Ярошевич Наталя Богуславівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ярошевич Наталя Богуславівна
NYaroshevych200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 1998
Спеціальність Транспортний менеджмент
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2003
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2007
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів


Професійна діяльність

 • 2004 – дотепер - Доцент кафедри фінансів
 • 2003-2004 - Старший викладач кафедри фінансів
 • 2000-2003 - Асистент кафедри економіки, фінансів та обліку (кафедра фінансів з 2002 р.)
 • 2002-1998 - Аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Вищу освіту здобула у 1998 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Транспортний менеджмент»; у 2002 році закінчила навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

1. Публічні фінанси

 1. Ярошевич Н.Б., Якимів А.І., Чубка О.М. Бюджетне інвестування на місцевому рівні // Інфраструктура ринку. Випуск 53, 2021. С. 153 – 160 DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct53-26
 2. Ярошевич Н. Б., Якимів А. І. Бюджетне інвестування в Україні: пріоритети та тенденції // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2021. – №3. – С.84-92 https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7004
 3. Ярошевич Н.Б., Якимів А.І., Похила О.А. Секторальне порівняння розвитку державно-приватного партнерства в Україні та ЄС // Інфраструктура ринку. Випуск 51, 2021. С. 289 – 295 DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-47 URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/51-2021
 4. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Оцінка впливу децентралізації транспортних пільг на стан міських та приміських пасажирських перевезень транспортом загального користування в Україні [Електронний ресурс] / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №22. – С.877- 885.– Режим доступу: http://global-national.in.ua/isssue-2-2018
 5. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В.Ливдар // Регіональна економіка. – №1.–2018.– С.69-75
 6. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Прозорість бюджету та залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні [Електронний ресурс]/ М.В.Ливдар., Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат // Економіка та суспільство. – 2018. – №17. – С.562-567. –Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
 7. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Деякі аспекти бюджетної децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / М.В.Ливдар, Н.Б. Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Науковий журнал «Молодий вчений», № 4 (56) квітень 2018 р.– С.139-142. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/56/

2. Фінанси, гроші та кредит

 1. Yaroshevych, N.B., Gutyj, B.V., Hrymak, O.Ya., Kushnir, L.P., Kalaitan, T.V., Kondrat, I.Y., Shevchuk, O.O. (2021). The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 350-359. doi:10.15421/2021_52 https://www.ujecology.com/articles/the-state-of-environmental-taxation-in-ukraine-and-the-main-directions-of-reform.pdf
 2. Yaroshevych N. B., Cherkasova S. V., Kalaitan T. V. Inconsistencies of small business fiscal stimulation in Ukraine // Journal of Tax Reform. 2019. №3. Vol. 5. P. 204-219 DOI 10.15826/jtr.2019.5.3.068 (Web of Science) https://jtr.urfu.ru/en/archive/journal/196/article/2339/
 3. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala R. I. Eevaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21. URL: http://science.lpnu.ua/semi/all-volumes-and-issues/volume-4-number-1-2020/evaluating-crypto-portfolio-performance
 4. Ливдар М. В., Ярошевич Н. Б., Романик В. І. Еволюція та сучасні особливості світової офшорної системи і вплив на Україну // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 38. – С. 346–353.
 5. Ярошевич Н.Б., Сватюк О.Р., Коць О.О. Галузеві особливості моделей кредитної політики суб’єктів підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. – 2019. – №29. – С.530-538.– Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019

Науково-дослідна робота

 • Тема кандидатської дисертації: «Структуризація виробничих ресурсів таксомоторних підприємств», Спеціальність 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствами, 2003 р.
 • Участь у держбюджетних темах: ДБ/ІНВЕСТ «Формування умов забезпечення інвестиційної діяльності підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій», № державної реєстрації 0102U001182 (2001)
 • Участь у кафедральних темах: НДР «Розвиток боргового фінансування економіки України», № державної реєстрації 0117U004121 (2018)
 • Участь у госпдоговірних темах: 2018 р.: «Оцінювання економічного ефекту від впровадження енергоощадних технологій у ПрАТ «Добра вода» госпдоговірна НДР – 952 #25.06.2018 р., 2019 р.: «Розробка навчального посібника» госпдоговірна НДР для Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙКЮ ХОЛДИНГ» – 4 #09.01.2019 р., 2020 р.: «Розробка навчального посібника» для Товариства з обмеженою відповідальністю «АЙКЮ ХОЛДИНГ» госпдоговірна НДР – 119 #14.02.2020 р. (договір № 316)

