Козик Василь Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Козик Василь Васильович
Kozyk.png
к.е.н., професор
Дата народження 2 вересня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Економіка і організація будівництва»
Галузь наукових інтересів інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства та регіону; інноваційна інфраструктура; трансфер технологій
Кваліфікаційний рівень інженер-економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи професор кафедри економіки підприємства та інвестицій
Почесні звання «Відмінник освіти України»
Власний сайт http://epi.lp.edu.ua/index.php?id=5117

Козик Василь Васильович — кандидат економічних наук, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 2 вересня 1952 року

У 1979 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація будівництва» і почав працювати на кафедрі економіки і організації будівництва.

З 1979 року працював у Львівській політехніці на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента, а з 1996 року працює завідувачем кафедри економіки підприємства та інвестицій.

З червня 1991 року до вересня 2008 року працював проректором з навчальної роботи та соціального розвитку Львівської політехніки.

Кандидат економічних наук з 1987 року, доцент з 1991 року, професор з 2008 року.

Тема дисертації: «Економічне оцінювання виробництва та застосування пластмасових труб» (1987р.)

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Організація виробництва
 • Вступ до фаху «Економіка»
 • Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Науковий керівник захищених кандидатських дисертацій

 1. Ємельянов О.Ю. – 2002 р. Тема: “Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств”
 2. Сегедій О.М. – 2005 р. Тема: "Інформаційне забезпечення оцінювання та регулювання інвестиційної привабливості виробничо–господарських структур"
 3. Бажанова А.І. – 2003 р. Тема: "Організування та інвестування інтегрованих виробничо-господарських структур"
 4. Кіндерманн Г. – 2004 р. Тема:”Мотивування працівників промислових підприємств”
 5. Андрушко О.Б. – 2007 р. Тема: “Економічне діагностування кризового стану та загрози банкрутства машинобудівного підприємства”
 6. Пшик-Ковальська О.О. – 2009 р. Тема: “Макроекономічне планування розвитку соціального житла в Україні”
 7. Кравець А.В. – 2009 р. Тема: “Становлення та перспективи розвитку кептивного страхування в Україні”
 8. Колещук О.Я. - 2010 р. Тема: "Економічне оцінювання стану та планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємств"
 9. Зарицька О.Л. - 2010 р. Тема: "Економічне оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції підприємств машинобудування"
 10. Гришко В.А. - 2011 р. Тема: "Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств"
 11. Дашко І.М. - 2011 р. Тема: "Методи та показники оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств"
 12. Стояновський А.Р. - 2011 р. Тема: "Моніторинг діяльності інноваційних структур"
 13. Товт Т.Й. - 2012 р. Тема: "Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств"
 14. Соловій Х.Я. - 2013 р. Тема: "Формування та використання збалансованих систем показників інноваційної діяльності підприємств"
 15. Залуцький В.П. - 2013 р. Тема: "Соціально-економічний розвиток підприємств на засадах лізингу"
 16. Петрушка Т.О. - 2013 р. Тема: "Оцінювання економічної ефективності ресурсозберігаючого розвитку промислових підприємств"
 17. Жураковська М.Б. - 2013 р. Тема: "Економічне оцінювання та розвиток взаємодії в системі"підприємство - центр трансферу технологій"
 18. Мусійовська О.Б. - 2014 р. Тема: "Економічне оцінювання та управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств"
 19. Лесик Л.І. – 2015 р. Тема: "Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств”
 20. Висоцький А.Л. - 2015 р. Тема: "Управління збутовим потенціалом машинобудівних підприємств”
 21. Данчак Л.І. – 2015 р. Тема: "Інвестиційне забезпечення формування житлового фонду в Україні”
 22. Яневич Н.Я. – 2015 р. Тема: “Оцінка і прогнозування напрямів соціального інвестування територіальних громад”
 23. Паук О.Є. – 2016 р. Тема: "Формування і реалізація стратегій інвестування машинобудівних підприємств”
 24. Масюк В.М. – 2017 р. Тема: “Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством”
 25. Мирощенко Н.Ю. – 2018 р. Тема: “Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств”
 26. Міркунова Т.І. – 2019 р. Тема: “Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах”
 27. Жигало О.Ю. – 2020 р. Тема: “Економічне оцінювання та регулювання інноваційної ємності підприємства”
 28. Баланська О.Ю. – 2021 р. Тема: “Планування та регулювання ризиків інвестування у житлове будівництво”

