Смірнова Тетяна Олексіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Смірнова Тетяна Олексіївна
Smirnovato2.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1986 р.
Спеціальність Економіка та організація машинобудування та приладобудування
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2010 – дотепер - доцент кафедри фінансів
 • 2007 - 2010 - старший викладач кафедри
 • 1999 – 2006 - асистент кафедри фінансів

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1.Страхування. 2. Страховий менеджмент

 1. Смірнова Т.О., Ільчук П.Г., Гориславець П.А., Віблий П.І. Оцінювання економічної ефективності інвестиційних ризиків// Проблеми економіки та управління. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Видавництво НУ «ЛП».- 2010.- № 668.- С. 177-182.
 2. Смірнова Т.О. Фінансова стійкість підприємства/ Т.О.Смірнова, К.К. Усатюк/ Науковий вісник національного лісотехнічного університету України.- Львів: Вид-цтво НАТУ, 2011.- Вип. 21.11.- С. 196-201
 3. Смірнова Т.О., Малкуш Х.Ю.Управлінські рішення щодо зниження ризиків інвестиційної діяльності підприємства// Проблеми економіки та управління. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Видавництво НУ «ЛП».-2011.- № 669.- С. 117-122.
 4. Смірнова Т.О. Стан та проблеми розвитку страхування життя в Україні// І.І. Топій, Т.О. Смірнова, З.З. Талама/ Всеукраїнський науково-виробничий Журнал «Інноваційна економіка».- Тернопіль «ТАЙП», 2013.- №7 (45).- С. 246-250.
 5. Смірнова Т.О. Проблеми та перспективи розвитку екологічного Страхування в Україні/ Т.О. Смірнова, М. Цікайло// Проблеми економіки та управління. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Видавництво НУ «ЛП».- 2014. - № 670.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машино- та приладобудування), 2009 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2017 р., лютий - АСК «Дністер», Пройшла повний курс навчання на семінарі психолого-педагогічних знань НУ «ЛП» щодо актуальних психолого-педагогічних та правових проблем Вищої школи
 • 2012 р., квітень – АСК «Здорово»

Основні публікації

Навчальні посібники

 1. Вівчар О.Й., Побурко О.Я., Курило О.Б., Смірнова Т.О. Місцеві фінанси Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007- 130с.

Монографії

 1. СмірноваТ.Перспективи розвитку банкоссюрансу в Україні/.Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. — Дніпро: Пороги, 2018. — 460 с.
 2. Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти) : монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 с. (Розділ 4.5)

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Смірнова Т.О. Основні проблеми та перспективи розвиткуекологічного страхування в Україн/ Т.Смірнова,М.Цікайло// Вісник НУ «ЛП» «Проблемиекономіки та управління».- Львів: В-цтво ЛП, 2016.- № 799.- С. 200-203)
 2. Смірнова Т.О. Характеристика основних видів корпоративних об’єднань та рівня розвитку їх системи управління в інноваційній сфері/ М.П.Політило, О.М.Чубка, Т.О.Смірнова/ Журнал «Економіка та держава». «Інвестиції: практика та досвід». - №3 лютий 2017.- С.17-23 (віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernikus»).
 3. СмірноваТ.Перспективи розвитку банкоссюрансу в Україні/.Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. — Дніпро: Пороги, 2018. — 460 с.
 4. Смірнова Т. О. Поєднання діяльності банків та страхових компаній // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 15-річчю кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 20 травня 2018 р., Дніпро. – Ч. 1. – 2018. – C. 361–362. 0,09 ум.д.ар.
 5. Смірнова Т. Партнерство банківських установ та страхових компаній в Україні та в європейських країнах // Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в Україні та світ і: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 січня 2018 р.) : [у 2 ч]. – 2018. – C. 54–55. 0,09 ум.д.ар.
 6. Смірнова Т. О. Проблеми розвитку страхового ринку України // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 111–113. 0,13 ум.д.ар.
 7. Смірнова Т. О., Лавренюк* А. В. Особливості та значимість майнового страхування // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 116–118. 0,13 ум.д.ар.
 8. Smirnova T. Problems and prospects of development of environmental insurance in Ukraine // Управління ризиками у фінансовому секторі : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 р., Львів. – 2020. – C. 24–28.
 9. Смірнова Т., Митровці М. МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ//“Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвиткувУкраїні/ збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 березня 2020 р.)
 10. С. А. Покорчак, Т. О. Смірнова .ТЕНДЕНЦІЇ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ /Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Вип. 3 (72),- Львів : НЛТУ України, 2022. – 80-85

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

СТРАХУВАННЯ

Додаткові відомості

Кафедра фінансів