Мандзій Богдан Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мандзій Богдан Андрійович
Mandziy.JPG
д.т.н., професор
Дата народження 4 листопада 1933 р.
Місце народження с. Золота Слобода Козівського р-ну Тернопільської області
Помер 12 грудня 2017 р.

Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1956 р.
Спеціальність радіотехніка
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1991 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993 р.

Мандзій Богдан Андрійович (4 листопада 1933 р. – 12 грудня 2017 р. ) — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка». Почесний професор «Львівської політехніки, Почесний доктор Харківського національного університету.

Біографічна довідка

1956 р. — закінчив з відзнакою радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту, отримав кваліфікацію радіоінженера.

1965–1966 рр. — навчався в аспірантурі при кафедрі теоретичної радіотехніки та радіовимірювань радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту.

1968 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Анализ установившихся квазигармонических режимов в нелинейных автоколебательных системах» у Львівському політехнічному інституті.

1991 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Методы и средства повышения эффективности процедур схемотехнического проектирования радиоэлектронных устройств в надежностном аспекте» у Ленінградському електротехнічному інституті ім. Ульянова (Леніна).

1973 р. — отримав вчене звання доцента.

1993 р. — отримав вчене звання професора кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

Науково-педагогічний стаж — понад 40 років.

1966–1968 рр. — після закінчення аспірантури працював асистентом на кафедрі кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Львівського політехнічного інституту.

1968–1969 рр. — старший викладач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Львівського політехнічного інституту.

1969–1976 рр. — доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Львівського політехнічного інституту.

1976–1986 рр., 1997–2004 рр. — завідувач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Львівського політехнічного інституту.

1972–1982 рр. — декан радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту.

2001–2004 рр. — директор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка».

Підготував 9 кандидатів та 4 докторів технічних наук.

Педагогічна робота

Читав лекції з дисциплін:

 • Основи теорії електронних кіл
 • Комп'ютерне моделювання та автоматизація проектування електронних пристроїв

Нагороди та звання

150px-Medal For Labour Valour Current.jpg RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Front2.png 613785.jpg Pic 304.png Post-410-1268331255.jpg 120px-High School of the USSR.png

Основна тематика наукових досліджень

 • Аналіз нелінійних електронних кіл та методи забезпечення надійності та якості радіоелектронних пристроїв і засобів телекомунікацій

Відомі учні

 1. Волочій Богдан Юрійович, д.т.н., професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».
 2. Бондарев Андрій Петрович, д.т.н., професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка».
 3. Рицар Богдан Євгенович, д.т.н., професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».
 4. Шаповалов Юрій Іванович, д.т.н., професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Вибрані публікації

Є автором понад 300 наукових статей, 3-х монографій, 2-х підручників та 11-ти навчальних посібників.

 1. Основи радіоелектроніки [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл.] / Ю.Я. Бобало, Р.І. Желяк, М.Д. Кіселичник та ін. ; за ред. : Б.А.Мандзій ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2002. — 456 с : іл. — Бібліогр. : с. 455 (5 назв). — ISBN966-553-014-3.
 2. Основи теорії сигналів [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. України / Б.А. Мандзій, Р.І. Желяк ; за ред. : Б.А. Мандзій ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Ініціатива, 2008. — 239 с., [1] арк. іл : іл. — Бібліогр. : с. 239 (11 назв). — ISBN 966-7172-11-6.
 3. Основи теорії електронних кіл [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій, П.Г. Стахів та ін. ; за ред. : Ю.Я. Бобало ; Національний університет «Львівська політехніка», Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. — 330 с. : іл. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). — Бібліогр. : с. 330 (6 назв). — ISBN 978-966-553-815-8.
 4. Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл [Текст] : навч. посіб. / Ю.Я. Бобало, Р.І. Желяк, М.Д. Кіселичник, Мандзій, Богдан Андрійович ; за ред. Ю.Я. Бобала та Б.А. Мандзія ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 315, [4] с. : іл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Предм. покажч. : с. 312–315. — ISBN 978-617-607-355-0.
 5. Пристрої цифрових систем коміркового зв’язку [Текст] : навч. посібник / А.П. Бондарєв, Б.А. Мандзій. — Л. : ЗУКЦ, 2003. — 79 с. — ISBN 966-8445-00-7.
 6. Пристрої цифрових систем стільникового зв’язку : навч. посіб. / А.П. Бондарєв, Б.А. Мандзій, С.В. Давіденко ; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 219 с. — Бібліогр. : с. 201–204. — ISBN 978-617-607-184-6.
 7. Автоматизація моделювання поведінки радіоелектронних інформаційних систем / Б. Мандзій, Б. Волочій, Л. Озірковський, П. Клочко // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, Україна, 8–10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 2. — С. 19. — Бібліогр. : 1 назва.
 8. Детектування багатопозиційних ФМ сигналів за низького відношення сигнал/шум / А. Бондарєв, Б. Мандзій, І. Максимів // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, Україна, 8–10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 1. — С. 71.
 9. Енергетичні спектри сигналів, що представляють україномовні тексти / Б.А. Мандзій, А. Бенч // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Б.А. Мандзій. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — c. 157–161. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; №645). — Бібліогр. : 5 назв.
 10. Метод повышения помехоустойчивости приема сигналов с квадратурой фазовой манипуляцией / Б.А. Мандзий, А.П. Бондарев, И.П. Максимив // СВЧ-техника ителекоммуникационные технологии : материалы 19-й Междунар. крым. конф., 14–18 сент. 2009 г., Севастополь, Крым, Украина / Севастоп. нац. техн. ун-т и др. — Севастополь : Вебер, 2009. — c. 244–245. — Библиогр. : 2 назв.
 11. Mathematical model of linear parametric circuits relative to their externalnodes / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankowsky // Computational problems ofelectrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16–19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 20.
 12. Spectral characteristics of Cyrillic letters encoded by line codes fordigital transmission / B. Mandziy, A. Bench, Y. Lipinsky // System modelling andcontrol : XIII Intern. conf., Oct. 12–14, 2009, Zakopane, Poland / Tech. Univ.of Lodz. — Lodz, 2009. — [4 p.]. — Bibliogr. : 1 title.
 13. The peculiarities of analysis of linear parametric circuit performed byfrequency-symbolic method / Yu. Shapovalov, B. Mandziy, S. Mankowsky // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop,Waplewo, Poland, Sept. 16–19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 20.