Підвищення кваліфікації

 • 2022 р. – навчально-наукове стажування у відділі Управління Гірничо-Металургійної Академії ім. Станіслава Сташиця у Кракові (Республіка Польща)
 • 2022 р. – стажування в Університеті банківської справи
 • 2021 р. – підвищення кваліфікації по програмі "Школа педагогічної майстерності: розвиток професійної компетентності викладача ЗВО" на базі кафедри педагогіки та інноваційної освіти навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»: (1) Професійний розвиток педагога: теорія і практика; (2) Педагогічна техніка викладача; (3) Створення навчального відеоконтенту; (4) Інтелектуальна власність науково-педагогічного працівника у технічному закладі вищої освіти: теоретичні аспекти та практичне використання; (5) Професійно-педагогічна мобільність майбутнього викладача ЗВО; (6) Творче навчання і навчання творчості як напрям розвитку сучасної педагогіки)
 • 2018 р. – стажування в ПрАТ АСК «Скарбниця»
 • 2012 р. – стажування у Департаменті фінансової політики Львівської міської ради
 • 2009 р. – стажування у Державній податковій інспекції Перемишлянського району Львівської області
 • 2004 р. – стажування в Управлінні Державного казначейства у Львівській області

Почесні звання та нагороди

Нагороджена:

 • Нагороджена дипломом лауреата ІІ премії конкурсу «Краще видання року» Академії наук вищої освіти України за працю «Фінанси» у номінації «Навчальний посібник» (2018)
 • Нагороджена дипломом Національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки (15.10.2009 р.)
 • Нагороджена почесною грамотою галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» за керівництво науковою студентською роботою, нагородженою дипломом третього ступеня (від 24.05.2008р.)
 • Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань розвитку харчової промисловості у 2004 році (наказ МОН України №1294-к від 21.12.2004р.);


