Олійник Ліліанна Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Олійник Ліліанна Петрівна
Олійник..jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 5 квітня 1971 р.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 25 червня 1998 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 10 листопада 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, кафедра фізичної, аналітичної та загальної хімії.

Олійник Ліліанна Петрівна — кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

1994 р. — закінчила з відзнакою хіміко-технологічний факультет Державного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Технологія переробки пластмас і еластомерів».

1997 р. — захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету імені Івана Франка, диплом ДК №000896.

Тема дисертації — Синтез та фізико-хімічні дослідження нітрозопентаціанідних комплексів феруму (ІІ) з складними катіонами d-металів.

Науковий керівник — д.х.н., професор Черняк Б.І.

Науковий консультант — к.х.н., доцент Врецена Н.Б.

1994–2006 рр. — аспірант, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший викладач кафедри загальної хімії Національного університету «Львівська політехніка».

2006–2018 рр. — доцент кафедри загальної хімії Національного університету «Львівська політехніка».

2011 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної хімії Національного університету «Львівська політехніка».

3 2018 р. і дотепер — доцент кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Лекційні курси

 • Хімія
 • Загальна хімія
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Теорія розвитку та припинення горіння
 • Метрологія, стандартизація, акредитація, сертифікація

Наукові інтереси

 • Синтез і властивості складних комплексних сполук
 • Вивчення процесу комплексоутворення металів з органічними лігандами
 • Епоксидування ненасичених сполук гідропероксидом трет-бутилу
 • Каталіз, кінетика, окиснення

Навчально-методичні роботи

Посібники:

 1. В.Л. Старчевський, В.М. Кисленко. Л.П. Олійник Основи хімії і технології шкіри. Навчальний посібник. м. Львів : Видавництво ПП «Вежа і Ко», 2009 — c. 164. (Рекомендовано МОН України (протокол №1.4/18-Г-117 від 10.01.2009 р.).
 2. Макота О.І., Олійник Л.П., Комаренська З.М. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Навчальний посібник. м. Львів : Видавництво Львівської політехніки (Рекомендовано науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» (протокол №40 від 24.01.2019 р.).

Електронні навчально-методичні комплекси:

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія» для студентів спеціальностей «Матеріалознавство» Олійник Л.П. Сертифікат №01452 (реєстр. номер №Е41-223-85/2016 від 03.032016 р.).
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія з основами біогеохімії» для студентів спеціальностей «Екологія» та «Технологія захисту навколишнього середовища» Олійник Л.П. Сертифікат №2999 (реєстр. номер №Е41-223-41/2019 від 16.05.2019 р.).
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Неорганічна хімія» для студентів спеціальності «Харчові технології» сертифікат Олійник Л.П., Макота О.І., Комаренська З. М. Сертифікат №03488 (реєстр. номер №Е41-213-273/2020 від 09.11.2020 р.).
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Теорія розвитку та припинення горіння» для студентів спеціальності «Пожежна безпека» Олійник Л.П. Сертифікат №03606 (реєстр. номер №Е41-213-288/2020 від 17.12.2020 р.).
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Загальна хімія» для студентів спеціальності «Прикладної фізики та наноматеріалознавства» Олійник Л.П., Макота О.І., Комаренська З.М. Сертифікат №04777 (реєстр. номер №Е41-213-388/2022 від 02.06.2022 р.).
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія 1 (загальна та неорганічна хімія)» Макота О.І., Комаренська З.М., Олійник Л.П. Сертифікат №04863 (реєстр. номер №Е41-213-395/2022 від 11.07.2022 р.).
 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Метрологія, стандартизація та сертифікація» Макота О.І., Комаренська З.М., Олійник Л.П. Сертифікат №04857 (реєстр. номер №Е41-212-393/2022 від 07.07.2022 р.).
 8. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія» для студентів спеціальності «Мікро та нанотехніка, електроніка» Комаренська З.М., Макота О.І., Олійник Л.П. Сертифікат №04267 (реєстр. номер №Е41-213-364/2021 від 07.10.2021 р.).

Нагороди та відзнаки

 • 2019 р. — диплом за вислуги перед Львівською політехнікою Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2021 р. — грамота Національного університету «Львівська політехніка» за значні досягнення в навчальній та науковій роботі
 • Грамота Львівської обласної державної адміністрації

Профіль

 • Scopus
 • Google Scholar

Контакти

пл. Св. Юра 9, м. Львів, 79013; 9-й н.к., кімн. 126

Тел.: +38 (032) 258-26-34

E-mail: lilianna.p.oliynyk@lpnu.ua, olijnik.lilianna@gmail.com