Мочурад Леся Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мочурад Леся Ігорівна
Mochyrad.jpg
асистент
Дата народження 14 квітня 1984 року
Місце народження м. Новий Розділ, Львівська обл., Україна
Громадянство Україна
Alma mater Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Метод чисельного розв’язування інтегральних рівнянь у граничних задачах теорії потенціалу з абелевою групою симетрії скінченного порядку.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедрa систем штучного інтелекту

Мочурад Леся Ігорівна - доцент кафедри інформаційних систем і технологій Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Мiсце i дата народження: м. Новий Розділ, Львівська обл., Україна, 14 квітня 1984 року

Освіта:

2006-2009 рр.: Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Аспiрантка факультету прикладної математики та інформатики. Спец. 01.01.07 «Обчислювальна математика». Наук. кер.: канд. фіз.-мат. наук, доц. Борис Анатолійович Остудін.

Тема дисертацiйного дослідження: «Чисельне розв’язування крайових задач теорії потенціалу електронної оптики з абелевою групою симетрії скінченного порядку».

2001-2006 рр.: Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка. Студентка факультету прикладної математики та інформатики. Диплом за спец. «прикладна математика». Наук. кер.: доц. Борис Анатолійович Остудін.

Професійна діяльність:

2007-2011 рр.: Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка, факультет прикладної математики та iнформатики, асистент кафедри обчислювальної математики.

2011 р. — Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка,. Національний університет «Львівська політехніка», навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій, асистент кафедри інформаційних систем і технологій. 2017 р. - працює у Національному університеті “Львівська політехніка” на посаді асистента кафедри Систем штучного інтелекту.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Математичне моделювання та обчислювальні методи” та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук.

Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри СШІ. Бере активну участь у міжнародних наукових конференціях, наукових семінарах. Опублікувала шість електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін “Чисельні методи”, “Технології розподілених систем та паралельних обчислень”, “Алгоритмізація та програмування. Частина 2”, “Системний аналіз”, “ Алгоритмізація та програмування. Частина 1”, “Дискретна математика” у Віртуальному середовищі Львівської політехніки, за що отримала відповідні сертифікати. Пройшла стажування у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України з 20 лютого 2018 року до 25 квітня 2018 року. Довідка від 25 квітня 2018 р. № 33. Та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Реєстраційний № 097-18 від 16 червня 2018 р.

Сфера наукових інтересів

Метод чисельного розв’язування інтегральних рівнянь у граничних задачах теорії потенціалу з абелевою групою симетрії скінченного порядку.Технології розподілених систем та паралельних обчислень, чисельні методи, апарат теорії груп.

Навчальні інтереси

Методи обчислювальної математики, системи підтримки прийняття рішень, об’єктно-орієнтоване програмування.

Знання мов

Українська і росiйська — вiльно; англійська — добре. Досвiд у використаннi Pascal, С/C++, C#, Windows, MS Office, LaTEX, MatLab і Mathematica.

Вибрані публікації

Є автором понад 80-ка наукових праць. За останні 5 років опублікувала 30 наукових праць, з них: 4 статті у фахових наукових виданнях, 20 публікацій входить у наукометричну базу даних Scopus/Web of Science. Також є автором 2 навчальних посібників, 1 монографії.

Монографії

 1. Lesia Мochurad. Development of software for modeling a given class of processes: based on an object-oriented approach: monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021, 253 p., ISBN: 978-620-3-46355-2.
 2. Мочурад Л.І., Потокій М.С. Побудова шкали складності розпізнавання об’єктів заданого класу на зображеннях: колективна монографія. На шляху до індустрії 4.0: інформаційні технології, моделювання, штучний інтелект, автоматизація. За загальною редакцією С.В. Котлика, Одеса «Астропринт», 2021, 32-48 с. ISBN 978-966-927-702-2.
 3. Мочурад Л.І. Оптимізація чисельного розв’язування модельних задач на основі паралельних обчислень. Частина 1: монографія / Л.І. Мочурад. – Львів: ПП “Видавництво “БОНА”, 2021.-208 с. ISBN 978-617-7815-52-4. Рекомендовано Вченою Радою Національного університету “Львівська політехніка” (Протокол № 73 від 27 квітня 2021 р.)

