Кузьмін Олег Євгенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кузьмін Олег Євгенович
Кузьмін 2.jpg
д.е.н., професор, директор ІНЕМ
Дата народження 13 травня 1949 р.
Місце народження м. Кам'янка-Бузька на Львівщині
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1971 р.
Спеціальність економіка і організація машинобудівної промисловості
Вчене звання професора
Дата присвоєння в.з. 1991 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту

Кузьмін Олег Євгенович — доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», заслужений працівник народної освіти України, академік Української академії наук, академік Академії підприємництва та менеджменту України, академік Транспортної академії України, академік Академії економічних наук України, академік Української академії наук вищої освіти України.

Біографічна довідка

Народився 13 травня 1949 р. в м. Кам'янка-Бузька на Львівщині у родині учителів української мови і літератури Патланя Івана Мусійовича та Патлань Ольги Степанівни (до одруження — Гулак-Артемовська, що походила із родини славетного українського композитора). Коли Олегові було два роки, помер батько. Згодом його мати одружилась з Кузьміним Євгеном Миколайовичем — офіцером, учасником Другої світової війни, який став названим батьком для Олега.

У 1951 р. сім’я Кузьміних переїжджає у м. Бібрка на Львівщині у зв’язку із призначенням матері Олега Євгеновича директором Ланівської восьмирічної школи. У цій же школі у 1956 р. Олег Євгенович стає учнем першого класу, згодом (у зв’язку із переїздом батьків) продовжує навчання у Стоківській восьмирічній школі на Бібрщині, а у 1966 р. із золотою медаллю закінчує вже Бібрську середню школу та вступає на інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту. З цього часу усе його життя пов’язане із цим закладом вищої освіти. Як свого часу сказав про нього проректор, професор Анатолій Загородній, «трудова книжка, яку йому було у 1971 р. виписано, … зберігається у відділі кадрів Львівської політехніки. Змінилися тільки записи про посади, які обіймав Олег Кузьмін: асистент — старший викладач — доцент — професор — завідувач кафедри — директор інституту».

У 1971 р. завершує навчання на інженерно-економічному факультеті Львівського політехнічного інституту та отримує диплом за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості».

У період 1971–1976 рр. працює асистентом кафедри економіки та організації машинобудування та приладобудування.

З 1973 р. до 1977 р. навчається в заочній аспірантурі. Виконує дисертаційне дослідження під керівництвом д.е.н., професора Сидорова Олександра Петровича.

1976 р. — зарахований на посаду старшого викладача кафедри економіки та організації машинобудування та приладобудування Львівського політехнічного інституту, поєднуючи викладацьку роботу з науковою. У цьому ж році народжується донечка Ольга.

У 1977 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління якістю норм праці в машинобудуванні» та отримав ступінь кандидата економічних наук. 1981 р. — присвоєно звання доцента.

У період 1978–1990 рр. — працює доцентом кафедри економіки та організації машинобудування та приладобудування. 1990–1991 рр. — працює професором цієї кафедри.

1989 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Системи матеріальних стимулів праці в промисловості: формування та управління розвитком» та отримав науковий ступінь доктора економічних наук. У 1991 р. присвоєно звання професора.

Стає ініціатором створення та завідувачем кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка». Працює заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України.

1991–2001 рр. — бере участь у програмі співпраці згідно з угодою про співробітництво із Міжнародною фінансовою корпорацією та Світовим банком.

У 1992 р. О. Кузьмін очолив колектив фахівців із розроблення та впровадження Програми приватизації комунального майна Львівської області. У 1993 р. брав участь у роботі Центру економічних реформ при Прем’єр-міністрові України і став одним із авторів Комплексу заходів із реформування національної економіки. Працював членом Консультативної ради при Голові Львівської обласної державної адміністрації, членом економічної ради при Голові м. Львова, завідував сектором економіки Західного наукового центру Національної академії наук України. Також він був і є радником глав Львівської обласної державної адміністрації та міського голови Львова. Стає Академіком Академії підприємництва та менеджменту України та членом фахової Ради за напрямком «Менеджмент» Міністерства освіти України.

1994 р. — стає головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Національному університеті «Львівська політехніка», а з 2007 р. також і докторських. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

У період 1995–2001 рр. — декан інженерно-економічного факультету, який був реорганізований 30 листопада 2001 р. у Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Олег Кузьмін став його директором.

1996 р. — стає Академіком Транспортної академії України.

1997 р. — працює членом комісії з іноземного інвестування Львівської облдержадміністрації. Стає членом фахової Ради за напрямком «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти України.

1997–2002 рр. — бере участь у проекті наукової співпраці «USAID» з Вейнським державним університетом (США).

У 1999 р. 1 стає членом правління Асоціації економістів Львівської області.

2000 р. — стає членом науково-методичної комісії з менеджменту Міністерства освіти і науки України, зокрема і членом президії.

2001 р. — призначений головою секції з менеджменту зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності науково-методичної комісії з менеджменту та торгівлі.

2002 р. — стає академіком Академії економічних наук України.

Ще із студентських років Олег Кузьмін захоплюється книжкою, спортом та музикою. Зокрема, будучи ще студентом, він неодноразово був членом футбольної команди курсу, факультету, а також колективів фізкультури Бібрського району. Окрім того, завжди любив брати до рук гітару. Не забував теперішній професор і про науку та ще студентом підготував перші наукові статті щодо проблем матеріального стимулювання, нормування праці, а також фінансування діяльності підприємств.

Автор понад 1200 наукових праць, серед них понад 200 монографій. Крім того, автор 23 підручників і близько 100 навчальних посібників. Під науковим керівництвом Олега Кузьміна захищено 30 докторських і понад 100 кандидатських дисертацій. З 1994 р. він є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, а з 2007 р. — докторських дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка». Виконував обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті регіональних досліджень НАН України. Є засновником Наукової школи процесно-структурованого менеджменту. Під його науковим керівництвом виконано низку держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем.

