Львівський коледж «Інфокомунікації»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»
Koledg Lviv.png
Тип підрозділу коледж
Абревіатура ЛКІ
Дата заснування 1945 рік
Дата ліквідації 2011 рік
Причина ліквідації реорганізація
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м.Львова
Директор к.п.н. Камінський Богдан Тадейович
Розташування (адреса) м. Львів, вул. Січових Стрільців, 7
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/1668
Власний сайт https://itcollege.lviv.ua

Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка» — це відокремлений навчальний структурний підрозділ університету, який провадить освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «кваліфікований робітник».

Загальна інформація

Сьогодення демонструє швидкоплинний розвиток інформаційного суспільства і визначає його одним із національних пріоритетів. Результати застосування міжнародного досвіду свідчать, що цифрові технології стали рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення економіки багатьох держав світу та визначають основу сталого розвитку в майбутньому.

Теле та інфокомунікації на основі цифрових носіїв - це одна з провідних галузей економіки в Україні та Львові за темпами росту. Успіх, якого в цьому напрямку вже досягнув Львів, притягує нових інвесторів і нові кадри. У зв’язку з цим до 2020 року заплановано побудувати у Львові найбільший в Україні ІТ-парк, запровадити інформаційні технології в усі сфери життя міста: впровадити повноцінну картку львів’янина та розвиток електронного “Особистого кабінету мешканця”; стимулювати розвиток креативних просторів, інкубаторів, коворкінгів, фондів початкового інвестування для інноваційних підприємств. Важливим є і той фактор, що до Львова прийшли 10 найбільших технологічних компаній (Intel, Cisco, Microsoft, Hewlett-Packard, Ericsson тощо), щоб реалізувати проект “креативний квартал” (комплекс для розробки та втілення проектів). У зв’язку з сучасними соціально-політичними реаліями в країні понад 10 компаній з Криму, Донецька та Харкова вирішили перенести свої офіси до Львова, що теж посприяло зростанню кількості нових робочих місць.

З метою надання якісних адміністративних послуг мешканцям міста Львова міською радою реалізовано створення Центру надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальних підрозділів. У таких центрах львів’яни можуть отримати консультацію щодо питань, які належать до компетенції міської ради та органів державної влади. Їх функціонування та швидкість надання послуг і виконання запитів безпосередньо залежить від комп’ютерного технічного забезпечення та обслуговування фахівцями таких центрів.

ВСП - Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка» має досвід якісної підготовки молодших спеціалістів, достатню матеріальну базу, кадровий склад та навчально-методичне забезпечення для підготовки фахівців у сфері документообігу, комунікацій та зв’язку.

Навчальний заклад активно запроваджує в освітній процес новітні технології, розвиває матеріально-техічну базу та формує високопрофесійний педагогічний колектив.

Історична довідка

Життєвий шлях навчального закладу розпочався більше 70 років тому, коли нагальна потреба у кваліфікованих зв’язківцях на Західній Україні змушує Раду Міністрів СРСР створити у Львові у серпні-вересні 1945 року Ремісниче училище зв’язку №5 (РУ-5).

Етапи реорганізації:

 • у 1955 році РУ №5 реорганізоване в Львівське професійно-технічне училище (ЛПТУ) №9;
 • у 1963 році наказом начальника обласного управління профтехосвіти перейменовано у Міське професійно-технічне училище (МПТУ) № 30;
 • у 1966 р. — технічне училище № 12;
 • у 1978 р. — технічне училище № 59;
 • у 1984 р. — середнє професійно-технічне училище № 59;
 • у 1992р. — професійне училище № 59;
 • з 1 лютого 2000р. — згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 7-12 ПТУ № 59 м. Львова реорганізовано у вище професійне училище № 59;
 • у 2004 році згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 147 від 25.02.2004р. отримало назву Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Львова.

