Пізюр Ярополк Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пізюр Ярополк Володимирович
X-Piziur-YV.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 3 квітня 1957року.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів балансні наближення функцій ермітовими сплайнами з нелінійними за параметрами виразами в ланках, наближення чебишовськими сплайнами.
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1994 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2000 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Пізюр Ярополк Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 3 квітня 1957року у Львові.

В 1979 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність прикладна математика,

в 1994 році захистив кандидатську дисертацію,

З 2000— доцент кафедри прикладної математики.

Навчальнаробота

В університеті читає курси

  • Чисельні методи (част. 1);
  • Теорія масового обслуговування;
  • Програмне забезпечення комп’ютерних мереж

Науковіінтереси

балансні наближення функцій ермітовими сплайнами з нелінійними за параметрами виразами в ланках, наближення чебишовськими сплайнами.

Основні публікації за останні роки

  1. Andrunyk V., Malachivskyy P., Pizyur Ya., Yatsuk V.Continuous and smooth minimax spline-approximation of sensor temperaturecharacteristic and its sensitivity // Pomiary, automatyka, kontrola (PAK), vol.53, nr 9bis, 2007. -S. 617-620.
  2. Пізюр Я.В. Наближення функцій ермітовими сплайнами з експоненціальними ланками // Вісник НУ «Львівська політехніка»,«Фізико-математичні науки», −2007.- № 566.- С. 68-75.
  3. Малачівський П., Пізюр Я., Андруник В. Неперервне й гладке рівномірне сплайн-наближення температурної характеристики сенсора і йогочутливості // Вимірювальна техніка та метрологія, № 67, 2007.- С. 24-30.
  4. Балансне наближення функцій ермітовими сплайнами з логарифмічними ланками / Я. Пізюр // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки : тези міжнар. наук. конф., 31 серп. — 4 верес. 2009 р.,Львів / Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача ; підзаг. ред. В. Л. Макарова [та ін.]. — Л., 2009. — С. 53-55. — Бібліогр.: 2назви.
  5. Ермітові сплайни з логарифмічними ланками і непарною кількістю параметрів / Я. В. Пізюр // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 57.
  6. V. V. Skopetskyy, P. S. Malachivskyy and Ya. V. Pizyur.Approximation by a smooth interpolation spline // Cybernetics and SystemsAnalysis: Volume 47, Issue 5 (2011), P. 724-730.
  7. Пізюр Я., Андруник В., Малачівський Р. Неперервне мінімаксне сплайн-наближення сумою многочлена й степеневого виразу // Комп‘ютерні технології друкарства. № 25, 2011.— С. 58–65.

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел.. +380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com; pizyur[at]yahoo.com