Науковий керівник захищеної дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

 1. Мищишин О.Л. – 2020 р. Тема: “Формування та розвиток транскордонних кластерів”

Нагорди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG «Відмінник освіти України» (2004 р.).


RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPG Почесний знак «Петро Могила » (2009 р.)

Kozyk gramota.jpeg [Грамота "За заслуги перед українським народом"] (2016 р.)

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень: інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства та регіону; інноваційна інфраструктура; трансфер технологій.

Вибрані публікації

Автор понад 330 наукових праць, з них 12 монографій та 14 навчальних посібників,175 статей у фаховий виданнях, 93 тез доповідей на наукових конференціях, 10 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Seines.

Серед них:

Монографії та навчальні посібники

 1. Козик, В. В., Мрихіна, О. Б. та Жураковська, М. Б., 2021. Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні. Київ: Кондор. 128 с.
 2. Kozyk V., Mrykhina, O., Lisovska L., at al., 2021. Econometric Pricing Model for R&D Products in Transfer Agreements. In book: Advances in Intelligent Systems and Computing V, pp. 779-797. (Springer) http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-63270-0_54.
 3. Козик В.В., Мрихіна О.Б., Колещук О.Я., Залуцька Х.Я., Мних О.Б., Брицький Р.Р. Теоретичні і прикладні засади трансферу технологій з університетів до бізнес-структур. Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки: колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. Прохорової – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020. – 293 с. - С. 173-182.
 4. Організація виробництва: підручник / В. В. Козик, А. С. Гавриляк, Т. О. Петрушка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 256 c.
 5. Kozyk V. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities. Vol. 2: колективна монографія / V. Kozyk, L. Lesyk, A. Symak, O. Ivanytska, O. Shpak, M. Bublyk, A. Karpyak, O. Rybytska, I. Hrynchyshyn, M. Bil, N. Popadynets, I. Leshchuh, K. Patytska. – Przeworsk, 2019. – 400 c.
 6. Kozyk V. Theoretical and applied principles of the strategic management system development of the modern enterprise: монографія / K. Zalutska, V. Kozyk. – Norderstedt, Germany: .LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 74 c.
 7. Козик В.В.Емпіричні і статистичні методи в дослідженні ринку товарів і послуг: навчальний посібник / І. С. Благун, В. П. Кічор, В. В. Козик, Р. В. Фещур, Дмитришин Л.І.. – Львів: Растр-7, 2019. – 210 c.
 8. Козик В., Селюченко Н, Масюк В. Оцінювання ризиків і загроз антикризового управління підприємством. Монографія. – Львів: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 125 с.
 9. Козик В.В., Ємельянов О. Ю., Мрихіна О. Б. та ін. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія / За наук. ред. проф. В. В. Козика – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 281 с.
 10. Козик В.В. Лабораторний практикум з курсу “Інформаційні системи і технології на підприємстві” для студентів спеціальності “Економіка” Воробець С.Й., В.В. Козик: навчальний посібник / В. В. Козик, С. Й. Воробець, В. П. Кічор, О. Л. Мищишин. – Львів: [б.в.]. - 1 електронний оптичний диск, 2017. – 207 c.
 11. Козик В.В. Економіка підприємства: навчальний посібник / В. В. Козик, О. Я. Загорецька, О. Ю. Ємельянов, В. М. Мельник, О. І. Гудзь. – Львів: "Простір-М", 2017. – 406 c.
 12. Залуцька Х. Я. National economic development and modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine: монографія / Х. Я. Залуцька, В. В. Козик. – Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017. – 348 c.
 13. Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю.В. Огерчук та ін. — 3-тє вид., переробл. і допов.. — Київ : Знання, 2016. — 583 с.
