Фаріон Ірина Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фаріон Ірина Дмитрівна
І.Фаріон.jpg
д.філол.н., професор
Дата народження 29 квітня 1964 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1987 р.
Спеціальність філолог
Науковий ступінь доктор філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра української мови.

Іри́на Дми́трівна Фаріо́н — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Український мовознавець, політичний і громадський діяч. Народний депутат України VII скликання, голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2012–2014)[1].

Біографічна довідка

1971–1981 рр. — навчалася у Львівській СШ № 75 ім. Лесі Українки.

17 серпня 1981 – 1 вересня 1982 рр. — бібліотекар Обласної бібліотеки для юнацтва ім. 40-річчя ВЛКСМ.

1982–1987 рр. — навчання на філологічному факультеті (українська філологія) Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою.

1986–1991 рр. — лаборант катедри загального мовознавства Львівського державного університету імені Івана Франка і керівник Центру україністики на катедрі фольклористики.

1990–1995 рр. — погодинно працювала викладачем на катедрі мов Львівського державного інституту прикладного мистецтва (тепер Академія мистецтв), де читала курси української мови як іноземної, культури мови, української літератури (від ХI до ХХ ст.).

1996 р. — захист кандидатської дисертації на тему «Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVIII – поч. ХIХ ст. (прізвищеві назви)» (науковий керівник професор М. Л. Худаш).

1998 р. — зі студентами Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» започатковано проєкт політичного плаката і малюнка «Мова — твого життя основа», що тривав упродовж десятьох років (1998–2008 рр.), як вислід — видано чотири добірки мовних плакатів: «Мова — твого життя основа» (2001), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002), «Мова — краса і сила» (2007), «Слово — меч духовний» (2012).

2001 р. — Почесна грамота ім. президента НТШ Михайла Грушевського від Управи Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці за «невтомну академічну діяльність у галузі українознавства».

2003 р. — звинувачення промосковськими силами Львова в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за створення і поширення мовного плаката «Не знаєш! Не розумієш! Не шануєш!» та намагання відкрити кримінальну справу.

2004 р. — лавреат Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Олекси Гірника за національно-патріотичне виховання молоді.

2006–2012 рр. — депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» V–VI демократичного скликання, заступник голови комісії з питань освіти та науки у Львівській обласній раді.

2008 р. — лавреат Всеукраїнської премії ім. Б. Грінченка за просвітницьку діяльність.

2011 р. — з метою популяризації української книжки започатковано проєкт «Від книги до мети» (2011–2019 рр.) (див. [[1]]).

12 грудня 2012 – 27 листопада 2014 рр. — депутат Верховної Ради України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (від 24.01.2013 р.), перший заступник голови комітету з питань науки і освіти (від 16.07.2014 р.).

2013 р. — лавреат Міжнародної премії Ліги українських меценатів ім. Д. Нитченка за популяризацію української книжки.

19 червня 2014 р. — нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, удосконалення сучасної нормативно-правової бази освіти і науки (розпорядження №362 від 19.06.2014 р.).

Грудень 2014 р. – червень 2019 р. — створено телевізійний культурологічний проєкт на парламентському каналі «Рада» «Велич особистости» з метою популяризації видатних постатей України в різних царинах життя (створено 160 програм).

15 вересня 2015 р. — захист докторської дисертації на тему«Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV–ХVII ст.» (науковий консультант член-кореспондент НАН України, професор В. В. Німчук).

2016 р. — лавреат премії ім. Івана Огієнка за наукові досягнення (монографія «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV – ХVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2015 р.).

З 1991 р. — викладач, відтак доцент, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

2 грудня 2019 р. — започатковано інтелектуально-культурологічний телевізійний проєкт "Ген українців" (телеканал НТА). Мета: висвітлювати життя видатних українців в націєцентричному контексті.

Наукова робота

 • 1996 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (прізвищеві назви)» і здобула ступінь кандидата філологічних наук
 • 2015 р. — захистила докторську дисертацію на тему «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях» [2]

Науковий доробок

Науковий доробок нараховує вісім монографій, один посібник, дев'ять монографії у співавторстві, понад 160 наукових статей та праць іншого характеру.