Конференції:

 1. Mochurad L., Stasiv V. Інформаційна система генерування віршів на основі нейронної мережі. The IV International Science Conference «Prospects and achievements in applied and basic sciences», February 9-12, 2021, Budapest, Hungary. С. 616-619, ISBN-978-1-63684-355-1. Doi-10.46299/ISG.2021.I.IV
 2. Мочурад Л.І. Розпаралелювання алгоритму випадкового лісу для задачі класифікації // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. Pp. 236-245. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-28-30-aprelya-2022-goda-vankuver-kanada-arhiv/.
 3. Мочурад Л.І. Свистович С.А. Система розпізнавання віку і статі людини в режимі реального часу. // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 288-293. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-8- 10-iyunya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

Статті:

 1. Мочурад Л. І. Дослідження оптимізації розподілу інвестиційних фондів // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2021. – 1(293). – С. 33–36.
 2. Lesia Mochurad, Yuriy Kryvenchuk, Svyatoslav Yatsyshyn. Parallelization of RSA cryptographic algorithm based on CUDA technologies. Measuring equipment and metrology. Vol. 82, No. 2, 2021, 5-9 pp.
 3. Mochurad L., Kryvenchuk Y., Yatsyshyn*** S. Parallelization of RSA cryptographic algorithm based on CUDA technologies // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2021. – Вип. 82, № 2. – С. 5–9. 0,22 ум.д.ар. (ДБ/Стресостійкість, Прикладні дослідження і розробки) (Кривенчук Ю. П.).
 4. Lesia Mochurad, Andrii Ilkiv. A novel method of medical classification using parallelization algorithms. International scientific journal «Computer systems and imformation technologies», № 1 (2022), https://doi.org/10.31891/CSIT-2022-1-3, 23-31.
 5. Lesia Mochurad, Glib Shchur. Parallelization of Cryptographic Algorithm Based on Different Parallel Computing Technologies. Proceedings of the Symposium on Information Technologies & Applied Sciences (IT&AS 2021). Bratislava, Slovak Republic, March 5, 2021, Vol-2824, ISSN 1613-0073, 20-29 p.
 6. Mochurad, L., Kryvinska, N. Parallelization of Finding the Current Coordinates of the Lidar Based on the Genetic Algorithm and OpenMP Technology. Symmetry 2021, 13, 666. https://doi.org/10.3390/sym13040666.
 7. Lesia Mochurad. “Optimization of Regression Analysis by Conducting Parallel Calculations”. COLINS-2021: 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, April 22–23, 2021, Kharkiv, Ukraine, 982-996 p.
 8. Mochurad L.,Hladun Ya. Modeling of Psychomotor Reactions of a Person Based on Modification of the Tapping Test. International Journal of Computing, 20(2), 190-200, 2021. doi: 10.47839/ijc.20.2.2166
 9. Lesia Mochurad, Andrii Dereviannyi, Uliana Antoniv. Classification of X-Ray Images of the Chest Using Convolutional Neural Networks. IDDM 2021 Informatics & Data-Driven Medicine. Proceedings of the 4th International Conference on Informatics & Data-Driven Medicine. Valencia, Spain, November 19 - 21, 2021. 269-282.
 10. Lesia Mochurad, Roman Bliakhar. Comparison of the Efficiency of Parallel Algorithms KNN and NLM Based on CUDA for Large Image Processing. Proceedings of The Fifth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2022). Zaporizhzhia, Ukraine, May 12, 2022. Vol-3137, pp. 238-249.
 11. Mochurad, L., Lema, H., Vilhutska, R. Parallel Algorithms Assessment Usage of Image’s Segmentation Quality in Medicine. CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3171, pp. 1509–1519. (Q4)
 12. Mochurad, L., Kustra, N. Modeling the Distribution of Infectious Diseases Using Parallel Calculations. CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3156, pp. 442–457.

Свідоцтво:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104273. Комп’ютерна програма “Знаходження перешкод на зображенні 2D Lidar сенсора на основі фільтрації, кластеризації та алгоритму пошуку контурів”. Мочурад Л.І., Гладун Я.В. 23 квітня 2021 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104535. Комп’ютерна програма “Аналіз та класифікація психомоторних реакцій людини на основі модифікації теппінг-тесту”. Мочурад Л.І., Гладун Я.В. 14 травня 2021 р.


Контакти

вул. кн.Романа, 5, м. Львів, 79000; 20-й корпус, кімн. 100

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-31-10

E-mail: ai.dept@lpnu.ua

Веб-сайт: Системи штучного інтелекту