Турчин Ярина Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Турчин Ярина Богданівна
Турчин.jpg
д.політ.н., професор, диретор ІГСН
Дата народження 22 жовтня 1975 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів українська політична думка міжвоєнного періоду; актуальні питання зовнішньої політики України
Науковий ступінь доктор політичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Гетьманчук М. П., Львівський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри політології та філософії
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра політології та міжнародних відносин

Турч́ин Яр́ина Богд́анівна — український науковець, педагог, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та міжнародних відносин, директор Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Освіта:

У 1992 р. закінчила Городоцьку середню школу №2 (м. Городок, Львівська обл., Україна).

1992–1997 рр. — навчання в Тернопільському державному педагогічному інституті.

2001–2004 рр. — аспірантура Національного університету «Львівська політехніка».

У червні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.01 — Теорія та історія політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри політології Національного університету «Львівська політехніка».

У червні 2011 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 23.00.01 — Теорія та історія політичної науки (Львівський національний університет імені Івана Франка).

2014 р. — присвоєно вчене звання професора кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

Стаж роботи в галузі освіти — 19 р.

Досвід роботи:

Інша професійна діяльність:

 • З 2016 р. і дотепер — член науково-методичної комісії МОН України за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 • Розробник Стандартів для першого, другого та третього освітніх рівнів 291 спеціальності
 • Експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО
 • Співорганізатор українсько-польських наукових форумів

Навчальна робота

Навчальні дисципліни:

 • Країнознавство
 • Дипломатична та консульська служба
 • Актуальні питання міжнародних відносин та зовнішньої політики України
 • Ініціатива ЄС «Східне партнерство»: можливості для України
 • Енергетична політика ЄС: тренди для України
 • Екологічна та кліматична стійкість ЄС
 • Україна-ЄС: цифрова трансформація

Вибрані навчальні посібники, підручники та словники

 1. Зовнішня політика України : навчальний посібник / Л.О. Дорош, О.Я. Івасечко, Я.Б. Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 348 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – № 52 від 19.11.2020р.).
 2. Дипломатична та консульська служба : підручник / Я.Б. Турчин, Л.О. Дорош, О.Я. Івасечко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 332 с.
 3. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: навчальний посібник / М.П. Гетьманчук, П.М. Гетьманчук, У.В. Ільницька, Г.І. Луцишин, Р.Я. Пасічний, Я.Б. Турчин. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 272 c.
 4. Основи теорії міжнародних відносин: словник / М.П. Гетьманчук, Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й. Куньч, Ю.Р. Лемко, Г.І. Луцишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 5. Основи теорії міжнародних відносин : Навч. посібник / Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р.Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с.
 6. Риторичний практикум : навчальний посібник / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Я.Б. Турчин, О.Г. Литвин, Л.В. Харчук, Н.І. Голубінка, Т.Я. Конівіцька, Б. Ментинська. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 212 c.
 7. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів : навчальний посібник / Я. Турчин, В. Банах, О. Бік, Д. Білавич, Т. Білущак, Г. Герасим та ін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 316 с.
 8. Конфліктологія. Словник : поняття, категорії, терміни / Гетьманчук М.П., Гетьманчук П.М, Балинська О.М., Гнатюк С.С., Андрушко Л.М., Йосифович Д.І., Кость С.П., Мельник М.В., Папікян А.Л., Перепелиця А.А., Сіромська Г.М., Я.Б. Турчин. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 275 с.
 9. Історія міжнародних відносин (1914-2015) : навч. посібник / Я.Б. Турчин, Р.Б. Демчишак, Л.С. Матлай. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 140 с.
 10. Основи теорії міжнародних відносин : навч. посібник / Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р. Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с.
 11. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для фахівців з міжнародних відносин): навчальний посібник / Карамишева І.Д., Карамишева Р.Д., Мукан Н.В., Турчин Я.Б. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 248 с.
 12. Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку ХХ ст.) : навчальний посібник / Турчин Я.Б., Демчишак Р.Б., Плазова Т.І. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 140 с.
 13. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини» : навчальний посібник / Турчин Я.Б., Дорош Л.О., Тишкун Ю.Я. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 176 с. Країнознавство : навчальний посібник / Турчин Я.Б., Дорош Л.О., Горбач О.Н. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с.
 14. Країнознавство : довідник / Турчин Я.Б., Дорош Л.О., Горбач О.Н. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 296 с.

