Статут Університету

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статут — це документ, який регламентує діяльність Національного університету «Львівська політехніка», створеного постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1993 р. № 646. і розроблений відповідно до законодавства України.

Зміни та доповнення до Статуту університету вносяться за поданням Вченої ради вищим органом самоврядування трудового колективу — Конференцією колективу.

Статут Університету