За час свого існування у лабораторіях та майстернях МВПУЗ м. Львова здобули професійно-технічну освіту понад 40 тисяч молодих осіб, які сьогодні працюють на керівних посадах, творять майбутнє інформаційних та телекомунікаційних технологій, надають кваліфіковані послуги у галузі проводового мовлення і мобільного зв’язку.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1135 від 30.09.2011 року «Деякі питання Національного університету «Львівська політехніка»» Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м.Львова було реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ - Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка».

Відокремлений структурний підрозділ - Львівський коледж «Інфокомунікації» створено у складі Національного університету «Львівська політехніка» із збереженням ліцензованого обсягу, державного замовлення на підготовку фахівців та наданням йому окремих прав фінансово-господарської самостійності, а саме: право вести самостійний баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби з правом мати код мережі фінансування та право мати штамп і печатку із зображенням Державного Герба України (Наказ ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 696-1-10 від «29» грудня 2012 року).

Професії та спеціальності

Навчальний заклад здійснює ступеневу підготовку фахівців на освітньо-кваліфікаційних рівнях молодший спеціаліст та кваліфікований робітник.

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за спеціальностями:

172 «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізації:

 • «Телекомунікації та комп’ютерні технології»;
 • «Обслуговування обладнання підприємств зв’язку»;
 • «Організація та експлуатація поштового зв’язку».

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється за професіями:

 • 4113 - «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;
 • 7244 - «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку»;
 • 4115 - «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)».

Прийом на навчання до коледжу проводиться на основі:

 • базової загальної середньої освіти (після 9-го класу);
 • повної загальної середньої освіти (після 11-го класу);
 • диплома кваліфікованого робітника.

Тривалість навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) із здобуттям повної загальної середньої освіти - 3-4 роки;
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) за результатами ЗНО - 2-3 роки;
 • на основі диплома кваліфікованого робітника – 1,5-2 роки.

Випускники коледжу мають змогу продовжувати навчання для здобуття бакалаврському рівні, зокрема у Національному університету «Львівська політехніка» за інтегрованими освітніми програмами та навчальними планами.

Молодший спеціаліст спеціальності Телекомунікації та радіотехніка підготовлений до обслуговування систем передавання та приймання знаків, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду з допомогою проводових, електромагнітних чи оптичних засобів.

Він також володіє навичками прокладання та моніторингу оптико-волоконних мереж, забезпечення доступу користувачів до Інтернету, ІР-телефонії, Wi-Fi, мобільних та супутниковим систем зв’язку.

Працевлаштування випускників коледжу за даною спеціальністю можливе у центрах обслуговування інформаційних мереж, центрах комутації мобільних засобів зв’язку, центрах телефонного зв’язку та обчислювальних центрах, зокрема у компаніях ПАТ «Укртелеком», «Київстар», «Водафон», «Воля».

Молодший спеціаліст спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа підготовлений до роботи з всіма видами інформації (ділова, управлінська, рекламно-маркетингова), володіє навичками роботи з корпоративними системами електронного документообігу, базами даних мережами збереження та передачі інформації. Також він володіє знаннями та навичками роботи з людьми. Фахівець з даної спеціальності вміє працювати з електронними базами даних, цифровими підписами, створює електронні документи, має практичні вміння в галузі архівознавства і спеціального діловодства. Працевлаштування випускників коледжу за даною спеціальністю можливе у сфері діловодства, кадрових службах підприємств та організацій, референтури, інформаційних центрах та рекламних агенціях.

Кваліфікований робітник професії Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення володіє знаннями з будови та принципів дії комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв та офісного обладнання, вміє їх обслуговувати. Також він володіє методикою пошуку інформації в інформаційних мережах та її згідно установлених комп’ютерних програм.

Фахівець з даної професії вміє установлювати основні пакети прикладних та інструментальних програм, розробляти і створювати Веб-вузли початкового рівня. Він створює електронні презентації згідно запиту клієнта, володіє практичними навичками роботи у середовищі растрової та векторної графіки.

Випускник може працювати на підприємствах, діяльність яких передбачає виконання технологічних операцій з обробки інформації, пошуком інформації в інформаційних мережах та її та опрацюванням, розробкою та супроводом Веб-сайтів.