Наукова діяльність

Наукові інтереси:

 • Теорія та історія політичної думки України
 • Дипломатія у міжнародних відносинах
 • ЄС та європейська інтеграція
 • Україна в системі міжнародних відносин

У науковому доробку є понад 200 публікацій з політологічної тематики (у тому числі й тих, що входять до наукометричних баз Scopus і WoS), 19 монографій (одноосібних і колективних), 35 підручників, навчальних посібників, словників та електронних комплексів навчальних дисциплін (у співавторстві).

Публікації, статті, монографії, методичні розробки

Монографії:

 1. Сергій Шелухін : суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / Я.Б. Турчин, М.П. Гетьманчук. — Львів : Дослідно-видавничий центр наукового товариства ім. Т.Шевченка, 2006. – 214 с.
 2. Турчин Я. Отто Ейхельман: постать на зламі століть. Політологічний дискурс. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 520 с.
 3. Громадська дипломатія та демократичний імідж держави: монографія / І. Сухорольська, Я. Турчин. — Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2019. – 271 с.
 4. Partnerstwo wschodnie w polityce zagranicznej Polski = Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі: колективна монографія / D. Rosłoń, Y. Turchyn, O. Ivasechko. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 176 c.
 5. «Перспективи розвитку ініціативи ЄС «Східне партнерство» в умовах сучасних геополітичних викликів». Турчин Я.Б., Івасечко О.Я., Цeбенко O.O., Cухорольська І.Ю., Рослонь Д.Т. : — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 224 c.

Вибрані розділи в колективних монографіях:

 1. Турчин Я. Євромайдан як приклад самоорганізації українського суспільства // Активізація громадянського суспільства в Україні. Події на євромайдані в Києві [за ред. A.Wojtaszaka]. – Щецін, 2014. – С. 43-55.
 2. Турчин Я. До проблеми визначення основних напрямів української еміграційної політичної думки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.) // Myṥl polityczna w ХХ I ХХI wieky. Wybrane zagadnienia. – Szczecin, 2015. – S. 95-111.
 3. Turchyn Y. Security trends in the Eastern Europe: New approaches to the collective security /Turchyn Y., Dorosh L. // Багатовимірність категорії безпека. Міждисциплінарний підхід. – Львів-Ольштин : видавництво «Wpis», видавництво «Сорока Т.Б.», 2016. – С.119 – 129.
 4. Турчин Я. Міжнародний вимір та глобальні наслідки російсько-українського конфлікту// Україна. Конфлікт, трансформація, інтеграція. – Львів-Ольштин : видавництво «Wpis»,видавництво «Сорока Т.Б.», 2016. – С.13 – 31.
 5. Turchyn Y. Development of Ukrainian public diplomacy as a component of the process of democratization / I.Sukhorolska, Turchyn Y. // Society under construction: changes and challenges.За ред. Л. Климанської, Я. Турчин, В. Савки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – Р.143-156.
 6. Турчин Я. Балто-Чорноморський союз як варіант регіональної безпекової системи для України / Турчин Я., Дорош Л. // 25 років Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво: спроба балансу / Матеріали ІІІ Українсько-польського форуму (11-12 травня, 2017, Ольштин). – Ольштин-Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - С. 53-58.
 7. Турчин Я. Балто-Чорноморський союз та реформування європейської системи безпеки : пошук балансу між сходом і заходом / Турчин Я., Дорош Л. // Partnerstwo Polsko-Ukraińskie.Bezpieczeństwo-Polityka-Spoleczeństwo. – Druk: Zaklad Poligraficzny UWM w Olsztynie, 2017. – S.75-85
 8. Турчин Я. Особливості співвідношення парадипломатії та сепаратизму в сучасних міжнародних процесах / Турчин Я., Івасечко О. // Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości. - Львів-Ольштин : Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – С.11-23.
 9. Turchyn Y. Polska mniejszość narodowa we Lwowie po II wojnie światowej: w poszukiwaniu toźsamości narodowej / Turchyn Yaryna, Teresa Astramowicz-Leyk, Lesia Dorosh //Polska i Polacy 1918-2018. Przemiany polityczne, Społeczne, Ekonomiczne i kulturowe / redakcja naukowa: Teresa Astramowicz-Leyk, Yarina Turchyn, Waldemar Tomaszewski, rzysztof Źęgota. – Olsztyn : Zaklad Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2019. – 207 s. s.83-95
 10. Турчин Я. Досвід Польщі у забезпеченні прав національних меншин (на прикладі української національної меншини у Вармінсько-Мазурському воєводстві) / Турчин Я., Астрамовіч-Лейк Т., Дорош Л. // Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи / Колективна монографія. – Львів : Видавництво «Сорока», 2019. – 184 с. С. 5-15.
 11. Turchyn Y. Z problematyki mniejszości narodowych na Warmii I Mazurach / Turchyn Yaryna, Teresa Astramowicz-Leyk // Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи / Колективна монографія. – Львів : Видавництво «Сорока», 2019. – с. C. 55-69
 12. Турчин Я. Російська Федерація у східному вимірі зовнішньої політики Європейського Союзу : чи можливий компроміс інтересів? // Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy –przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach / Redakcja naukowa Teresa Astramowicz- Leyk Yaryna Turchyn. - Olsztyn–Lwów: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, - 019. - S.25-39.
 13. Турчин Я. Республіка Білорусь у фокусі східної політики Європейського Союзу /Турчин Я., Горбач О. // Східна політика Європейського Союзу : здобутки, виклики та перспективи: Монографія [за наук. ред. Я.Турчин, Т.Астрамович-Лейк, О.Горбача]. – Львів- Olsztyn: «РОМУС-ПОЛІГРАФ», 2021. – 230 с. – С.29-51