Крім того, Олег Кузьмін працював у різноманітних структурах Міністерства освіти і науки України, зокрема був членом секції «Економіка» Наукової ради, членом Президії Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування, працював заступником голови експертної ради Державної акредитаційної комісії з менеджменту та торгівлі, членом Науково-методичної комісії зі спеціальності «Бізнес-адміністрування». Також професор О. Кузьмін був головою підкомісії «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування.

Олег Кузьмін — відповідальний редактор англомовного журналу «Economics, Entrepreneurship, Management», а також член редколегій науково-практичних журналів «Регіональна економіка» й «Економіка та держава». У минулому професор був відповідальним редактором Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також членом редколегії науково-виробничого журналу «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів», журналів «Інвестиційний вісник», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Менеджмент» та інших.

Інститут економіки і менеджменту під керівництвом професора О. Кузьміна здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв’язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього.

Завдяки професору О. Кузьміну інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.

За безпосередньої участі професора О. Кузьміна студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів згідно Болонської декларації. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном.

Участь у міжнародних проектах

 • 1997–2002 рр. — наукова співпраця «USAID» з Вейнським державним університе¬том (США) у програмах обміну викладачами, узгодження навчальних програм, стажування
 • 1999–2000 рр. — співробітництво в межах програми «Підтримка розвитку менеджменту та бізнес-освіти в Україні» з університетами Міннесоти, Вищою школою бізнесу Св. Томаса (США), Варшавською школою економіки, Ольштинським університетом (Польща)
 • 1991–2001 рр. — співпраця згідно з угодою про співробітництво із Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим банком у контексті наукової співпраці та підготовки спецкурсу «Корпоративне управління»
 • Діяльність у проекті ТЕМРUS-ТАСІS та ін.

Проходив стажування за кордоном, зокрема у Франції та Польщі. Також професор впродовж 2017-2019 рр. є співкоординатором проекту мобільності згідно з міжінституційною угодою за програмою Еразмус+ між Національним університетом «Львівська політехніка» та Kingston University (м. Лондон, Великобританія) (2017-1-UK01-KA107-036029).

У 2017 р. Олег Кузьмін спільно з партнерами з Швеції, Румунії, Бельгії, Болгарії, Латвії, Франції, Казахстану та України долучився до виконання ще одного проекту Еразмус+: «Впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом співпраці Університету-Бізнесу-Уряду у вищих навчальних закладах — EDUQAS» (586109-EPP-I-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP).

Нагороди

 • 1999 р. — за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науковий і культурний розвиток Львівської області професору О. Кузьміну присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
 • 2003 р. — державний знак «Відмінник освіти»
 • 2005 р. — державний знак «Петро Могила»
 • 2006 р. — медаль «15 років Збройних сил України»
 • 2009 р., 2018 р. — державний орден «За заслуги» ІІІ та II ступенів. Нагороджений державним знаком «За сприяння органам внутрішніх справ»
 • 2014 р. — подяка Львівської митниці Міністерства доходів і зборів України за підготовку висококваліфікованих фахівців для національної економіки
 • 2014 р. — відзнака Львівської обласної ради
 • 2014 р. — медаль Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» за особистий внесок у розвиток української освіти, а також вагомі досягнення у сфері педагогічних наук
 • 2015 р. — почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»
 • 2017 р. — відзнака ВГО «Спілка ветеранів та працівників силових структур України» «За службу державі»
 • 2017 р. — грамота Львівської митниці ДФС України
 • 2021 р. — медаль ім. Івана Огієнка

Докторські дисертації, захищені під науковим консультуванням О. Кузьміна

 1. Алєксєєв І.В. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – К., 2002. – 33 с.
 2. Комарницький І.М. Регіональна політика організаційно-економічної підтримки розвитку малих підприємств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Ін-т регіон. дослідж. НАН України. – Л., 2004. – 40 с.
 3. Ліпич Л.Г. Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення споживчої поведінки покупців: автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 2004. – 38 с.
 4. Скворцов І.Б. Економічне оцінювання та управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2008. – 42 с.
 5. Лебедевич С.І. Теоретико-методологічні засади формування галузевої системи екологічного менеджменту (на прикладі підприємств лісового сектору економіки України): автореф. дис. ... д-ра екон. наук / Нац. лісотехн. ун-т України. – Л., 2008. – 37 с.
 6. Яремко І.Й. Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2010.
 7. Захарчин Г.М. Формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2010.
 8. Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.
 9. Мельник О.Г. Полікритеріальні системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств на засадах бізнес-індикаторів: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.
 10. Шпак Н.О. Комунікаційний менеджмент промислових підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2011.
 11. Георгіаді Н. Г. Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2012.
 12. Князь С.В. Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства: автореф. дис. … д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2013.
 13. Пирог О.В. Моделі розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2014.
 14. Олексів І.Б. Групи економічного впливу та методи узгодження їх інтересів в системі управління підприємством: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2014.
 15. Теребух А.А. Формування та реалізація господарських рішень на машинобудівних підприємствах: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2015.
 16. Бублик М.І. Економічне оцінювання та державне регулювання техногенних збитків в національному господарстві: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2015.
 17. Дідик А.М. Соціально-економічні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2016.
 18. Ситник Й.С. Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.
 19. Гончар М.Ф. Формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.
 20. Яструбський М.Я. Гармонійний розвиток та державне регулювання діяльності вищих навчальних закладів України: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.
 21. Станасюк Н.С. Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2018.
 22. Овчарук В.В. Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2019.
 23. Маслак О.О. Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2019.
 24. Шуляр Р.В. Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2019.
 25. Жук Л.В. Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2019.
 26. Шахно А.Ю. Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2019.
 27. Ємельянов О.Ю. Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2020.
 28. Комарницька Г.О. Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2020.
 29. Юринець О.В. Ургентні інструменти антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2021.
 30. Харчук В.Ю. Формування та використання систем гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу: автореф. дис. …. д-ра екон. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2021.

Основні кандидатські дисертації, захищені під керівництвом О. Кузьміна

Усього понад 100 кандидатських дисертацій.

