Озірковський Леонід Деонісійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Озірковський Леонід Деонісійович
Ozirkovskyi.jpg
д.т.н., доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
Дата народження 21.12.1970 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів розроблення методів і засобів моделювання функціональної та надійнісної поведінки програмно-апаратних інформаційних систем.
Кваліфікаційний рівень Радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2020 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

Озірковський Леонід Деонісійович — доктор технічних наук, доцент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка», заступник директора — декан бакалаврату ІТРЕ.

Біографічна довідка

Народився: 21 грудня 1970 року в м. Львові.

Освіта

доктор технічних наук, 2020; спеціальність 05.12.17 — Радіотехнічні і телевізійні системи, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат технічних наук, 2002; спеціальність 05.12.17 — Радіотехнічні і телевізійні системи, Національний університет «Львівська політехніка»

радіоінженер, 1995 р., спеціальність — Радіотехніка, Державний університет «Львівська політехніка»,

радіотехнік, 1990, спеціальність — Радіоапаратобудування, Львівський технікум радіоелектроніки

Професійна діяльність

1995–1996 рр. – стажист-дослідник кафедри ТРР;

1996 – 1999 рр. – аспірант;

1999 — 2002 рр. — асистент кафедри ТРР;

2002 — 2003 рр. — старший викладач кафедри ТРР;

2003 — по теперішній час — доцент кафедри ТРР;

2004 — 2011 рр. — заступник декана базової вищої освіти Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки;

З 2011 по даний час — заступник директора — декан бакалаврату Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Основні лекційні курси

 • «Надійнісне проєктування телекомунікаційних систем і мереж»,
 • «Сучасні засоби забезпечення та оцінки надійності складних систем»,
 • «Моделювання технічних систем»,
 • «Теорія забезпечення надійності радіоелектронних засобів»,
 • «Системотехнічне проєктування радіоелектронних комплексів».


Захоплення: гірський туризм

Наукова робота

Тема дисертації

Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення [Текст] : дис. докт.тенх. наук : 05.12.17 / Озірковський Леонід Деонісійович; Національний ун-т«Львівська політехніка. — Л., 2020. — 353 арк. — арк. 277-306

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Волочій Богдан Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Розробка засобів оцінки ефективності алгоритмів пошуку і виявлення цілей прицільних радіоелектронних комплексів [Текст] : дис. канд.тенх. наук : 05.12.17 / Озірковський Леонід Деонісійович ; Національний ун-т«Львівська політехніка. — Л., 2001. — 216 арк. — арк. 155-171

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Волочій Богдан Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Напрям наукових досліджень

 • розроблення методів і засобів моделювання функціональної та надійнісної поведінки програмно-апаратних інформаційних систем які дають змогу оцінити як рівень їх функціональної безпечності, так і рівень надійності з урахуванням їх відмовостійкої структури, специфіки алгоритму поведінки та різновиду стратегії технічного обслуговування.

Наукові і технічні досягнення

 • нові показники для оцінювання функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення (функція аварійності, ймовірність потрапляння системи в передаварійну ситуацію, частота потраплянь системи в аварійну ситуацію, частота потрапляння алгоритму поведінки у стани неуспішного завершення,
 • метод розрахунку середнього значення ймовірності існування мінімального січення для випадків, коли мінімальне січення містить виключно приховані відмови або комбінації прихованих та явних відмов,
 • метод визначення функції аварійності на підставі розділення непрацездатних станів на непрацездатні безпечні стани, непрацездатні критичні та непрацездатні катастрофічні стани
 • методи оцінки показників ефективності радіоелектронних комплексів (метод схеми шляхів, вдосконалений метод простору станів),
 • методи побудови систем немарковського типу (метод еквівалентної інтенсивності потоку, автоматизований метод розщеплення фазового простору),
 • моделі поведінки програмно-апаратних відмовостійких систем,
 • надійнісні моделі програмного забезпечення на етапі експлуатації,
 • моделі стратегій технічного обслуговування відмовостійких радіоелектронних систем та радіоелектронних комплексів,
 • моделі відмовостійких систем з комбінованим резервуванням і мажоритарною структурою з ре конфігурацією та з комбінованим структурним резервуванням на основі ітераційного принципу побудови,
 • методики автоматизованої побудови моделей алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів.

Розробив структуру та організував впровадження та підтримку інформаційної системи Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки (http://vns.lpnu.ua).

Підготував: 3 кандидатів технічних наук, 22 магістрів, 13 спеціалістів.

Нагороди:

 • Почесна грамота Національного університету «Львівська політехніка»,2020 р.
 • Грамота Національного університету «Львівська політехніка»,2009 р.,
 • Подяка міністерства освіти і науки України, 2014 р.,
 • Грамота Львівської обласної ради, 2016,
 • Почесна грамота Національного університету «Львівська політехніка», 2020 р.