Статті, що опубліковані у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of science:

 1. Turchyn Y. The European Union’s Eastern partnership initiative under the polyhybrid aggression of the Russian Federation / Turchyn Yaryna, Astramowicz-leyk Teresa. // Przegląd Wschodnioeuropejski. – 2022. – T. XIII, № 2. – S. 151–165.
 2. Turchyn Y.The energy dimension of the EU Eastern Partnership initiative in restructuring Europe’s security architecture / Turchyn, Y., Ivasechko, O., Tsebenko, O. // Lithuanian Annual Strategic Review, 2022, 19(1), pp. 99–136
 3. Turchyn Y.EU Digital Market: the Future of Eastern Partnership / Tsebenko, O., Ivasechko, O., Turchyn, Y., Holoshchuk, R. // CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3296, pp. 4–17
 4. Turchyn Y. Legal Framework for Regulation of Labor Migration From Ukraine to the Republic of Poland in the Conditions of COVID-19 / Astramowicz-Leyk, T., Turchyn, Y., Ivasechko, O. // Prawo i Wiez, 2022, 2022(40), pp. 143–163
 5. Turchyn Y. The impact of post-truth politics as a hybrid information influence on the status of international and national security: the attributes of interpretation and the search for counteraction mechanisms / Dorosh, L., Astramowicz-Leyk, T., Turchyn, Y. // European Politics and Society, 2022, 23(3), pp. 340–363
 6. Turchyn Y. Institutional and legal mechanisms for protection of the rights of ukrainian minority in the Warmia and Mazury region / Astramowicz-Leyk, T., Turchyn, Y. // Przeglad Strategiczny, 2021, (14), pp. 393–416
 7. Turchyn Y. Poland's role in the transformation of europe's eastern policy after the cold war /Astramowicz-Leyk, T., Rosłoń, D.A., Turchyn, Y.// Echa Przeszlosci, 2021, 22(1 22-1), pp. 209–222
 8. Turchyn Y. Serhiy shelukhin's theory of the celtic origin of ukraine-rus' / Turchyn, Y., Ivasechko, O. // Echa Przeszlosci, 2021, 22(1 22-1), pp. 9–27
 9. Turchyn Y. Marking time on the way to democracy in Ukraine: A causal layered analysis / Turchyn, Y., Sukhorolskyi, P., Sukhorolska, I. // New Perspectives, 2020, 28(2), pp. 150–178
 10. Turchyn Y. Model of informational support for social network administrators' content creation / Markovets, O., Vovk, N., Turchyn, Y., Smirnov, O. // CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2616, pp. 125–136
 11. Turchyn J. Comparative analysis of the hybrid tactics application by the Russian Federation in conflicts with Georgia and Ukraine / Dorosh, L., Ivasechko, O., Turchyn, J. // Central European Journal of International and Security Studies, 2019, 13(2), pp. 48–73
 12. Turchyn Y. Modelling the behavior classification of social news aggregations users / Fedushko, S., Trach, O., Turchyn, Y., Kunch, Z., Yarka, U. // CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2392, pp. 95–110
 13. Turchyn Y. Prospects of the eastern partnership under modern challenges to the European security system / Turchyn, Y., Dorosh, L. // Lithuanian Foreign Policy Review, 2016, 35(1), pp. 1–23
 14. Turchyn Y. Alternative new collective security models options for countries of Eastern Europe / Dorosh, L., Turchyn, Y. // Studia Politica, 2016, 16(1), pp. 53–67
 15. Turchyn Y. The new evangelization of the Catholic Church in the context of modern socio-cultural changes / Turchyn, Y. // Studia Warmińskie. – 2020. – T. 57. – S. 283–293.
 16. Turchyn Y. Serhiy Shelukhin’s Theory of the Celtic Origin of Ukraine-Rus’ / Turchyn Yaryna, Ivasechko Olha. // Echa Przeszłości. – 2021. – № 22/1. – P. 9–27
 17. Turchyn Y. The legal tradition of the Ukrainian people as the basis of state-political system in the state-building ideals of Rostyslav Lashchenko / Turchyn Yaryna, Ivasechko Olga. // Studia Warmińskie. – 2018. – T. 55. – S. 235–246.

