Куньч Зоряна Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Куньч Зоряна Йосипівна
Куньч З111.jpg
к.філол.н., доцент, завідувач кафедри
Дата народження 14 липня 1967 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1988 р.
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 1997 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, кафедра української мови.
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Куньч Зоря́на Йо́сипівна — український мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1973–1983 рр. — навчалася у Львівській середній школі №30.

1983–1988 рр. — здобувала вищу освіту у Львівському університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Класична філологія».

1994–1997 рр. — навчалася в аспірантурі в Інституті української мови НАН України (м. Київ).

1997 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення і розвиток української риторичної термінології» та здобула ступінь кандидата філологічних наук.

Науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Пустовіт Л.О.

2002 р. — здобула звання доцента кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

1990–1992 рр. — лаборант, старший лаборант кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

1992–1994 рр. — викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

1997–2005 рр. — викладач, старший викладач, доцент кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

2005–2017 рр. — доцент кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»; голова науково-методичної ради, декан повної вищої освіти, заступник директора Інституту гуманітарних та соціальних наук.

З 2017 р. і дотепер — завідувачка кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2019 р. — Товариство інтеграції і культурного розвитку нацменшин в Польщі «Черемош»
 • 2020 р. — Програма Aktyal Trends of Modern Scientific Research Мюнхен, Німеччина
 • 2021 р. — Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку
 • 2022 р. — Вроцлавська Політехніка, Польща
 • 2023 р. — Єнський університет ім. Фрідріха Шиллера, Німеччина
 • 2023 р. — Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Польща

Нагороди та відзнаки

Напрямки наукової роботи

Виконання наукових грантів:

 1. Канадський інститут українських студій. Грант на дослідження та публікації сім’ї Ремеза на 2022–2023 рр.: «Стилістичне використання термінної лексики в романі Богдана Лепкого «Мотря»».
 2. Куньч З.Й., Василишин І.П. Науковий грант Канадського інституту українських студій на 2023–2024 рр. фундації Holodomor Research and Education Consortium (HREC) на тему: «Вивчення теми Голодомору в Україні 1932–1933 рр. крізь призму творчости українських письменників-емігрантів (на матеріялі творів Михайла Ситника)».

Науковий доробок

Авторка низки монографій, словників, підручників, навчальних посібників, методичних розробок.

Авторка публікацій з термінознавства, культури мовлення, лексикології, соціолінгвістики, перекладознавства, української мови як іноземної, психолінгвістики, риторики тощо.

Авторка «Риторичного словника» (1997), «Універсального словника української мови» (2005, 2007), посібника «Українська риторика: історія становлення й розвитку» (2011), співавтор посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (2010, 2011, 2013), підручника «Риторика» (2016, 2018), низки монографій.

У науковому доробку Куньч З.Й. понад 200 наукових праць: словники; монографії; переклади та редагування; підручники; навчальні посібники; електронні навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки; статті у фахових виданнях; публікації у наукових виданнях, які цитуються у Scopus та Web of Science; статті у популярних виданнях; тези конференцій; методичні видання.

Основні праці:

 1. Риторичний словник / Зоряна Куньч. — К. : Рідна мова, 1997. — 345 с.
 2. Становлення і розвиток української риторичної термінології / Зоряна Куньч // Автореф. дис. … канд. філол. наук. — К., 1997. — 16 с.
 3. Універсальний словник української мови / Зоряна Куньч. — Тернопіль : Видавництво навчальної книги «Богдан», 2005. — 847 с.
 4. Українська риторична термінологія : історія і сучасність : Монографія. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. — 216 с.
 5. Універсальний словник української мови / Зоряна Куньч. — Тернопіль : Видавництво навчальної книги «Богдан», 2007. — 847 с.
 6. Конфліктологія. Словник : поняття, категорії, терміни / за ред. М.П. Гетьманчука, П.П. Ткачука / Зоряна Куньч, Бучин М.А., Волинець О.О. та ін.. — Львів : ЛІСВ, 2007. — 205 с. (рекоменд. Міністерством освіти й науки України. Лист №263/2/3498 від 14.11.2006).
 7. Теофан Прокопович. Риторика (уривки) / Переклад українською мовою З.Й. Куньч / Теофан Прокопович. Філософські праці. Вибране / Упорядкування д.філос.н. В. Литвинова. — Київ : Дніпро, 2012. — 615 с. — С. 163–190.
 8. Гасла Євромайдану з погляду соціолінгвістики / Зоряна Куньч та ін. // Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenia na Kijowskim euromajdanie. Активізація громадянського суспільства в Україні. Події на Євромайдані в Києві / Redakcja Andrzej Wojtaszak — Szczecin : volumina. Pl Daniel Krzanowski, 2014. — 211 с. — С. 125–136.
 9. Ділові папери та методичні рекомендації щодо їх оформлення. Посібник для курсантів Військового інституту при Національному університеті «Львівська політехніка» / Геннадій Вознюк, Ігор Василишин, Зоряна Куньч та ін. — Львів, 2001.— 50 с.
 10. Ділова українська мова : Посібник для студентів Інституту дистанційного навчання / Зоряна Куньч, Анна Середницька. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. — 140 с.
 11. Соціальна політика. Словник : поняття, категорії, терміни /Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. — Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2008. — 274 с.
 12. Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. — За ред. М.П. Гетьманчука, П.П. Ткачука / Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. — Львів : ЛІСВ, 2007. — 205 с. (рекоменд. Міністерством освіти й науки України. Лист №263/2/3498 від 14.11.2006).
 13. Соціальна політика. Словник : поняття, категорії, терміни /Зоряна Куньч, Ярина Турчин та ін. — 2-е видання, доповнене. — Львів, 2008. — 314 с.
 14. Пустовіт Л.О. Словник української поезії другої половини XX століття : семантико-функціональний аспект : Монографія / Літературний редактор Зоряна Куньч. — Київ : УНВЦ «Рідна мова», 2009. — 243 с.
 15. Українська риторика : історія становлення і розвитку : навч. посіб. / Зоряна Куньч. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 248 с.
 16. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч ; [за ред. к.філол.н. Г.Л. Вознюка]. — К. : Знання, 2010. — 211 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-2400 від 25 березня 2010 р.)).
 17. Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник / Гетьманчук М.П., Івахів О.С., Кукарцев О.В., Куньч З.Й., Кучма Л.О., Пасічний Р.Я., Тишкун Ю.Я., Турчин Я.Б. ; За заг. ред. Гетьманчука М.П. ; передм. — Кучма Л.О. ; покажчик терм. — Тишкун Ю.Я. — Львів : Тріада плюс, 2011. — 318 с.
 18. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч ; [за ред. к.філол.н. Г.Л. Вознюка]. — К. : Знання, 2011. — 211 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-2400 від 25 березня 2010 р.)).
 19. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч ; [за ред. к.філол.н. Г.Л. Вознюка]. — 3-тє вид., випр. і доповн. — К. : Знання, 2012. — 215 с. (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-2400 від 25 березня 2010 р.)).
 20. Основи теорії міжнародних відносин. Словник : навч. посіб. / уклад. : М.П. Гетьманчук, Л.О. Дорош, М.В. Здоровега, О.Я. Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й. Куньч, Ю.Р. Лемко, Г.І. Луцишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с.
 21. Куньч З.Й., Наконечна Г.В., Микитюк О.Р., Булик-Верхола С.З, Теглівець Ю.В. Теорія терміна : конкретизація лексико-семантичних парадигм: монографія. Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. 180 с.
