Савчук Степан Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Савчук Степан Григорович
4.Savchuk.jpg
д.т.н, професор
Дата народження 30 серпня 1956 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «геодезія».
Галузь наукових інтересів Використання мереж активних референцних GNSS-станцій в задачах геодезії та кадастру.
Кваліфікаційний рівень інженер-геодезист
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра вищої геодезії і астрономії, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка».

Савчук Степан Григорович — доктор технічних наук, професор кафедри вищої геодезії і астрономії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 30 серпня 1956 року

Освіта

Закінчив Львівський політехнічний інститут (1982р).

Працює на кафедрі із1990 р.

У 2005 р. захистив докторську дисертацію «Основи формування геодезичної референцної системиУкраїни [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / Савчук Степан Григорович ;Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 275 арк. — арк.233-260».

Підготував одного кандидата наук

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.)Нагрудний знак Державної служби геодезії, картографії ікадастру «Почесний геодезист України»2005

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Основи космічного моніторингу Землі
 • Вища геодезія
 • Вища геодезія, частина 1

Наукові інтереси

Використання мереж активних референцних GNSS-станцій в задачах геодезії та кадастру.

Вибрані публікації

Опублікував понад 150 наукових праць, автор двох підручників, спільної монографії.

Серед них:

 1. Савчук С.Г. Вища геодезія /Сфероїдна геодезія/: Підручник. — Львів: Ліга-Прес, 2000.−248 с.
 2. Савчук С.Г. До питання про створення національної системи відліку //Вісник геодезії такартографії. — 2001. -№ 4. —С.11-13.
 3. Савчук С.Г. Побудова сучасних геодезичних референцних систем координат //Геодезія,картографія і аерофотознімання. — 2002. — Вип.62. — С. 47-59.
 4. Савчук С.Г. Сучасні геодезичні технології: теоретичні та прикладні аспекти//Геоінформатика. — 2003. — № 6. —С.26-32.
 5. Савчук С.Г. До питання про точне перетворення координат //Вісник геодезії такартографії. —2003. -№ 3. —С.6-9.
 6. Савчук С.Г. Моделювання параметрів референцної системи координат для території України//Геодезія, картографія і аерофотознімання.- 2003.- Вип.64.- С. 73-79.
 7. Савчук С.Г. Про спотворення Державної геодезичної мережі України //Зб. наук. пр.«Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». —Львів: Ліга Прес.—2004. —С.344-351.
 8. Савчук С.Г. До питання розв’язування задачі узгодження геометричних параметрів орієнтування референц-еліпсоїда з особливостями гравітаційного поля //Геодезія,картографія і аерофотознімання. — 2004.- Вип. 65.- С. 34-39.
 9. Савчук С.Г. Узгодженість параметрів оптимального та фактичного орієнтування еліпсоїда Красовського //Вісник геодезії та картографії. —2004. -№ 2. —С. 8-12.
 10. Савчук С.Г. До питання про узгодження висотних систем //Вісник геодезії та картографії. —2004. -№ 4. —С. 10-14.
 11. Савчук С.Г. Концепція побудови висотної складової референцної системи координат України //Зб. наук. пр. «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва».— Львів: Ліга-Прес.- 2005. -С. 91-96.
 12. Савчук C.Г., Тартачинська З.Р. Технологія прогнозування висот європейського квазігеоїда EQG’97 на територію України для визначення оптимальних параметрів перетворення координат //Вісник геодезії та картографії. —2004. -№ 1. —С. 8-12.
 13. Савчук С.Г., Тревого І.С. Про точність перетворення плоских прямокутних координат//Геодезія, картографія і аерофотознімання.- 2001.- Вип.61.- С. 117-120.
 14. Савчук С.,Ничвид М. Визначення розходження масштабів двох систем координат. //Зб. наук.пр. «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». —Львів: Ліга Прес.—2003. —С.110-115.
 15. Двуліт П.Д., Савчук С.Г. Гравітаційне поле Землі й розвиток фундаментальної геодезичної мережі України. //Вісник геодезії та картографії. — 2002. -№ 2.—С.10-12.
 16. Двуліт П.,Савчук С., Москаль Н. Обчислення елементів гравітаційного поля Землі з використанням цифрових моделей поля аномалій сили ваги. //Зб. наук. пр. «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». —Львів: Ліга Прес. —2002. —С.58-64.
 17. Волчко П., Двуліт П., Савчук С. Висоти геоїда і складові відхилень прямовисних ліній території України за даними планетарної моделі гравітаційного поля Землі EGM//Зб. наук. пр. «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». —Львів:Ліга Прес. —2000. —С.53-56.
 18. Тревого І.С., Савчук С.Г., Костецька Я.М., Волчко П.І., Денисов О.М., Глотов В.М.Проблеми створення та перспективи оптимального використання наукового геодезичного полігона. //Вісник геодезії та картографії. —2000. -№ 3. -С.35-40.
 19. Заблоцький Ф.Д., Савчук С.Г. Алгоритм обчислення видимих координат небесних світил дл яметодів геодезичної астрономії //Вісник геодезії та картографії. —1994. -№ 2.—С. 28-36.
 20. Савчук С.,Тревого І. До питання трансформування висот. //Зб. наук. пр. «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». —Львів: Ліга Прес. —2001.—С.34-36.

Посилання

Савчук Степан Григорович

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; 346 к. гол.корпус .

Tел. +38 (032) 258-21-81

E-mail: fzablots@polynet.lviv.ua