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: Підручник / Н.Б.Ярошевич. – Львів: «Новий світ 2000», 2022. – 316 с.
 2. Політило М.П. Фінанси, гроші та кредит = Finance, money and credit: Навчальний посібник / М.П.Політило, І.Б.Хома, О.М.Чубка, Н.Б.Ярошевич, А.І.Якимів. – Львів: «Новий світ 2000», 2022. – 234 с.
 3. Ливдар М.В. Міжнародні ринки капіталу:практикум: Навчальний посібник / М.В.Ливдар, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат. – Львів: «Новий світ 2000», 2022. – 150 с.
 4. Кондрат І.Ю. Страхові послуги: Підручник / І.Ю.Кондрат, Н.Б.Ярошевич, П.Г.Ільчук, А.І.Якимів. – Львів: «Новий світ 2000», 2021. – 386 с.
 5. Ярошевич Н.Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник /Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів. – Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 429с. (ISBN 978-617-7519-41-5)
 6. Бюджетна система: підручник / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 400с.
 7. Ярошевич Н.Б. Бюджетна система: Практикум: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат, А.І.Якимів. – Львів: «Новий світ-2000», 2019. – 400с. (ISBN 978-617-7519-26-2)
 8. Ярошевич Н.Б. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич., І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар. – Львів:Видавництво «Простір-М», 2018. – 298с. (ISBN 978-617-7501-62-5)
 9. Шпак Н.О. Фінанси, гроші та кредит: навч.посібник / Н.О.Шпак, Н.Б.Ярошевич, О.Я.Побурко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 416с. (ISBN 978-966-941-128-0)
 10. Крикавський Є. В. Маркетинг та менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 95 с. : рис., табл. (ISBN 978-617-607-952-1)
 11. Князь С. В. Підприємництво та менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь, Т. І. Данько, Н. Б. Ярошевич ; за наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 123 с. : рис., табл. (ISBN 978-617-607-951-4)
 12. Гроші та кредит: підручник / П.Г.Ільчук, О.О.Коць, І.Ю.Кондрат, Н.Б. Ярошевич. – Львів: Видавець ПП Сорока Т.Б., 2016. – 412с. (ISBN 978-966-2598-70-4)
 13. Ярошевич Н.Б. Бюджетний менеджмент: навч.метод.посіб. / Н.Б.Ярошевич, Н.О.Шпак, В.Є.Матвіїшин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012, -–224с.
 14. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – К.: Знання, 2011. – 341с.( ISBN 978978-966-346-685-9)
 15. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ільчук П.Г. Бюджетна система: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 468с.( ISBN 978-966-346-710-8)
 16. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ільчук П.Г. Страхові послуги: Нав.посіб. – К.: Знання, 2011. – 399с.( ISBN 978-966-346-716-0)
 17. Підприємництво і менеджмент: Навч.-метод.посіб. для студентів неекономічних спеціальностей / Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2009. – 408с. (ISBN 978-966-418-098-3).
 18. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 296с. (ISBN 978-966-553-865-3)
 19. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Практикум: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 308с. (ISBN 978-966-553-866-0)
 20. Ярошевич Н.Б. та ін. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, Т.В.Мирончук, С.Б.Романишин, І.С.Процик. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 240с. (ISBN 978-966-553-855-4; рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів напрямку „Соціологія” )
 21. Алексєєв І.В., Колісник М.К., Ярошевич Н.Б. Основи теорії фінансів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 144 с. (ISBN 978-966-553-675-8)
 22. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: „Хай-Тек Прес”, 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5)
 23. Ярошевич Н.Б., Колісник М.К. Підприємництво і менеджмент: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – 292с. (ISBN 978-966-553-598-0; рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету „Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів напрямку „Прикладна математика”)
 24. Алексєєв І.В., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Страхові послуги: Навч.посібник.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – 204с. (ISBN 966-553-511-0)
 25. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система: Навч.посібник / Серія „Дистанційне навчання”. – №19. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 164с. (ISBN 966-553-384-3)

Монографії

 1. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Аналіз впливу російської агресії на формування джерел бюджетних ресурсів на охорону навколишнього природного середовища в Україні // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 1436 p – С.406 -413
 2. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Державна підтримка інвестиційних проектів з бюджету в Україні: проблеми ефективності // Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти) : монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 с. – С. 296 - 320
 3. Ярошевич Н. Б., Якимів А. І., Секторальна структура державно-приватного партнерства в Україні та ЄС і проблеми його розвитку в Україні // Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей, підприємств, бізнесу: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – С.4-29
 4. Ярошевич Н. Б., Якимів А. І., Чубка О. М.. Державне регулювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні // Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. – С.17-27
 5. Chubka O. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges (Vol. 2): колективна монографія / O. Chubka, M. Politylo, N. Yaroshevych, M. Danylovych-Kropyvnytska, O. Trevoho, M. Shvetsova. – Sofia: VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov", 2020. – 318 c.
 6. Ярошевич Н.Б., Чубка О.М., Якимів А.І.Інструменти боргового фінансування суб‘єктів підприємництва в Україні: правовий статус, структурна динаміка, податкові наслідки // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – С.55-89
 7. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Визначення і реалізація пріоритетного напрямку регіональної політики у галузі пасажирських автоперевезень в контексті децентралізації / Н.Б. Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – р.231-249.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Публікації у наукових фахових виданнях України

