Гавриш Василь Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гавриш Василь Іванович
Gavrysh.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 29 березня 1960 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «математика»
Галузь наукових інтересів моделювання теплових процесіву тілах кусково-однорідної структури;

розробка методів розв’язування лінійних та нелінійних граничних задач теплопровідності, що виникають у результаті моделювання та застосування ймовірнісних та статистичних методів до розв’язування різноманітних технічних задач.

Кваліфікаційний рівень математик, викладач
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2018 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Гавриш Василь Іванович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 29 березня 1960 року.

Освіта

2013 р. — д.т.н., докторська дисертація на тему «Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості»,спеціальність 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»


1993 р. — к.ф.-м.н., кандидатська дисертація на тему «Просторові задачі теплопровідності для кусково-однорідних структур: дис... канд.фіз.-мат.наук»: спец. 05.13.16 — «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях» / Гавриш Василь Іванович; Львівський НДІ матеріалів. — Львів, 1993. — 110 с.

1977-1982 рр. — Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, математичний факультет, кафедра диференціальних рівнянь, спеціальність «математика», кваліфікація математик, викладач.

Професійна діяльність:

з 2009 р. — докторант кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2008-2009 рр. — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

1993-2008 рр. — асистент, старший викладач, доцент кафедри ТМОГВ Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»;

1992-1993 рр. — інженер Інституту геології та геохіміїгорючих копалин Академії наук України;

1982-1992 рр. — інженер обчислювального центру Львівського науково-дослідного інституту матеріалів.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Дискретні структури»;

«Емпіричні методи програмної інженерії».

Наукові інтереси

моделювання теплових процесів у тілах кусково-однорідної структури;

розробка методів розв’язування лінійних та нелінійних граничнихзадач теплопровідності, що виникають у результаті моделювання та застосування ймовірнісних та статистичних методів до розв’язування різноманітних технічних задач.

Вибрані публікації

Всього за науковою тематикою здійснено понад 50 публікацій.

Монографія:

 1. Гавриш В. І., Грицюк Ю. І. Температурні поля в неоднорідних середовищах із урахуванням термочутливості: монографія. Львів: Вид-во "Львівська політехніка", 2022. — 120 с.
 2. Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах [Текст] : монографія / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 175 с. : іл.— Бібліогр. : с. 159-173. — ISBN 978-617-607-341-3

Посібник

П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш, Е.М. Євсеєва, М.Д. Йосипчук.Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навчальний посібник /Під загальною редакцією к.ф.-м.н., доцента В.І. Гавриша. — Львів: в-во «Растр-7». — 2007. — 408 с.