 14. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels: монографія / О. Ю. Ємельянов, О. Л. Зарицька, Т. О. Петрушка, В. А. Гришко, А. Л. Висоцький, В. В. Козик, Х. Я. Залуцька, В. П. Залуцький, А. В. Симак. – Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2016. – 348 c.
 15. Sustanaible development of regions: Monograph / V. Kozyk, О. Mrykhina etc., ed. by L..Shlossman. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – Volume 2. – 206 pg.
 16. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: [навч. посібн.] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, Я.С. Карп’як. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 512с.
 17. Козик В.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв та ін. – К.: Знання, 2013. – 454 с.
 18. Козик В.В. Практикум з управління проектами: Навч. посібник / В.В. Козик, І.Є. Тимчишин. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 180 с. – МОН України. Нац. ун-тет “Львівська політехніка”.
 19. Застосування біофізичних моделей у практичній економіці : монографія / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 179 с.
 20. Козик В.В. Організація виробництва : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. - К. : Знання, 2011. - 222 с.
 21. Еконофізика — перспективний напрям економічної науки / О. Є. Кузьмін, В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Пробл. науки. — 2010. — № 3. — С. 2-6. — Бібліогр.: 27 назв.
 22. Інноваційний розвиток підприємства через призму інноваційної ємності / В. В. Козик, О. Ю. Черняк // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 71-75. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). — Бібліогр.: 14 назв.
 23. Інноваційні процеси в Україні з погляду еволюційної економіки / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Логістика : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є. В. Крикавський. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 65-71. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 690). -Бібліогр.: 24 назви.
 24. Сутність та особливості здійснення трансферу технологій / В. В. Козик, М. Б. Жураковська // Екон. науки. Сер. «Регіональна економіка» : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — Вип. 7 (27), ч. 3. — С. 168-176.
 25. Практикум з управління проектами [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 179 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 150. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-285-0
 26. Досягнення і проблеми еволюційної економіки [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін, Ю. І. Сидоров, В. В. Козик ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 251 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці глав. — Бібліогр.: с. 249-250. — 120 экз. — ISBN 978-617-607-168-6
 27. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк. — К. : Знання, 2011. — 222 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 221-222. —ISBN 978-966-346-840-2
 28. Економіко-статистичне моделювання і прогнозування [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 7.050107 і 8.050107 «Економіка підприємництва» / В. П. Кічор [та ін.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2007. — 156 c.: рис., табл. — Бібліогр.: с. 154. — ISBN 978-966-553-647-5
 29. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. для студ. дистанц. форми навч. / В. В. Козик, А. С. Гавриляк ; Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 159 с.: рис., табл. — (Серія «Дистанційне навчання» ; № 29). — Бібліогр.: с. 158. — ISBN 966-553-443-2
 30. Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Козик [та ін.]. — 2.вид., перероб., доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.: рис. — (Економіка). — ISBN 966-8568-45-1
 31. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик [и др.]. — 4. вид., стер. — К : Знання-Прес, 2003. — 407 с.: іл. — (Серія «Вища освіта XXI століття»). — Бібліогр.: с. 377-379. — ISBN 966-7767-84-1