 1. Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. Екологічний податок як інструмент реалізації державної екологічної політики // Електронний журнал «Економіка та суспільство», Випуск 36, 2022.
 2. Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. Результативність видатків державного бюджету на охорону навколишнього природного середовища в Україні // Економічний простір, №179, 2022. – С. 121-127
 3. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Видатки місцевих бюджетів на охорону навколишнього середовища в Україні в умовах фіскальної децентралізації // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», Випуск 65, 2022. – С. 184-190
 4. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Зелені облігації як інструмент фінансування проектів екологічного спрямування: досвід для України // Наукові перспективи. – 2022. – № 10 (28). – С. 142–152
 5. Ярошевич Н.Б., Якимів А.І., Чубка О.М. Бюджетне інвестування на місцевому рівні // Інфраструктура ринку. Випуск 53, 2021. С. 153 – 160 DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct53-26
 6. Ярошевич Н. Б., Якимів А. І. Бюджетне інвестування в Україні: пріоритети та тенденції // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2021. – №3. – С.84-92 https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-7004 URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/3/7004
 7. Ярошевич Н.Б., Якимів А.І., Похила О.А. Секторальне порівняння розвитку державно-приватного партнерства в Україні та ЄС // Інфраструктура ринку. Випуск 51, 2021. С. 289 – 295 DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-47 URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/51-2021
 8. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala R. I. Eevaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21. URL: http://science.lpnu.ua/semi/all-volumes-and-issues/volume-4-number-1-2020/evaluating-crypto-portfolio-performance
 9. Ливдар М. В., Ярошевич Н. Б., Романик В. І. Еволюція та сучасні особливості світової офшорної системи і вплив на Україну // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 38. – С. 346–353.
 10. Ливдар М. В., Ярошевич Н. Б., Степанова А. В. Демографічна ситуація в Україні: проблеми та шляхи іі вирішення // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. 6 (17). – С. 304–309.
 11. Чубка О.М. Особливості функціонування акціонерних товариств в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.М.Чубка, Н.Б. Ярошевич, Ю.В.Миргородець // Електронне наукове фахове видання Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019. - Випуск 3 (20). – С. 373-378. http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/57.pdf
 12. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: сучасний стан і податкові аспекти стимулювання [Електронний ресурс] / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. Л. Ливдар // Приазовський економічний вісник. – 2019. – №2 (13). –С.331-339 URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
 13. Ярошевич Н.Б., Сватюк О.Р., Коць О.О. Галузеві особливості моделей кредитної політики суб’єктів підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. – 2019. – №29. – С.530-538.– Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/29-2019
 14. Сватюк О.Р., Ярошевич Н.Я., Сватюк Ол.Р. Ситуаційні чинники та ознаки зміни організаційних структур менеджменту. // О.Р. СватюкН.Я. Ярошевич, Ол.Р. Сватюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна / головний редактор Р.І.Благута. – Львів: ЛьвДУВС. – 2018. – Вип. 2. – 280 с. – С. 120-136. ISSN 2311-844X http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/nvse_02_2018/15.pdf
 15. Бондаренко Л.П., Ярошевич Н.Б., Тарабінович А.Б. Практика використання безконтактних платежів в Україні та світі // Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка". – Київ. – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/54.pdf.
 16. Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Познякова О.І. Проблеми використання ринкового підходу до оцінки вартості підприємства в Україні [Електронний ресурс] // Інфраструктура ринку. – 2018. – №24. – С.380-384.– Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua
 17. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Роскіна А.Ю. Вплив розвитку страхового ринку на економічне зростання в Україні [Електронний ресурс] / І.Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, А.Ю. Роскіна // Інфраструктура ринку. – 2018. – №20. – С.230 – 236. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua
 18. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Прозорість бюджету та залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні [Електронний ресурс]/ М.В.Ливдар., Н.Б.Ярошевич, І.Ю. Кондрат // Економіка та суспільство. – 2018. – №17. – С.562-567. –Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
 19. Ярошевич Н.Б., Чубка О.М., Бондаренко Л.П. Класифікація інструментів боргового фінансування суб’єктів господарювання за податковими наслідками кредитних відносин / Н.Б.Ярошевич, О.М.Чубка, Л.П.Бондаренко // Вісник Одеського Національного університету імені І.І.Мєчнікова, Серія: Економіка, Том 23, Випуск 2(67). – 2018. – С.132-136
 20. Коць О.О., Ярошевич Н.Б., Корначук О.Ю. Кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та заходи стимулювання [Електронний ресурс] // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» .– № 7 (15). – 2018. – С.134-139 – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15312337029024.pdf
 21. Ярошевич Н.Б., Чубка О.М., Побурко О.Я Оцінка впливу податкових наслідків кредитних відносин на масштаби застосування інструментів боргового фінансування в Україні/ Н.Б. Ярошевич, О.М.Чубка, О.Я Побурко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 19.– частина 3.–2018.– С.163-168
 22. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання [Електронний ресурс] / Л.О.Шкварчук, Н.Б. Ярошевич // Інфраструктура ринку. – 2018. – №19. – С.510-515.– Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018
 23. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Фіскальне стимулювання боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Л.О.Шкварчук, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Глобальні та національні проблеми економіки.– 2018. – №23. – С.585-591.– Режим доступу: http://global-national.in.ua/isssue-23-2018
 24. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Удосконалення механізму фінансування перевезення пільгових категорій пасажирів в Україні в умовах децентралізації / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В. Ливдар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій: [зб. наук. пр.] / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2018. – Вип. 1(129). – С. 22-27.
 25. Чубка О. М. Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності [Текст] / О. М. Чубка, І. С. Скоропад, Н.Б. Ярошевич // Молодий вчений. — 2018. — №4. – С.844 – 848. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/56/
 26. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Методичні підходи до розрахунку адресної грошової компенсації на основі встановлення норм транспортної рухомості пільгових категорій населення / Н.Б. Ярошевич, І.Ю. Кондрат, М.В.Ливдар // Регіональна економіка. – №1.–2018.– С.69-75
 27. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Деякі аспекти бюджетної децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / М.В.Ливдар, Н.Б. Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Науковий журнал «Молодий вчений», № 4 (56) квітень 2018 р.– С.139-142. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/56/
 28. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. Оцінка впливу децентралізації транспортних пільг на стан міських та приміських пасажирських перевезень транспортом загального користування в Україні [Електронний ресурс] / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №22. – С.877- 885.– Режим доступу: http://global-national.in.ua/isssue-2-2018

