Кафедра прикладної математики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра прикладної математики
Am logo.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ПМ
Дата заснування 1971 рік
К-сть кандидатів наук 18
К-сть доцентів 15
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 5
Приналежність Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Завідувач кафедри д. ф-м. н, проф. Маркович Богдан Михайлович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 218
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/pm
Власний сайт http://amath.lp.edu.ua/

Кафедра прикладної математики — це науково-навчальний підрозділ Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку спеціалістів інженерів-математиків за спеціальністю 0647 «Прикладна математика».

Історична довідка

Кафедру прикладної математики створено рішенням Вченої ради Львівського політехнічного інституту у вересні 1971 року. Передумовою утворення кафедри стало організаційно — структурне оформлення нової наукової школи з проблематики математичного моделювання науково — технологічних та соціальних процесів і їх чисельного дослідження.

Новостворена кафедра продовжила підготовку інженерів — математиків за спеціальністю 0647 «Прикладна математика», яка розпочалася ще в 1969 році на базі кафедри вищої математики. Випуск спеціалістів почався з 1974 року. З самого початку підготовка фахівців велась за двома спеціалізаціями: «математичне моделювання» та «застосування математичних методів та ЕОМ». Такі фахівці вміють будувати математичні моделі конкретних систем і процесів та досліджувати їх, використовуючи сучасний математичний апарат і засоби обчислювальної техніки.

Детальніше: http://lp.edu.ua/node/959 або http://amath.lp.edu.ua/kafedra/історія-кафедри/

Наукові дослідження на кафедрі

Розробка математичних моделей і методів їх чисельної реалізації для опису природничих і суспільних явищ.

В рамках цього напрямку на кафедрі виконуються три зареєстровані в МОНМС України теми:

  • Розробка ефективних чисельних методів розв’язування задач Коші, крайових задач та задач на власні числа для звичайних диференціальних рівнянь (державний реєстраційний номер 0107U009513);
  • Дослідження сучасних проблем аналізу, диференціальних рівнянь та теорії ймовірності (державний реєстраційний номер 0107U009514); (науковий керівник теми — Чабанюк Я.М. д. фіз.-мат. наук, професор; виконавці: Пташник Б. Й., чл.-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор; Гладун В. Р., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Мединський І. П., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Ружевич Н. А., канд. фіз.-мат. наук, доцент; Репетило С. М., аспірант).
  • Дослідження математичних моделей конкретних типів систем (державний реєстраційний номер 0107U009516); (науковий керівник — Костробій П. П., доктор фіз.-мат. наук, професор.

Детальніше: http://amath.lp.edu.ua/kafedra/наукові-дослідження/ або http://lp.edu.ua/node/957

НДЛ аналізу та синтезу структурно-функційних систем (НДЛ-58)

Викладацький склад кафедри

Персонал

Партнери кафедри


Навчання

Для абітурієнтів, студентів, аспірантів

Контакти кафедри