. Львів

У 2004 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю Міжнародна економіка

Кандидатська дисертація: Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гончар Михайло Федорович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 195, [5] арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 180-195.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Докторська дисертація: Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гончар Михайло Федорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2018. - 456 с.

Науковий консультант — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Проходив стажування за кордоном - Гірничо-металургійна академія ім.Станіслава Сташиця в м. Краків - (10.01.2022 - 25.02.2022)

Отримано сертифікат Cambridge English: First (FCE) (Англійська мова, B2)


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Міжнародні валютно-фінансові відносини
 • Менеджмент


Науково-дослідна робота

Коло наукових інтересів: Управлінські рішення, управління в стресових ситуаціях, стрес-менеджмент

Вибрані публікації

 1. Гончар, М.Ф. 2018. Системи стрес-менеджменту на підприємствах: формування, використання та моделювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 2. Гончар, М.Ф. 2018. Соціально-психологічні інструменти формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах. В: В.В. Прохорова, ред. Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти. Харків: Видавництво Іванченка І.С. с.7-15.
 3. Гончар, М.Ф. та Овчарук, В.В. 2018. Моделювання як спосіб побудови й адміністрування систем стрес-менеджменту на підприємствах. В: Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, ред. Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства. Дніпро: Пороги. с.126-137.
 4. Гончар, М.Ф., 2017. Загальні принципи формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах. Сучасні питання економіки і права: збірник наукових праць, 1-2, с.7-16.
 5. Гончар, М.Ф., 2017. Діагностування систем стрес-менеджменту на підприємствах. Причорноморські економічні студії, 22, с.87-91.
 6. Гончар, М.Ф., 2017. Специфічні принципи формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах. Економіка. Фінанси. Право, 12, с.40-42.
 7. Гончар, М.Ф. та Білик, Ю.В., 2017. Особливості управління у стресових ситуаціях. Стрес-менеджмент на підприємстві. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Серія економічна, 27/2, с.94-97.
 8. Гончар, М.Ф. та Кузьмін, О.Є., 2017. Стреси як об’єкт менеджменту: сутність, класифікація та фактори формування. Бізнес Інформ, 3, с.413-418.
 9. Гончар, М.Ф. та Кузьмін, О.Є., 2017. Особливості стрес-менеджменту на підприємствах в сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Право, 6/2, с.9-13.
 10. Гончар, М.Ф., 2018. Індикатори ефективності формування і використання систем стрес-менеджменту та їх вплив на результуючі показники діяльності підприємства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ», 1, с.202-206.
 11. Гончар, М.Ф., 2017. Методи стрес-менеджменту та їхня класифікація. Бізнес Інформ, 12, с.424-429.
 12. Ugolkov, I., Honchar M. and Skybinskyi O., 2019. Analysis of Ukrainian trends of use of Internet technologies in process of marketing interaction with clients of the enterprise. Science and Education a New Dimension, VII (32), pp. 18-21.
 13. Kuzmin, O., Honchar, M., Zhezhukha, V., Ovcharuk, V. 2019. Simulating and Reengineering Stress Management System—Analysis of Undesirable Deviations. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies 20, pp. 311-330.
 14. Shpak, N., Naychuk-Khrushch, M., Kohut, U., Honchar, M., Sroka, W. 2020. The usage of modern instruments of business planning administration for small enterprises: A case study analysis. Open Access Central European Business Review 9(1), pp. 20-42.
 15. Kozyk V., Mrykhina O., Lisovska L., Panchenko A. 2021. Method of technological forecasting of market behaviour of R&D products HM Advances in Science, Technology and Engineering Systems 6 (1), 886–897
 16. N Andriyiv, M Honchar, Y Mironova, N Petrukha, A Hrytsyshyn. 2022. The Impact of Military Actions on the Labor Market of Ukraine and the EU: Economic, Social and Security Aspects IJCSNS 22 (5), 693.
 17. O Vysochan, N Stanasiuk, M Honchar, V Hyk, N Lytvynenko, O Vysochan. 2021 Comparative Bibliometric Analysis of the Concepts of "Ecotourism" and" grotourism" in the Context of Sustainable Development Economy Journal of Environmental Management & Tourism 13 (2), 561-571.
 18. Kozyk V., Мрихіна О., Лісовська Л., Panchenko A., Honchar M. Method of technological forecasting of market behaviour of R&D products // Advances in Science, Technology and Engineering Systems. – 2021. – Vol. 6, iss. 1. – P. 886–897. (SciVerse SCOPUS).
 19. Andriyiv*** N., Honchar M., Mironova*** Y., Petrukha*** N., Hrytsyshyn*** A. The impact of military actions on the labor market of Ukraine and the EU: economic, social and security aspects // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, No. 5. – P. 693–701 (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 20. Vysochan O., Stanasiuk N., Honchar M., Hyk V., Lytvynenko N., Vysochan O. Comparative bibliometric analysis of the concepts of “Ecotourism” and “Agrotourism” in the context of sustainable development economy // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2022. – Vol. 13, No. 2. – P. 561–571. (SciVerse SCOPUS).
 21. Гілета О. І., Гончар М. Ф. Характеристика позитивної ринкової репутації підприємства в сучасних умовах розвитку // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2023. – Вип. 39. – С. 20–24.
 22. Гончар М. Ф., Гілета О. І. Репутація підприємств на міжнародних ринках // Наукові інновації та передові технології. Серія «Державне управління». Серія «Право». Серія «Економіка». Серія «Психологія». Серія «Педагогіка». – 2023. – № 7 (21). – С. 233–241.
 23. Гончар М. Ф., Гончар С. Й., Захарчук В. С. Міжнародна інвестиційна політика підприємств // Наука і техніка сьогодні. – 2023. – № 8 (22). – С. 77–85.
 24. Гончар М. Ф., Гончар С. Й., Ханик В. А. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: проблеми та шляхи вирішення // Актуальні питання у сучасній науці. – 2023. – № 11 (17). – С. 107–118.
 25. Гончар М. Ф., Зеленевич В. В., Сидорчук* Д. С. Діяльність підприємств в умовах турболентності бізнес-середовища // Актуальні питання у сучасній науці. – 2023. – № 7 (13). – С. 24–32.
 26. Захарчук В. С., Сидорчук* Д. С., Гончар М. Ф. Дослідження специфіки забезпечення інформаційної безпеки підприємства в умовах невизначеності [Електронний ресурс] // Академічні візії. – 2023. – № 24.
 27. Реверенда Н. Ю., Осіпов* О. Г., Гончар М. Ф. Управління кадровим забезпеченням підприємств ІТ-сфери // Наукові інновації та передові технології (Серія «Управління та адміністрування». Серія «Право». Серія «Економіка». Серія «Психологія». Серія «Педагогіка»). – 2023. – № 13 (27). – С. 446–455.Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: mykhailo.f.honchar@lpnu.ua