Публікації в періодичних виданнях

 1. Козик В. В., Баланська О. І., Панченко А. В., Мельник В. М. Методи оцінювання ризиків та особливості їх використання при фінансуванні житлового будівництва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6894.
 2. Kozyk V., Vorobec S., Zahoretska O., Musiiovska O. Modeling scenarios of strategic development of the country using fuzzy set theory // Studies in Systems, Decision and Control. – 2020. – Vol. 330 : Developments in information and knowledge management for business applications. Vol. 1. – P. 441–457. (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 3. Козик В. В., Стеців І. С., Стеців І. І., Бідюк Л. В. Проблеми працевлаштування у кризових умовах та шляхи їх вирішення. // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2020. – Вип. 2, № 2. – С. 204–211.
 4. Козик В. В., Жигало О. Ю., Ємельянов О. Ю., Гавриляк А. С. Оцінювання інноваційної ємності підприємства як необхідна умова забезпечення функціонування на ньому механізму управління нововведеннями // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: "Економічні науки". – 2020. – № 10 (42), т. 1. – С. 61–70.
 5. Козик В. В.,Залуцька Х. Я. та Сизон М. І. Особливості вибору напрямку стратегічного розвитку диверсифікованого підприємства // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 167–173.
 6. Kozyk, V.V. and Myshchyshyn, O.L., 2020. Assessment of the potential of formation and development of cross-border clusters in the ukrainian-polish cross-border region. Evropský časopis ekonomiky a managementu, V. 6, Iss. 4. P. 6-13.
 7. Kozyk V., Novakivskyi I., Mrykhina O., Koleshchuk O. Development of a strategy for improving organizational and production structures based on methods for non-convex programming [Електронний ресурс] // SHS Web of Conferences. – 2019. – Vol. 67 : Fifteenth scientific and practical international conference “International transport infrastructure, industrial centers and corporate logistics” (NTI-UkrSURT 2019), June 6-8, 2019, Kharkiv, Ukraine.
 8. Kozyk V., Zalutska K. Improvement of the Implementation Process of Modern Enterprise Strategy / Usprawnienie procesu realizacji nowoczesnej strategii przedsiębiorstwa. Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 25 (3) , 2018. S. 11-20.
 9. Kozyk V., Danylovych T., Mrykhina O., Havryliak A. Research of the formation and development of FabLab as a form of interaction of science and manufacture in Ukraine // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2019. – Т. 1, № 5 (45). – С. 29–32. (РИНЦ).
 10. Kozyk V., Vorobets S., Musiiovska O. Research of the place of Ukraine in implementation of the goals of the sustainable development model // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2019. – Т. 3, № 4 (47). – С. 19–27. 0,4 ум.д.ар. (РИНЦ).
 11. Kozyk V., Vorobec S., Zahoretska O., Masiuk V. Simulation model of planning financial and economic indicators of an enterprise on the basis of business model formalization // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – 2019. – Vol. 30 : Data-centric business and applications: evolvements in business information processing and management (Volume 2). – P. 299–318.
 12. Kozyk V., Mrykhina O., Koleshchuk O., Mirkunova T. Substantiation of methodical approaches to cost estimation of innovative technologies // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 3, № 4 (41). – С. 25–33.(РИНЦ).
 13. Kozyk V., Zalutska K., Zalutsky V. The development of synergistic effect in the diversified company // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Vol. 6, No. 1. – P. 124–130. (Google Scholar, РИНЦ).
 14. Kozyk V., S Vorobets, O. Myshchyshyn . The methodical approach to formation of cross-border cluster model. 5th international scientific conference «New trends in management and production engineering - regional, cross-border and global perspectives» (Brenna, 7th – 8th June 2018). – Brenna. – 2018.
 15. В.В. Козик, Н.Є.Селюченко, Т.О.Петрушка, О.Л.Мищишин, О.Я.Колещук, О.Б.Мусійовська. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” (“Економіка підприємства”) всіх форм навчання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 34с. № 8084 від 11.05.2018.
 16. Козик В.В., Панченко А.В. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” (“Економіка підприємства”) всіх форм навчання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 34с. № 8084 від 11.05.2018.
 17. Козик В.В., Залуцька Х.Я. Залуцький В.П. Стратегія підприємства у рисунках і таблицях. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання базового напрямку 6.0601101 «Будівництво». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.
 18. Kozyk V., Zalutska Kh., Zalutskiy V. Hybrid development of modern enterprises. Economics, Entrepreneurship, Management.Volume 5 Number 1. - 2018 (http://science.lpnu.ua/eem/all-volumes-and-issues/volume-5-number-1-2018/hybrid-development-modern-enterprises)
 19. Kozyk V., Zalutska K. Strategic pyramid for diversified enterprise // Scientific journal of Polonia University periodyk naukowy akademii Polonijnej. – 2017. – Vol.20, № 1. – P. 41–51.