Статті, тези

 1. Гавриш В. І. Математичні просторові моделі визначення температурного поля із ло-кально зосередженим тепловим нагріванням. Український журнал інформаційних технологій. 2022, т. 4, № 1. С. 21–28. https://doi.org/10.23939/ujit2022.01.021
 2. Грицюк Ю. І., Гавриш В. І. Інтерполяція таблично-заданих функцій з використанням многочлена Фур'є. Науковий вісник НЛТУ України. 2022, т. 32, № 4. С. 88–102. https://doi.org/10.36930/40320414
 3. Гавриш В. І., Майхер В. Ю. Математична модель теплообміну в елементах цифрових пристроїв. Український журнал інформаційних технологій. 2021, т. 3, № 1, с. 15-21. https://doi.org/10.23939/ujit2021.03.015
 4. Гавриш В. І., Майхер В. Ю. Температурне поле у пластині з локальним нагріванням. Науковий вісник НЛТУ України. 2021, т. 31, № 4, с. 120-125.
 5. Гавриш В. І., Шкраб Р. Р. Температурні режими в термочутливих елементах цифро-вих пристроїв, спричинених локальним нагріванням. Український журнал інформацій-них технологій. 2021, т. 3, № 2, с. 21-26. https://doi.org/10.23939/ujit2021.02.021
 6. Гавриш В. І. Математична модель теплообміну в елементах цифрових технологічних пристроїв. Електронне моделювання. 2021, 43, № 4, с. 37-50.
 7. Гавриш В. І. Математичні моделі температурного поля в термочутливих елемен-тах електронних пристроїв. Електронне моделювання. 2021, 43, № 6, с. 19-33.
 8. Гавриш В. І., Грицюк Ю. І. Аналіз температурних режимів у термочутливих шарува-тих елементах цифрових пристроїв, спричинених внутрішнім нагріванням. Науковий вісник НЛТУ України. 2021, т. 31, № 5, с. 108-112.
 9. Vasyl Havrysh, Lubov Kolyasa. (2021). Temperature field in a thermosensitive plate with local heating. Computer Science and Information Technologies. Materials of the XIVth In-ternational Scientific and Technical Conference, (CSIT-2021), Lviv, Ukraine 22-25 Septem-ber, 263-267.
 10. Vasyl Havrysh, Liubov Koliasa, Svitlana Vozna. (2021). Temperature field in a layered plate with local heating. V International scientific conference "Mathematical modeling", 08-11 Desember. Borovets, Bulgaria, 21-25.
 11. Vasyl Havrysh, Liubov Koliasa, Svitlana Vozna. (2021). Temperature field in a layered plate with local heating. International scientific journal "Mathematical modeling". Vol. 5 Is-sue 3, 90-94.
 12. Гавриш В. І., Білінський Б. О., Король О. С., Шкраб Р. Р. та ін. Математичні моделі теплообміну в елементах турбогенераторів (продовження). Український журнал інфо-рмаційних технологій. 2020, т. 2, № 1, с. 21-28.
 13. Гавриш В. І., Лоїк В. Б., Овчар І. Є., Король О. С. та інші всього 6 осіб. Математичні моделі визначення температурних режимів у елементах літій-іонних акумуляторних батарей. Науковий вісник НЛТУ України. 2020, т. 30, № 5, с. 128-134.
 14. Havrysh V. I., Loik V. B., Korol O. S., Synelnikov D. O. (2020). A mathematical model for determining and analyzing temperature regimes in a battery pack of electric trucks. Sci-entific Bulletin of UNFU, т. 29, № 8, с. 132-135.
 15. Гавриш В. І., Король О. С., Козак І. Г., Куспиш О. В. та ін. Математична модель ана-лізу теплообміну між двошаровою пластиною з локально зосередженим джерелом те-пла та навколишнім середовищем. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 5, с. 129-133.
 16. Гавриш В. І., Король О. С., Уханська О. М., Козак І. Г. та ін. Математична модель визначення температурних режимів у біпластині, зумовлених точковим джерелом те-пла. Науковий вісник НЛТУ України. 2019, т. 29, № 3, с. 104-107.
 17. Гавриш В. І., Король О. С., Шкраб Р. Р., Зімоха І. О. Математичні моделі теплообмі-ну в елементах турбогенераторів. Український журнал інформаційних технологій. 2019, т. 1, № 1, с. 22-27. https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.022
 18. Vasyl Havrysh, Lubov Kolyasa, Vasyl Loik, Oleksandr Korol. (2019). Non-linear mathe-matical model of determination of temperature regimes in a two-layer thermosensitive plate with a point source of heat. Computer Science and Information Technologies. Materials of the XIVth International Scientific and Technical Conference, (CSIT-2019), Lviv, Ukraine 17-20 September, 160-164.
 19. Havrysh V. I., Korol O. S., Shkrab R. R., Kviatkovskyi B. О. (2019). Thermal 3D model for non-homogeneous elements in mobile devices. Scientific Bulletin of UNFU, 29(8), 130-133.
 20. Havrysh V. I., Kolyasa L. I., Ukhanska O. M., Loik V. B. (2019). Determination of tem-perature fielde in thermally sensitive layered medium with inclusions. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universetety, 1, 94-100.