Освітній процес коледжу

Освітній процес в коледжі здійснюється на основі чинного законодавства та нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Навчально-методичну діяльність коледж здійснює на підставі освітніх програм підготовки молодшого спеціаліста та єдиного плану навчально-виховної роботи коледжу. Підготовка фахівців здійснюється на основі освітніх програм спеціальностей, які забезпечують формування фахових компетентностей

Педагогічний колектив коледжу працює над науково-методичною проблемою, впровадження якої розраховане на кілька років: «Вироблення інноваційного стилю діяльності викладача шляхом використання нових інформаційно-комунікаційних технологій з метою підготовки професійно компетентного фахівця».

Для реалізації даного завдання педагоги коледжу працюють за такими напрямами:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників;
 • підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи;
 • науково-дослідницька діяльність викладача;
 • новітні технології навчання як засіб стимулювання студентів;
 • освоєння елементів дистанційного навчання студентів;
 • розробка та впровадження електронних посібників та для забезпечення самостійної роботи студентів.

Адміністрацією коледжу наполегливо ведеться робота щодо зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази коледжу.

Циклові комісії коледжу працюють над забезпеченням якісного освітнього процесу.

Циклові комісії

Освітній процес у коледжі забезпечують чотири циклові комісії:

 • «Діловодства та інформаційно-комунікаційних технологій (ДІКТ)»;
 • «Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ГСЕД)»;
 • «Електро-і поштового зв’язку (ЕПЗ)»;
 • «Математичних та природничо-наукових дисциплін (МПНД)».

Циклова комісія діловодства та інформаційно-комунікаційних технологій є випусковою комісією молодших спеціалістів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Викладачі комісії на високому рівні здійснюють професійну і практичну підготовку студентів, використовуючи різноманітні методики, які спонукають студентів міркувати, порівнювати, аналізувати, самостійно робити висновки й узагальнення.

Студенти проходять практику в архівах, на підприємствах та установах у відділах кадрів, канцеляріях, знайомляться із документацією і створюють власні проекти, що презентують або демонстують їхні фахові навички.

Традиційно щорічно в коледжі проводиться тиждень циклової комісії як творча співпраця студентів та викладачів. Студенти-діловоди вміло модифікують виробничі ситуації на конкурсах, беруть участь у різноманітних тематичних вечорах та виставках.

Циклова комісія електро- і поштового зв’язку є випусковою комісією молодших спеціалістів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Обслуговування обладнання підприємств зв’язку» і «Організація та експлуатація поштового зв’язку»).

Викладачі циклової мають глибокі теоретичні та професійні знання та значний практичний досвід роботи на підприємствах зв’язку, що забезпечує належний рівень підготовки фахівців. Удосконалення професійної майстерності викладачів відбувається шляхом стажування на підприємствах ПАТ «Укртелеком» та ПАТ «Укрпошта».

Робота циклової комісії математичних та природничо-наукових дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тобто тією базою у навчанні, яка допомагає засвоїти систему основних та професійних дисциплін, що дозволяють кожному фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом.

Дисципліни гуманітарного та соціально-економічних спрямування є основою формування особистості, підготовки молодих фахівців до життя. Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін є пошук того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти та її основних принципів. Викладацький склад циклової комісії формує у студентів ґрунтовні знання з дисциплін та високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методики проведення навчальних занять, шляхом вивчення і аналізу навчальних планів, програм, підручників, методичних матеріалів щодо змісту уроків, позааудиторної роботи, вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, впровадження новаторських досягнень педагогів та новітніх педагогічних технології.

Керівництво

Директор коледжу – Камінський Богдан Тадейович, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії;

Заступник директора з навчальної роботи – Шумлянський Володимир Омелянович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Заступник директора з навчально-виробничої роботи – Тибель Ігор Миколайович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Мудракова Лідія Едуардівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Завідувач денного відділення – Куровська Любов Миколаївна.

Контакти

e-mail: info@itcollege.lviv.ua

веб-сайт: itcollege.lviv.ua