 20. Козик В. В., Залуцька Х. Я. Формування бізнес-одиниць диверсифікованих підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3 (189). – C. 116–123.
 21. Козик В. В., Мрихіна О. Б. Актуалізація ролі трансферу технологій у системі "Університет - Влада - Бізнес" в Україні // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – № 2 (109). – C. 29–35.
 22. В. В. Козик, Н. Є. Селюченко, В. М. Масюк. Розроблення моделі для кількісного оцінювання ризиків та виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством // Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 404-412. (Бази даних: Index Copernicus; RePEc; РІНЦ; Directory of Open Access Journals; SIS; Open Academic Journals Index; Академія Google).
 23. Kozyk V., Zalutska Kh.Ya., Protsenko V.M. A strategy map of evaluation indicators of the diversified company development/ National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 2. Poland: “Indevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – 348 p. – P. 181 – 195.
 24. Козик В.В., Мищишин О.Л. Транскордонні кластери: сутність та особливості. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” - №875. – 2017. – с. 153-161.Фахове видання
 25. Козик В.В., Mrykhina O. Mirkunova T. Conceptual Model for Economic Evaluation of Innovative Technologies. Economics, Entrepreneurship, Management.Volume 4 Number 22017. Науковий журнал “Економіка, підприємництво, менеджмент”, №2(8), 2017. С.45-58.
 26. Козик В.В., Mrykhina O., Mirkunova Т. Justification of methodological approaches to assessing the technology transfer readiness. Обгрунтування методичних підходів до оцінювання готовності технологій до трансферу. Технологический аудит и резервы производства №6/4 (38). 2017. С.17-24. Technology audit and production reserves.
 27. Козик В. В.,Баланська О. І. Законодавче забезпечення здійснення державної житлової політики // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – Т.1, № 12. – C. 9–15.
 28. В.В. Козик, Х. Я. Залуцька, В. П Залуцький. Особливості мотиваційного механізму сучасного підприємства. International Skentifik Conference The Development Of International Competitiveness: State, Region, Enterprise. Conferense Proceedings, Part II, December 16th, 2016. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 200 pages. – P. 30 – 32 Фахове видання
 29. В.В. Козик, Х. Я. Залуцька,В. П. Залуцький . Стратегічне управління – результати і проблеми практичного використання. Innovation in development of socio−economic systems: microeconomic and mesoeconomic levels. − Collectiv monograpf . − Vol. 3 – Lithuania: “Izdevniaciba” Baltija Publishing, 2016. – 348, p. 229−244 Фахове видання
 30. В.В. Козик, О.Ю.Ємельянов та ін.. Inovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mezoeconomic levels Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba Baltija Pablishing, 2016. – 348 с., с. 98−110
 31. Козик В. В., Залуцька Х. Я. Особливості функціонування диверсифікованих компаній// Journal “The scientific heritage”. – 2016. – VOL 1, №3 (3). – С. 4–6. (Венгрія) (Індексовано в ISSUU, SlideShare, Zenodo, Calameo).
 32. Vasyl Kozyk, Valentyna Hryshko, Lilia Lesyk/ Regularities of investment potential formation of Machine-building enterprises// Scientia Iuventa 2016. Proceedings from international conference of PhD Students. – 21 Apríl 2016. – Banská Bystrica, Slovakia. – P. 257-266.
 33. Козик В. В., Соловій Х. Я. Модифікація матриці Бостонської консультаційної групи в стратегічному управлінні підприємством//Технологический аудит и резервы производства– Харкыв: Вид-во “Технологычний Центр”. - 2016. № 1/3 (27). – С. 96-102.(Індексовано в Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), ResearchBib, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, EBSCO, CrossRef).
 34. Козик В.В., Воробець С.Й., Мищишин О.Л. Формування професійних компетенцій фахівця економічного профілю. Актуальні проблеми економіки. - №7. – 2016. – С. 149-155. (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 35. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І. Система показників оцінювання поточного рівня ендогенного економічного потенціалу підприємств// Економічний простір №86, 2014. - с. 173-184. (Індексовано в НМБД INDEX COPERNICUS, РИНЦ)
 36. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Гришко В.А. Методологічні засади оцінювання інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 256-263. (Індексовано в НМБД INDEX COPERNICUS)
 37. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції// Науковий журнал «Проблеми економіки». - № 1. – 2014. – С. 52-58.
 38. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Петрушка Т.О. Обґрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств// Науковий вісник НГУ. - 2013. – № 4. – С. 134-141. (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).
 39. Козик В.В., Воловець Я.В., Загорецька О.Я. Використання системи “Moodle” в управлінні навчальним процесом (на прикладі Національного університету “Львівська політехніка”)// Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. - № 5 (131). – С. 149-155. (Індексовано в НМБД SciVerse Scopus).

