Костів Наталія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Костів Наталія Володимирівна
Kostiv.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 11.08.1987 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2009 р.
Спеціальність «Електронні прилади»
Галузь наукових інтересів органічна електроніка (органічні транзистори,органічні сонячні фотоелементи, органічні світлодіоди).
Кваліфікаційний рівень магістр з електроніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Готра Зенон Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних приладів

Костів Наталія Володимирівна — кандидат технічних наук, асистент кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилась 11 серпня 1987 року у м. Львові.

Наукова діяльність

Тема дисертації: Розробка плівкових структур органічної електроніки на основі нанорозмірних плівок фталоціанінів нікелю та ванаділу (NiPc та VOPc) [Текст] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.27.01 / Костів Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2013. — 167 с. : рис., табл.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Готра Зенон Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

  • органічна електроніка (органічні транзистори, органічні сонячні фотоелементи, органічні світлодіоди).

Вибрані публікації

  1. Дослідження електричних параметрів органічного напівпровідника фталоціаніну нікелю МРе для використання його в тонкоплівкових польових транзисторах / Н. Костів // Техн.вісті / Укр. інж. т-во у Львові. — Л., 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С. 44-46. — Бібліогр.: 7 назв.
  2. Оптоелектронний сенсорний пристрій моніторингу рівня рН на основі поліаніліну / З. Ю. Готра, П.М. Шпатар, Д. Ю. Волинюк, Н. В. Костів, Л. Ю. Возняк // V International conference on optoelectronic information technologies «Photonics-ODS 2010» :abstracts, Ukraine, Vinnytsia, Sept. 28-30, 2010 / Vinnytsia Nat. Tech. Univ.[et. al.]. — Вінниця, 2010. — Р. 193.
  3. Органічні напівпровідникові структури OLED на основі Alq3 з транспортним шаром NiPe / З.Ю. Готра, Д. Ю. Волинюк, Л. Ю. Возняк, Н. В. Костів // Електроніка : [зб. наук.пр.] / відп. ред. Д. Заячук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2010. — С. 108¬112. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 681). — Бібліогр.: 18 назв.
  4. Пристрій компенсації температури вільних кінців первинних термоелектричних перетворювачів / О. Бойко, З. Готра, О. Готра, Н. Костів // Вимірюв. техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп.ред. Б. І. Стадник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — Вип.71. — С. 120-124. — Бібліогр.: 7 назв.
  5. Сенсор аміаку на основі структури ITO/CuI/NiPc/Al та його електрофізичні харак¬теристики / З. Готра, Д. Волинюк, Н. Костів, Л. Возняк // Комп’ютернінауки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 20і0. — С. 302-303. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 4 назви. — Парал. тит. арк. англ.
  6. Сенсор C2H5OH на основі органічного напівпровідника фталоціаніну нікелю NiPc / З. Ю.Готра, Д. Ю. Волинюк, Н. В. Костів, Л. Ю. Возняк // V International conferenceon optoelectronic information technologies «Photonics-ODS 2010» : abstracts,Ukraine, Vinnytsia, Sept. 28-30, 2010 / Vinnytsia Nat. Tech. Univ. [et. al.]. — Вінниця, 2010. — Р. 185.
  7. The electrical characteristics of bistable device based on ZnO/HKVNiPc/Al memorycell / Z. Hotra, V. Cherpak, P. Stakhira, G. Louka, G. Pakhomov, N. Kostiv //Electronic processes in organic materials : abstr. 8th Intern. conf., Synyogoraresidence, Ivano-Frankivsk reg., Ukraine, May 17-22, 2010 / ed. Ya. A.Vertsimakha. — К. : Наук. світ, 2010. — P. 271.
  8. Spice модель cmos rail-to-rail операційного підсилювача / З. Ю. Готра, Р. Л. Голяка,І. І. Гельжинський, Н. В. Костів // Електроінформ. 2010. — № 1. — С. 22-26. — Бібліогр.: 7 назв.

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 108

тел. +38 (032) 258-21-73; +38 (032) 258-26-03