Кожухар Олександр Теофанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кожухар Олександр Теофанович
Кожуха О.Т.png
Alma mater Львівська політехніка
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, Кафедра електронних приладів
Державні нагороди Ветеран праці

Доктор технічних наук, професор Кожухар Олександр Теофанович є одним із перших випускників кафедри електронних приладів ІТРЕ, на якій працював, починаючи з інженера науково-дослідного підрозділу.

Коротка біографія

Після трудового загартування та одержання на радіотехнічному підприємстві п/с 125 (нині «ЛОРТА») кваліфікації радіомонтажника в 60-тих роках вчився на радіотехнічному факультеті Львівської політехніки за спеціальністю «Електронні прилади». Починаючи з 4-го курсу, брав активну участь у студентському науковому товаристві кафедри електронних приладів, допомагав розробляти та виготовляти приладдя для навчального процесу. Так, під керівництвом доц. Мізюк Марії Григорівни розробив лабораторний стенд «Дослідження часу деіонізації тиратронів». Результати перших наукових досліджень доповідав на факультетських студентських конференціях, за що мав грамоти та подяки, а особливо важливими були увага та допомога з боку провідних науковців факультету, зокрема,відомого професора Юрія Теофановича Величка.

Будучи студентом, із легкої руки декана факультета доц. Євгена Федоровича Замори він став учасником, а, згодом, керівником факультетського естрадного гурту — неодноразового лауреата студентських фестивалів, для якого також самостійно складав рокові композиції.

Тривалу переддипломну практику проходив у випробувальному цеху Львівського заводу «Полярон», де в присутності начальників цехів і провідних спеціалістів заводу успішно захистив диплом і, одночасно, підготував матеріали для своєї першої публікації. Після захисту йому (єдиному з групи) було запропоновано роботу на кафедрі електронних приладів, де він вступив до аспірантури.

Дисертацію робив довго, оскільки треба було готуватися до навчальних занять, робити експерименти та обрахунки, писати та захищати звіти з держбюджетної теми. Працював від ранку до пізнього вечора,а іноді лишався й на ніч. Така необхідність була зумовлена роботою над темою експерементальних приладів, де передбачалась неперервність технологій виготовлення, зокрема, тривала вакуумна відкачка.

Громадська діяльність

Велику частину свого часу приділяв громадіській діяльності. Близько двох років очолював інститутську Раду молодих науковців, організатором і натхненником якої був колишній ректор політехніки Михайло Олександрович Гаврилюк (на той час проректор із наукової роботи). Проте, дисертація була написана, захист дисертації відбувся успішно, і з 1975 року він став кандидатом технічних наук. Далі проводив викладацьку роботу, був керівником госдоговірних науково-дослідних тем першого рівня. За розроблені під його керівництвом представлені на ВДНГ експонати був нагороджений дипломами, медалями та подяками, зробив ряд важливих наукових впроваджень у промисловості (Львівський завод «Іскра») і медицині (Львівська обласна стоматологічна клініка, кафедра ортопедичної стоматології та інші).

Проте працювати без участі у громадській роботі рідної політехніки йому не вдавалося — був начальником добровільної народної дружини інституту, вченим секретарем Львівської обласної Ради ректорів, як активний спортсмен, входив до складу інститутського спортивного клубу, своїми силами та зв’язками допомагав розбудові гірськолижного витягу політехніки в с. Грабовець, самотужки возив запчастини, забезпечував засобами зв’язку, готував сценарії спортивних свят та змагань із гірськолижного слалому та плавання, на яких захищав честь політехніки.

Наукові доробки

Наукові доробки професора Кожухара О. Т. скеровані, у більшості, на вдосконалення джерел некогерентного випромінювання та, на їх основі, оптико-електронних систем, переважно, в пристроях медичної електроніки. Запропоновані ним принципово нові оптико-електронні прилади та системи є патентно захищеними. Розробки призначені для діагностики та лікування тяжко виліковних хвороб в стоматології, отоларингології та дерматології, їх застосовують у відкритих хірургічних гіпертермічних технологіях. Професор Кожухар О. Т. є автором наукового напрямку «Створення класу оптико-електронних систем на основі джерел некогерентного випромінювання з програмно керованою динамікою для нових біостимуляційних та біоінформативних фототехнологій медичного застосування», а також керівником науково-дослідних тем, зокрема: «Оптико-електронні системи для біоінформативних фотомедичних технологій», відповідальним виконавцем комплексного проекту «Оптоелектронний пристрій для реєстрації клітинних об’єктів», угод про наукову співпрацю з організаціями України та зарубіжжя, має понад 300 публікацій, в тому числі публікації у виданнях з імпакт фактором, зокрема в SPIE та IEEE, в електронних виданнях цього рівня, має з півсотні патентів, зокрема, Державні патенти України та Росії, зробив понад 700 виступів на міжнародних науково-технічних конференціях, симпозіумах, медичних з’їздах та форумах, був керівником секцій конференцій, є постійним учасником міжнародних форумів у галузі медичної електроніки, зокрема, Міжнародних Форумів Наукових інновацій в Польщі (ITMED). У 2010 році на ITMED був нагороджений Знаком Переможця (FORUM AWARD), отримав міжнародні та державні сертифікати на свої доробки. Серед останніх праць і виступів, у співавторстві з колегами та провідними науковцями з медичних і промислових галузей, з аспірантами та студентами, необхідно відзначити:

