Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки
Embl OM.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ОМБМ
К-сть кандидатів наук 4
К-сть доцентів 3
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 3
Приналежність Інститут будівництва та інженерних систем
Попередник кафедра технічної механіки
Завідувач кафедри д.т.н., професор Харченко Євген Валентинович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул.Карпінського 6, 2-й корпус, кімн. 321
Сторінка на lp.edu.ua [[1]]

Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки — це навчально-науковий підрозділ Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра є загальноосвітньою і здійснює викладання дисциплін «Опір матеріалів», «Теорія пружності, пластичності та повзучості», «Механіка руйнування елементів конструкцій» для студентів Інституту інженерної механіки та транспорту, Інституту будівництва та інженерії довкілля, Інституту енергетики та систем керування, Військового інституту.

Історія кафедри

Викладання опору матеріалів як фундаментальної інженерної дисципліни розпочалося ще в 1871 р. на кафедрі механіки і теорії ґрунтів тодішньої Львівської технічної академії.

Лабораторію опору матеріалів, як один із підрозділів механіко-дослідної станції, організовано в 1898 р. У 1904 році відкрито кафедру технічної механіки, на якій опір матеріалів викладав професор Масимільян Губер (M. Huber) — автор загальновідомої енергетичної теорії міцності матеріалів. У 1908 р. М. Губер очолив кафедру. 1919 р. — кафедра одержала назву другої кафедри механіки. Після переїзду М. Губера до Варшавської політехніки в 1928 р., лекції та лабораторні заняття з опору матеріалів проводив професор Володимир Бужинський (W. Burzyński). 1934 р. — за конкурсом він був обраний завідувачем кафедри технічної механіки, де працював до 1946 р.

Після відновлення у 1944 р. роботи Львівського політехнічного інституту кафедрою у різні роки завідували:

  1. к.т.н., доцент Глоговський Володимир Костянтинович (1944–1946 рр.; 1947–1952 рр.);
  2. д.ф.-м.н., професор Савін Георгій Миколайович (1946–1947 рр.), член АН УРСР;
  3. д.ф.-м.н., професор Леонов Михайло Якович (1953–1956 рр.), член АН Киргизької РСР;
  4. к.ф.-м.н., доцент Афендік Леонід Григорович (1956–1964 рр.);
  5. к.ф.-м.н., доцент Копейкін Юрій Дмитрович (1964–1965 рр.);
  6. к.т.н., професор Посацький Степан Львович (1965–1971 рр.);
  7. д.т.н., професор Мочернюк Дмитро Юрійович (1971–1993 рр.);
  8. к.т.н., доцент Білобран Богдан Степанович (1993–1996 рр.);
  9. д.ф.-м.н., професор Хай Мирослав Васильович (1996–2002 рр.);
  10. З 2003 р. кафедру очолює д.т.н., професор Харченко Євген Валентинович.

Адміністративно кафедра опору матеріалів відносилася до інженерно-будівельного факультету (1944–1945 рр.), була загальноінститутською (1945–1946 рр.) та перебувала у складі різних факультетів: механічного (1947–1954 рр.), інженерно-будівельного (1955–1971 рр.), теплотехнічного (1971–1992 рр.), механіко-машинобудівного (1992–2001 рр.), Інституту інженерної механіки та транспорту (2001–2008 рр.), а з 2008 р. входить до складу Інституту будівництва та інженерії довкілля.

У 1975 р. на кафедрі організовано науково-дослідну лабораторію НДЛ-59. Виконано біля 30-ти госпдоговірних робіт за замовленням різних промислових підприємств та організацій: УМН «Дружба», «Львівсільмаш», ПО «Львівтрансгаз», ДК «Укртрансгаз», НВО «Київпромарматура», ВНДІБТ (Москва), НВО «Енергія» (Москва), НИИПИнефтегазстроймаш (Брянськ, Росія) та ін. В останні роки особливо активно розвиваються наукові дослідження на замовлення УМН «Дружба» та УМГ «Львівтрансгаз». Протягом 60-80-х років при кафедрі успішно діяло відділення Студентського проектно-конструкторського бюро (СПКБ) з випробування на міцність елементів машин та конструкцій.

До 1972 р. кафедра забезпечувала вивчення опору матеріалів для всіх інженерних спеціальностей інституту. Після введення у програми дисципліни «Прикладна механіка» викладання коротких курсів опору матеріалів було передано на кафедри теоретичної механіки, деталей машин та приладів точної механіки, що призвело до значного зменшення кількісного складу кафедри опору матеріалів. Поряд з класичним курсом опору матеріалів на кафедрі викладаються основи теорії пружності, пластичності та повзучості, основи теорії руйнування та контактні задачі, чисельні методи розрахунку стрижневих систем. З кінця 70-х років кафедра є опорною з опору матеріалів у Західному регіоні і здійснює координацію організаційної та навчально-методичної роботи у вузах, коледжах та технікумах Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей.

У 1976 р. кафедру опору матеріалів разом з її лабораторією перебазовано із головного корпусу у новозбудований ІІ-ий навчальний корпус, де вона знаходиться дотепер.

До важливих науково-методичних здобутків кафедри належить підручник з опору матеріалів професора С. Л. Посацького (1963 р. і 1973 р.), наукові посібники з теорії пружності доцента Ольхового І. М., з механіки руйнування професора М. В. Хая, конспект лекцій з теорії пружності французькою мовою доцента Б. С. Білобрана, навчальний посібник «Короткий курс опору матеріалів» доцента І. М. Ольхового, доцента Б.М. Стасюка, доцента В. З. Станкевича, навчальний посібник «Прикладна механіка», професора В. Т. Павлище, професора Є. В. Харченка, професора А. Ф. Барвінського та доцента Ю. Г. Гаршнєва, навчальний посібник «Опір матеріалів» доцента Л. І. Гурняка, доцента Ю. В. Гуцуляка, Т. Б. Юзьківа.