KOLLAGI.jpg

Монографії та основні праці:

 1. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – початку XIX століття (з етимологічним словником) / НАН України; Інститут народознавства. Л. : Літопис, 2001. 371с. Бібліогр.: с.361–370. ISBN 966-7007-30-2*.
 2. Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця XVIII- початку XIX ст. (прізвищеві назви): Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський держ. ун- т ім. І.Франка. Львів, 1996. 237л.+додат.213л.
 3. Антропонімійна система Верхньої Наддністрянщини кінця XVIII- початку XIX ст. (прізвищеві назви): Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 1996. 22с.
 4. Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ- середині XIX ст. / Національний ун-т «Львівська політехніка» Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. 168с. Бібліогр.: с. 159–167. ISBN 978-966-553-5*86-7; 2-ге видання, 2009. 211 с.; 3-тє видання, 2010. 211 с.; 4-те видання, 2011. 211 с.
 5. Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець. Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму. Л. : Свічадо, 2007. 136 с. Бібліогр.: с. 96-100. ISBN 978-966-395-121-8; 2-е вид. 2011. 133 с.
 6. Правопис – корсет мови?: Український правопис як культурно-політичний вибір / Роман Скиба (іл.). Л. : Монастир Свято-Іванівська Лавра; Видавничий відділ «Свічадо», 2004. 115с. : іл. ISBN 966-561-328-6;
 7. Правопис-корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір / Роман Скиба (художн.). 2. вид., випр. і доп. Л. : Свічадо, 2005. 120с. : іл. — ISBN 966-8744-16-0, додруки 2006. 2008, 2009, 2010. 117 с.
 8. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (Науково-навчальне видання): [монографія]. Вид. 2-ге, доп. Івано-Франківськ, Місто НВ, 2010. 336 с. + компакт-диск. ISBN 978-966-428-138-3; 3-тє вид. 2012. 328 с., 4-те вид. 2014. 331 с.
 9. Афоризми та сентенції Юрія Іллєнка. Криниця для спраглих / Автор ідеї, укладач та літературний редактор Ірина Фаріон. Співтворці укладання Людмила Іллєнко, Пилип Іллєнко, Андрій Іллєнко. Івано-Франківськ, 2010. 160 с.
 10. Степан Бандера – практик, теоретик, містик націоналістичного руху. Лекція Ірини Фаріон з нагоди столітнього ювілею Провідника. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. 32 с. + компакт-диск. ISBN 978-966-428-123-9
 11. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у ХIV-ХVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2015. 656 с. ISBN 978-617-607-718-3; друге видання, виправлене, Львів: Видавництво Львівської політехніки. 656 с. ISBN978-966-941-139-6
 12. Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 215 с. ISBN 978-966-941-076-4
 13. Мовна норма: пошук істини. Посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255с. ISBN 978-966-428-517-6
 14. Фаріон Ірина Дмитрівна: Біобібліографічний показник: / Упор. О. Микитюк, Л. Харчук, І. Ментинська. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. 168 с. [[2]].
 15. Мова – краса і сила: суспільно-креативна роль української мови в ХI– середині ХIХ ст. : монографія. 5-те вид., зі змінами і доповненнями. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 224 с.

Монографії у співавторстві:

 1. Позамовні чинники і статус руської (української) мови у складі Великого князівства Литовського // Slovo v kultuře a kultura ve slově: Kolektivni monografie / prof. Alla Arkhanhelska, DrSc. Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. S. 215–229.
 2. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка // Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти. Монографія. Книга третя. Івано-Франківськ, 2019. С. 316–335 (співавторство колективної монографії). ISBN 978-966-428-497-1, ISBN 978-966-428-498-8 (Кн.III)
 3. Від «прирожоного язика» до «етнічної мови»: історія термінів та їхнє функціонування сьогодні // Український науковий термін: діахронний контекст. Монографія. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2019. С. 50–71. ISBN 978-617-7809-05-9.
 4. Законодавче поле української мови: колоніяльна, ліберально-гібридна і національна мовні моделі (1989–2019 рр.) // Українська реальність крізь призму терміна: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 47–93. ISBN 978-966-941-414-4.
 5. Англоварваризація: термін і дійсність // Термінологічна актуалізація української мовної дійсности: монографія / Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2020. С. 5-59. ISBN 978-617-7809-53-0.
 6. Ірина Фаріон. Святослав Караванський: мовно-політичний портрет у профіль / Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти. За заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В. А. Монографія. Книга пʼята. Івано-Франківськ, 2022, С. 185–215.
 7. Ірина Фаріон. Неоколоніяльна мовна модель команди В. Зеленського: свідомість та дія / Полігранна філологія без кордонів: колективна монографія / відп. ред. докт. філол. наук Т. Ф. Осіпова, докт. філол. наук Н. В. Піддубна, докт. філол. наук О. В. Халіман. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2022, С. 127–141. Доступ: [[3]].
 8. Ірина Фаріон. Графічно-правописна система української мови як ідентичність: історичний контекст (Х–ХVIII ст.) / Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae – Sermo: колективна монографія. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatwe, 2022. С. 79–90.

Наукові статті:

 1. І. Фаріон. Патронімна ідентифікація на -ич / -ович (-евич) як складник трикомпонентної антропонімної формули. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2020. Вип. 72. С. 171–182.
 2. І. Фаріон. Соціальний контекст англоварваризації в українській освіті та науці. Збірник наукових праць. Випуск 27. Одеса, 2020. С. 173–182.
 3. І. Фаріон. Явище англоварваризації в українському освітньо-науковому середовищі: історія і сучасність / Український інформаційний простір. Число 5. 2020. С. 88–106. Доступно: [[4]].
 4. І. Фаріон. Д. Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? / Українська мова. 2019. № 4. С. 57–69. Доступно: [[5]].
 5. І. Фаріон. Про ім’я Ева: адаптація, ідентифікація, мотиви. Лінгвостилістичні студії, вип. 10, грудень 2019, с. 186–194, doi:10.29038/2413-0923-2019-10-186-194.
 6. І. Фаріон. Проєкція мовної свідомости: від Памва Беринди до постмодернізму. Українська мова. 2020. № 4. С. 35–49.
 7. І. Фаріон. Франко – Пулюй: два титани у мовно-сакральній битві. Іван Пулюй. Непропаща сила. Класики популяризації науки. Упорядкування, стилістична адаптація, загальна редакція та коментарі В. О. Тадеєва. Тернопіль: Богдан, 2020. С. 278–292.
 8. І. Фаріон. Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекст. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті. Львів, 11–12 червня 2020 року. С. 153–157.
 9. І. Фаріон. Динаміка змісту законодавчого поля української мови (1989–2003 рр.). Х. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globale Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier Verlag readbox unipress. Діалог мов – діалог кульур. Україна і світ. Х Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики / Open Access LMU, München, 2020. С. 216–226.
 10. І. Фаріон. Українська мова в пастці англоварваризації: причина, наслідки, суть. Збірник матеріалів Сьомих Бандерівських читань. Київ, 8 лютого 2020 / упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. Київ: Недержавний аналітичний цент «УССД»-ТОВ «Основа», 2020. С. 110–135.
 11. І. Фаріон. Стереотип сухого підручника зламано. Про нову працю Миколи Тимошика «Основи редагування» // Слово Просвіти. Ч. 4, 23–29 січня 2020. С. 4–5.
 12. І. Фаріон. Як Петлюра вбивав Болбочана. Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана. Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2020. С. 299–305.
 13. І. Фаріон. Позамовні чинники сучасної англоварваризації. До глибини сутности мови. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. С. 316–322.
 14. І. Фаріон. Язик подав у суд на мову, а мова виграла язик. [[6]], 4 вересня 2020.
 15. І. Фаріон. «НЕ ЧУЖИМИ, А НАШИМИ РУКАМИ НАС УБИВАЮТЬ» (Олена Пчілка): 90 років без Неї (Слово на закритті ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика) [[7]], 1.10.2020.
 16. І. Фаріон. Як у Дрогобичі зливають українську філологію з іноземною. [[8]], 13.10.2020
 17. І. Фаріон. У День поминання жертв Голодомору-Геноциду українців: «постріл в обороні мільйонів» [[9]], 28.11.2020
 18. І. Фаріон. «Ген українців»: 43 інтелектуально-націєцентричні телестудії за рік. [[10]], 2.12.2020
 19. І. Фаріон. Чергова мовна омана у сфері обслуговування: мова, прийнятна для сторін. [[11]], 10.12.2020.
 20. І. Фаріон. Чи збагатило б мову вживання англійського слова «бред» замість «хліб»? [[12]], 14.12.2020.
 21. І. Фаріон. Соціолінгвальний контекст життєтворчости Лесі Українки. Лінгвістичні студії. Linguistic Studies: Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 41. Вінниця: ДоНУ ім. Василя Стуса, 2021. С. 310–319 (режим доступу [[13]]).
 22. І. Фаріон. Проєкція мовної свідомости: від Памва Беринди до постмодернізму. Українська мова. 2020. № 4. С. 35–49 (режим доступу [[14]]).
 23. І. Фаріон. Українська літературна мова – основа соборности: діяхронний аспект. Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Матеріали IХ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16–17 квітня 2021 р. / Наук. ред. О. М. Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021. С. 212–220.
 24. І. Фаріон. Святослав Караванський: біографічний портрет у профіль. Ми пам’ятаємо. Електронний лінгвомеморіальний альманах. Матеріали круглого столу Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність», 19 лютого 2021 р.. Упорядник М. Торчинський. Хмельницький, 2021. C. 21 (режим доступу: [[15]]).
 25. І. Фаріон. Українська ідентичність: досвід транснаціонального минулого. Український націоналізм у сучасному ідеологічному протистоянні. Збірник матеріалів Восьмих Бандерівських читань / упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю, Олійник. Київ: Недержавний аналітичний центр «УССД»-ТОВ «Основа», 2021. С. 134–149.
 26. І. Фаріон. Ономастична спадщина Михайла Лукича Худаша. Повідомлення української ономастичної комісії. Бібліотека української ономастики. Випуск 5 (20). Луцьк: Видавництво Терен, 2020. С. 91–101.
 27. І. Фаріон. Ліберально-гібридна модель мовної політики в Україні. Вісник НТШ, число 64, осінь–зима 2020, с. 3–10 (режим доступу: [[16]]).
 28. І. Фаріон. Патронімна ідентифікація на -ич / -ович (-евич) як складник трикомпонентної антропонімної формули. Вісник Львівського національного університету, 2020, випуск 72, С. 171–181.
 29. І. Фаріон. Мовна політика в Україні: до проблеми національної зрілости. International scientific and practical conferece «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges»: conferece proceeding, April 23–24, 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. С. 175–179.