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 1. Кондрат, І., Ярошевич, Н., Калайтан, Т., & Якимів, А. (2022). Оцінювання довгострокової стійкості пенсійної системи України та перспективи її розвитку. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 1(42), 226–239. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3615
 2. Yaroshevych N., Stybel V., Gutyj B., Hrymak O., Kushnir L., Kalaitan T., Kondrat I. Analysis of state of public financing of environmental protection // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2021. – № 6/13 (114). – С. 106–119. doi:10.15587/1729-4061.2021.249159, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3997310
 3. Yaroshevych, N.B., Gutyj, B.V., Hrymak, O.Ya., Kushnir, L.P., Kalaitan, T.V., Kondrat, I.Y., Shevchuk, O.O. (2021). The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 350-359. doi:10.15421/2021_52 https://www.ujecology.com/articles/the-state-of-environmental-taxation-in-ukraine-and-the-main-directions-of-reform.pdf
 4. Kalaitan, T.V., Stybel, V.V., Gutyj, B.V., Hrymak,O.Ya., Kushnir, L.P., Yaroshevych, N.B., Vovk, M.V., Kindrat, O.V.(2021). Ecotourism and sustainable development. Prospects for Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 373-383 doi:10.15421/2021_55 https://www.ujecology.com/articles/ecotourism-and-sustainable-development-prospects-for-ukraine.pdf
 5. Shevchuk O., Yaroshevych N., Yevtukh L. Introducing a life assurance guarantee scheme in Ukraine: funding mechanism and risk-based adjustment // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2021. – Т. 2, № 37. – С. 298–307.
 6. Svitlana Cherkasova, Tetyana Kalaitan, Nadiia Rushchyshyn, Igor Yaremko and Nataliia Yaroshevych (2020). Stimulating and limiting factors for the growth of investment potential of Ukrainian insurance companies. Investment Managementand Financial Innovations, 17(1), 85-96. doi:10.21511/imfi.17(1).2020.08 http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.08
 7. Калайтан Т.В.. Черкасова С.В.. Другов О.О., Ярошевич Н.Б. Особливості та сфера застосування АВС-аналізу в системі контролінгу підприємств ресторанного господарства // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Вип. 4 (31). – С. 196–207. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190856 (Web of Science) http://fkd.org.ua/issue/view/11616
 8. Yaroshevych N. B., Cherkasova S. V., Kalaitan T. V. Inconsistencies of small business fiscal stimulation in Ukraine // Journal of Tax Reform. 2019. №3. Vol. 5. P. 204-219 DOI 10.15826/jtr.2019.5.3.068 (Web of Science) https://jtr.urfu.ru/en/archive/journal/196/article/2339/
 9. Kondrat I., Yaroshevych N., Svatiuk O. The impact of investment placement by life and non-life insurance companies on economic growth in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Вип. 2 (29). – С. 364–373. (За іншою тематикою) (Web of Science).
 10. Cherkasova S. Kalaitan T., Yarochevych N. The Development of Electronic Securities Trading as a Means of Increasing the Investment Activity of Citizens. Advances in Economics, Business and Management Research, 2019;81:57-62 DOI: 10.2991/mtde-19.2019.11 https://www.atlantis-press.com/proceedings/mtde-19/125908791

