Кафедра безпеки інформаційних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра безпеки інформаційних технологій
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура БІТ
Дата заснування 2010 р.
Приналежність Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Попередник кафедра захисту інформації
Завідувач кафедри д.т.н., с.н.с., професор Журавель Ігор Михайлович
Розташування (адреса) вул. Кн. Романа 1, м. Львів, 79013; 19-й н.к., кімн. 219
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/bit

Кафедра безпеки інформаційних технологій — це навчально-науковий підрозділ Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра безпеки інформаційних технологій створена на початку 2010 р. на основі кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка».

Колектив кафедри є командою професіоналів: педагогів, науковців та практиків, які здатні ефективно вирішувати широкий спектр завдань у галузі інформаційної діяльності, використовуючи передові технології.

За 2010–2011 рр. викладачами кафедри опубліковано 1 монографія, 29 наукових статей, отримано 2 патентів на винаходи, зроблено 22 доповіді на Міжнародних конференціях та семінарах, подано роботу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р. Працівники кафедри були організаторами семи Міжнародних науково-технічних конференцій.

Наукова діяльність

Тематику науково-дослідних робіт кафедри можна представити як:

  • Розробка нових та вдосконалення існуючих ітераційних методів обчислення елементарних функцій, впровадження їх у системи захисту інформації
  • Розробка та дослідження методів та створення сучасних засобів захисту інформації в безпровідних мережах
  • Розвиток теорії аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів
  • Удосконалення генераторів псевдовипадкових чисел і імпульсних послідовностей

На кафедрі працює спеціалізована рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д35.052.18, яка охоплює дві спеціальності. За звітний період відбулося 8 захистів, з них: 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Кафедра бере активну участь в роботі Львівського відділення міжвідомчого міжрегіонального семінару Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації».

Партнери кафедри

  • Iнститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine.

Веб-сайт

  • Спільна організація Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем».

ПП Науково–виробниче приватне підприємство «Спарринг-Віст Центр». Private Enterprise «Scientific and Production Private Enterprise «Sparing-Vist Center» (PE «SPPE «Sparing-Vist Center»).

Веб-сайт

  • Спільне виконання господарсько-договірних тем.

Приватне акціонерне товариство «Інститут інформаційних технологій» (АТ «ІІТ»), м. Харків.

Веб-сайт

Придбання засобів криптографічного захисту інформації та ліцензійних комп’ютерних програм для використання в учбовому процесі та проведені науково-практичних досліджень.

Викладацький склад

Контакти

вул. Кн. Романа 1, м. Львів, 79013; 19-й н.к., кімн. 219

Тел.: +38 (032) 235-83-23

E-mail: vmax@polynet.lviv.ua