Вибрані публікації, які опубліковані у фахових виданнях України та закордонних періодичних виданнях:

 1. Turchyn Y. A theoretical modelling of international migration on the explanation of the nature and motives of labour migrants from Ukraine to Poland / Astramowicz-leyk Teresa, Turchyn Yaryna, Ivasechko Olha. // Studia Europejskie. – 2022. – Iss. 2. – S. 47–73.
 2. Turchyn Y. European Union green energy: risks and opportunities for Ukraine / Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna, Tsebenko Oleh, Zabavska Khrystyna, Kasha Lidiia // Humanitarian Vision = Гуманітарні візії. – 2022. – Vol. 8, № 2. – P. 1–7.
 3. Turchyn Y. Countries of the South Caucasus in the focus of the eastern policy of the European Union / Ivasechko O. Y., Turchyn Y. // Політичне життя. – 2020. – № 4. – С. 108–114.
 4. Turchyn Y. The conspiracy conception of world jihad as an instrument for the islamization of Europe / Ivasechko Olga, Turchyn Yaryna. // Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, № 2. – P. 8–13.
 5. Turchyn Y. Labor migration from Ukraine to the Republic of Poland: regulatory framework, key issues and challenges / Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna, Astramowicz-leyk Teresa // Humanitarian Vision. – 2021. – Vol. 7, № 1. – С. 17–24.
 6. Turchyn Y. NATO’s role inensuring energy security in the conditions of changes in the global energy landscape / Ivasechko Olha, Turchyn Yaryna // Humanitarian Vision. – 2021. – Vol. 7, № 2. – P. 1–7.
 7. Turchyn Y. Baltic and Black Sea Union as an alternative system of regional security: prospects for Ukraine / Turchyn Y., Dorosh L. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 18. – С. 231–240.
 8. Turchyn Y. European External Action Service (EEAS) as an instrument for intensification of EU international influence: the state and proposals for changes / Turchyn Yaryna, Dyminska Yuliia. // Humanitarian Vision. – 2018. – Vol. 4, № 1. – P. 48–54.
 9. Турчин Я. Особливості політики Франції щодо врегулювання російсько-українського конфлікту / Дорош Л. О., Турчин Я. Б. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 15. – С. 345–353.
 10. Турчин Я. Дипломатія без дипломатів: концептуальні засади парадипломатичної діяльності / Івасечко О. Я., Турчин Я. Б. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 21. – С. 275–284.
 11. Турчин Я. Енергетична безпека ЄС та країн Балтії в умовах полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації / Івасечко О. Я., Турчин Я. Б. // Humanitarian Vision. – 2020. – Vol. 6, № 1. – P. 1–6.
 12. Турчин Я. «Кліматичні страйки» як інструмент впливу громадськості на вирішення глобальної проблеми зміни клімату / Івасечко О. Я., Турчин Я. Б. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 27. – С. 162–172.
 13. Турчин Я. Концептуальні засади та особливості реалізації сучасної зовнішньої політики Данії / Івасечко О. Я., Турчин Я. Б. // Регіональні студії. – 2020. – № 22. – С. 64–70.
 14. Турчин Я. Виклики для співпраці держав-учасниць формату Бухарестської дев'ятки в умовах еволюції безпекових загроз на східних кордонах НАТО / Івасечко О. Я., Турчин Я. Б.// Humanitarian Vision = Гуманітарні візії. – 2022. – Vol. 8, № 1. – P. 7–12.
 15. Турчин Я. Б. Російсько-український конфлікт як новий виклик світовій системі безпеки / Я.Турчин // Зовнішні справи. – 2016. – № 11. – С. 14–16.
 16. Турчин Я. Б. Перспективи Східного партнерства в умовах політичних та безпекових змін Східноєвропейського регіону / Я.Турчин // Humanitarian Vision. – 2016. – Vol. 2, № 1. – P. 61–68.
 17. Турчин Я. Б. Енергетична дипломатія як важлива складова зовнішньої політики держави: європейський досвід для України / Я.Турчин // Humanitarian Vision. – 2016. – Vol. 2, № 2. – P. 55–61.
 18. Турчин Я. Б. Результати голосування щодо «української» резолюції в ГА ООН як індикатор особливостей сучасного балансу сил у світовій політиці / Я.Турчин // Humanitarian Vision. – 2015. – Vol. 1, № 2. – P. 67–72.
 19. Турчин Я. Особливості трансформації НАТО під впливом гібридних загроз / Турчин Я. Б., Гецко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 24. – С. 307–316.
 20. Кліматична дипломатія як складова "м'якої сили" сучасних держав: міжнародний досвід та українські перспективи / Турчин Я. Б., Івасечко О. Я. // Humanitarian Vision. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 20–25.

