Бобало Олена Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бобало Олена Юріївна
C0211260.jpg
к.е.н., асистент
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Галузь наукових інтересів маркетинг ВНЗ; маркетинг інновацій; стартапи
Кваліфікаційний рівень спеціаліст з зовнішньоекономічної діяльності
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, [[[кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності]]

Бобало Олена Юріївна — кандидат економічних наук, завідувач відділу маркетингу та інноватики, старший викладач кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта:

 • з 2009 р. — навчання в стаціонарній аспірантурі.
 • Тема дисертації: Розвиток маркетингової діяльності вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бобало Олена Юріївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2013. — 226, [4] арк. — Бібліогр.: арк. 191-211.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка»

Професійна діяльність:

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
 • Іміджелогія
 • Комунікативні стратегії установи
 • Інформаційні маркетинг та менеджмент

Наукові інтереси

 • Маркетинг ВНЗ
 • Маркетинг інновацій
 • Стартапи

Вибрані публікації

 1. Маркетинг у функціонуванні вищих навчальних закладів / О.Ю. Бобало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. — Львів : РВВ НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.2..
 2. Організаційна структура управління маркетинговою діяльністю у вищих навчальних закладах / О.Ю. Бобало // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — № 682.
 3. Вітчизняний досвід маркетингової діяльності вищих навчальних закладів. Пропозиції по використанню маркетингових інструментів. [Електронний ресурс] / О.Ю. Бобало // Демократичне врядування: Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — Вип. 8. — Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik8/index.html
 4. Бюджетування маркетингової діяльності ВНЗ / О.Ю. Бобало // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк : Український культурологічний центр. — 2012. — № 1 (115).
 5. Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід / О.Ю. Бобало // Економічний вісник Національного гірничого університету. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. — Дніпропетровськ, 2012. — № 1 (37).
 6. Чинники, які впливають на оцінку маркетингових заходів вищих навчальних закладів / О.Ю. Бобало // Ефективність державного управління [Текст] : наук. збірник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України — Вип. 31. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012.
 7. Комплексний метод аналізування маркетингової діяльності вищого навчального закладу / О.Ю. Бобало // Економічний простір: зб. наук. праць Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. — 2012.
 8. Шляхи мотивування персоналу служби маркетингу вищих навчальних закладів / О.Ю. Бобало // Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — № 735.
 9. Маркетинговий підхід до розробки стратегії малого підприємництва та її оцінки / О.Ю. Бобало, І.Ю. Кондрат // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія управління організацією: стан та перспективи»], (м. Трускавець, 6-7 квітня 2000 р.). — К : НТУУ «КПІ»; КНЕУ; ДДПУ, 2000.
 10. Основні тенденції маркетингу та їх застосування в Україні / О.Ю. Бобало, Кондрат І.Ю. // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 9-11 листопада 2006 р.). — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006.
 11. Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів / О.Ю. Бобало // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики», (м. Львів, 15-16 вересня 2011 р.). — Львів : ТзОВ «Сплайн», 2011.
 12. Значення маркетингової діяльності в функціонуванні вищих навчальних закладів / О.Ю. Бобало // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції [«Якість освіти — управління, сертифікація, визнання»], (м. Краматорськ, 31 жовтня — 2 листопада 2011 р.).
 13. Вплив інформатизації суспільства на діяльність ВНЗ / О.Ю. Бобало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [«Освіта впродовж життя: розвиток освітніх структур»], (м. Донецьк, 24 квітня 2012 р.). — Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2012.
 14. Чинники, які впливають на ефективність маркетингових заходів ВНЗ / О.Ю. Бобало // Матеріали І Міжнародної наукової конференції ICS-2012 [«Інформація, комунікація, суспільство»], (м. Львів, 25-28 квітня 2012 р.). — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012.
 15. Важливість використання маркетингу в діяльності ВНЗ / О.Ю. Бобало // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (м. Луцьк, 29-30 травня 2012 р.). — Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012.
 16. Способи сегментування ринку освітніх послуг, як інструмент визначення цільової аудиторії та її потреб / О.Ю. Бобало // Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2013 р., Львів / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [ та ін.]. – Львів : Тріада Плюс, 2013. – С. 32 33.
 17. Higher education and marketing approaches in sixth technological wave / О.Ю. Бобало // Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції ICS-2013, (м. Львів, 16-19 травня 2013 р.). – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – С. 228-229.
 18. The role of internal communications for image formation in higher education institution / О.Ю. Бобало // Матеріали IІI Міжнародної наукової конференції ICS-2014, (м. Львів, 21-24 травня 2014 р.). – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – С. 202-203.

Участь у проектах

Центр інформаційно-маркетингової діяльності НУ «Львівська політехніка»

Контакти

вул. Степана Бандери, 12, каб. 233
тел..: +38 (032) 258-25-95
E-mail: skid@ridne.net ; skid@lp.edu.ua

сайт: Спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри СКІД