 21. Гавриш В. І., Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Бойко Т. В. Визначення температурних режимів у 3D структурах із чужорідними включеннями. Науковий вісник НЛТУ Украї-ни. 2018, т. 28, № 1, с. 112-117.
 22. Гавриш В. І., Лоїк В. Б., Синельніков О. Д., Бойко Т. В. та ін. Математичні моделі аналізу температурних режимів у 3D структурах із тонкими чужорідними включення-ми. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 2, с. 144-149.
 23. Vasyl Havrysh, Lubov Kolyasa, Vasyl Loik. (2018). Non-linear mathematical 3D model of determination of temperature field in elements of microelectronic devices. Computer Sci-ence and Information Technologies. Materials of the XIIIth International Scientific and Technical Conference, (CSIT-2018), Lviv, Ukraine 11-14 September. 2018. Lviv: Publish-ing Vezha and Ko., 187-190.
 24. Vasyl Gavrysh, Roman Kochan, Lubov Kolyasa, Vasyl Loik et al. (2018). The nonlinear mathematical 2D model for the analysis of temperature regimes in thermosensitive layered medium with inclusions. 18th International multi-disciplinary scientific geoconference SGEM, vol. 18, issue 6.1 2-8 July. 2018. Albena, Bulgaria, 497-504.
 25. Havrysh V. I., Baranetskiy Ya. O., Kolyasa L. I. (2018). Investigation of temperature modes in thermosensitive non-uniform elements of radioelectronic devices. Radio Electron-ics, Computer Science, Control, 3(46), 7-15.
 26. Gavrysh Vasyl, Kolyasa Lubov, Loik Vasyl, Shkrab Roman. (2018). Determination of temperature regimes in spatial non-homogeneous elements of the radio engineering devices. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформацій-них технологій: тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня. 2018 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя : ЗНТУ, с. 163-164.
 27. Vasyl Gavrysh, Ruslan Tushntskyy, Yaroslav Pelekh, Petro Pukach et al. (2017). Mathe-matical model of thermal conductivity for dewise homogeneous elemets of electronic sys-tems // 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, (CADSM -2017) Polyana, February 21-25, 333-336.
 28. Vasyl Gavrysh, Roman Kochan, Ruslan Tushntskyy, Lubov Kolyasa. (2017). Model of thermal conduction for layered elements of radio electronic systems with foreign inclusions. Proceedings of the. 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acguisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS-2017, 1, 113-117.
 29. Gavrysh V. I. (2017). Investigation of Temperature Fields in Heat-Sensitive Layes with through Inclusion. Materials Science, 52(4), 514-521.
 30. Gavrysh V., Ovchar I., Baranetskij Ya., Pelekh Ya., et al. (2017). Development and analy-sis of mathematical models for the process of thermal conductivity for piecewise uniform elements of electronic systems. Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 1(5-85), 23-33.
 31. Gavrysh V., Pelekh Ya., Kolyasa L., Ovchar I., et al. (2017). Examining the temperature fields in flat piecewiseuniform structures. Eastern European Journal of Enterprise Tech-nologies, 2(5-86), 23-32.
 32. Гаврыш В. И., Тушницкий Р. Б., Крайовский В. Я., Левус Е. В. Исследование темпе-ратурных полей в элементах микроэлектронных устройств слоистой структуры со сквозными включениями. Электронное моделирование. 2017, т. 39, № 2, с. 91-102.
 33. Гавриш В. І. Дослідження температурних полів у термочутливому шарі з наскрізним включенням. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2016, т. 52, № 4, с. 63-68.
 34. Гавриш В. І. Нелінійна крайова задача теплопровідності для термочутливого шару з включенням, що нагрівається тепловим потоком. Друга Всеукраїнська наукова конфе-ренція "Прикладні задачі математики", присвячена 55-річчю кафедри вищої математи-ки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Тези до-повідей. ІФНТУНГ. 2016, с. 34-36.
 35. Гавриш В. І., Тушницький Р. Б. Дослідження температурних режимів у термочутли-вій пластині. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник на-укових праць. Львів: Львівський НУ імені Івана Франка. 2016, с. 52-55.
 36. Гавриш В. І., Шкраб Р. Р. Дослідження температурних режимів у термочутливій пластині з наскрізним включенням. Обчислювальні методи і системи перетворення інформації. Збірник наукових праць IV-ї наук.-техн. конф., Львів, 28-30 вересня. 2016 р. Львів: ФМІ НАНУ. 2016, с. 112-115.
 37. Гавриш В. І., Шкраб Р. Р. Дослідження температурних режимів у шарі з чужорідним наскрізним включенням. Вісник НУ "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні нау-ки та інформаційні технології. № 843. 2016, с. 283-288.