Методичні розробки 2021–2022 рр.:

 1. Соціальні стандарти країн ЄС: плани і методичні вказівки для проведення семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». / Укладачі: Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Лукач Н.М., Луцишин Г.І., Пасічний Р.Я., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О., - Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 64 с.
 2. Енергетична безпека у міжнародних відносинах: Плани та методичні вказівки до написання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Національного університету «Львівська політехніка» / Укладачі Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Лемко Ю.Р., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 58 с.
 3. Енергетична безпека у міжнародних відносинах: Плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Національного університету «Львівська політехніка» / Укладачі Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Луцишин Г.І., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 52 с.
 4. Зовнішня політика України. Плани та методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Національного університету «Львівська політехніка» / Укладачі Дорош Л.О., Забавська Х.Ю., Завада Я.І., Здоровега М.В., Івасечко О.Я., Луцишин Г.І., Рослонь Д.Т., Турчин Я.Б., Цебенко О.О. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 52 с.
 5. «Методичні рекомендації до викладання навчального курсу «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» із застосуванням інтерактивних методів навчання для студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 2022 – 87 с.

Участь у міжнародних наукових та освітньо-наукових проєктах

 • Керівник білатерального українсько-польського наукового проєкту («State policy on national minorities’ rights protection: experience of Ukraine and Poland» (2018-2019 рр.)
 • Головний виконавець наукового проєкту «State policy on national minorities rights protection: experience of Visegrad Group countries» за підтримки Вишеградського фонду (2019 р.)
 • Головний виконавець гранту Президента України («Використання інструментарію громадської дипломатії для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені» (2018 р.)
 • Лауреат нагороди імені Івана Виговського, Республіка Польща (Студії Східної Європи Варшавського університету, 2018-2019 рр)
 • Виконавець проєкту «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні» (проєкт «Норвегія – Україна») у НУЛП
 • Керівник проєкту Жан Моне модуль у рамках Erasmus+ програми на тему «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» (2021-2023 рр.)
 • Керівник проєкту Жан Моне кафедри «Європейські студії для студентів технічних спеціальностей» у рамках Erasmus+ (2022-2025 рр.)
 • Учасник програм академічних обмінів «Erasmus+» (з метою викладання) та «Visiting professor» (2019-2022 рр.)