 30. І. Фаріон. Соціолінгвальний контекст життєтворчости Лесі Українки. Лінгвістичні студії. Linguistic Studies: Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 41. Вінниця: ДоНУ ім. Василя Стуса, 2021. С. 310–319.
 31. І. Фаріон. Проєкція мовної свідомости: від Памва Беринди до постмодернізму. Українська мова. 2020. № 4. С. 35–49 (режим доступу [[17]]).
 32. І. Фаріон. Святослав Караванський «Про реставрацію національних рис української мови. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Науковий журнал. Випуск 21, том 1, 2021. Хмельницький, 2021. С. 124–127.
 33. І. Фаріон. Соціальні передумови динаміки функціювання прізвищевих моделей -ич, -ович (-евич) / -енко: діахронний аспект. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На пошану Кирила Йосиповича Галаса (до 100-річчя з дня народження). Ужгород: ПП Данило С.І., 2021. Вип.1 (45). С. 456–462.
 34. І. Фаріон. Штрихи до ідеологічно-біографічного портрета Святослава Караванського. Лінгвістичні студії: наук. журн. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2021. Вип. 14. C. 144–154.
 35. І. Фаріон. Святослав Караванський: проблема правописної і лексикографічної кодифікації. Записки з українського мовознавства. Збірник наукових праць. Випуск 28. Одеса, 2021.С. 31–40.
 36. І. Фаріон. Українська літературна мова – основа соборности: діяхронний аспект. Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Матеріали IХ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16–17 квітня 2021 р. / Наук. ред. О. М. Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021. С. 212–220.+
 37. І. Фаріон. Святослав Караванський: біографічний портрет у профіль. Ми пам’ятаємо. Електронний лінгвомеморіальний альманах. Матеріали круглого столу Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція «Проблеми філології: історія та сучасність», 19 лютого 2021 р.. Упорядник М. Торчинський. Хмельницький, 2021. C. 21. Режим доступу: [[18]].
 38. І. Фаріон. Українська ідентичність: досвід транснаціонального минулого. Український націоналізм у сучасному ідеологічному протистоянні. Збірник матеріалів Восьмих Бандерівських читань / упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю, Олійник. Київ: Недержавний аналітичний центр «УССД»-ТОВ «Основа», 2021. С. 134–149.+
 39. І. Фаріон. Ономастична спадщина Михайла Лукича Худаша. Повідомлення української ономастичної комісії. Бібліотека української ономастики. Випуск 5 (20). Луцьк: Видавництво Терен, 2020. С. 91–101.+
 40. І. Фаріон. Ліберально-гібридна модель мовної політики в Україні. Вісник НТШ, число 64, осінь–зима 2020, с. 3–10 (режим доступу: [[19]]).
 41. І. Фаріон. Мовна політика в Україні: до проблеми національної зрілости. International scientific and practical conferece «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges»: conferece proceeding, April 23–24, 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. С. 175–179. + (сертифікат)
 42. І. Фаріон. Лінгвосоціюм канцелярій Богдана Хмельницького / Витоки і становлення козацького руху на етнічних землях України: матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 400-річчя Хотинської битви 1621 року / [відповід. за вип. Семак Б.Б.]. Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2021. С.143–150.
 43. І. Фаріон. Мова сьогодні – ціна життя / Мухарський Антін, Бєльська Єлизавета. Як перейти на українську. Збірка автобіографічних розповідей та практичних порад. Київ: UKRIDEABOOK.COM.UA, 2021. С. 192–197.
 44. І. Фаріон. Леся Українка і мовне питання // Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки) : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Львів, 25–26 лютого 2021 р. 2021. C. 209–215.
 45. Ірина Фаріон. Слово як зміна дійсности: до проблеми зіставних лексико-семантичних маніпуляцій (гарантувати чи запевнити, to guarantee or to assure?). Закарпатські філологічні студії. Випуск 22. Том 2. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022, С. 43–49. Доступ: [[20]] [[21]].
 46. Ірина Фаріон. Новоанглізми-персонономени в соціокультурному контексті. Закарпатські філологічні студії. Випуск 23. Том 2. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2022, С. 68–73. Доступ: [[22]].
 47. Ірина Фаріон. «Англізми прайд і гей в соціополітичному контексті: до проблеми “семовбивства”». Лінгвостилістичні студії, вип. 16, Жовтень 2022, С. 104-13, doi:10.29038/2413-0923-2022-16-104-113. Доступ: [[23]]; file:///D:/Documents/Downloads/18-19-PB.pdf+.
 48. Ірина Фаріон. Іноземці? – лише у безвиході і високої якости? (про чужі слова від Святослава Караванського). Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів: Растр-7. 2022, 600 с., С. 571–582.
 49. Ірина Фаріон. Степан Бандера крізь призму освітньої діяльности: ретроспективно-перспективний контекст / Світ ідей Степана Бандери та виклики ХХI століття. Збірник матеріалів Дев’ятих Бандерівських читань / упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. К.: НАЦ «УССД», ТОВ Видавництво «Крила», 2022, С. 93–106.
 50. Ірина Фаріон. Постколоніяльні виміри мовної політики В. Зеленського: персоналістичний контекст. ХІI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2021. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Georg Olms Verlag – UB Ludwig-Maximilians München, 2022, С. 100–112. ISBN 978-3-487-16305-5 (print). ISSN 2629-5016 (print). ISSN 2629-5024 (online).

