Качмар Роман Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Качмар Роман Ярославович
RTEmagicC Kachmar FOTO111.JPG.JPG
к.т.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність Експлуатація та ремонт засобів транспорту
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Качмар Роман Ярославович — кандидат технічних наук, доцент Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Закінчив магістратуру кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (2000 р.), аспірантуру при кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (2003 р.).

Захистив дисертаційну роботу у спеціалізованій Вченій раді Національного транспортного університету (м. Київ) за спеціальністю експлуатація та ремонт засобів транспорту (2005 р.).
Тема дисертації: Оптимізація періодичності контрольно-регулювальних робіт систем живлення і запалювання бензинових автомобільних двигунів за показником токсичності відпрацьованих газів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.22.20 / Качмар Роман Ярославович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 242 арк.: рис., табл.— арк. 190-201

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович, Національний університет «Львівська політехніка»

З 2005 р. — асистент, з 2006 р. — доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.
З жовтня 2012 року по січень 2015 року виконував функції заступника директора з виховної та організаційно-господарської роботи інституту інженерної механіки та транспорту.
З січня 2015 року по квітень 2018 року на посаді заступника директора — декана базової вищої освіти інституту інженерної механіки та транспорту.
З квітня 2018 виконує функції заступника директора інституту інженерної механіки та транспорту, відповідає за організацію наукової і міжнародної діяльності кафедр Інституту.
З 1 березня 2018 року до 31 травня 2018 року пройшов стажування на підприємстві на ТзОВ «Сервісний центр «Діамант».

Успішно пройшов інформаційно-навчальні курси в учбовому центрі компанії “Роберт Бош ЛТД” та отримав відповідні сертифікати:

 • KTS/FSA для початківців (сертифікат 15.07.2013-16.07.2013);
 • Бензинове впорскування Bosch 1 (JET 2) (сертифікат 17.06.2013-20.06.2013).

З 1 квітня 2013 по 11 травня 2013 пройшов стажування на підприємстві ТзОВ «Радар-сервіс».

Педагогічний стаж — 14 років.

Загалом керівник понад 30 магістерських кваліфікаційних робіт.

Член науково-методичної підкомісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, підкомісія 272 Транспорт.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • “Основи автоматики автомобільних систем”;
 • “Сенсори автомобільних систем”;
 • “Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод”.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • “Екологічна безпека автомобільного транспорту”.

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти:

 • “Комп’ютерне діагностування автомобілів”;
 • “Альтернативні джерела енергії на автомобілях”.

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — методи забезпечення раціональної експлуатації та екологічної безпеки автомобілів

Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких 3 навчальних посібники, 25 наукових праць у фахових виданнях України та Польщі, співавтор патенту України на винахід, розробник більше 25 навчально-методичних публікацій для різних форм навчанні і рівнів вищої освіти.

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

Навчально-методичні публікації

 1. Dmytriv V., Dmytriv I., Borovets V., Kachmar R., Dmyterko P., Horodetskyy I. Analytical-experimental studies of delivery rate and volumetric efficiency of rotor-type vacuum pumps for milking machine // INMATEH - Agricultural Engineering. – 2019. – Vol. 58, № 2. – С. 57–62. (CiteFactor, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (USA), SciVerse SCOPUS, Ulrichsweb, Web of Science).
 2. Kachmar R., Muzychuk A., Lanets O., Porokhovs’kyi Y. V. The influence of the vehicle’s suspension malfunction on its operational efficiency // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 94–105. (Index Copernicus International).
 3. Brytkovskyi V. M., Kachmar R., Lanets O. Influence of the ignition system parameters on the ecological indicators of the automobile gas-fueled engine // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2019. – Vol. 5, № 1. – P. 85–92. (Index Copernicus International).
 4. Kachmar R., Vasyuhnyk J. Operational conditions of vehicles motion and formation of urban driving cycle in the city of Lviv // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2017. – Том 3, № 1. – С. 117–124. (Index Copernicus International).
 5. Kachmar R., Zhuk R. Functional performance of the nain lighting system of motor vehicles // Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – 2017. – Том 3, № 2. – С. 113–118. (Index Copernicus International).
 6. Наконечна Т. В., Качмар Р. Я., Свірська В. Є. Особливості організації «фреш-логістики» в Україні // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 19. – С. 533–537. (Index Copernicus International).
 7. Качмар Р. Я., Луців А. В. Дослідження впливу експлуатаційних чинників на ефективність гальмівної системи автомобіля // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми і перспективи: збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 4, т. 2. – С. 265–269.
 8. Качмар Р.Я. Визначення економічних втрат від погіршання екологічного стану міського транспортного середовище // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв‘язання: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 28–30 березня 2019 року, Львів - Дрогобич : Посвіт. – C. 73 – 74.
 9. Качмар Р.Я. Обґрунтування методів та засобів зниження показників транспортного шуму вулично-дорожньої мережі // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р - Львів : Кінпатрі ЛТД. – C. 73 – 74.
 10. Качмар Р.Я., Султанов М.Ю., Олексюк В.Р., Кошельник А.О. Визначення експлуатаційної надійності елементів підвіски автопоїздів // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р - Львів : Кінпатрі ЛТД. – C. 74 – 76.


Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімната 107 (1-ий поверх), 79013
E-mail: roman.y.kachmar@lpnu.ua