Воронов Станіслав Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Воронов Станіслав Андрійович
Vor.jpg
д.х.н., професор
Дата народження 18 грудня 1941 р.
Помер 20 липня 2021 р.

Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1963 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів гетерофункціональні поліпероксиди
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1986 р.
Відомий у зв’язку з розробкою реакційноздатних ініціюючих систем для функціоналізації (пероксидації) міжфазних поверхонь і формування на них спеціальних полімерних наношарів та конструювання наповнених композитів і біосумісних біодеградабельних полімерних матеріалів
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Воронов Станіслав Андрійович (18 грудня 1941 р. – 20 липня 2021 р.) — доктор хімічних наук, професор, колишній завідувач кафедри органічної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Почесний професор Львівської політехніки.

Біографічна довідка

1963 р. — закінчив Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, отримавши кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

1966–1969 рр. — навчався в аспірантурі.

1970 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование полимеризации и сополимеризации перекисных мономеров и получение привитых сополимеров» за спеціальністю 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук».

1984 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Синтез, властивості та застосування гетерофункціональних поліпероксидів».

1989 р. — присвоєно вчене звання професора.

Професійна діяльність:

Науково-педагогічний стаж — 44 роки.

1963 р. — інженер

1969—1979 рр. — старший науковий співробітник.

З 1979 р. — асистент кафедри органічної хімії Львівського політехнічного інституту.

З 1980 р. — старший викладач кафедри органічної хімії Львівського політехнічного інституту.

З 1984 р. — доцент кафедри органічної хімії Львівського політехнічного інституту.

1987–2007 рр. — проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка».

З 1988 р. — завідувач кафедри органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка».

Нагороди та звання

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки та техніки України» — Указ Президента України №482 від 19.10.1994 р.

RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPGНагрудний знак «Петро Могила» — 2008 р.

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України — 2005 р.

Отримав звання Почесного професора Національного університету «Львівська політехніка» — 2011 р.

Наукова діяльність

Професор Воронов С.А. на основі пероксидних та функціональних мономерів створив новий клас поліреакційноздатних полімерів, які стали відомі як «гетерофункціональні поліпероксиди» («Синтез, властивості та застосування гетерофункціональних поліпероксидів», докторська дисертація, 1984 рік). Наявність в структурі таких полімерів пероксидних груп, здатних до гомолітичних реакцій, а також полярних функціональних груп, здатних до хімічної або адсорбційної взаємодії, відкрило принципово нові можливості та перспективи модифікації і конструювання композиційних матеріалів.

Був науковим консультантом 8 докторських дисертацій (В.В. Шибанов, С.С. Мінько, В.С. Токарев, О.І. Гевусь, О.Г. Будішевська, В.Я. Самарик, С.М. Варваренко, А.М. Когут) та науковим керівником 22 кандидатських дисертацій.

Науковий доробок складає понад 700 друкованих праць. Отримано понад 100 патентів України та авторських свідоцтв на винаходи. Співавтор чотирьох монографій, в тому числі, монографія «Пероксидовмісні макромолекули на межі розподілу фаз» (2011 р.) та трьох виданих за кордоном; підручників з грифом МОН України «Органічна хімія» (видання 2001, 2002, 2006, 2009 рр.), «Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів» (2010 р.), «Токсикологія продуктів харчування» (2014 р.), «Хімія» (2014 р.), а також навчального посібника «Органічна хімія» (2001, 2003 рр.). Виконання науково-дослідних робіт з використанням гетерофункціональних поліпероксидів дозволило створити новий науковий напрям досліджень — «Розробка реакційноздатних систем для функціоналізації (в тому числі, пероксидації) міжфазних поверхонь і формування на них спеціальних полімерних наношарів та конструювання наповнених композитів і біосумісних біодеградабельних полімерних матеріалів».

Вибрані публікації

 1. Voronov S., Kohut A., Tarnavchyk I., Voronov A. Advances in Reactive Polymeric Surfactants for Interface Modification // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. — 2014 — Vol. 19 (2) — Р. 95–121.
 2. Y.G.Medvedevskikh, S.A.Voronov, G.e.Zaikov. Conformation of macromolecules : thermodynamic and kinetic demonstrations / Published by Nova Science Publishers, Inc. — New York-2007. — 249 p.
 3. Samaryk V, Voronov A, Tarnavchyk I, Varvarenko S, Nosova N, Kohut A, Voronov S. Interface radical reactions of functional polyperoxides for fabrication of three-dimentional polymeric structures. In : Paulauskas IO, Urbonas LA, editors. Radical polymerization: new developments. New York : Nova Sci ; 2012. p. 1–57.
 4. O. Budishevska, I. Dronj, A. Voronov, N. Solomko, A. Kohut, O. Kudina and S. Voronov Amphiphilic polyperoxide based on an alternating copolymer of 1-octene and maleic anhydride for interface modification // Reactive and Functional Polymers, — 2009, — V 69, — №10, P. 785–791.
 5. Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, Nataliya Nosova, Serhiy Varvarenko, Volodymyr Samaryk, Stanislav Voronov Reactive Hydrogel Networks for Fabrication of Metal-Polymer Nanocomposites // Macromol.Rapid.Commun. — 2009, Volume 30, Issue 18, p. 1564–1569.
 6. Samaryk V.Ya., Tarnavchyk I.T., Voronov A.S., Varvarenko S.M., Nosova N.G., Kohut A.M., Voronov S.A. A New Acrylamide-Based Peroxide Monomer: Synthesis and Copolymerization with Octyl Methacrylate // Macromolecules — 2009, — №42, Р. 6495–6500.
 7. S.Varvarenko, A.Voronov, V.Samaryk, I.Tarnavchyk, N.Nosova, A.Kohut, S.Voronov Covalent grafting of polyacrylamide-based hydrogels to a polypropylene surface activated with functional polyperoxide // Reactive and Functional Polymers — 2010, №70, P. 647–655.
 8. N. Solomko, I. Dron, O. Budishevskaya, S. Voronov. Emulsion Polymerization of Vinyl Monomers in Presence of Chitosan with Peroxide Groups // Procedia Chemistry. — Published by Elsevier B.V., England. — 2011. — Vol.1. — P. 1567–1575.
 9. Оlena Kudina, Ihor Tarnavchyk, Оlena Khomenko, Olga Budishevska, Stanislav Voronov, Аndriy Voronov. PEG and Cholesterol-Containing Pyromellitates : Synthesis and Self-Assembly // Macromolecular Chemistry and Physics-2013. — V. 237. — P. 125–138.
 10. Popadyuk A., Tarnavchyk I., Popadyuk N., Kohut A., Samaryk V., Voronov S., Voronov A. A Novel Copolymer of N-[(tert-Butylperoxy)methyl]acrylamide and Maleic Anhydride for Use as a Reactive Surfactant in Emulsion Polymerization // React. Funct. Polym. — 2013. — Vol. 73, N9. — C. 1290–1298.
 11. Popadyuk A., Tarnavchyk I., Popadyuk N., Kohut A., Samaryk V., Voronov S., Voronov A. Reinforcing latex coatings with reative latex particles // Prog. Org. Coat. — 2014. — Vol. 77. — P. 2123–2132.
 12. Oksana Zholobko, Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Ananiy Kohut and Stanislav Voronov. Covalent bond formation in the reaction of glucosamine as monomer unit of chitosan macromolecules and poly(ethylene glycol) disuccinate at elevated temperature // Journal of Chitin and Chitosan Science. — 2014. — Vol. 2 (4). — P. 299–305.