У співавторстві:

 1. Kunch Zoriana, Serednytska Anna, Vasylyshyn Ihor, Horodylovska Halyna, Farion Iryna. The peculiarities of spelling rules in formal, informal handwriting and Internet communication // CEUR Workshop Proceedings. – 2022. – Vol. 3171 : Computational Linguistics and Intelligent Systems 2022 : Proceedings of the 6th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2022). Vol. 1 : Main conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. – P. 91–103.
Книги Фаріон.jpg

Автор проєкту мовно-політичного плаката «Мова – твого життя основа» (спільно з Інститутом архітектури НУ «Львівська політехніка»), 1998–2012 рр.

 1. Мова – твого життя основа. Збірник мовних плакатів. Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2001 (17 плакатів).
 2. Я на сторожі коло їх поставлю слово. Набір листівок-плакатів з брошурою-вкладкою «Я на сторожі коло їх поставлю слово». С.3–15 / Автор і керівник проєкту Ірина Фаріон. Роботи студентів інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» (26 робіт) та Львівського державного коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша (2 роботи). Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2002.
 3. Українська мова – краса і сила. Роботи студентів інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка». Автор проєкту Ірина Фаріон. Львів, 2007 (20 плакатів).
 4. Слово – меч духовний// Добірка мовних плакатів з брошурою-вкладкою«Слово – меч духовний»(с. 3–9),«Шевченків концепт «слово» у рецепції Дмитра Донцова»(с. 10–32) / Автор ідеї та організатор Ірина Фаріон. Автори робіт – студенти Національного університету «Львівська політехніка» (36 робіт) та Львівського державного коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша (3 роботи). Львів: Вид-во Львівська політехніка, 2012.
 5. Мотиватори для вивчення української мови. Режим доступу [[24]], 02.02.2019.


За наукової редакції Ірини Фаріон вийшли:

 1. Добірка студій професора Михайла Худаша: історична ономастика, мовні портрети, спогади. За науковою редакцією І. Д. Фаріон. Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2019. 440 с. ISBN 978-966-941-336-9.
 2. Наука своєю мовою – нездоланна твердиня. Збірник матеріялів відкритих Пулюївських читань / науковий редактор І. Д. Фаріон. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 215 с. ISBN 978-966-941-300-0.
 3. Фаріон Ірина Дмитрівна: Біобібліографічний показник: / Упор. О. Микитюк, Л. Харчук, І. Ментинська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 168. ISBN 978-966-941-319-2.
 4. Петро Билина. Війна кличе. Стань переможцем! Нотатки на полях російсько-української війни. Автор передмови і редактор Ірина Фаріон. Київ: Український пріоритет, 2019. 168 с.
 5. Щастя бути сильним. Афоризми та сентенції Дмитра Донцова. Автор ідеї та укладач Оксана Микитюк. Науковий консультант Ірина Фаріон. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 392 с.

Інші джерела діяльности Ірини Фаріон


Блоги на Українській правді:

 • І. Фаріон. Вова! Розслабся. І полюби всіх і все. [[35]], 01 січня 2020
 • Зе- президента нема. [[36]], 02 січня 2020
 • І. Фаріон. ПОСЛАМ Республіки Польща та держави Ізраїль щодо їхнього «занепокоєння та суму» про наше природне право і обов'язок шанувати СВОЇХ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ [[37]], 03 січня 2020
 • І. Фаріон. ПРО МОВНИЙ ВАВИЛОН У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (у світлі ухваленого Закону «Про повну загальну середню освіту») [[38]], 16 січня 2020
 • І. Фаріон. Шість висновків про 12 кроків московсько-европейського шобла [[39]], лютого 2020
 • І. Фаріон. Церква у Хаті. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! [[40]], 19 квітня 2020
 • І. Фаріон. Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекст [[41]], 07 травня 2020
 • І. Фаріон. (У співавторстві з Софія Особа) Як стати пелюшковим ка-цапом (або продуктонім – знак нації), [[42]] 31 травня 2020, 12:30
 • І. Фаріон. Неоколоніяльна мовна модель команди ЗЕ. §1. ЗЕ і МОВА до президентства. [[43]], 22.06.2020 [[44]]; [[45]], 23.06.2020
 • І. Фаріон. Неоколоніяльна мовна модель команди ЗЕ. §2. ЗЕ-президент і МОВА [[46]], 24.06.2020 [[47]], 23.06.2020
 • І. Фаріон. Неоколоніяльна мовна модель команди ЗЕ. §3. ЗЕ-поплічники і МОВА. [[48]], 24.06.2020
 • І. Фаріон. ЯЗИК подав у суд на МОВУ: перше судове засідання у справі Фаріон [[49]], 1.08.2020
 • І. Фаріон. Язик подав у суд на мову, а мова виграла язик. [[50]], 4 вересня 2020
 • І. Фаріон. «НЕ ЧУЖИМИ, А НАШИМИ РУКАМИ НАС УБИВАЮТЬ» (Олена Пчілка): 90 років без Неї (Слово на закритті ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика). [[51]], 1.10.2020
 • І. Фаріон. Як у Дрогобичі зливають українську філологію з іноземною. [[52]], 13.10.2020
 • І. Фаріон. У День поминання жертв Голодомору-Геноциду українців: «постріл в обороні мільйонів» [[53]], 28.11.2020
 • І. Фаріон. «Ген українців»: 43 інтелектуально-націєцентричні телестудії за рік. [[54]], 2.12.2020
 • І. Фаріон. Чергова мовна омана у сфері обслуговування: мова, прийнятна для сторін. [[55]], 10.12.2020
 • І. Фаріон. Чи збагатило б мову вживання англійського слова «бред» замість «хліб»? [[56]], 14.12.2020
 • І. Фаріон. Бандера як фокус любови і ненависти [[57]], 2 січня 2021
 • І. Фаріон. Як ОПЗЖ бреше на Фаріон: пес гавкає, а сонце світить [[58]], 20 січня 2021
 • І. Фаріон. Про судове рішення від партнова путінського [[59]], 27 січня 2021
 • І. Фаріон. Суд над правописом як українофобська агонія [[60]], 29 січня 2021
 • І. Фаріон. Іван Пулюй: фізик-богослов, що творив твердиню Національного Духу. [[61]], 31 січня 2021
 • І. Фаріон. Майдан і війна: про 10 ВИОКРЕМЛЕНИХ рис побратимів-свободівців. [[62]], 20 лютого 2021
 • І. Фаріон. Леся Українка і мовне питання [[63]], 25 лютого 2021
 • І. Фаріон. Про мову «давню і достойну...» [[64]], 21 березня 2021
 • І. Фаріон. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА – ОСНОВА СОБОРНОСТИ: ДІЯХРОННИЙ АСПЕКТ. Українська об'єднує. Російська – вбиває. [[65]], 18 квітня 2021
 • І. Фаріон. Евген Коновалець: від життя до смерти у безсмертя (тези за телепрограмою «Ген українців») [[66]], 14 червня 2021
 • І. Фаріон. Ольга Ільків: 101 рік служіння Богові й Україні (за програмою «Ген українців») [[67]], 21 червня 2021
 • І. Фаріон. РОМАН (Тарас) ШУХЕВИЧ: «найбільший з-поміж лицарів» (тези за телепрограмою «Ген українців») [[68]], 30.06.2021
