Навчально-науковий Інститут

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Навчально-науковий інститут — це навчальний структурний підрозділ Університету, який у своїй роботі керується ПОЛОЖЕННЯМ про навчально-науковий інститут Національного університету «Львівська політехніка».

Основним предметом діяльності Навчально-наукового інституту є освітня діяльність у визначеній для нього області, яка охоплює навчальну, виховну, наукову, науково-впроваджувальну, культурну, методичну сфери.

Основні напрями діяльності Інституту є:

  • підготовка фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр у співпраці з іншими Інститутами Університету, зокрема з Інститутом прикладної математики та фундаментальних наук і з Інститутом гуманітарних та соціальних наук; перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у співпраці з Інститутом післядипломної освіти;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації та участь в їх атестації;
  • наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу «наука-виробництво»;
  • науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня, інформаційна, видавнича діяльність;
  • участь у профорієнтаційній роботі;
  • участь у міжнародній співпраці Університету.