Вибрані публікації

Опубліковано 2 монографії, 1 патент України, 127 наукових праць, та 32 науково-методичні розробки, в тому числі 5 навчальних посібників

 1. Бобало Ю.Я. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем// Монографія / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинський, Б.А. Мандзій, Л.Д. Озірковський, Д.В. Федасюк, С.В. Щербовських, В.С. Яковина. Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2013. – 300 с., ISBN 978-617-607-468-7
 2. Волочий Б. Проектирования эффективных стратегий технического обслуживания. Математические модели, алгоритмы и методики // Монография / Богдан Волочий, Леонид Озирковский, Игорь Кулык/ LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2015. – 160 c., ISBN 978-3-659-63366-9
 3. Патент на винахід № 126099 Україна, МПК (2006): H02J 1/00. Система електропостачання малогабаритного безпілотного літального апарата / Пащук Ю. М., Корольов В.М., Озірковський Л.Д., Васінович В.Ю., Сальник Ю.П. (Україна); заявник – Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – № u201712061; заявл. 07.12.2017; опубл. 11.06.2018, бюл. № 11/2018
 4. Volochiy В. The New Method of Building a Safety Model for Quantitative Risk Assessment of Complex Technical Systems for Critical Application/B. Volochiy, B. Mandziy, L. Ozirkovskyy//Communications in Computer and Information Science. – 2016. - Vol. 594. – Р. 56 ‒ 70. (ISSN: 1865-0929 (print), SCOPUS, Web of science)
 5. Ozirkovskyy L., The Algorithm of Automated Development of Fault Trees for Safety Exploitation Assessment of Complex Technical Systems // L. Ozirkovskyy, A. Mashchak, O. Shkiliuk, S. Volochiy / Central European Researchers Journal, Volume 2, Issue 2, –2016, –Р. 1 – 10 (ISSN: 2453-7314, Infobase Index, Academic Resource Index)
 6. Volochiy B. Improvement of fidelity of moving objects classification in guard signaling complexes with seismic sensors / Mykhailo Zmysnyi, Leonid Ozirkovskyy, Volodomyr Onyschchenko, Yuriy Salnyk // Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 8(4), –2018, – P. 36 – 39 (ISSN: 2391-6761 (Online) DOI: 10.35784, Index Copernicus)
 7. Ozirkovskyy L. Adequacy Increase of Assessment of Minimal Cut Sets Considering Latent Failures / Leonid Ozirkovskyy, Bohdan Volochiy, Andriy Mashchak, Ihor Kulyk // Central European Researchers Journal, Vol.5 Issue 2, 2019, P. 58 – 66 (ISSN: 2453-7314, Infobase Index, Academic Resource Index)
 8. Ozirkovskyy L. Synthesis of safe behavior algorithms of radioelectronic systems for critical applications /Leonid Ozirkovskyy, Bohdan Volochiy, Mykhailo Zmysnyi, Oleksandr Shkiliuk // Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, volume 10 №1, –2020, – P. 28 – 31 (ISSN: 2391-6761)
 9. Volochiy B. The maintanance strategy optimization of base stations of communication cellular network / B. Volochiy, L. Ozirkovskyy, I. Kulyk, M. Zmysnyi // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2016. – № 5 (79). – С. 120 – 129. (ISSN: 2663-2012, Іndех Сореrnicus, РІНЦ)
 10. Volochiy B. Designing of fault-tolerant radio electronic systems with complex majority structures / B. Volochiy, L. Ozirkovkyy, M. Zmysnyi, I. Kulyk // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2016. – № 6 (80). – С. 43–53. (ISSN: 2663-2012, Іndех Сореrnicus, РІНЦ)
 11. 11. Мандзій Б.А. Технологія аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки / Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2008. № 621: Інформаційні системи та мережі. – С.171–181 (ISSN 0321-0499)
 12. Практикум з теорії електрозв’язку [Текст] : навч. посіб. /Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. :Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 116 с. : рис., табл. —Бібліогр.: с. 113. — ISBN 978-966-553-930-8
 13. Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2012. — 125 с. :рис., табл. — Бібліогр.: с. 107-108. — ISBN 978-617-607-328-4
 14. Створення електронних навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Посібник / Укл. Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д., Якубенко В.М.,. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. – 60 с.
 15. Системне програмування. Навчальний посібник для студентів спеціальності 5.091.504 «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж» / Укл. Озірковський Л.Д., Мархивка В.С. – Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2007. – 88 с.

Контакти

вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й корпус, кімната 103

Номер телефону: +38 (032) 258-21-56

e-mail: leonid.d.ozirkovskyi@lpnu.ua