Павлиш Володимир Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Павлиш Володимир Андрійович
Pavlysh.jpg
Дата народження 24 червня 1951
Місце народження м. Магерів Жовківського району Львівської області, Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1973 р.
Науковий ступінь к.т.н.
Вчене звання Професор

Павлиш Володимир Андрійович — кандидат технічних наук, професор кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій.

Біографія

Павлиш Володимир Андрійович народився 24 червня 1951 р. у м. Магерів Жовківського району, Львівської області.

Після закінчення радіотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту в 1973 р., був залишений на роботу в науково-дослідній лабораторії, де працював спочатку на посаді інженера, а потім молодшого наукового співробітника (1973 – 1978 рр.). У 1978 р. був направлений у цільову аспірантуру Ленінградського електротехнічного інституті ім. В.Ульянова (Леніна), де під керівництвом відомого вченого Деньдобренько Б.М. у 1982 р успішно захистив кандидатську дисертацію «Моделювання та управління технологічним процесом іонно-плазмового напилення».

Після завершення навчання в аспірантурі, протягом 1982-1989 рр. працював молодшим науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом кафедри Конструювання та технології виробництва радіоапаратури.

Упродовж 1989-2007 рр. обіймав посаду проректора з навчальної, науково-педагогічної роботи, а з 2007 р. до 2019 р. — першого проректора.

Наукова робота

Активний учасник науково-методичних конференцій з багатоступеневої системи освіти, багатьох робочих груп з розробки нормативних документів з діяльності вищих навчальних закладів. За участю Павлиша В.А. розроблені: «Положення про державний вищий заклад освіти», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти». Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з підготовки матеріалів із впровадження положень Болонського процесу у вищу освіту України.

Член експертної ради з енергетики та електроніки Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з радіоелектронних апаратів. Автор ряду нормативних положень, які регламентують діяльність Львівської політехніки. Під його безпосереднім керівництвом розроблені і впроваджені в навчальний процес: «Положення про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів», «Положення про прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр», «Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами», «Положення про організацію проведення практики студентів» та інші. Автор 125 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 14 навчально-методичних розробок та чотирьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 6 патентів на винаходи, авторських свідоцтв.

Бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Головною науковою проблемою, якою займається проф. Павлиш В.А., є розробка математичних моделей та дослідження прикладних задач створення нових засобів для інфокомунікаційних технологій на базі модульованих нанорозмірних структур. Під керівництвом професора Павлиша В.А. захищено 4 кандидатські дисертації.

Нагороди та відзнаки

1994 р. - Знак Міністерства освіти України «Відмінник освіти України»

2004 р. - Грамота Верховної Ради України

2006 р. - Відзнака Міністерства оборони України – медаль «15 років Збройним Силам України»

2007 р. - Знак Міністерства освіти України «За наукові досягнення»

2007 р. - Відзнака Міністерства оборони України «Знак пошани»

2008 р. - Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України та Львівської обласної держадміністрації (2002, 2005, 2007р.р.).

Контакти

ІТРЕ, каф. ЕЗІКТ, 113 к. ХІ н.к., тел. 258-25-06