 38. Гавриш В. І., Шкраб Р. Р. Нелінійна крайова задача теплопровідності для неоднорід-ної термочутливої безмежної пластини. Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, 19-21 травня 1016 р., м. Київ. Матеріали наукової конференції. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. Київ: НТУУ "КПІ". 2016, с. 69-73.
 39. Vasyl Gavrysh, Roman Shkrab. (2016). Temperature regimes conditioned by heat flow in thermosensitive elemets of microelectronic devices. Proceedings of XII th In-ternational Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design. Lviv-Polyana, Lviv Polytechnic Publishing House, 127-131.
 40. Гавриш В. І. Нелінійна крайова задача теплопровідності для шаруватої пластини з включенням. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2015, т. 51, № 3, с. 32-38.
 41. Vasyl Gavrysh, Dmytro Fedasyuk. (2015). Investigation of temperature regimes in ther-mosensitive plastic structures with thermoactive metallic inclusion. Scientific-Practical Interna-tional Conference "Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing". book of abstracts. 18-19 Februаry. Lviv, Ukraine, 9.
 42. Gavrysh V. I. (2015). Nonlinear doundary-value problem of heat conduction for a layered plate with inclusion. Materials Science, 51(3), 331-339.
 43. Гаврыш В. И. Моделирование температурных режимов в неоднородных элементах электронных устройств со сквозными инородными включениями. Электронное моде-лирование. 2015, т. 37, № 4, с. 109-117.
 44. Гавриш В. І., Драган Я. П., Качан С. І., Валяшек В. Б. Крайова осесиметрична задача теплопровідності для шару з наскрізним включенням. П'ятнадцята міжнародна науко-ва конференція імені академіка Михайла Кравчука, 15-17 травня 2014 р. Київ. Мате-ріали наукової конференції. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосу-вання. Київ: НТУУ "КПІ". 2014, с. 77.
 45. Гаврыш В. И. Численно-аналитическое решение нелинейной стационарной задачи теплопроводности для бесконечной термочувствительной многослойной пластины. Электронное моделирование. 2014, т. 36, № 3, с. 59-70.
 46. Vasyl Gavrysh,Yaroslav Dragan, Volodymyr Valyashek, Andrey Kachan. (2014). Mathe-matical model of temperature conditions of separate nonhomogeneous element of microelec-tronic devices. Proceedings of Xth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, рр. 29-31.
 47. Гавриш В. І. Дослідження температурних режимів у термочутливій пластині з чужо-рідним наскрізним включенням. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2013, вип. 18, с. 43-50.
 48. Гаврыш В. И. Моделирование температурных режимов в кусочно-однородных эле-ментах электронных устройств со сквозными тепловыделяющими инородными вклю-чениями. Электронное моделирование. 2013, т. 35, № 6, с. 63-74.
 49. Гаврыш В. И., Качан С. И. Моделирование температурных режимов в термочувстви-тельных элементах температурных преобразователей. Современные информационные и электронные технологии: Труды XIV Международной научно-практической конфе-ренции, 27-31 мая. 2013 г. Одесса. 2013, с. 42.
 50. Vasyl Gavrysh, Stepan Kachan, Oksana Nytrebysh, Vita Masyukevysh. (2013). Mathematical model of heat conduction for thermosensitive multilayer infinite plate. XIIth International Conference "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" (CADSM-2013), 101-103.
 51. Vasyl Gavrysh, Stepan Kachan, Oksana Nytrebysh, Vita Masyukevysh. (2013). Mathe-matical model of heat conduction process for thin infinite plate with foreign thermoactive reach through inclusion. Proceedings of the IXth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, 16-20 April. 2013 – Polyana, Ukraine: Pub-lisher Lviv Polytechnic, 97-99.
 52. Vasyl Havrysh, Stepan Kachan, Andriy Smulyak. (2013). Modelling of Temperature Con-ditions in Piecewise-Homogeneous Elements of Electronic Devices with Through Heat-Generating Foreign Inclusions. Computer Science and In-formation Technologies. Materials of the VIIIth International Scientific and Technical, (CSIT-2013), 11-16 November. 2013. Lviv: Publishing Lviv Polytechnic, 178-181.
 53. Гавриш В. Моделювання температурних режимів у мікроелектронних пристроях із наскрізними чужорідними включеннями. Комп'ютерно-інтегровані технології: осві-та, наука, виробництво. 2012, № 8, 140-146.
