Тартачинська Зоряна Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тартачинська Зоряна Романівна
Tartachynska.JPG
к.т.н, доцент
Дата народження 17 червня 1967 року
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Побудова геоїда і поля аномалії сили ваги за даними супутникової альтиметрії, Геодезичний моніторинг навколишнього середовища.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор фізико—математичних наук, професор Марченко Олександр Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра геодезії, Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка».

Тартачинська Зоряна Романівна — кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри геодезії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 17 червня 1967 року

В.о. завідувача кафедри геодезії.

Освіта

У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Тема дисертації: Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії [Текст] : дис... канд. техн. наук:05.24.01 / Тартачинська Зоряна Романівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 122 арк. — арк. 112-122.

Науковий керівник: доктор фізико—математичних наук, професор Марченко Олександр Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Топографія

Нагороди та відзнаки

 • Почесний геодезист України.
 • Почесний землевпорядник України

Наукові інтереси

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Побудова геоїда і поля аномалії сили ваги за даними супутникової альтиметрії
 • Геодезичний моніторинг навколишнього середовища

Вибрані публікації

 1. Практикум з геодезії [Текст] : навч. посіб. для студ.напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» ВНЗ / О. І. Терещук [та ін.] ;Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. — Чернігів : ЧДІЕіУ, 2008. — 256 с.: іл. — Бібліогр.: с. 245.
 2. Геодезія [Текст] : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 . Ч. 1 : Топографія / [А. Л. Островський та ін.]. 2011. — 440 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 437-438
 3. Кафедра геодезії. 140 років [Текст] : іст.-бібліогр. нарис /О. І. Мороз [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. О. І. Мороза ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-тє вид., допов. — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2011. — 195 с. : фотогр., табл. — Бібліогр.: с. 174-191
 4. Тартачинська З.Р. Побудова геоїда з обробки альтиметрії в регіоні Чорного моря // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. —Львів, 2000. — С. 39- 41.
 5. Тартачинська З.Р. Побудова альтиметро-гравіметричного геоїда методом середньої квадратичної колокації з додатковими умовами // Геодинаміка.1 (2) / 1999. — Львів, 2000. — С. 62-67.
 6. Тартачинська З.Р. Коваріаційний аналіз даних альтиметрії і абсолютних значень сили ваги в регіоні Чорного моря // Геодезія, картографія і аерофотознімання. Випуск 61. — Львів. 2001. — С. 120-126.
 7. Тартачинська З.Р. Визначення висот геоїда і аномалій силиваги на регіон Чорного моря // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2002. — С. 44-51.
 8. Марченко О.М., Тартачинська З.Р. Висоти геоїда і аномаліїсили ваги за даними альтиметрії GEOSAT, ERS-2 і TOPEX/POSEIDON // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2002. — С. 36-43.
 9. Марченко О.М., Тартачинська З.Р. Про деякі геодинамічні аспекти побудови геоїда // Геодинаміка гірських систем Європи.- Львів, 1994. —С.- 43.
 10. Тартачинська З.Р. Коваріаційний аналіз даних супутникової альтиметрії GEOSAT на регіон Чорного і Азовського морів // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища, Алушта, 1996. — С. 22-24.
 11. Тартачинська З.Р. Метод середньої квадратичної колокації з додатковими умовами // Геодезичний моніторинг, геодинаміка і рефрактометрія на межі ХХІ століття. — Львів, 1998. — С. 96-99.
 12. Tartachynska Z. On the accuracy of the gravimetric geoidconstructed by inversion of the altimetry data in the Black sea area //Геомоніторинг — 99. — Моршин, 1999. — С. 51-55.
 13. Tartachynska Z. Geoid construction by inversion altimetricdata in the Black sea area // Proceed. of the EGS Symposium G12. No 6 (52). — Nice, France, 2000. — Р. 227-231.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 513

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-41; +38 (032) 258-21-84

E-mail: kafedra.geodezii@gmail.com