Публікації в неперіодичних виданнях

 1. Козик, В.В.,Мищишин, О.Л., Павелчак, Т.І. та Завербний, А.C., 2020. Перспективи формування транскордонних енергетичних кластерів в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти». Запоріжжя, Україна, 25 Липень 2020.
 2. Козик, В.В., Мищишин, О.Л., Павелчак, Т.І. та Завербний, А.C., 2020. Кластери Польщі – вектор розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сорок дев’яті економіко-правові дискусії». Львів, Україна, 22 Липень 2020.
 3. Kozyk, V.V., Myszczyszyn, O.L. і Pavelczak, Т. І., 2020. Bieszczadzki transgraniczny klaster turystyczny. Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці”. Львів, Україна, 18-20 Червень 2020. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 4. Козик, В.В.,Мищишин, О.Л., Завербний, А.C., Павелчак Т.І. та Завербний, С.А., 2020. Транскордонні кластери Литви. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Київ, Україна, 03 Червень 2020.
 5. Козик, В.В., Мищишин, О.Л. та Павелчак, Т.І., 2020. Інноваційна спрямованість кластерів. 5-та Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку». Херсон, Україна, 29 Травень 2020.
 6. Kozyk V., Novakivskyi I., Mrykhina O., Koleshchuk O. Methodological principles of assessing the level of technology readiness for transfer on the basis of the theory of reliability of hierarchically branched systems [Електронний ресурс] // SHS Web of Conferences. – 2019. – Vol. 67 : Fifteenth scientific and practical international conference “International transport infrastructure, industrial centers and corporate logistics” (NTI-UkrSURT 2019), June 6-8, 2019, Kharkiv, Ukraine. 0,04 ум.д.ар.
 7. Kozyk V., Spasiv N., Fadyeyeva I., Berezhnytska U., Shkvaryliuk M. On development of finance management models in united territorial communities under budget risk conditions // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vol. 99 : 7th International conference on modeling, development and strategic management of economic system (MDSMES 2019), October 24–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine. – P. 84–89. 0,27 ум.д.ар.
 8. Kozyk V., Zalutska K., Tovkan O. The formation of a sustainable development strategy of the region // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2019. – Vol. 99: 7th International conference on modeling, development and strategic management of economic system (MDSMES 2019), October 24–25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine. – P. 321–324. 0,18 ум.д.ар.
 9. Козик В. В., Мрихіна О. Б. FabLab як фактор формування якості освіти // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року, Львів. – 2019. – C. 20–21. 0,09 ум.д.ар.
 10. Kozyk Vasyl, Lesyk Lilia, Symak Anastasiya, Ivanytska Oksana. Problems of the professionals training in economic specialties // Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16–17 листопада 2019 р. – 2019. – C. 326–330. 0,22 ум.д.ар.
 11. Козик В. В., Мищишин О. Л., Павелчак Т. І. Перспективи розвитку українськопольського транскордонного регіону в контексті інтеграційних процесів // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р. – 2019. – C. 123. 0,09 ум.д.ар.
 12. Козик В. В., Петрушка Т. О., Мусійовська О. Б. Підготовка фахівців та вимоги ринку праці // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Мукачево, 18–19 квітня 2019 р. ). – 2019. – C. 324–326. 0,13 ум.д.ар.
 13. Зубова А. І. Чому українські випускники не працюють за спеціальністю // Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент: тези доповідей ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Львів, 21–22 березня 2019 р.). – 2019. – C. 48. 0,04 ум.д.ар. [н.к. - Козик В.В.].
