Кафедра загальної хімії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
кафедра загальної хімії
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЗХ
Дата заснування 1844 р.
Засновники Технічна академія
К-сть кандидатів наук 12
К-сть доцентів 9
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 4
Приналежність Інститут хімії та хімічних технологій
Попередник кафедра загальної і технічної хімії
Завідувач кафедри д. т. н., проф. Старчевський Володимир Людвікович
Розташування (адреса) пл.Св. Юра 9, 79013, Львів; 9-й корпус, кімната 210
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/zh

Кафедра загальної хімії була заснована в 1844 році. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій.

Історична довідка

Кафедра «Загальної хімії» постала одночасно з утворенням Технічної академії у 1844 році, під назвою кафедра загальної і технічної хімії, що забезпечувала хімічну підготовку всіх студентів Технічної академії, організатором і першим завідувачем кафедри був професор Фридерік Рохледер (1844-1850). Після кафедру очолив професор Густав Вольф (1850-1872). У 1872 році зреалізований проект за яким утворено дві хімічні кафедри: кафедра загальної та аналітичної хімії і кафедра хімічної технології. Кафедру загальної та аналітичної хімії очолив професор Август Фройнд (1872-1892). Далі кафедру очолили професор Стефан Нементовський (1892-1919), професор Едвард Сухарда (1919-1926), професор Вітольд Якуб (1926-1939). У 1939 році кафедра реорганізована з утворенням кафедри загальної хімії і кафедри аналітичної хімії. Кафедру загальної хімії очолив доцент Донат Лєнгауер (1940-1941,1944). В післявоєннй період утворена кафедра загальної і неорганічної хімії, яку очолювали доцент Борис Нєклєєвич (1944-1945), професор Яків Беркман (1945-1967), професор Реґіна Візгерт (1967-1973). У 1973 році кафедра реорганізована з утворенням кафедри загальної хімії, яку очолювали професор Борис Черняк (1973-1995), професор Михайло Никипанчук (1995-2004). З квітня 2004 року кафедру очолює Володимир Старчевський.

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри – дослідження кінетики і механізму процесів окиснення і співполімеризації органічних речовин з метою одержання нових речовин для обробки металів, волокнистих матеріалів. Застосування енергії акустичної кавітації для інтенсифікації окиснювальних процесів.

За рахунок коштів ДБ МОНмолодьспорт України виконується тема ДБ/Аргон (2011-2012), керівник теми — професор Старчевський В.

Науково-дослідні лабораторії:

Навчальний процес

Від часу заснування і до сьогоднішнього дня кафедра забезпечує підготовку з ключової природничої дисципліни «Хімія» студентів всіх інженерних напрямків підготовки. Крім цього кафедра читає ряд спеціальних курсів: «Хімічні основи корозії конструкційних матеріалів», «Теорія горіння і розвитку пожежі», «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація». В розвиток наукового напряму діяльності кафедри, що був започаткований в 1945 році заслуженим діячем науки і техніки, професором Беркманом Я. П. і стосувався питань дублення, наповнення та фарбування шкіри, у 2004 році ліцензована підготовка фахівців за спеціальністю «Технологія обробки шкіри та хутра».

На кафедрі в даний час працює 27 співробітників, з них 4 мають науковий ступінь доктора і 12 кандидата наук, в т.ч. 15 викладачів (4 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, 9 доцентів, 1 ст. викладач, 1 асистент), аспіранти та студенти.

Викладачі кафедри постійно проводять профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю, проводячи лекції, практичні заняття та олімпіади з хімії в межах МАН та МТАН при Львівській політехніці. На кафедрі проводиться підготовка науковців за спеціальністю 02.00.04 — фізична хімія

Структура кафедри