Мазяр Галина Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мазяр Галина Олегівна
Hghghhghghhgh.png
Дата народження 18.08.1977
Поточне місце роботи фахівець кафедри іноземних мов

Тема дисертаційно годослідження: «Дослідження гідродинаміки та кінетики фільтраційного сушіння фосфогіпсу»

Професійний розвиток:

- 2005-2010 рр. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра Хімічної інженерії - здобувач;
- 05.2005 – кандидатський іспит з філософії;
- 06.2005 – кандидатський іспит з іноземної мови;
- 05.2010 – кандидатський іспит зі спеціальності «Процеси та обладнання хімічної технології».
Напрями наукових зацікавлень: гідродинаміка та кінетика при фільтраційному сушінні дисперсних матеріалів; екологія та
захист навколишнього середовища.
Відповідальна за:
- діловодство.

Участь у міжнародних конференціях:

1. ІV Міжнародна науково-технічна конференція “Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості” (Львів, 11-14 вересня 2007 р.).
2. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми економії енергії” присвячена 110-річчю кафедри «Теплотехніка і теплові електричні станції» (Львів, 23-24 жовтня 2008 р.).
3. ХІІІ наукова конференція “Львівські хімічні читання –2011”. (Львів, травень 2011 р.).
4. II Міжнародний конгрес“Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування.” (Львів, 19-22 вересня 2012 р.).

Публікації:

Навчальні посібники та підручники

2011
1. Practical Reader on Journalism: Навчально-методичний посібник за напрямом “Журналістика” / Укладачі: Байбакова І.М., Гасько О.Л., Мазяр Г.О.– Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2011. - 112 с.
2012
2. Practical Reader on Systems Analysis. Part I.:Навчально-методичний посібник за напрямом “Системний аналіз”. Ч. І./ Укладачі: Байбакова І.М., Гасько О.Л., Мазяр Г.О. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2012. - 48 с.
2013
3. Practical Reader on Systems Analysis:Навчально-методичний посібник за напрямом “Системний аналіз”, Ч. 2. / І.М. Байбакова, О.Л. Гасько, В.А Дмитрук, Г.О. Мазяр.– Львів: Вид-во “Растр-7”, 2013. – 72 с.
2016
4. Museology. Libraries. Archives (Readings for Extra-Curriculum Activities and Self-Guided Studies) = Музейна справа. Бібліотеки. Архіви (для позааудиторної діяльності та самостійної роботи) : Навчальний посібник. / уклад.: І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 68 с.
2018
5. Practical reader on journalism: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр. – Львів: Растр-7, 2018. – 129 c.
2019
6. Practical reader on systems analysis. Part 1: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр. Видання 2-е. (відредаговане). – Львів: Растр-7, 2019. – 48 c.
2020
7. Practical reader on systems analysis. Part ІІ: навчальний посібник / І. М. Байбакова, О. Л. Гасько, В. А. Дмитрук, Г. О. Мазяр. Видання 2-е. (відредаговане). – Львів: Растр-7, 2020. – 88 c.

Наукові статті у фахових виданнях

2007
1. Мазяр Г.О., Ханик Я.М. Проблема нерівномірності товщини шару під час сушіння дисперсних матеріалів // Хімія, технологія речовин та їх застосування : Зб.наук. пр. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 590). – Львів: Видавництво Національного університету"Львівська політехніка", 2007. – С. 217-220.
2. Ханик Я.М., Гузьова І.О., Мазяр Г.О. Вплив нерівномірності товщини шару сухого дисперсного матеріалу на характер залежності його гідравлічного опору від швидкості теплоносія // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Випуск 17.8 – Львів: НЛТУ,2007. – С. 70-74.
2008
3. Ханик Я.М., Мазяр Г.О., Гузьова І.О. Гідродинаміка при сушінні нерівномірного нерухомого шару дисперсного матеріалу // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Випуск 18.3 – Львів: НЛТУ,2008. – С. 104-107.
2010
4. Мазяр Г.О., Гузьова І.О., Ханик Я.М. Вивчення гідродинаміки при фільтрації теплоносія крізь сухий шар фосфогіпсу //Промислова гідравліка і пневматика: Всеукраїнський науково-технічний журнал. -№1 (27) – Вінниця, 2010. – С. 13-15.

Інші публікації

2007
1. Я.М. Ханик, Г.О. Мазяр Гідродинамічні характеристики під час руху теплоносія через нерівний шар дисперсного матеріалу // Зб. тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції “Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості”. – Львів, Видавництво Національного університету“Львівська політехніка”, 2007. – С. 334-335.
2008
2. Я.М. Ханик, І.О. Гузьова, Г.О. Мазяр Вплив різностінності на ефективність сушіння дисперсних матеріалів // Зб. наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економії енергії” присвячена 110-річчю кафедри «Теплотехніка і теплові електричні станції». – Львів, Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 140-143.
2011
3. Гузьова І., Мазяр Г.Фільтраційне сушіння фосфогіпсу / І. Гузьова, Г. Мазяр // Збірник наукових праць:Тринадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2011”. – Львів,2011. – У94.
2012
4. Мазяр Г., Гузьова І.Фільтраційне сушіння фосфогіпсу / Г. Мазяр, І. Гузьова // Зб. наук. праць II Міжнародного конгресу“Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування.” – Львів, 19-22 вересня 2012 р. – 1 стор.