Возняк Леся Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Возняк Леся Юріївна
Voznyk.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 19.04.1987 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2009р.
Спеціальність «Електронні прилади»
Галузь наукових інтересів Органічні напівпровідникові структури
Кваліфікаційний рівень магістр з електроніки
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Готра Зенон Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра електронних приладів

Возняк Леся Юріївна — кандидат технічних наук, асистент кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народилася 19 квітня 1987 року у м. Львові.

Наукова діяльність

Тема дисертації: Світловипромінювальні структури на основі трихінолінату алюмінію (Alq3), модифіковані нанорозмірними плівками похідного піразоліну та йодиду міді [Текст] : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.12.20 / Возняк Леся Юріївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 167 с. : рис., табл.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Готра Зенон Юрійович, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

Органічні напівпровідникові структури

Вибрані публікації

  1. Дослідження електричних властивостей органічної світлодіодної структури на основі низькомолекулярного напівпровідника Alg3 / Л. Возняк // Техн. вісті / Укр. інж.т-во у Львові. — Л., 2010. — № 1 (31), 2 (32). — С. 46-47. — Бібліогр.: 8 назв.
  2. Електролюмінісцентні характеристики органічних світлодіодів з наявністю інженерного інжекційного шару йодиду міді / З. Ю. Готра, П. Й. Стахіра, В. В. Черпак, Д. Ю. Волинюк, М.Р. Гладун, Л. Ю. Возняк // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки, 13-15квітня 2010 р. : тези доп. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 24 с.
  3. Оптоелектронний сенсорний пристрій моніторингу рівня рН на основі поліаніліну / З. Ю. Готра, П. М. Шпатар, Д. Ю. Волинюк, Н. В. Костів,Л. Ю. Возняк // V International conference on optoelectronic informationtechnologies «Photonics-ODS 2010» : abstracts, Ukraine, Vinnytsia, Sept. 28-30,2010 / Vinnytsia Nat. Tech. Univ. [et. al.]. — Вінниця, 2010. - Р. 193.
  4. Органічні напівпровідникові структури OLED на основі Alq3 з транспортним шаром NiPe / З. Ю. Готра, Д. Ю. Волинюк, Л. Ю. Возняк, Н. В.Костів // Електроніка : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Д. Заячук. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 108-112. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 681). — Бібліогр.: 18 назв.
  5. Сенсор C2H5OH на основі органічного напівпровідника фталоціаніну нікелю NiPc / З. Ю. Готра, Д. Ю. Волинюк,Н. В. Костів, Л. Ю. Возняк // V International conference on optoelectronicinformation technologies «Photonics-ODS 2010» : abstracts, Ukraine, Vinnytsia,Sept. 28-30, 2010 / Vinnytsia Nat. Tech. Univ. [et. al.]. — Вінниця, 2010. — Р.185.
  6. Сенсор аміаку на основі структури ITO/CuI/NiPc/Al та його електрофізичні характеристики / З. Готра, Д. Волинюк, Н. Костів, Л.Возняк // Комп’ютерні науки та інженерія : матеріали IV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 302-303. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 4 назви. — Парал. тит.арк. англ.
  7. Organiclight emitting diodes fabricated with a 1,3-dipheny l-5-(4-hydroxy-3,5-di-tret-butylphenyl)-pyrazoline-2(3) as hole transport layer / V. Cherpak, P. Stakhira, D. Volynyuk,S.Khomyak, L. Voznyak // Baltic polymer symposium : progr. and abstr., Sept.8-11, 2010, Palanga, Lithuania / Kaunas Univ. of Technology, Vilnius Univ. —Kaunas, 2010. — P. 159.
  8. Organiclight emitting diodes with copper iodide an injection layer / Z. Hotra, P.Stakhira, Ya. Vertsimaka, V. Cherpak, D. Volynyuk, L. Voznyak // Electronicprocesses in organic materials : abstr. 8th Intern. conf., Synyogora residence,Ivano-Frankivsk reg., Ukraine, May 17-22, 2010 / ed. Ya. A. Vertsimakha. — К. :Наук. світ, 2010. — P. 265.

Контакти

пл. Св. Юра 1, 79013, Львів; 3-й корпус, кімната 108

тел.: +38 (032) 258-26-03