 1. Москаленко Л.Н. Совершенствование методов укрупненного определения структурной трудоемкости изготовления радиоэлектронных приборов на стадии проектирования: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1983.
 2. Саталкин С.С. Совершенствование оценки и стимулирования экономической эффективности бригадного труда: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1986.
 3. Комарницкий И.М. Развитие специализации и кооперации инструментального производства: автореф. дис. ... канд. экон. наук / АН УССР, Ин-т экономики. – Львов, 1989.
 4. Московчук А.Т. Повышение стимулирующего воздействия заработной платы в условиях развития рыночных отношений: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1992.
 5. Колісник М.В. Економічна оцінка і регулювання біржової діяльності та брокерського обслуговування (на прикладі реалізації продукції промислових підприємств): автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1993.
 6. Комарницький Б.М. Управління системою контролю виробничих процесів на підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин: автореф. дис. ... канд. екон. наук / АН України, Ін-т економіки. – Л., 1993.
 7. Щерба Л.В. Організаційно-економічні передумови функціонування підприємств з іноземними інвестиціями: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т., 1995.
 8. Трач В.П. Розвиток систем інвестиційного менеджменту на підприємствах в умовах формування акціонерних відносин (на прикладі автобудування): автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.
 9. Давидяк С.І. Організаційні структури управління: формування та виконання в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.
 10. Коркуна І.І. Стратегічні та оперативні плани в структурі методів менеджменту на підприємстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.
 11. Яворська Ж.Б. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1996.
 12. Громяк Л.С. Управління розвитком малих форм підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1997.
 13. Галущак О.Я. Лізинг в системі стимулювання інноваційної діяльності: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1998.
 14. Ліпенцев А.В. Службовий етикет у менеджменті: формування та застосування на підприємстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1998.
 15. Рудницька О.М. Менеджмент персоналу промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1998.
 16. Георгіаді Н.Г. Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу: автореф. дис. … канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1999.
 17. Запоточний І.В. Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 1999.
 18. Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.
 19. Горбаль Н.І.Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.
 20. Машлій Г.Б. Організація та регулювання діяльності товарних бірж: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2001.
 21. Ковалишин П.В. Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2002.
 22. Тувакова Н.В. Організація та економічна оцінка інноваційної діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2002.
 23. Гаталяк З.П. Інтегрована система планування виробничо-господарської діяльності підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.
 24. Кондрат І.Ю. Прогнозування економічного розвитку малих підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.
 25. Подольчак Н.Ю. Формування систем управління підприємством на засадах ризик-менеджменту: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.
 26. Шуляр Р.В. Економічна оцінка та управління процесами злиття підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.
 27. Вівчар О.Й. Активізування інвестиційної діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2003.
 28. Живко З.Б. Формування маркетингової цінової стратегії підприємств сфери послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.
 29. Мельник О.Г. Бюджетування в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.
 30. Огерчук Ю.В. Організування збутової діяльності підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2004.
 31. Мала Н.Т. Формування системи керівництва на промислових підприємствах: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2005.
 32. Макара О.В. Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.
 33. Мирончук Т.В. Формування та розвиток франчайзингових відносин підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.
 34. Романишин С.Б. Формування рекламної стратегії підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.
 35. Сай Л.П. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2006.
 36. Когут У.І. Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльності машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.
 37. Мельник Л.І. Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.
 38. Найчук-Хрущ М.Б. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.
 39. Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.
 40. Дідик А.М. Управління витратами у машинобудівних корпораціях: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2007.
 41. Ільчук П.Г. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.
 42. Князь О.В. Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.
 43. Мукан О.В. Формування систем корпоративного управління в машинобудуванні: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.
 44. Тимощук М.Р. Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2008.
 45. Бала О.І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.
 46. Тимошик Н.І. Формування цінової політики автобусобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.
 47. Гевко О.Б. Формування стратегії брендингу машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Терноп. держав. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009.
 48. Литвин І.В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.
 49. Топоровська Л.Й. Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.
 50. Кужда Т.І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.
 51. Чуліпа І.Д. Моніторинг економічних показників діяльності підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.
 52. Смірнова Т.О. Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2009.
 53. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.
 54. Петришин Н.Я. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.
 55. Загорська Т.В. Амортизаційна політика машинобудівного підприємства в системі антикризового управління: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.
 56. Андріанов Ю.О. Оцінювання та формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.
 57. Дорошкевич К.О. Формування і використання стратегічних карт машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.
 58. Івасюк В.В. Реалізація інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2010.
 59. Матвіїшин В.Є. Управління ризиками енергозабезпечення машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.
 60. Жежуха В.Й. Оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.
 61. Глібчук В.М. Оцінювання та регулювання інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.
 62. Гончар М.Ф. Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2011.
 63. Занічковська О.Ю. Формування та оцінювання економічних планів в системі методів менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.
 64. Передало Х.С. Формування та оцінювання місії в системі менеджменту промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.
 65. Свірська О.Б. Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.
 66. Савіцька Н.В. Управління креативним потенціалом промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2012.
 67. Алєксєєва С.І. Науково-технічна підготовка виробництва машинобудівного підприємства на засадах резервування ресурсів: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 68. Сухоребська О.Я. Оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій у промисловості: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 69. Чушак-Голобородько А.М. Мотивування суб’єктів креативної діяльності в системі менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 70. Бала Р.Д. Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових підприємствах: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 71. Смиковчук Т.В. Економічне оцінювання та обґрунтування заходів з реструктуризації промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 72. Шотік Т.М. Економічне оцінювання та розвиток інноваційної інфраструктури національного господарства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 73. Зінкевич Д.К. Розвиток систем креативного менеджменту підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 74. Дорош О.І. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах «ринкової орієнтації»: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2013.
 75. Бобало О.Ю. Розвиток маркетингової діяльності вищих навчальних закладів: автореф. дис. … канд. екон. наук. – Л., 2013.
 76. Чорненька О.Б. Управління заборгованістю машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.
 77. Ліпич О.А. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.
 78. Городиська Н.А. Формування та розвиток інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.
 79. Кудря Я.В. Розвиток машинобудівних корпорацій: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.
 80. Коломієць О.Л. Розвиток евристичних функцій у системі менеджменту машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.
 81. Вороновська М.М. Стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2015.
 82. Кравченко Є.В. Транскордонне співробітництво машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015.
 83. Бонецький О.О. Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.
 84. Бирка М.І. Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.
 85. Скворцов Д.І. Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.
 86. Косцик Р.С. Комерціалізація інноваційної продукції машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016.
 87. Телішевська О.Б. Витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2017.
 88. Базилевич П.Р. Формування асинхронних дискретних систем бізнес-процесів підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.
 89. Бортнікова М.Г. Діагностування консалтингових проектів для машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.
 90. Кащишин В.М. Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.
 91. Лакіза В.В. Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.
 92. Тарнавський М.І. Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2018.
 93. Дудкін О.М. Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2020.
 94. Дарміць Р.З. Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2020.
 95. Колінко Н.О. Керівництво інноваційною діяльністю підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2021.
 96. Гончар С.Й. Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2021.