Опубліковані праці апробаційного характеру

 1. Ярошевич Н.Б. Індикатор дії стимулюючої функції екологічного податку // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 березня 2022 р. Ч. 1. Львів: ЛНУП, 2022. 434 с. – С.233-235
 2. Ярошевич Н. Ефективність екологічного оподаткування в Україні: бюджетний аспект // Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних кризових явищ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці (Україна, 20 травня 2021 р. – Чернівці: Технодрук, 2021. – 379 с. – С.142-147
 3. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Виконання екологічним оподаткуванням в Україні превентивної функції. // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. – 515 с. – С.413– 417 https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2014/p2188
 4. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Ефективність системи екологічного оподаткування в Україні // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 1. м. Полтава, 31 березня 2021 року.
 5. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Структура інвестицій у проекти державно-приватного партнерства в Україні // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Вінниця: ВНТУ, 2021. – С.440-442. https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021
 6. Ярошевич Н. Б., Калайтан Т. В. Фіскальне стимулювання циркулярної економіки в туризмі // Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Луцьк, 18 травня 2021 р.). – 2021. – C. 94–97
 7. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. Модернізація взаємодії страхових компаній з клієнтами в умовах пандемії коронавірусу // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18–20 червня 2020 р. – 2020. – C. 103.
 8. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Проблеми ефективності фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. – С.132-133
 9. Iryna Kondrat, Natalya Yaroshevych, Solomiya Skoropad. Social and economic consequences of fictitious enterprises activity // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі», 6–7 грудня 2019 року / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів : СПОЛОМ, 2020.– c. 45-47
 10. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ливдар М.В. Вплив державного боргу на економічне зростання в державі // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 237 – 238.
 11. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Механізм залучення громадcькості до бюджетного процесу // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 23–24 квітня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. –С.151-153. – 1 електрон. опт. диск (DVD).
 12. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В.Структура інструментів боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.542-543
 13. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Особливості стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні шляхом застосування спрощеної системи оподаткування // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С.430-435. URL: https://nmetau.edu.ua/file/conf-nmetau_accounting_2019_part2.pdf
 14. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Динаміка обсягів застосування інструментів боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки» присвяченої 25 річниці створення Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 28 листопада 2018 року). – 2018. – С.192-195
 15. Кондрат І. Ю., Ярошевич Н. Б. Моделі державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–27 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 131–132
 16. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ливдар М.В. Парадокс системи охорони здоров’я США та України/ І.Ю. Кондрат, Н.Б. Ярошевич, М.В. Ливдар //Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С.52-54.
 17. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Стан фінансування пільгових перевезень в Україні/ Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХIV науково-практичної конференції, 17-20 квітня 2018 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2018. – С. 90-92
 18. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б., Ливдар М.В. Ефективність державної підтримки сільськогосподарського страхування в Україні // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці», Частина 2, 20 травня 2018 року. – Дніпро: ДДАЕУ, С.156-158
 19. Ярошевич Н.Б., Чубка О.М. Вплив тарифної політики в галузі міських та приміських пасажирських перевезень на фінансовий стан автоперевізників в Україні / Н.Б.Ярошевич, О.М.Чубка // Оцінка тенденцій та перспективних напрямків розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14 квітня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С.109-112.
 20. Ярошевич Н.Б, Кондрат І.Ю. Нормативно-правова та бюджетна незабезпеченість монетизації транспортних пільг в Україні / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат // Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2018 р. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2018. – C. 94-97.
 21. Ярошевич Н., Кондрат І. Масштаби і наслідки пільгових перевезень міським та приміським транспортом загального користування в Україні [Електронний ресурс]/ Н.Ярошевич, І.Кондрат // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 (28 лютого–3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С.265-269. – Режим доступу: http://iept.lpnu.ua/images/news/sdev2018/ZM_SDEV2018.pdf
 22. Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. Шляхи забезпечення боргової стійкості України / І.Ю.Кондрат, Н.Б.Ярошевич // INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY.– October 20th, 2017.– С.52-53