 • І. Фаріон. ПРОТИАНГЛІЗМ 40. СПОРТ, ГОЛ, ФУТБОЛ!!!!! [[69]], 4.07.2021
 • І. Фаріон. МИХАЙЛО СЛАБОШПИЦЬКИЙ: безнадійний альтруїст, або життя крізь долі інших (до сороковин відходу...) [[70]], 8 липня 2021
 • І. Фаріон. Бандера Андрій Михайлович – повстанець у рясі: 80 літ від дня розстрілу. [[71]], 10 липня 2021
 • І. Фаріон. ПРОТИАНГЛІЗМ 40. КАМІНГ-АУТ. [[72]], 12 липня 2021
 • І. Фаріон. Стаття Путіна: інструкція перемоги України над Москвою (персональна відповідь убивці України). [[73]], 17 липня 2021
 • І. Фаріон. Чому чарівного вчителя обізвано танцюючим і хедлайнером? [[74]], 8.08.2021
 • І. Фаріон. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: сув'язь поколінь у боротьбі за Ідею нації (виступ на урочистостях з нагоди Незалежности у Львівській філармонії) [[75]], 23.08.2021
 • І. Фаріон. РОДИНА АЛЧЕВСЬКИХ: СПЛАВ ВЕЛИКИХ ГРОШЕЙ І ВИСОКИХ ІДЕЙ. [[76]], 28.08.2021
 • І. Фаріон. ІЛОВАЙСЬК: ГЕРОЇЗМ і ТРАГЕДІЯ 6-31 серпня 2014 року, [[77]], 29.08.2021
 • І. Фаріон. Зеновій Красівський: аристократ націоналістичної ідеї, [[78]], 20.09.2021
 • І. Фаріон. Люстро для Д. Разумкова: мова як лакмус світогляду. [[79]], 8.10.2021
 • І. Фаріон. З нагоди уродин Олени Курило. [[80]], 19.10.2021
 • І. Фаріон. Світлій пам’яті видатного науковця і політика Володимира Кубійовича (23.09.1900–2.11.1985). [[81]], 2.11.2021
 • І. Фаріон. Мова сьогодні – ціна життя. [[82]], 9.11.2021
 • І. Фаріон. Базар 1921: 100 років трагедії і героїзму. [[83]], 20.11.2021
 • І. Фаріон. Чи потрібен нам Гендер і Секс? Протианглізм 64. Гендер. 65. Секс. [[84]], 10 грудня 2021
 • І. Фаріон. «Ген українців» – душа каналу НТА. [[85]], 28.12.2021
 • І. Фаріон. Ярослав Стецько і Ярослава Стецько – вінчані ідеєю: з нагоди 110-ї річниці від уродин Ярослава Стецька: [[86]], 19.01.2022
 • І. Фаріон. Путін – лакмус на свободу чи рабство світу: [[87]], 22.02.2022
 • І. Фаріон. Війна і мова. [[88]], 19.03.2022
 • І. Фаріон. НЕ ЗДОЛАТИ ВОРОГА ЗЗОВНІ, КОЛИ ВІН ВСЕРЕДИНІ (або про Московський патріярхат в Україні) [[89]], 26.04.2022
 • І. Фаріон. З нагоди небесного ювілею Мирослава Мисли (1992-2016): Я знав за що борюся, я знав за що загину [[90]], 4.07.2022
 • І. Фаріон. До чого довели три слова з Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї... Про проблему зіставних лексико-семантичних маніпуляцій (to guarantee or to assure)? [[91]], 17.07.2022
 • І. Фаріон. ОЛЕГ КУЦИН (Кум): Мусиш боротися – інакше згинеш (у 40 днів Відходу...) [[92]], 27.07.2022
 • І. Фаріон. «Ми так мало перебуваємо на цій Землі! Якихось 70-80 років. Як можна не використати той час, щоб віддати все, що маєш?!!» [[93]], 7.08.2022 (інтерв’ю взяла Галина Миць)
 • І. Фаріон. Пам'яті зв'язкової генерала Романа Шухевича Дарії ГУСЯК: відходить в Безсмертя епоха УПА – і сходить зоря ЗСУ [[94]], 15.08.2022
 • І. Фаріон. 200 днів повномасштабної війни, що змінили світ: 5 основних змін [[95]], 11.09.2022
 • І. Фаріон. З нагоди 80-річчя УПА: моральні максими покоління нескорених [[96]], 14.10.2022
 • І. Фаріон. Англіїзація, аби не українізація? [[97]], 23.10.2022
 • І. Фаріон. ІВАН КЛИМІВ: ФАНАТИК ІДЕЇ та БОРЕЦЬ-ОРГАНІЗАТОР (з нагоди 80-річчя УПА) [[98]], 29.10.2022

Посилання

 1. Фаріон Ірина Дмитрівна — Вікіпедія
 2. Ірина Фаріон на Facebook

Контакти

 • E-mail: Iryna.D.Farion@lpnu.ua