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Вюрцбурзький університет, Федеративна Республіка Німеччина (07–10.10.2015 р.).
 2. Ерфуртський університету, Федеративна Республіка Німеччина (25.05–02.06.2016 р.).
 3. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Республіка Польща (11–22.02.2017 р.).
 4. Вюрцбурзький університет, Федеративна Республіка Німеччина (05.05–05.08.2017 р.).
 5. Ягеллонський університет, Республіка Польща (02.10–02.12.2018 р.).
 6. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Республіка Польща (15.04–15.06.2019 р.).
 7. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Республіка Польща (01.10–22.10.2019 р.).
 8. Міжнародне науково-освітнє стажування «Стратегія розумної спеціалізації. Досвід Естонії». (15 годин — 0, 5 кредиту) — (Естонія, Таллінн 2021 р.).
 9. Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Республіка Польща (20.09–20.10.2021 р.).
 10. Вармінсько-Мазурський університет в Ольшьтні, Республіка Польща (14.11–28.11.2021 р.).
 11. Національний Еразмус+офіс в Україні, МОН України, Нац. команда експертів з реформування вищої школи (03.12.2020 р.).
 12. Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти, Києво-Могилянська академія та інші (08.07.2020 р.).
 13. Онлайн-курс на платформі Prometheus "Експерт з акредитації освітніх програм" (2019 р.).
 14. Міжнародна Болонська конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації» (2020 р.).
 15. Вебінар "Академічна доброчесність - запорука успішного розвитку науки і держави" (2020 р.).
 16. Семінар переможців проєктів Еразмус+ Жан Моне: як успішно впроваджувати проєкт" (2020 р.).
 17. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (23.11.2020 – 27.04.2021 рр.). Тема: «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0.».
 18. Тренінг керівників експертних груп НАЗЯВО (2021 рік).
 19. Підвищення кваліфікації в Україні - Національний університет Львівська політехніка Відділ навчання та розвитку персоналу (03.03.2021 р.).
 20. Підвищення кваліфікації в Україні - НУ Львівська політехніка ІГСН (07.09–08.09.2020 р.).
 21. Підвищення кваліфікації в Україні - ГО Вище Прометеус Нац. агенство із забезпечення якості вищої освіти (15–25.01.2021 р.).
 22. Підвищення кваліфікації в Україні - Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти (20–21.05.2021 р.).
 23. Підвищення кваліфікації в Україні - Фонд Ганса Зайделя в Україні Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин (08.09–13.10.2021 р.).
 24. Стажування в України - Волинський національний університет ім. Лесі Українки (16.03–03.06.2022 р.).
 25. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №103960 Літературний твір науково-освітнього характеру «EU Eastern partnership initiative: opportunities for Ukraine» (EaP initiative).
 26. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на Літературний твір науково-освітнього характеру «Європейські студії для технічних спеціальностей в Національному університеті «Львівська політехніка».
 27. Дистанційний семінар «9-а Міжнародна наукова конференція зі сталого розвитку в енергетиці та навколишньому середовищі та міжнародне науково-педагогічне стажування».
 28. Організатори: Державний економіко-технологічний університет Україна, Резекненська академія технологій Латвії, Університет «Зелена Ґора», Польща, «YTL Energy & Engineering Ltd», Туреччина. Успішність пройденого курсу та підвищення компетенції засвідчує сертифікат від 30.07.2022 р. (обсяг — 180 год. — 6 кредитів). Термін проходження курсу: 16.05.2022 - 30.07.2022 р.

Нагороди та відзнаки

 • 2009 р. — почесна грамота Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2012 р. — нагрудний знак Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2012 р. — подяка Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2014 р. — подяка Міністерства освіти і науки України
 • 2017 р. — грамота Верховної ради України
 • 2021 р. — почесна відзнака Львівської обласної ради «30 років незалежності України»
 • 2021 р. — почесна відзнака «За заслуги перед Вармінсько-Мазурським воєводством» (Республіка Польща)
 • 2022 р. — почесний професор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща)

Інше

Голова (заступник голови) та член редколегій трьох фахових видань України з політичних наук («Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія»; «Гуманітарні візії»; «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»), а також закордонних — («Echa Przeszłości») НМБ Scopus та «Copernicus Political and Legal Studies».

Член разових спеціалізованих вчених рад.

Наукове керівництво аспірантами (Івасечко О., Сухорольська І., Троян І., Гуцуляк В.).

Джерела і посилання

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, м. Львів, 79013; 4 н.к., кімн. 208-211

Тел.: +38 (032) 258-23-20, +38 (098) 314-09-59

E-mail: ihsn.dept@lpnu.ua, igsn@lp.edu.ua