Колективний договір

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Колективний договір— двосторонній договір між адміністрацією Національного університету «Львівська політехніка» та первинною профспілковою організацією (ППО), яка виступає від імені колективу працівників університету. У ньому визначаються взаємовідносини адміністрації та колективу університету з виробничих, трудових і соціально-економічних питань, а також встановлюються локальні нормативні положення, що регламентують умови використання праці і відтворення робочої сили.

Колективний договір укладається на основі положень Конституції України, ст. 10–20 Кодексу законів про працю України, Закону України «Про Колективні договори і угоди», Генеральної та Галузевої угод, Рекомендацій Міністерства освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України за № 1/9-26 та № 02-5/28 від 26.01.1996 року, ст. 48.2 Статуту Національного університету «Львівська політехніка», а також ухвали ХL профспілкової конференції працівників Національного університету «Львівська політехніка».

Адміністрація університету зобов’язується дотримуватись чинних положень законодавства України та узгоджених локальних нормативних положень, забезпечувати виконання зобов’язань, передбачених Колективним договором (КД), здійснювати контроль за його своєчасним виконанням, за вимогою інформувати профком ППО працівників про виконання Колективного договору, або окремих його пунктів.

За виконання окремих пунктів Колективного договору від адміністрації відповідають: перший проректор В. Павлиш, проректор з науково-педагогічної роботи і питань соціального розвитку Б. Моркляник, проректор з навчально-виробничої роботи В. Крайовський, проректор з економічних питань — головний бухгалтер А. Мороз, начальник служби пожежної безпеки В. Суббота, начальник відділу охорони праці В. Шепітчак. До Колективного договору адміністрація додає такі документи:

  • чинні тарифні ставки і посадові оклади (Відповідальні: А. Мороз. Термін: 15.03.2014 р.);
  • перелік доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів працівників та порядок встановлення їх розмірів (Відповідальні: В. Павлиш, В. Крайовський, А. Мороз. Термін: 15.03.2014 р.).

Первинна профспілкова організація зобов’язується сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни у підрозділах університету, утримуватись від організації страйків з питань, включених до КД, за умови їх вирішення в установленому законодавством порядку. Профспілковий комітет сприяє виконанню Колективного договору, здійснює поточний контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених договором, виконує свої зобов’язання та разом з ректоратом організовує виконання спільних зобов’язань, періодично заслуховує інформацію про виконання Колективного договору (окремих його пунктів) та вимагає усунення виявлених недоліків, спільно з ректоратом звітує Конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» про виконання договору за звітний період. Відповідальними особами від профкому є його голова та голови відповідних комісій.

Колектив працівників відповідає за дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог посадових інструкцій.

Конференція трудового колективузаслуховує та затверджує звіти адміністрації та профспілкового комітету про виконання Колективного договору.

Конференція або профспілковий комітет розглядає питання стосовно притягнення до відповідальності осіб, які не виконують зобов’язань Колективного договору, відповідно до положень Закону України «Про Колективні договори та угоди» (ст. 17–20).

Колективний договір діє з дня його схвалення Конференцією до дня прийняття нового Колективного договору. Звітність про виконання Колективного договору заслуговують:

  • проміжний звіт про виконання КД та заходів з питань умов та охорони праці за 2014 рік — на Конференції трудового колективу до лютого 2015 р.;
  • підсумковий звіт про виконання КД за 2014–2015 рр. та заходів з питань умов та охорони праці за 2015 р. — на Конференції трудового колективу не пізніше лютого 2016 року.

Новий Колективний договір розглядають на Конференції трудового колективу університету не пізніше лютого 2016 року.

Зміни до Колективного договору в період між Конференціями можуть вноситись за спільною ухвалою адміністрації та профкому. Інформацію про внесені зміни доводять до відома Конференції трудового колективу на найближчому її засіданні.

Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників університету, докторантів, аспірантів, а також штатних працівників профкому. Виконання окремих пунктів договору за згодою сторін може бути перенесене на інший термін у разі неможливості його виконання у визначений термін через відсутність фінансування.

Після схвалення проекту Колективного договору Конференцією колективу університету його підписує ректор і голова профспілкового комітету протягом п’яти днів від дати схвалення КД.

У період між Конференціями колективу повноваження Конференції у вирішенні невідкладних поточних питань надають спільному засіданню ректорату і профкому працівників університету.

Текст Колективного договору доводиться до відома працівників Національного університету «Львівська політехніка» у двотижневий термін після його підписання.

Колективний договір підлягає повідомній реєстрації згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 115 від 13.02.2013 р.

Колективний договір НУ «Львівська політехніка» на 2014–2015 роки, схвалений конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 27 лютого 2014 року