Шаповалов Юрій Іванович,

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шаповалов Юрій Іванович
Shapovalov.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 10.07.1951 р.
Місце народження Львівська обл..
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1973 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів автоматизація проектування електронних кіл.
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мандзій Богдан Андрійович, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1979 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Шаповалов Юрій Іванович, — доктор технічних наук, професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився у 1951 р. на Львівщині.

Закінчив РТФ Львівського політехнічного інституту у 1973 р.

Вся його подальша трудова діяльність пов’язана з Львівською політехнікою — спочатку інженер, старший інженер, керівник групи, а після захисту кандидатської дисертації у 1978 р. – асистент, доцент кафедри РЕПС.

У 1978 році захистив кандидатську дисертацію.

З 1980 року — доцент кафедри РЕПС.

У 2012 р.захистив докторську дисертацію.

З 2013 р.професор кафедри РЕПС.

Лекційні курси

 • «Автоматизація проектування РЕА»,
 • «Цифрові пристрої та мікропроцесори»,
 • «Мікропроцесори у радіотехнічних системах».

Тема дисертації

Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Шаповалов Юрій Іванович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 413 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 276-296.

Науковий консультант — доктор технічних наук, професор Мандзій Богдан Андрійович, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка»

Наукові дослідження

 • автоматизація проектування електронних кіл.


Опублікував понад 60 наукових та методичних праць..

Вибрані публікації

 1. Символьний аналіз лінійних електричних кіл у частотній області. Постійні та змінні параметри [Текст] : монографія / Ю. І. Шаповалов ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 321 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 263-270. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-640-7
 2. Електрод порівняння тривалої дії для екологічних досліджень/ Номер патенту: 106266 | Автори: Кірющенко Ігор Георгійович, Шаповалов Юрій Іванович | Опубліковано: 11.08.2014 | МПК: G01N 27/416
 3. Кондуктометр/ Номер патенту: 104022 | Автор: Шаповалов Юрій Іванович | Опубліковано: 25.12.2013 | МПК: G01N 27/00, G01R 27/02
 4. Гідролого-гідрохімічний зонд для визначення профілю концентрації розчиненого сірководню (варіанти)/ Номер патенту: 103027 | Автори: Шаповалов Юрій Іванович, Кірющенко Ігор Георгійович | Опубліковано: 10.09.2013 | МПК: G01N 27/333
 5. Пристрій для заміру температури води та донних відкладів/ Номер патенту: 64223 | Автори: Кізлат Анатолій Миколайович, Шаповалов Юрій Іванович, Багрій Ігор Дмитрович | Опубліковано: 25.10.2011 | МПК: G01V 9/00
 6. Батометр-дегазатор донних вод/ Номер патенту: 94487 | Автори: Кізлат Анатолій Миколайович, Шаповалов Юрій Іванович, Карпюк В’ячеслав Михайлович, Багрій Ігор Дмитриевич | Опубліковано: 10.05.2011 | МПК: G01N 1/10, B01D 19/00
 7. Електрохімічний газоаналізатор/ Номер патенту: 91440 | Автори: Кірющенко Ігор Георгійович, Шаповалов Юрій Іванович | Опубліковано: 26.07.2010 | МПК: G01N 27/48, G01N 27/28
 8. Дослідження частотних символьних моделей одноконтурного параметричного підсилювача / Ю.І. Шаповалов, Д.Р. Смаль // Вісник НУ «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації — 2011. — № 705. — С.52-58.
 9. The peculiarities of frequency symbolic method applied to parametric circuits analysis / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankovsky // Przeglad Elektrotechniczny. — 2011. — Vol.87, № 5. — P.155—159.
 10. Theoretical Bases of Asymptotic Stability Assessment of Linear Parametric Circuits According to Frequency Method /Yu. Shapovalov, B. Mandziy // Computational Problems of Electrical Engineering. — 2011. — Vol.1, No.1. — P.83—88.
 11. Метод оцінки асимптотичниї стійкості лінійних параметричних кіл у частотній області / Ю. І. Шаповалов // Моделювання та інформ. технології: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К.,2010. — Вип. 58. — С. 195-201. -Бібліогр.: 8 назв.
 12. Особливості оцінки асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл частотним символьним методом / Ю. І. Шаповалов // Моделюваннята інформ. технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання венергетиці. — К., 2010. — Вип. 56. — С. 132¬135. — Бібліогр.: 5 назв.
 13. Оцінка асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл за допомогою рядів Фур’є / Ю. І. Шаповалов, Д. Р. Смаль // Радіоелектроніка тателекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 18¬20. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 680). — Бібліогр.: 6 назв.
 14. Про точність аналізу лінійних параметричних кіл частотним символьним методом / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 128-134. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 671). — Бібліогр.: 4 назви.
 15. About the accuracy of analysis of linear parametric circuits performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, S. Mankowsky //Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії :матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010, Львів, Славське, Україна/ Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — C.321. — Парал. тит. арк. англ.
 16. About the peculiarities of applying frequency symbolicmethod of linear parametric circuits analysis / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S.Mankowsky // CPEE 2010: ^imputationa! problems of electrical engineering, Sept.13-16, 2010 : proceedings / Univ. of West Bohemia. -Pilsen : Dragon Print,2010. — P. 26. — Bibliogr.: 4 titles.
 17. Mathematical model of linear parametric circuits relative totheir external nodes / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankovsky // Przeglad Elektrotechniczny. — 2010. — Rocz. 86, № 1. — S. 161-163. — Bibliogr.: 3titles.
 18. The peculiaritias of analysis of linear parametric circuit performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S.Mankovsky // Przeglad Elektrotechniczny. — 2010. -Rocz. 86, № 1. — S. 158-160.— Bibliogr.: 6 titles.
 19. Визначення початкових умов для вихідного сигналу у лінійному параметричному колі / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський // Моделювання та інформ. технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2009. — Вип. 54. — С. 199-206.
 20. Два методи формування диференціальних рівнянь лінійних параметричних кіл у символьному вигляді / Ю. І. Шаповалов, С. В. Маньковський // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 161-167. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 645). -Бібліогр.: 5 назв.
 21. Частотна модель параметричного елемента у лінійному параметричному колі / Ю. І. Шаповалов // Моделювання та інформ. технології : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2009. — Вип. 50. — С. 151-157. — Бібліогр.: 9 назв.
 22. Comparison of two methods of forming differential equations of linear parametric circuits / Yu. I. Shapovalov, S. V. Mankovskyy // Досвід розробки та застосування приладо-техно­логічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24­28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко,2009. — С. 150-152.
 23. Mathematical model of linear parametric circuits relative to their external nodes / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankowsky // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 20.
 24. The peculiarities of analysis of linear parametric circuit performed by frequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankowsky // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw,2009. — P. 20.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19