Давидчак Олег Романович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Давидчак Олег Романович
Давидчак.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 14 травня 1963 р.
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1985 р.
Галузь наукових інтересів розвиток МГЕ для задач механіки деформівного твердого тіла і розробка науково обґрунтованих методик кінцево-елементного аналізу конструкцій при всіх видах впливу з наступним їх впровадженням в розрахункову практику
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Давидчак Олег Романович — кандидат технічних наук, доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень:

 • Hозробка аналітично числових методів розрахунку динаміки та стійкості будівельних систем із дискретно неперервним розподілом параметрів
 • Hозвиток МГЕ для задач механіки деформівного твердого тіла і розробка науково обгрунтованих методик кінцево-елементного аналізу конструкцій при всіх видах впливу з наступним їх впровадженням в розрахункову практику
 • Науково-конструкторські та проектні роботи в галузі будівельної механіки, будівельних конструкцій, механіки деформівного твердого тіла

Навчальні дисципліни

 • Будівельна механіка (спецкурс1)

Вибрані публікації

 1. Мартинович Т.Л., Зварич М.К., Давидчак О.Р. Расчет анизотропных пластин с криволинейными отверстиями, подкрепленными предварительно напряженными стержнями. Математические методы и физико-механические поля. — 1992. №36. — с. 76–80. 5 с.
 2. Мартинович Т.Л., Бутринський І.З., Давидчак О.Р. Розтяг кусково-однорідної анізотропної пластини, складові якої з’єднані з натягом. Збірник «Проблеми теорії і практики будівництва», т.2. «Сталебетонні конструкції, металеві конструкції, теоретична і будівельна механіка». — Львів : вид-во Львів. політехніки, 1997, — с. 106–117. 11 с.
 3. Тацій Р.М., Давидчак О.Р., Ушак Т.І. Розв«язок задач динамікиі стійкості дискретно-неперервних стержневих систем. Збірник наукових праць. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. — Київ, 2003 р. Випуск 59. — с. 194–199.
 4. Давидчак О.Р., Тацій Р.М. Розв’язок задач динаміки і стійкості дискретно-неперервних стержневих систем. Вісник НУ «Львівська політехніка» №262 «Теорія і практика будівництва», 2006. — с. 96–103.
 5. Давидчак О.Р.,Тацій Р.М. Динаміка стержневих систем і здискретно-неперервним розподілом параметрів. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Збірник наукових праць. Випуск 8. — Львів : Каменяр. 2006 р. — с. 17–22.
 6. Попович Б.С., Давидчак О.Р. Будівельна механіка статично визначених стержневих систем. Посібник. — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2007. — с. 196.
 7. Кінематичний аналіз. Визначення реакцій опор : Методичка. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи №1 з курсу «Основи теорії споруд» для студентів 2 курсу спеціальності «Архітектура» Укладачі : Тацій Роман Марянович, Ісаєв Юрій Іванович, Давидчак Олег Романович.
 8. Стиск — розтяг прямого стержня. Розрахунок багатопрольотних шарнірних статично визначених балок Методичка. Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з курсу «Основи теорії споруд» для студентів 2 курсу спеціальності 2901 «Архітектура» Укл. Т.Л. Мартинович, Ю.І. Ісаєв, О.Р. Давидчак. — Львів : Держ. ун-т «Львів. політехніка», 1994. — 36 с.
 9. Кінематичний аналіз систем. Розрахунок багатопрольотних шарнірних балок Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з будівельної механіки для студентів напрямку 6.0921 «Будівництво» Укл. Давидчак O.P., Моркляник Б. В. — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2010. — 28 с.
 10. Розрахунок стрижневих систем : Методичка. Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з курсу «Основи теорії споруд» для студентів 2 курсу спеціальності 2901 «Архітектура» Укл. Р.М. Тацій, Ю.І. Ісаєв, О.Р. Давидчак. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2001. — 20 с.
 11. Будівельна механіка. Спецкурс. Статично невизначені стрижневі системи. Стійкість і динаміка споруд. Методичні вказівки та завдання для студентів напряму 6.0921 «Будівництво» / Укл. : О.Р. Давидчак, В.К. Шиндер, М.І. Задворняк, I.3. Бутринський. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2004. — 24 с.
 12. Будівельна механіка статично невизначених стержневих систем [Текст] : навч. посіб. / Б.С. Попович, О.Р. Давидчак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 213 с. : рис. — Бібліогр. : с. 212. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-555-4.

Контакти

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12; головний корпус, кімн. 212

Тел.: +38 (032) 258-20-51 (приймальня)

E-mail: edu@lpnu.ua, mbm@ukr.net