  • Дослідження впливу фотостимулів із частотами біоритмів людини на організм /«Електроніка» Вісник НУ «ЛП» , №680, вид-во НУ «ЛП», Львів, 2010. — С. 225-230;
  • Активний оптоелектронний контроль фотомедичних технологій / Збірник праць Першого Всеукраїнського з’їзду «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю. — Київ. 2010;
  • Principles of the light sources and control schemes choice for designing photo medical devices, / Mater. XIV Miedzynarod. Szkoly Komputer. wspomag. projekt. Jurata, Warszawa, Poland. — WAT 2010. p.243-250, Підвищення ефективності фотомедичних технологій з біоінформативною компонентою/ "Медична та біологічна інформатика і кібернетика: Віхи розвитку" К.: НМАПО, 2011. ISBN 978-966-391-065-9;
  • Аналіз змін оптичних характеристик лейкомаси при фотоферезі / Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2011. — №1(21). — С. 103-107;
  • Інформаційна оптико-електронна система підтримки прийняття рішення щодо ефективності лікувальної процедури / Вісник НТУ «ХПІ». Серія Інформатика та моделювання. — 2012. — № 38. — С. 9-13. — ISSN 2079-0031. — Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2012_38.pdf;
  • Исследование оптико-электронных систем на основе некогерентных излучателей для высокотемпературной коагуляции в хирургии / Биомедицинская инженерия и электроника [Електронний ресурс]. — 2012. — № 2. —— Режим доступу до журн.: www.es.rae.ru/biofbe/183-191;
  • Апаратурно-програмне забезпечення лікувального процесу в оториноларингології з неперевним оптико-електронним тестуванням біообєкта / Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. —2012. – №2(24) . — С.81-85.

Рівня Scopus (Вид-во «Медицина», Медтехника, М., №1, 1992, С.19-22) та імпакт фактору-SPIE: Development of noncoherent optical-electronic systems in modern photo medical technologyProc. SPIE 8698, Optical Fibers and Their Applications2012, 86980J (January 11, 2013); doi:10.1117/12.2019268;http://dx.doi.org/10.1117/12.2019268, в IEEE:Stimulating light system to create a controlled effect relaxation/2013 IEEE XXXIII International Scientific Conference ELECTRONICS AND NANOTECHOLOGY (ELNANO), 16-19April, 2013.

Професор Кожухар О.Т. бере участь у підготовці наукових кадрів, під його керівництвом здійснюється підготовка кандидатських дисертацій, дипломів і кваліфікаційних робіт, керує постійно діючим студентським науковим гуртком, із учасників якого немало співавторів наукових статей і заявок на винаходи, студенти гуртка виступають із доповідями на студентських наукових конференціях, серед них є призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, зокрема, 2012, 2013 років. Розробив низку авторських навчальних курсів, зокрема,«Електронні засоби діагностики та лікування» та «Медичні прилади електромагнітного випромінювання», також до їх методичного забезпечення видав конспекти лекцій і навчальні посібники, зокрема, у співавторстві, посібник «Біомедична електроніка», та поставива оригінальні лабораторні роботи та практичні заняття.

Професор Кожухар обирався членом науково-методичної Ради інституту, організаційних та програмних комітетів міжнародних наукових конференцій, входить до складу спеціалізованих вчених Рад із захисту дисертацій, до редколегій наукових періодичних видань, апеляційної комісії університету, профбюро інституту, є рецензентом підручників, кафедральним профгрупоргом, відповідальним за студентську практику.

Після завершення у 2012 році університетських курсів підвищення кваліфікації за програмою «Розробка електронних курсів у віртуальному середовищі Львівської політехніки» одержав сертифікат на створення методичного забезпечення дисципліни «Електронні засоби діагностики та лікування».

Дозвілля

Вільний час віддає сімї, захоплюється музикою,піснями, які виконує з колегами та друзями під власний гітарний акомпанемент, пише вітальні вірші та жартівливі пісні для працівників кафедри, друзів, близьких. Також займається туризмом, спортивним плаванням та гірськолижним спортом.