 14. Козик В.В., Воробець С.Й., Мищишин О.Л. Сучасні реалії формування транскордонних кластерів в Україні. Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції економічного спрямування “Світ економічної науки. Випуск 1”. – Тернопіль. – 2018.- С. 34-36. (Збірник тез матеріалів наукової інтернет-конференцій включається до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI").
 15. Kozyk V., S Vorobets, O. Myshchyshyn. Cross-border regions of Ukraine.Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Двадцять четверті економіко-правові дискусії”. – Львів. – 2018. – С.3-6. (Збірник тез матеріалів науково-практичної інтернет-конференції включається до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI").
 16. Козик В.В., Воробець С.Й., Мищишин О.Л. Державне фінансування транскордонного співробітництва України. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики”. – Харків. – 2018. [online].
 17. Козик В.В., Мищишин О.Л., Воробець С.Й. Можливості України для реалізації транскордонного співробітництва. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика». Полтава, Україна, 12 березня 2018 р. с.18-19.
 18. Kozyk V., Myszczyszyn O.L. Internacjonalizacja działalnośći innowacyjnej poprzez formację klastrów transgranicznych. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок” (17-19 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки.- С.142-143.
 19. Kozyk V., Myshchyshyn O. The formation and development of cross-border clusters: Ukrainian and world experience // International Scientific conference Economic Theory and Practice 2017 : Book of Abstracts (Banska Bystrica, 3-4 October 2017). – 2017. – P. 24.
 20. Kozyk V., Zalutska K. Business processes of an enterprise: the need of separation and recommendations for its combination // International Scientific conference Economic Theory and Practice 2017 : Book of Abstracts (Banska Bystrica, 3-4 October 2017). – 2017. – P. 24.
 21. система процес них моделей. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки . Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конфе-ренції. / 18-19 травня 2017 р. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 997 c. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − С. 37-39
 22. В.В. Козик, Селюченко Н.Є. Проблеми забезпечення конкурентоспроможної освіти. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки . Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. / 18-19 травня 2017 р. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 997 c. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − С. 512
 23. В.В. Козик, Залуцька Х. Я., Проценко В. М. Бізнес-процеси – основа ефективного стратегічного управління підприємством. International scentific-practikal conference INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES: STRATEGIES AND TEHNOLOGIES, Pat I, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 236 peges., p. 166−168
 24. В.В. Козик. Формування вимог до фахівця – спільне завдання освіти та промисловості. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. Тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції пам’яті проф. П. Столярчука. / 11-12 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 240 с.
 25. В.В. Козик, Мищишин О.Л. Сутність та особливості транскордонних кластерів. Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 20)”. – Тернопіль.- 2017. – с. 53-55. (Збірник тез матеріалів науково-практичної інтернет-конференцій включається до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI").
 26. В.В. Козик, Воробець С.Й. Мищишин О.Л. Процесні моделі формування фахових компетенцій спеціаліста. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні . Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / 19-21 жовтня 2017 р. 2017. − С. 107-111