Основні науково-дослідні роботи, виконані під керівництвом О. Кузьміна

 1. Разработка и внедрение методологии проектирования коллективных форм организации и стимулирования труда в условиях повышения качества продукции и эффективности производства Львовского завода биофизических приборов / Львов. политехн. ин-т. – № ГР 81028733. – Львов, 1982.
 2. Совершенствование и внедрение бригадных форм организации и стимулирования труда рабочих основного и вспомагательного производства в условиях хозяйственного расчета ЛПО «Искра» / Львов. политехн. ин-т. – № ГР 01830020614. – Львов, 1985.
 3. Дослідження та розробка проблем трансформування форм власності та формування ринкової інфраструктури в національній економіці України / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0194U0295582. – Л., 1994-1995.
 4. Формування ринкової інфраструктури в процесі розбудови державності України (теоретичні та прикладні аспекти) / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0194U029514. – Л., 1994-1995.
 5. Узагальнення досвіду проведення антимонопольної політики у розвинутих країнах і використання його в процесі приватизації українських підприємств в післяприватизаційний період / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0196U000149. – Л., 1996-1997.
 6. Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України / Держ. ун-т «Львів. політехніка», НДЛ-87. – № ДР 0198U002356. – Л., 1998-1999.
 7. Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізм залучення іноземних інвестицій / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0102U001182. – Л., 2002-2003.
 8. Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0104U002289. – Л., 2004-2005.
 9. Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0107U000837. – Л., 2007-2008.
 10. Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0109U001161. – Л., 2008-2010.
 11. Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – № ДР 0111U001215. – Л., 2011-2013.