 54. Гавриш В. І., Лисий І. П. Крайова нелінійна задача теплопровідності для кусково-однорідної термочутливої смуги з чужорідним наскрізним теплоактивним прямокут-ним включенням. Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали наук.-практ. конф. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування, 19-21 квітня. 2012 р., м. Київ. Київ: НТУУ "Київський політехнічний інститут". 2012, 121.
 55. Гавриш В. І., Федасюк Д. В. Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах: монографія. Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка". 2012, 176 с.
 56. Гавриш В., Нитребич О. Моделювання температурних режимів у плоских елементах мікроелектронних пристроїв із наскрізними чужорідними включеннями. Вісник НУ "Львівська політехніка". Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 2012, № 732, 185-189.
 57. Гаврыш В. И. Моделирование температурных режимов в микроэлектронных устрой-ствах кусочно-однородной структуры со сквозными тепловыделяющими инородными включениями. Труды XIІI Международной научно-практической конференции. Со-временные информационные и электронные технологи, 4-8 июня. 2012 г., г. Одесса. 2012, 211.
 58. Гаврыш В. И. Моделирование температурных режимов в термочувствительных мик-роэлектронных устройствах со сквозными инородными включениями. Электронное моделирование. 2012, 34, № 4, с. 99-107.
 59. Fedasyuk, D., & Gavrysh, V. (2012). Modelling of temperature conditions in electrical de-vices of inhomogeneous structure. Computational Problems of Electrical Engineering. 2, No 1, 25-28.
 60. Gavrysh, V. (2012). Modeling temperature conditions in the spatial elements of microelec-tronics devices with thin foreign thermo-active reach-through inclusions. Proceedings of VIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS De-sign, 18-21 April. 2012 Polyana. Lviv: Publisher Lviv Polytechnic. 18-19.
 61. Gavrysh, V. I. (2012). Thermal state modelling in thermosensitive elements of microelec-tronic devices with reach-through foreign inclusions. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 15, No 3, 247-251.
 62. Havrysh, V. I., & Kosach, A. I. (2012). Boundary-value problem of heat conduction for a piecewise homogeneous with foreign inclusion. Materials Science. 47, No 6, 773-782.
 63. Гавриш В. І., Косач А. В. Крайова задача теплопровідності для кусково-однорідного шару з чужорідним включенням. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2011, т. 47, № 6, 52-58.
 64. Gavrysh, V., Nytrebych, O., Ahibalov, O., & Noha, Y. (2011). Mathematical and software analysis of temperature regimes for cross-cuttingelements of the IEP with foreign inclusions. Computer Science and Information Technologies. Materials of the VIth International Scien-tific and Technical Conference, (CSIT-2011), 16-19 November. 2011. Lviv: Publisher House Vezha & Co., 122-123.
 65. Havrysh, V. I., Fedasyuk, D. V., & Kosach, A. I. (2011). Boundary-value problem of heat conduction for a layer with foreign cylindrical inclusion. Material Science. 46, No 5, 702-708.
 66. Gavrysh, V. (2011). Modelling the temperature conditions in the three-dimensional piece-wise homogeneous elements of microelectronic devices. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 14, No 4, 478-482.
 67. Гаврыш В. И., Косач А. И. Моделирование тепловых процессов в элементах микро-электронных устройств с тепловыделяющими инородными включениями. Труды XII Международной научно-практической конференции. Современные информационные и электронные технологии, 23-27 мая. 2011 г., г. Одесса. 2011, с. 224.
 68. Гаврыш В. И., Косач А. И. Моделирование температурных режимов в электронных устройствах кусочно-однородной структуры. Электронное моделирование. 2011, 33, № 4, 99-113.
 69. Гавриш В., Нитребич О. Моделювання теплового стану в елементах мікроелектрон-них пристроїв із наскрізними чужорідними включеннями. Вісник НУ "Львівська полі-техніка". Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 2011, № 719, 144-148.
 70. Гавриш В., Косач А. Моделювання теплового стану в термочутливому елементі по-тужного світлодіода. Вісник НУ "Львівська політехніка". Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 2011, № 694, 254-259.
 71. Гавриш В., Косач A., Нога Ю. Моделювання температурних режимів у термочутли-вому вузлі мікроелектронних пристроїв. Вісник НУ "Львівська політехніка". Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 2011, № 710, 79-84.
 72. Гавриш В. І. Моделювання температурних режимів у конструктивних елементах мі-кроелектронних пристроїв із чужорідними наскрізними включеннями. Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників, 9-15 жовтня. 2011 р. Ужгород. 2011, 336-337.