 22. Куньч З.Й., Городиловська Г.П., Шмілик І.Д. Риторика : підручник. 2-ге вид. допов. і випр. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 496 с.
 23. Риторичний практикум : навчальний посібник / З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Я.Б. Турчин, О.Г. Литвин, Л.В. Харчук, Н.І. Голубінка, Т.Я. Конівіцька, І.Б. Ментинська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 212 c.
 24. Куньч З.Й. «Пісня про виселення» як об’єкт історичних та філологічних студій. Державна політика щодо захисту прав національних меншин : досвід країн вишеградської групи / Колективна монографія. Львів: Видавництво «Сорока», 2019.— С. 177 — 183.
 25. Куньч З.Й., Фаріон І.Д., Микитюк О.Р., Городиловська Г. П., Харчук Л. В. Українська реальність крізь призму терміна : монографія. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. 232 с.
 26. Український науковий термін : діахронний контекст / Куньч З.Й., Фаріон І.Д., Василишин І.П., Литвин О.Г., Ментинська І.Б. Львів : Галицька видавнича спілка, 2019. 226 с.
 27. Термінологічна актуалізація української мовної дійсности : монографія / Фаріон І.Д., Куньч З.Й., Василишин І.П., Микитюк О.Р., Ментинська І.Б. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. 232 с.
 28. Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою) : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред. : З.Й. Куньч, І.П. Василишина. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 276 с.
 29. Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою) : посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред. З.Й. Куньч, І.П. Василишина. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 584 c.
 30. Куньч З.Й., Наконечна Г.В., Ментинська І.Б. Позиційне чергування у/в як елемент милозвучности : норма і практика : монографія / за ред. З.Й. Куньч. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. 216 с.
 31. Куньч З.Й., Харчук Л.В. Сучасна мовна політика України та країн Балтії : зіставний аналіз. Східна політика Європейського Союзу : здобутки, виклики та перспективи : Монографія [за наук. ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбача]. Львів-Olsztyn : «РОМУС-ПОЛІГРАФ», 2021. С. 211–219.
 32. Куньч З.Й., Василишин І.П. Античні афоризми як матриці культурно-інтелектуальної, психоментальної та історіософської інтенції студентського соціуму (девізи університетів світу) : Wrocławska Ukrainistyka. Lingua – Litterae — Sermo. Monografia, 2022. 410 с. — C. 167–180.
 33. Куньч З.Й. Динаміка усвідомлення ролі державної мови в умовах російської агресії // The security architecture of European and Euro-Atlantic spaces [Архітектура безпеки європейського та євроатлантичного просторів] : Наукова монографія [за ред. Т. Астрамович-Лейк, Я. Турчин, О. Горбач, О. Цебенко]. Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2022. 267 с. — С. 164–177. DOI: [[2]].
 34. Міжнародна та європейська безпека : словник / М.П. Гетьманчук та ін. — Львів : Видавець ПП Сорока Т.Б., 2023. — 616 c.
 35. Куньч З.Й. Мовосвіт Григорія Сковороди як синтез народнорозмовної і книжної традицій : стилістика діалогів мислителя. У кн. : Григорій Сковорода — видатний філософ, просвітитель, гуманіст, поет і педагог (до 300-річчя від дня народження Григорія Савовича Сковороди) : колективна монографія / за заг. ред. П.І. Сікорського. — Львів : Сполом, 2023. — 112 с. — С. 78–97.
 36. Куньч З.Й., Харчук Л.В. Мовна інтеграція українських переселенців : інституційна підтримка ЄС. В кн. : Новий порядок денний для Європи та Європейського Союзу : причини – напрями – пріоритетні цілі = Nowy ład w Europie i Unii Europejskiej : przesłanki – kierunki – priorytety : колективна монографія / М.А. Бучин, та ін. — Львів, Ольштин : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — 316 c. — С. 104–114.
 37. Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою) : навчальний посібник / за ред. З.Й. Куньч, І.П. Василишина. 4-ту вид., випр. і доп. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — 584 c.

Профілі

Контакти

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3, м. Львів, 79013; 4-й н.к., кімн. 211

Тел.: +38 (032) 258-23-20

E-mail: zoriana.y.kunch@lpnu.ua

Посилання