Основні опубліковані праці

Основні підручники та навчальні посібники

 1. Інтелектуальна власність: економіко-правові та міжнародні аспекти: практикум: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська, Л.Й. Гнилянська. – Львів: Растр-7, 2021. – 210 c.
 2. Бюджетування та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів, Ю.Л. Чиркова. – Львів: Растр-7, 2020. – 266 c
 3. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – 5-те вид., випр. та допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 208с.
 4. Соціальна відповідальність: практичний аспект: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 244 с.
 5. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти: підручник / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 412 c.
 6. Митне обслуговування зовнішньоекономічних операцій: прикладний аспект [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор`єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, Р.Б. Рогальський. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 148 с.
 7. Економічна безпека підприємства: [підручник] / [А.М. Дідик, О.Є. Кузьмін, В.Л. Ортинський, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, О.В. Іллященко та ін.]; за заг. Ред. А.М. Дідика. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ТзОВ «Видавнича група «Бухгалтери України», 2019. – 624 с.
 8. Кузьмін О.Є. Економіка та управління знаннями: навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Реверенда, Г.В. Лема, Т.Ю. Лісович. – Львів: “Міські інформаційні системи”, 2019. – 137 с.
 9. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять: [навч. посібн., 2-е видання доп. і перероб.] / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Мукан О.В., Дорош О.І. – Львів: СТ “Міські інформаційні системи”, 2019. – 128 с.
 10. Кузьмін О.Є. Міжнародний менеджмент: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.І. Кара, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська. – Львів: Растр-7, 2019. – 202 c.
 11. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c.
 12. Офшорний бізнес: теоретичні та прикладні аспекти: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, М.В. Руда, В.І. Лемішовський, Н.Р. Стасюк. – Львів: Аудиторська група «Західна аудиторська група», 2018. – 112 c.
 13. Соціально-економічна діагностика в умовах європейського співробітництва: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів, А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. – Львів: Аудиторська група «Західна аудиторська група», 2018. – 224 c.
 14. Кузьмін О.Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 c.
 15. Підприємництво і менеджмент: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, С.Б. Романишин, О.О. Пшик-Ковальська, І.С. Процик, Р.Б. Вільгуцька. – Львів: Растр-7, 2017. – 196 c.
 16. Соціально-економічна діагностика підприємств: теоретико-методичні положення, лабораторні роботи та курсовий проект: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, О.В. Мукан, Л.С. Ноджак. – Львів: Центр Європи, 2016. – 234 c.
 17. Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин, О.В. Пирог. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 300 c.
 18. Venturing: Teaching manual: навч. посібн. / I. Lytvyn, O. Kuzmin, Y. Ossik. – Караганда, Казахстан: Видавництво КДЕУ, 2016. – 311 c.
 19. Соціальна відповідальність: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, С.Б. Романишин, Н.О. Вацик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 c.
 20. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, Р.Б. Рогальський, О.І. Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162 c.
 21. Олексів І.Б. Міжнародний фінансовий менеджмент: навч. посібн. / І.Б. Олексів, О.Є. Кузьмін, В.В. Івасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 192 c.
 22. Міжнародний фондовий ринок: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.О. Шпак, К.О. Дорошкевич, О.Ю. Григор'єв, Т.В. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 336 c.
 23. Венчурлық бизнес: Оқу. құралы: навч. посібн. / И. Литвин, О. Кузьмин, Ю. Осик. – Караганда, Казахстан: Видавництво КДЕУ, 2015. – 347 c.
 24. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 208 c.
 25. Кузьмін О.Є. Організація біржової діяльності: 1001 тест: збірник тестових завдань: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 c.
 26. Кузьмін О.Є. Організування туристичної діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, Х.Ю. Малкуш. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 352 c.
 27. Митна справа: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Бортнікова, Р.Б. Рогальський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 c.
 28. Венчурный бизнес: учеб. пособие: навч. посібн. / И. Литвин, О. Кузьмин, Ю. Осик. – Караганда, Казахстан: Видавництво КДЕУ, 2015. – 354 c.
 29. Основи менеджменту: підручник / А.А. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: ТОВ «Видавництво Фоліо», 2014. – 846 c.
 30. Митна справа: навч. посібник-практикум: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Книш, О.Ю. Григор'єв, О.О. Маслак. – Київ: Каравела, 2014. – 232 c.
 31. International economic relations: навч. посібн. / T. Sporek, Y. Kozak, O. Kuzmin. – Katowice: Kiev-Katowice: CUL, 2014. – 214 c.
 32. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація. Серія «Дистанційне навчання» №64: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 c.
 33. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Растр-7, 2014. – 242 c.
 34. Кузьмін О. Є. Інтелектуальна власність: прикладний аспект: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська. – Львів: Растр-7, 2014. – 172 c.
 35. Менеджмент (за допомогою графічно-логічних засобів): навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Р.З. Дарміць, І.С. Процик, С.Б. Романишин, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 196 c.
 36. Управління витратами: навч. посібн. / У.І. Когут, О.Г. Мельник, О.Є. Кузьмін, М.О. Данилюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. – 264 c.
 37. Кузьмін О.Є. Інтелектуальна власність: прикладний аспект: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Л.П. Сай, О.О. Пшик-Ковальська. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 172 с.
 38. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: навч. посібн. / У.І. Когут, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 244 c.
 39. Управління змінами: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, В.В. Яцура, І.І. Грибик, А.М. Грищук, Н.В. Смолінська, М.Б. Гункевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 356 c.
 40. Кузьмін О.Є. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.О. Жовтанецька, Н.О. Заяць. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 227 c.
 41. Міжнародний фондовий ринок: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.О. Шпак, О.Ю. Григор'єв, К.О. Дорошкевич, С.В. Князь, Т.В. Ясінська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 200 с.
 42. Організація біржової діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 248 c.
 43. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак, Г.Л. Вербицька. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с.
 44. Кузьмін О.Є. Міжнародний менеджмент: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.С. Скибінський, Н.І. Кара, Л.П. Сай. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 216 с.
 45. Кузьмін О.Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – 3-тє видання, доповн. і переробл. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 172 с.
 46. Кузьмін О.Є. Економічна діагностика: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Знання, 2012. – 318 с.
 47. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посібн. для самостійної роботи студента / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – К.: Академвидав, 2012. – 296 с.
 48. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Київ «Знання», 2012. – 350 с.
 49. Кузьмін О.Є. Менеджмент: 1001 тест: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Т.М. Гладун. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.
 50. Кузьмін О.Є. Менеджмент: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 240 с.
 51. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, Л.С. Ноджак, О.С. Скибінський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 284 с.
 52. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, О.В. Гук. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 194 с.
 53. Кузьмін О.Є. Міжнародні фінанси: 1001 тест: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 272 с.
 54. Кузьмін О.Є. Національна економіка: прикладний аспект: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька. – 2-ге вид., пер. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 308 с.
 55. Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, В.Ю. Харчук, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська, О.В. Гук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 150 с.
 56. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 168 с.
 57. Кузьмін О.Є. Економіка інноваційного підприємства: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 390 с.
 58. Кузьмін О.Є. Франчайзинг: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Т.В. Мирончук, І.З. Салата, Л.В. Марчук. – К.: Знання, 2011. – 267 с.
 59. Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 338 с.
 60. Кузьмін О.Є. Креативний менеджмент: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 124 с.
 61. Кузьмін О.Є. Національна економіка: прикладний аспект: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, У.І. Когут, І.С. Процик, Г.Л. Вербицька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с.
 62. Кузьмін О.Є. Теорія і практика бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2010. – 320 с.
 63. Кузьмін О.Є. Економіка зарубіжних країн: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, А.О. Босак, М.В. Кізло. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 408 с.
 64. Кузьмін О.Є. Національна економіка: прикладний аспект: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.О. Пшик-Ковальська, О.О. Жовтанецька, В.Й. Жежуха. – Львів: «Растр-7», 2010. – 212 с.
 65. Основи бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організації: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.С. Ноджак, Н.Я. Петришин, Ю.Л. Логвиненко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 216 с.
 66. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч.-метод. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, Н.І. Подольчак. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 176 с.
 67. Кузьмін О.Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 172 с.
 68. Кузьмін О.Є. Міжнародні страхові послуги: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: РАСТР, 2009. – 444 c.
 69. Кузьмін О.Є. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, А.О. Босак, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 324 с.
 70. Кузьмін О.Є. Прикладний менеджмент: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 292 с.
 71. Кузьмін О.Є. Економіка інноваційного підприємства: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 456 с.
 72. Кузьмін О.Є. Менеджмент у фармації: підручник // За ред. О.Є. Кузьміна та Б.П. Громовика. – Видання друге, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 432с.
 73. Кузьмін О.Є. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, А.С. Завербний, Н.Л. Іващук. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 200 с.
 74. Кузьмін О.Є. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Г.Л. Вербицька, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 212 с.
 75. Кузьмін О.Є. Керівництво організацією: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. Мельник, І.С. Процик. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 244 с.
 76. Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Кондор, 2008. – 312 с.
 77. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-є вид. доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2007. – 384 с.
 78. Кузьмін О.Є. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, У.Р. Сухорська, Т.В. Мирончук. – Львів: ВАТ «Видавництво «Вільна Україна». 2007. – 144 с.
 79. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: «Академвидав», 2007. – 464 с.
 80. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
 81. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 188 с.
 82. Корпоративне управління: навч. посібн. / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, А.О. Босак, О.С. Скибінський, М.В. Колісник, З.П. Гаталяк, О.В. Мукан. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 172 с.

