Журавель Ігор Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Журавель Ігор Михайлович
Shuravel.jpg
д.т.н., с.н.с., професор, завідувач кафедри
Дата народження 1974 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність комп’ютеризовані системи управління і автоматики
Галузь наукових інтересів обробка, аналіз та розпізнавання цифрових зображень; стеганографічні методи приховування інформації
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Вчене звання старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, кафедра безпеки інформаційних технологій.

Журавель Ігор Михайлович — доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1991–1996 рр. — навчався в Державному університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики».

1996–2000 рр. — навчався в аспірантурі без відриву від виробництва у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Тема докторської дисертації — Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень : дис. д-ра техн. наук: за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

2014 р. — присвоєно звання старшого наукового співробітника.

2019 р. — присвоєно ступінь доктора технічних наук.

Професійна діяльність:

1996–2015 рр. — Фізико-механічний інститут НАН України, старший науковий співробітник.

2003–2006 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматики та телемеханіки, старший викладач, доцент.

2006–2015 рр. — Національний університет «Львівська політехніка», кафедра захисту інформації Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, доцент.

З 2015 р. — Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, доцент, професор.

2021–2023 рр. — заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка».

З 2023 р. і дотепер — завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Основні навчальні дисципліни

 • Теорія інформації
 • Методи та засоби стеганографії та стегоаналізу
 • Криптографічні системи та протоколи

Участь в освітніх та наукових структурах

 • Член Вченої ради Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
 • Член редколегії збірника наукових праць «Вісник Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності»
 • Член спеціалізованої вченої ради Д35.052.18 із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Стажування

01.02.2021 р. – 31.03.2021 р. — Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Нагороди та відзнаки

Напрямки наукової роботи

 • Обробка, аналіз та розпізнавання цифрових зображень
 • Стеганографічні методи приховування інформації

Основні публікації

Кількість наукових публікацій — понад 90 наукових праць.

 1. Журавель І.М. Дослідження інваріантів зображення на основі його фрактальної моделі / І.М. Журавель // Вісник НУ «Львівська політехніка» : серія «Автоматика, вимірювання та керування». — 2017. — Вип. 880. — С. 18–23.
 2. Журавель І.М. Вибір налаштувань під час обчислення поля фрактальних розмірностей зображення / І.М. Журавель // Науковий вісник НЛТУ України. — 2018. — т. 28. — №2. — С. 159–163.
 3. Журавель І.М. Кількісний аналіз орієнтації та видовженості зерен на металографічних зображеннях за допомогою перетворень Хафа / І.М. Журавель, В.М. Максимович // Науковий вісник НЛТУ України. — 2018. — т. 28. — №5. — С. 135–139.
 4. Журавель І.М. Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних і фрактографічних зображень / І.М. Журавель // Науковий вісник НЛТУ України. — 2018. — т. 28.— №10. — С. 120–123.
 5. Бобало Ю.Я. Інформаційна безпека : навч. посібник / Ю.Я. Бобало, І.В. Горбатий, М.Д. Кіселичник, А.П. Бондарєв, С.С. Войтусік, А.Я. Горпенюк, О.А. Нємкова, І.М. Журавель, Б.М. Березюк, Є.І. Яковенко, В.І. Отенко, І.Я. Тишик ; за заг. ред. д.т.н., проф. Ю.Я. Бобала та д.т.н., доц. І.В. Горбатого. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 580 с.
 6. Zhuravel І.М. Computer Analysis of the Distribution of Grain Sizes in the Structure of 12Kh1MF Steel After Operation / Material Science. — 2019, Volume 55, Number 2, p. 1–6. (Scopus).
 7. Журавель І.М. Підвищення точності обчислення усередненого діаметра зерен конструкційних сталей / І.М. Журавель // Український журнал інформаційних технологій. — 2019. — т. 1. — №1. — С. 17–21.
 8. Zhuravel I., Myczuda Ł., Zhuravel Y. Localization of steel fractures based on the fractal model of their metallographic images // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. — 2020. — Vol. 6, №2. — С. 13–22.
 9. Zhuravel І.М., Michuda L.Z. Application of the Mandelbrot–Zipf Law for the Quantitative Evaluation of the Average Size of Steel Grains / Material Science. — 2021, Volume 57, Number, p. 80–85. (Scopus).
 10. Журавель І.М., Мичуда Л.З., Журавель Ю.І. Підвищення ефективності стеганографічного методу приховування даних із застосуванням ітераційних функцій та додаванням шуму. Український журнал інформаційних технологій. 2021. — т. 3. — №2. — С. 66–73.
 11. Журавель І.М., Мичуда Л.З. Моделювання мікроструктури сталі 12Х1МФ з урахуванням її різнозернистості / Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2022. — том 58. — №3. — С. 112–117. (Scopus).
 12. Журавель І.М., Мичуда Л.З. Підвищення інформативності та зменшення об’єму графічних даних на основі аналізу їх колірного простору. Український журнал інформаційних технологій. 2022. — т.4. — №1. — С. 78–84.
 13. Mychuda Z., Zhuravel I., Mychuda L., Szcześniak A., Szcześniak Z., Yelisieieva H. Mathematical Modelling of the Influence of Parasitic Capacitances of the Components of the Logarithmic Analogue-to-Digital Converter (LADC) with a Successive Approximation on Switched Capacitors for Increasing Accuracy of Conversion. Electronics 2022, — 11. — 1485. (Scopus).
 14. Mychuda Z., Zhuravel I., Mychuda L., Szcześniak A., Szcześniak Z. Modelling a New Multifunctional High Accuracy Analogue-to-Digital Converter with an Increased Number of Inputs. Electronics 2022, — 11. — 1677. (Scopus).

Профілі

 • ORCID
 • SCOPUS ID — 35423018200

Контакти

вул. С.Бандери, 28а, м. Львів; 5-й н.к., кімн. 715

Тел.: +38 (032) 258-25-59

E-mail: ihor.m.zhuravel@lpnu.ua