Гузьова Ірина Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гузьова Ірина Олександрівна
Hyzova.JPG
к.т.н., доцент
Дата народження 29.10.1975 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Гідродинаміка при фільтраційному сушінні дисперсних матеріалів.

Кінетика сушіння

Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Ханик Ярослав Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Гузьова Ірина Олександрівна — кандидат технічних наук, доценткафедри хімічної інженерії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

ОСВІТА

Львівський політехнічний інститут, ХТФ, 1997 р.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології (2002 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Гідродинаміка та тепломасообмін при фільтраційному сушінні матеріалів кристалічної та аморфної структури [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.08 / Гузьова Ірина Олександрівна; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 171арк. — арк. 136-147».

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Ханик Ярослав Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка»

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Лекційні курси:

 • Теоретичний курс «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв» для студентів спеціальності «Біотехнологія» (рівень бакалавра)
 • Теоретичний курс «Засади проектування хімічних виробництв» для студентів спеціальності «Обладнання хімічних виробництв» (рівень магістра)
 • Теоретичний курс «Хімічні реактори» для студентів спеціальності «Обладнання хімічних виробництв» (рівень магістра)

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси:

 • Гідродинаміка при фільтраційному сушінні дисперсних матеріалів
 • Кінетика сушіння

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 10-ох науково-методичних розробок, 25 статей; 12 тез доповідей на конференціях; 2 патенти

Основні наукові публікації:

 1. Гузьова І.О., Ханик Я.М., Атаманюк В.М. Математична модель процесу сушіння дисперсного матеріалу в щільному шарі // Науковий Вісник Львівського державного лісотехнічного університету, 2001 — Випуск 11.1. — с. 104-110.
 2. Гузьова І.О., Атаманюк В.М., Ханик Я.М. Інтенсифікація фільтраційного сушіння сипких зернистих матеріалів //Хімічна промисловість України, — K., 2001 — № 4 — c. 17-19.
 3. Гузьова І.О., Атаманюк В.М., Ханик Я.М. Гідродинаміка фільтраційного сушіння кавової сировини для екстрагування жиру // Хімічна промисловість України, — K., 2001 — № 5 — c.44-46.
 4. Гузьова І.О., Ханик Я.М., Атаманюк В.М. Аналіз впливу структури кавового шламу та цеоліту на їх гідродинамічні та кінетичні характеристики. // Вісник НУ «Львівська політехніка» (Хімія, технологія речовин та їх застосування), 2002 — № 461 — с.230-234.
 5. Римар Т.І., Ханик Я.М., ГузьоваІ. О. Масообмін під час сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів у нерухомому шарі. // Наукові праці, — Одеса, 2007, — Випуск № 30, — с. 17-23.
 6. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Гузьова І.О. Теплообмін в стаціонарному шарі сухого дрібнодисперсного капілярно-пористого матеріалу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий// — Харків: 3/7 (45), 2010. — С. 21-35.
 7. Атаманюк В.М., Кіндзера Д.П., Гузьова І.О. Теплообмін під час фільтраційного сушіння збагаченого піску. Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. — Випуск 37, 2010, — С.30—37
 8. Мазяр Г.О., Гузьова І.О., Ханик Я.М. Вивчення гідродинаміки при фільтрації теплоносія крізь сухий шарфосфогіпсу. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика» № 1(27), 2010, — С. 13-15.
 9. Установка фільтраційного сушіння сипких матеріалів/ Номер патенту: 78453 | Автори: Атаманюк Володимир Михайлович, Мазяр Галина Олегівна, Матківська Ірина Ярославівна, Гузьова Ірина Олександрівна | Мітки: установка, фільтраційного, сипких, матеріалів, сушіння |Опубліковано: 25.03.2013 | МПК: F26B3/06
 10. Установка для сушіння рослинної сировини/ Номер патенту: 86857 | Автори: Гузьова Ірина Олександрівна, Симак Дмитро Михайлович, Атаманюк Володимир Михайлович, Гумницький Ярослав Михайлович| Мітки: рослинної, установка, сушіння, сировини | Опубліковано: 10.01.2014 |МПК: F26B 17/04
 11. Процеси та апарати хімічної технології/ Навчальний посібник з курсового проектування / А. І.Дубинін, Р. І. Гаврилів, І. О. Гузьова; за ред. А. І. Дубиніна. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 360 с.
Науково-методичні розробки
 1. Гузьова І.О. Експериментальне вивчення параметрів потоку рідини. Дослідження енергетичного балансу потоку на основі рівняння Бернуллі. Інструкція до лабораторної роботи № 1а з курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв». — Львів, 2004, — 8 с.
 2. Дулеба В.П., Білецька Л.З., Гузьова І.О. Вивчення технології ремонту технологічного обладнання. Методичні вказівки до практичного заняття з курсу «Експлуатація та обслуговування машин». — Львів, 2004, — 12 с.
 3. Дулеба В.П., Білецька Л.З., Гузьова І.О. Методи вивірки обладнання на фундаменті. Методичні вказівки до практичного заняття з курсу «Експлуатація та обслуговування машин». — Львів, 2004, — 16 с.
 4. Кіндзера Д.П., Троцький В.І., Гузьова І.О. Методика розрахунку коефіцієнта пропорційності та показників степенів у критеріальних рівняннях конвективного тепло- та масообміну. Методичні вказівки до практичного заняття з курсу «Методологія дослідження тепло- та масообмінних процесів». — Львів, 2006, — 20 с.
 5. Гузьова І.О., Кіндзера Д.П. Застосування методу аналізу розмірностей та теорії подібності під час дослідження тепло- та масообмінних процесів. Методичні вказівки до практичного заняття з курсу «Методологія дослідження тепло- та масообмінних процесів». — Львів, 2006, — 8 с.
 6. Семенишин Є.М., Ханик Я.М., Гузьова І.О. Вивчення термодинамічних процесів стиснення повітря в поршневому одноступеневому компресорі. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 з курсу «Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів». — Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008, — 11 с.
 7. Я.М. Ханик, І.О. Гузьова. Проектування спіральних теплообмінників. Методичні вказівки до курсового проектування. — Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008, — 20 с.
 8. Я.М. Ханик, І.О. Гузьова, Т.І.Римар, Л.З. Білецька. Процеси та апарати хімічних технологій. Навчальний посібник. Частина IV. Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. — 300 с.
 9. Гузьова І.О., Гаврилів Р.І. Дослідження роботи лопатевої мішалки. — Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2010, — 17 с.

КОНТАКТИ

79013, м. Львів, НУ ЛП, пл.Святого Юра 9, ІХХТ, каф. ХІ, 108 к. 9 н.к.,

тел.: 258-26-57