Основні монографії

 1. Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка: монографія / за ред. О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Н.І. Горбаль. – Львів: Міські інформаційні системи, 2021. – 190 с.
 2. Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.М. Бодарецька, В.Й. Жежуха. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. – 216 с.
 3. Kuzmin O. Crowdfunding systems: evaluation and government regulation in the conditions of reengineering: колективна монографія / O. Kuzmin, O. Melnyk, O. Skybinskyi, O. Ugolkova, V. Zhezhukha. – Lviv: Galician Publishers Ltd, 2020. – 160 c.
 4. Scientific approaches to the study of the world economy: колективна монографія / O. Vysochan, O. Vysochan, V. Hyk, O. Kuzmin, L. Zhuk, O. Glushko, N. Stanasiuk, L. Moroz, Y. Panas. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – 145 c.
 5. Кузьмін О.Є. Відновлення авіаційної техніки: чинники забезпечення та економічна ефективність: монографія / О.Є. Кузьмін, Ж.В. Поплавська, О.Г. Мельник, А.О. Калиновський, Н.Л. Калиновська. – Львів: Міські інформаційні системи, 2019. – 214 c.
 6. Кузьмін О. Є. Комунікаційні системи підприємств: оцінювання, активізування та ефективність: монографія / О.Є. Кузьмін, Ю.Б. Малиновська, Н.Я. Петришин, Ю.В. Малиновський. – Львів: Растр-7, 2019. – 184 c.
 7. Kuzmin O. Queueing systems modeling by Petri nets: monograph Saarbrucken / O. Kuzmin, R. Bazylevytch, P. Bazylevytch. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.
 8. Концептуальні засади та інструментарій управління толінговими операціями: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, І.В. Коць, І.І. Коць. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. – 238 с.
 9. Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій: монографія / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук, Л.Г. Ліпич, О.Є. Кузьмін та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Полінкевич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 416 с.
 10. Kuzmin O. The set of instruments for diagnosing the consulting projects: monograph / O. Kuzmin, O. Melnyk, M. Bortnikova. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.
 11. Кузьмін О.Є. Безпека інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки: монографія / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – 274 с.
 12. International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: [monograph] / Editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. (підрозділ «Інструментарій стрес-менеджменту в системах реінжинірингу управлінських процесів підприємств» / О.Є. Кузьмін, М.Ф. Гончар, В.Й. Жежуха. – С. 315-332).
 13. Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства: методологія та інструментарій: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Л.О. Саталкіна. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 192 с.
 14. Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України: монографія / За заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 520 с. (підрозділ «Концепції економічної безпеки АПК від макро- до мікрорвня / О.Є. Кузьмін, К.О. Дорошкевич. – С. 320-349).
 15. Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: монографія / За ред. Л.М. Савчук, К.Ф. Ковальчука. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. (підрозділ «Управління кластерами як відкритою системою» / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич).
 16. Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: монографія / За заг. ред. Л.М. Савчук, Daniel Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. (підрозділ «Інноваційний розвиток національної економіки: сутність, умови забезпечення та складові елементи» / О.Є. Кузьмін, О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич. – С. 13-27).
 17. Kuzmin O. Implementation of the higher education prospective development concept Ukrainian reality and experience of the countries of East Asia / O. Kuzmin, M. Yastrubskyy. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 50 p.
 18. Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.С. Скибінський, Н.Ю. Реверенда. – Львів: Видавництво «Центр Європи», 2017. – 193 с.
 19. Human health: realities and prospects: monographic series. Volume 1. «Promoting healthy lifestyle» / Edited by Nadiya Skotna. – Drohobych: Posvit, 2016. – 352 p. (підрозділ «Економічне оцінювання техногенних збитків у національному господарстві України» / О.Є. Кузьмін, М.І. Бублик. – С. 15-22).
 20. Economic security and protection of information: theory, methodology, practice: collective monograph. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. – 112 p. (підрозділ «Аналітично-інформаційний огляд тенденцій і чинники розвитку промислових корпорацій на тлі глобалізаційних змін сучасності, загроз, врахування вітчизняного й міжнародного досвіду» / О.Є. Кузьмін, І.Б. Скворцов, Я.В. Кудря).
 21. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки: монографія / За ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія», 2016. – 365 с. (підрозділ «Державне управління розвитком промислового потенціалу (теоретико-методологічні засади)» / О.Є. Кузьмін, Н.С. Станасюк. – С. 127-135.
 22. Инновационный менеджмент сложных социально-економических систем: монография / С.Н. Войт, В.А. Ткаченко, С.Б. Холод и др.; под. науч. ред. д.э.н., проф., акад. АЭН Украины В.А. Ткаченко. – Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с. (підрозділ «Фактори розвитку промислового потенціалу (концепція, місце і роль)» / О.Є. Кузьмін, Н.С. Станасюк. – С. 300-310).
 23. Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: monograph / Verlang SWG imex GmbH Nurnberg, Volume 2, Deutschland, 2014. – 392 p. (підрозділ «Оцінювання компетенцій працівників як один із чинників формування потенціалу економічного розвитку» / О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів, Г.В. Михайляк. – С. 266-272).
 24. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: монографія / За ред. професорів Лаптєва С.М., Сідака В.С., Денисенка М.П. – К.: Університет економіки та права «КРОК» 2014. – 410 с. (підрозділ «Інноваційний розвиток сучасного вищого навчального закладу на засадах споживчоорієнтованих чинників» / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, В.Я. Гаврилюк).
 25. Потенціал економічного розвитку країни: теорія і практика: колективна монографія у 2 т. – ДонНУЕТ. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. – т. 1. – 354 с. (підрозділ «Особливості оцінювання компетенцій управлінців як фактор економічного розвитку машинобудівних підприємств» / О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів, Г.В. Михайляк. – С. 120-128).
 26. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. Т.1 / за заг. ред. Т.О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 363 с. (підрозділ «Просторова концентрація факторів формування техногенних збитків в національному господарстві України» / О.Є. Кузьмін, М.І. Бублик. – С. 128-135).
 27. Кузьмін О.Є. Управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, О.А. Хілуха, Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 200 с.
 28. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «НТМТ», 2014. – 296 с. (підрозділ «Трансформація моделей розвитку національних господарств в умовах постіндустріального суспільства» / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог. – С. 7-12).