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Публічні фінанси» / Ярошевич Н.Б., Піхоцька О.М., Червінська О.С. (Сертифікат № 04296 від 01.11.2021 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-1064/2022 від 01.09.2022 р. Адреса розміщення: http:// vns.lpnu.ua/course/view.php?id=14212 )
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінанси, гроші та кредит» / Ярошевич Н.Б (Сертифікат № 04296 від 01.11.2021 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-1011/2021 від 01.11.2021 р. Адреса розміщення: http:// vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12903 )
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Страхові послуги» / Кондрат І.Ю., Шевчук О.О., Ярошевич Н.Б .(Сертифікат № 03851 від 25.03.2021 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-943/2021 від 25.03.2021 р. Адреса розміщення: http:// vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7526 )
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Державне управління інвестиційною діяльністю» / Ярошевич Н.Б,. Кондрат І.Ю., Ливдар М.В., Чубка О.М. (Сертифікат № 03159 від 21.02.2020 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-825/2020 від 21.02.2020р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8697 )
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Міжнародні фінансові організації» / Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б, Кондрат І.Ю. (Сертифікат № 03204 від 27.04.2020 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-837/2020 від 27.04.2020р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8775)
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Портфельний менеджмент» / Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б,. Ливдар М.В., Лащик І.І. (Сертифікат № 03266 від 15.06.2020 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-855/2020 від 15.06.2020р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=40527 )
 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Страховий ринок» / Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б,. Ливдар М.В., Лащик І.І. (Сертифікат № 02748 від 14.04.2019р. Номер і дата реєстрації: E41-231-756/2019 від 04.04.2019р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7527 )
 8. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансовий аналіз у публічних фінансах» / Чубка О.М., Ярошевич Н.Б,. Чушак-Голобородько А.М., Познякова О.І. (Сертифікат № 02971 від 01.11.2019р. Номер і дата реєстрації: E41-231-787/2019 від 01.11.2019р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8593 )
 9. Електронний навчально-методичний комплекс «Міжнародні фінансові ринки»/ Ливдар М.В., Федевич Л.С., Кондрат І.Ю., Ярошевич Н.Б. (Сертифікат №02404 від 10.07.2018р. Номер і дата реєстрації: E41-231-707/2018 від 10.07.2018р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=4049 )
 10. Електронний навчально-методичний комплекс «Бюджетна система» / Ярошевич Н.Б,. Шкварчук Л.О., Кондрат І.Ю., Ливдар М.В. (Сертифікат № 02444 від 14.09.2018р. Номер і дата реєстрації: E41-231-712/2018 від 14.09.2018р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=7408 )
 11. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінанси, гроші та кредит» / Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2017 (Сертифікат № 02022 від 31.10.2017 р. Номер і дата реєстрації: E41-231-653/2017 від 31.10.2017р. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3840)

Додаткові відомості

 • Orcid 0000-0003-3836-067X
 • Google Scholar Fin6VsAAAAAJ&hl=uk
 • Scopus authors 57215433787
 • ResearcherID R-4321-2017

=Інше

 • Відповідальна за стажування та підвищення кваліфікації.
 • Куратор групи ФБМ-11


Кафедра фінансів