 73. Гавриш В. І. Задача теплопровідності для термочутливого кусково-однорідного ша-ру з наскрізним включенням. Всеукраїнська наукова конференція "Застосування ма-тематичних методів у науці і техніці": збірник тез доповідей, 25-26 листопада. 2011 р., Луцьк. 2011, 20-24.
 74. Гавриш В. І., Федасюк Д. В., Косач А. В. Гранична задача теплопровідності для ша-ру з чужорідним циліндричним включенням. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2010, т. 46, № 5, 115-120.
 75. Gavrysh, V. I., & Fedasyuk, D. V. (2010). Thermal simulation of heterogeneous structural components in microelectronic devices. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 13, No 4, 439-443.
 76. Гавриш В., Федасюк Д. Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням. Вісник НУ "Львівська політехніка". Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 2010, № 663, 84-90.
 77. Гавриш В. І., Федасюк Д. В. Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим тонким включенням. Тринадцята міжнарод-на наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 трав. 2010 р., м. Київ. Матеріали наук.-практ. конф. Т. 2. Київ: НТУУ "Київський політехнічний інститут". 2010, 84.
 78. Гавриш В. І., Федасюк Д. В., Косач А. І. Моделювання нелінійних теплових процесів для кристалу на багатошаровій підкладці. Інформаційні технології та комп'ютерна ін-женерія. Тези доповідей міжнародної наук.-практ. конф. м. Вінниця, 19-21 трав. 2010 р, м. Вінниця: ВНТУ. 2010, с. 291-292.
 79. Гавриш В. І., Федасюк Д. В. Метод розрахунку температурних полів для термочут-ливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням. Промышленная теплоте-хника. 2010, 32, № 5, 18-25.
 80. Гавриш В. І. Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепло-виділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів. Вісник НУ "Львів-ська політехніка". Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. 2010, № 672, 104-109.
 81. Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб.наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур . — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 50-54. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №651). -Бібліогр.: 5 назв.
 82. Моделювання теплових режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим чужорідним включенням / В. Гавриш, Д. Федасюк //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп.ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С.94-99. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 650). — Бібліогр.: 5назв.
 83. Heat exchange simulation for layer with heat-releasingparallelepiped-shape insertion / D. Fedasyuk, V. Gavrysh, A. Kuzmin // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів,Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко,2009. — С.26-28
 84. Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач // Фіз.-хім.механіка матеріалів. - 2010. — Т. 46, № 5. — С. 115-120. — Бібліогр.: 8 назв.
 85. Метод розрахунку температурних полів для термочутливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк// Промышленная теплотехника : междунар. науч.-приклад. журн. / Ин-т техн. теплофизики НАН Украины. −2010. — Т. 32. — № 5. — С. 18-25. — Бібліогр.:9 назв.
 86. Моделювання нелінійних теплових процесів для кристалу набагатошаровій підкладці / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач //Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доп. міжнар.наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2010 р., Вінниця, Україна / Вінниц. нац. техн.ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2010. — С. 291-292.
 87. Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням / В. Гавриш, Д. Федасюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 84-90.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 7 назв.
 88. Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів / В. Гавриш //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 104-109. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). -Бібліогр.: 7 назв.
 89. Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим включенням малих розмірів / В. І. Гавриш, Д.В. Федасюк, А. І. Косач // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова, Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 83.
 90. Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим тонким включенням / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова,Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 84.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com