 29. Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «НТМТ», 2014. – 296 с. (підрозділ «Вітчизняний досвід інжинірингу й інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 37-43).
 30. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: монографія / За ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т.1. – 216 с. (підрозділ «Науково-методичний підхід до управлінського аналізу розвитку національного господарства України» / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог. – С. 108-114).
 31. Кузьмін О.Є. Економічна оцінка та способи зменшення управлінського ризику в системі менеджменту підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, Ж.Б. Яворська. – Львів, 2014. – 160 с.
 32. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.Г. Ліпич, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, О.А. Хілуха. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 224 с.
 33. Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. (підрозділ «Термінологічні проблеми інжинірингу в діяльності інжинірингових підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 189-197).
 34. Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів: економічні важелі та полівекторний аспект: монографія / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, О.Г. Мельник, В.Й. Жежуха. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. – 278 с.
 35. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія. У 2 т. – Т.1. / За заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 436 с. (підрозділ «Методичні положення щодо прийняття управлінських рішень в інжиніринговому ціноутворенні» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська. – С. 354-365).
 36. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 томах / За ред. О.А. Паршиної. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – Т. 2 – 334 с. (підрозділ «Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах забезпечення інноваційності технологічних процесів» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха. – С. 135-142).
 37. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / За ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Дніпро: НГУ, 2013. – 612 с. (підрозділ «Теоретико-методологічні засади формування секторної моделі розвитку національного господарства України під визначальним впливом інвестиційного чинника в умовах постіндустріального суспільства» / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог. – С. 499-509.
 38. Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності суб’єктів господарювання: монографія / Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 235 с. (підрозділ «Регулювання складу і структури оборотних коштів промислової корпорації у системі заходів з антикризового управління на ній» / О.Є. Кузьмін, Я.В. Кудря. – С. 147-156).
 39. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: монографія у 4 т. / за ред. О.А. Паршиной – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.4. – 325 с. (підрозділ «Transformation directions of industrial enterprises as a means of providing their competitive ability» / O.S. Kondur, T.V. Smykovchuk. – P. 182-188).
 40. Кузьмін О.Є. Особливості функціонування та контролювання діяльності венчурних організацій: монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин, О.Я. Сухоребська. – Львів: Видавництво «Ліга –Прес». 2013. – 182 с.
 41. Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова, д.е.н., проф. Денисенка М.П., 2013. – 464 с. (підрозділ «Концепція оцінювання інвестиційної захищеності промислового підприємства» / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. – С. 250-281).
 42. Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін.; за ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428 с.
 43. Формування та розвиток систем поточного контролювання діяльності промислових підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Д. Пецкович / Під ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Львів: Видавництво «Растр 7», 2013. – 242 с.
 44. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / За ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – 612 с. (підрозділ «Формування доходів інжинірингових підприємств» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська, О.О. Горячка. – С. 320-326).
 45. Рейтингування діяльності промислових підприємств. Теоретичні та методичні положення: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Юринець, Ю.Л. Чиркова. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 272 с.
 46. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька. – Львів: Видавництво ТзОВ «Тріада плюс», 2012. – 464 с.
 47. Витрати в експортній діяльності: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, О.Г. Мельник, Н.О. Вацик. – Львів: «Растр-7», 2012. – 278 с.
 48. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування: монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, Л.П. Сай, О.О. Коць. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с.
 49. Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: монографія / За ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 639 с. (підрозділ «Механізм виявлення елементів «тіньової» діяльності в системі управління економічною безпекою підприємств» / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. – С. 222-245).
 50. Кузьмін О.Є. Ризики підприємств – лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с.
 51. Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты / Р.Н. Лепа, О.Е. Кузьмин и др.; НАН Украины, Ин-т Экономики пром-сти. – Донецк: АПЕКС, 2012. – Т.2 – 204 с. (підрозділ «Концепция техногенной рефлексии хозяйственной деятельности промышленных предприятий» / О.Е. Кузьмин, М.И. Бублык. – С. 14-34).
 52. Витрати в експортній діяльності підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, О.Г. Мельник, Н.О. Вацик. – Львів: «Растр-7», 2012. – 278 с.
 53. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / За ред. к.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – 458 с. (підрозділ «Трансфертний потенціал, підприємства: сутність, складові елементи, параметри» / О.Є. Кузьмін, Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь. – С. 188-224).
 54. Взаємовідносини у системі «підприємство-державна податкова служба»: формування механізмів та напрями розвитку: монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, А.А. Тимейчук, В.Я. Гаврилюк. – Львів: Міські інформаційні системи, 2012. – 218 с.
 55. Кузьмін О.Є. Ризики діяльності персоналу підприємств: особливості управління та економічне оцінювання / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, М.О. Романенко. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. – 272 с.
 56. Економічні системи: монографія / За ред. Г.І. Башнянина. – Т. 3. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 490 с. / (підрозділ «Концептуальні засади формування, використання та розвитку систем економічної діагностики на підприємствах» / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – С. 366-399).
 57. Інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2011. – 276 с. (підрозділ «Інноваційна складова технологічних процесів підприємств машинобудування» / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха. – С. 122-148).
 58. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. (підрозділ «Діагностика як інструмент інформаційного забезпечення удосконалення системи управління підприємством» / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – С. 792-807).