 27. В.В. Козик, Воробець С.Й.Мищишин О.Л. Формування фахових компетенцій з використанням процесного моделювання. XVI-ий міжнародний науковий семінар "Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи". – 2017. – C. 66–71.
 28. В.В. Козик, Х.Я.Залуцька. Стратегія підприємства: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017.- №7798 від 27.10.17.
 29. В.В. Козик, С. Й. Воробець, В.П. Кічор, О. Л. Мищишин. Інформаційні системи і технології на підприємстві. Лабораторний практикум з курсу «Інформаційні системи і технології на підприємстві» для студентів спеціальності «Економіка». – Нац. ун-т «Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. –180 с.
 30. В.В. Козик, Х. Я. Залуцька. Узагальнена модель формування стратегії вітчизняних підприємств. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – с. 117–119
 31. В.В. Козик, О.Я. Колещук, Т.О. Петрушка, Я.В. Юхман. Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання базового напрямку 6.0601101 "Будівництво" – Львів: Видавництво Української Академії друкарства, 2016.
 32. В.В. Козик, А.С. Гавриляк, С.Й. Воробець. Системи управління бізнес-процесами у системі підготовки спеціаліста. Матеріали ХV Міжнародного наукового семінару «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті» (оз. Світязь, Волинська обл., 4-7 липня 2016 р.). – Світязь, 2016.
 33. В.В. Козик, С.Й.Воробець . Процесні моделі формування компетенцій фахового спеціаліста . Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклаки та можливості”, 14-16 травня 2015 року. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. - 2015. – с. 646.
 34. В.В. Козик, І.П.Вознюк. Формування інноваційних тенденцій у діяльності вищих навчальних закладів. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклаки та можливості”, 14-16 травня 2015 року. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. - 2015. – С. 644-645. 3. В.В. Козик, С.Й.Воробець, О.Л. Мищишин. Процесні моделі формування компетенцій фахового спеціаліста. Сучасні пробеми інформатики в управлінні, економіці та освіті. Матеріали ХІV Міжнародного наукового семінару. Київ. – оз.Світязь. 29 червня-3липня 2015р. Київ – 2015. С. 182-188.
 35. В.В.Козик,О.Л.Мищишин, Н.Я.Яневич. Вступ до фаху “Економіка підприємства”. Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” всіх форм навчання. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 31 с.
 36. В.В. Козик, О.Л.Мищишин, Н.Я.Яневич. Вступ до фаху “Економіка підприємства”. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” всіх форм навчання. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 31 с.
 37. В.В. Козик, О.Л.Мищишин, Н.Я.Яневич. Вступ до фаху “Економіка підприємства”. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” всіх форм навчання. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. . – 35 с.
 38. В.В. Козик, О.Л.Мищишин, Н.Я.Яневич. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни “Вступ до фаху “Економіка підприємства”. Адреса розміщення:http://vns.lp.edu.ua/moodle/course/view.php?id=10427
 39. В.В. Козик, А.В.Панченко, І.Є. Тимчишин, М.Б Жураковська. Методичні вказівки до виконання дипломних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності «Економіка підприємства». Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 41 с.
 40. В.В. Козик, А.В.Панченко, Н.Є. Селюченко, М.Б Жураковська. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 8.03050401«Економіка підприємства». Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 43 с.
 41. В.В. Козик, А.С.Гавриляк, Т.О.Петрушка, О.Л.Мищишин. Організація виробництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” всіх форм навчання.. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – 35 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: epi.dept@lpnu.ua; Vasyl.V.Kozyk@lpnu.ua; vasyl.v.kozyk@gmail.com