Дослідження в галузі механіки твердого деформівного тіла, динаміки та міцності машин і конструкцій на кафедрі опору матеріалів започаткував відомий вчений М. Губер. Подальші грунтовні дослідження в цьому напрямку повязані з роботами В. Бужинського, Г. М. Савіна, М. Я. Леонова, Л. Г. Афендіка, Ю. Д. Копейкіна, С. Л. Посацького, Д. Ю. Мочернюка, М. В. Хая, які у різні роки завідували кафедрою.

Активна наукова робота проводиться і в даний час. Кафедра орієнтована на розв’язання задач раціонального проектування технічних об’єктів. Наукова діяльність фахівців спрямована на розроблення сучасних методів розрахунку деталей та вузлів за різноманітних умов силового і температурного навантаження. За останні 45 років працівниками кафедри видано 8 підручників і навчальних посібників, 9 монографій, 750 статей, одержано 56 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, захищено три докторські (Д. Ю. Мочернюк, Е. М. Сокіл, Б. С. Білобран) та 22 кандидатські дисертації, надруковано біля 150 науково-методичних розробок.

Приділяється значна увага залученню студентів до науково-дослідної роботи через гуртки студентського наукового товариства, участь у науково-технічних конференціях та олімпіадах з опору матеріалів різних рівнів. Кращі студентські наукові роботи неодноразово відзначалися дипломами на всесоюзних та республіканських конкурсах. Протягом останніх п’яти років студенти наукового гуртка з опору матеріалів ставали призерами та переможцями на Всеукраїнських олімпіадах з опору матеріалів.

Підрозділи кафедри

Науково-дослідна лабораторія — 59:

Керівник — д.т.н., професор Харченко Євген Валентинович

Адреса: 2-й н.к., кімн. 321

Тел.: +38 (032) 258-25-21

E-mail: kharchen@polynet.lviv.ua

НДЛ-59 займається виконанням науково-дослідних робіт з динаміки та міцності машин і інженерних споруд. Протягом останніх років на замовлення Філії УМГ «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» проведені дослідження міцності деталей і вузлів обладнання підземних сховищ газу, ефективності функціонування систем віброізоляції, а також фізико-механічних властивостей матеріалу і пружно-пластичного деформування труб магістраль­них газо- і нафтопроводів.

Навчальний центр автоматизованого розрахунку інженерних конструкцій ім. Губера [[2]]

Керівник — д.т.н., професор Харченко Євген Валентинович

Адреса: 2-й н.к., кімн. 320

Тел.: +38 (032) 258-25-21

E-mail: kharchen@polynet.lviv.ua

Веб-сайт: [[3]]

Навчальний центр автоматизованого розрахунку інже­нерних конструкцій ім. Губера займається розроблен­ням навчально-методичного забезпечення і викладан­ням дисциплін з автоматизованого розрахунку інже­нерних конструкцій методом скінченних елементів із застосуванням програми Femap-Nastran, придбаних згідно з договором про співпрацю між НУ «Львівська політехніка» і фірмою Femto Engineering — UGS Reseller (нині фірмою Siemens).

Лабораторія механічних досліджень2-й н.к., кімн. 112 а.

Лабораторія тензометрування2-й н.к., кімн. 112 а.

Механічна майстерня2-й н.к., кім. 005 а.

Міжнародна співпраця

Кафедра опору матеріалів та будівельна механіка традиційно співпрацює з багатьма закордонними партнерами. ЇЇ працівники мають творчі зв’язки з навчальними та науковими закладами Німеччини, Польщі, США, Англії, Іспанії.

Спільно з німецькими колегами розроблена теоретично-експериментальна методика оцінки власних частот кузовів автомобілів.

Особливого розвитку набула співпраця з Західно-Саксонською вищою школою м. Цвіккау (Федеративна Республіка Німеччини). З німецької сторони співробітництво очолює завідувач кафедри елементів машин професор Карл-Гайнц Нойман. Саме завдяки його старанням здійснюється пошук джерел фінансування наукових контактів, взаємного стажування викладачів, навчання українських студентів і аспірантів в Німеччині, проходження виробничої практики німецькими студентами в Україні. З боку кафедри опору матеріалів у цьому напрямку активно працюють професор Харченко Є.В. та доцент Стасюк Б.М.

Спільні наукові дослідження механічних кафедр навчальних закладів проводяться з загальних і прикладних проблем динаміки та міцності машин і конструкцій. В останні роки особлива увага приділяється розробленню і впровадження в інженерну практику та в навчальний процес інформаційних технологій розрахунку і проектування. Серед найвагоміших наукових розробок слід відзначити методику і програмне забезпечення для оцінки власних частот і форм коливань кузовів легкових автомобілів, а також комп’ютерні методи розрахунку нестаціонарних процесів в машинних агрегатах з урахуванням динамічних властивостей привідних двигунів і хвильових явищ в довгомірних металоконструкціях. Результати зазначених досліджень становлять практичний інтерес для багатьох провідних фірм Західної Європи і підприємств України, що займаються випуском автомобільної та підіймально-транспортної техніки. Тісне співробітництво Національного університету «Львівська політехніка» і Західно-Саксонської вищої школи у галузі інженерної механіки є реальним внеском в укріплення дружніх стосунків і науково-виробничих зв’язків двох народів.

Наукова робота

Викладацький склад

Методична література кафедри

Контакти

вул. Карпінського, 6, м. Львів, 79013; 2-й н.к., кімн. 321

Тел.: +38 (032) 258-25-21

E-mail: ombm.dept@lpnu.ua, kharchen@lp.edu.ua