 59. Кузьмін О.Є. Досягнення і проблеми еволюційної економіки: монографія / О.Є. Кузьмін, Ю.І. Сидоров, В.В. Козик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 252 с.
 60. Кузьмін О.Є. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур: монографія / О.Є. Кузьмін, М.Б. Найчук-Хрущ, Н.О. Шпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 172 с.
 61. Кузьмін О.Є. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 240 с.
 62. Кузьмін О.Є. Капітал підприємства: формування та реалізація: монографія / О.Є. Кузьмін, А.Г. Загородній, І.Й. Яремко. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ «Біарп», 2011. – 224 с.
 63. Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, М.П. Політило, О.К. Коломієць. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 250 с.
 64. Кузьмін О.Є. Управління та зниження рівня ризиків енергозабезпечення підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, В.Є. Матвіїшин. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 236 с.
 65. Капитализация предприятий: теория и практика: монография / Под ред. д.э.н., проф. И.П. Булева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. (підрозділ «Капитализация активов как базовая основа стоимостной характеристики предприятия» / О.Е. Кузьмин, И.И. Яремко. – С. 125-136).
 66. Кузьмін О.Є. Управління ризиками машинобудівних підприємств: планування та мотивування: монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак, О.Р. Беднарська. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 128 с.
 67. Кузьмін О.Є. Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт: монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин, К.О. Дорошкевич. – Львів: Міські інформаційні системи, 2011. – 320 с.
 68. Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія / За ред. д-ра екон. наук, професора Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, професора Кизима М.О., д-ра екон. наук, професора Іванова Ю.Б. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2011. – 352 с. (підрозділ «Інструментальне забезпечення комплексної діагностики машинобудівних підприємств» / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – С. 238-258).
 69. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко; за заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 198 с.
 70. Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: монографія / В.П. Антонюк, С.С. Аптекар, Н.А. Балтачеєва та ін.; під заг. ред. В.І. Ляшенка. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 414 с. (підрозділ «Полікритеріальна діагностика як інструмент підвищення ефективності систем управління підприємств у кризових умовах» / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – С. 235-249).
 71. Інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. д-ра екон. наук, проф. Пономаренка В.С., д-ра екон. наук, проф. Кизима М.О., д-ра екон. наук, проф. Ястремської О.М. – Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 304 с. (підрозділ «Процес резервування в управлінні науково-технічною підготовкою виробництва» / О.Є. Кузьмін, С.І. Алєксєєва, І.В. Алєксєєв. – С. 105-118).
 72. Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Пономаренко В.С., д-ра экон. наук, проф. Кизима Н.А., д-ра экон. наук, доц. Раевневой Б.В. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – 344 с. (підрозділ «Планирование научно-технической подготовки производства по критерию востебованости» / О.Е. Кузьмин, С.И. Алексеева. – С. 303-309).
 73. Кузьмін О.Є. Проблеми управління венчурними організаціями: монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Стрий: ДП «Видавничий дім» Укрпол», 2010. – 148 с.
 74. Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креатині рішення і моделі їх трансферного забезпечення: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Л.Й. Гнилянська, Д.К. Зінкевич. – Львів: СПОЛОМ, 2010. – 345 с.
 75. Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів. Теоретико-методологічні та методичні засади: монографія / О.Г. Мельник, І.Б. Олексів, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр; за наук. ред. д.е.н., проф., заслуженого працівника народної освіти України О.Є. Кузьміна. – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 212 с.
 76. Проблеми та теоретико-методичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: монографія / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, У.І. Когут, О.Г. Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: «Тріада плюс», 2009. – 325 с.
 77. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: монографія. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. (підрозділ «Венчурні організації: класифікація, оцінювання та управління» / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – С. 8-25).
 78. Оцінювання та регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформацій машинобудівних підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, О.В. Князь, Л.В. Марчук, Н.В. Шуляр, Р.В. Шуляр. – Львів: Видавництво ПП «Вежа і Ко», 2009. – 172 с.
 79. Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування): монографія / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, О.Г. Мельник, О.В. Мукан; за заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О.Є. – Львів: «Тріада плюс», 2008. – 369 с.
 80. Кузьмін О.Є. Управління інвестиційними ризиками підприємства (на прикладі машинобудування): монографія / О.Є. Кузьмін, Г.Л. Вербицька, В.М. Глібчук. – Івано-Франківськ: «Галицька академія», 2008. – 160 с.
 81. Кузьмін О.Є. Рекламна стратегія підприємства: монографія / О.Є. Кузьмін, С.Б. Романишин, Н.І. Горбаль. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 168 с.
 82. Інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. Пономаренка В.С., Кизима М.О., Тищенка О.М. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2008. (підрозділ «Амортизационная политика как фактор инновационного развития предприятий в период преодоления кризисных явлений» / О.Є. Кузьмін, Т.В. Загорська. – С. 199-206).
 83. Кузьмін О.Є. Проблеми оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Ю.О. Андріанов. – Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім Укрпол», 2008. – 236 с.
 84. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: монографія / М.Р. Тимощук, Р.В. Фещур, Р.В. Шуляр, Н.Ю. Подольчак, І.Б. Олексів. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2007. – 449 с.
 85. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: монографія / За заг. ред. О.Є. Кузьміна та І.В. Алексєєва. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с.
 86. Контролювання та регулювання економічного розвитку підприємства: проблеми, методологічні та прикладні аспекти: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.О. Шпак, В.А. Новицький. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 148 с.
 87. Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, О.Й. Вівчар, Л.І. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. – 250 с.
 88. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджменту: монографія / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 336 с.
 89. Інвестиційна та інноваційна діяльність: монографія / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнецова. – Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2003. – 233 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, м. Львів, 79013; 4 н.к., кімн. 428а

Тел.: +38 (032) 258-22-10, +38 (098) 313-70-11

E-mail: inem.dept@lpnu.ua, Oleh.Y.Kuzmin@lpnu.ua, okuzmin@lp.edu.ua