Матвійчук Ярослав Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Матвійчук Ярослав Миколайович
MatviichukJA.M.jpg
Професор кафедри СШІ
Дата народження 20 листопада 1946 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львiвський унiверситет iменi Iвана Франка
Дата закінчення 1969 р.
Спеціальність «радіофізика»
Кваліфікаційний рівень радіофізик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1998 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, кафедрa систем штучного інтелекту

Матвійчук Ярослав Миколайович - доктор технічних наук, професор


Мiсце i дата народження: 20 листопада 1946 р. у Львові

Освіта:

Радіофізик, закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1969 р.

У 1969-1972 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі теоретичних основ електро¬радіотехніки фізичного факультету. Захистив кандидатську дисертацію «Разработка и реализация на ЭЦВМ некоторых алгоритмов топологического анализа электронных схем» у 1974 р.

докторську: Розробка методів макромоделювання електричних та електронних кіл і систем [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.05 / Матвійчук Ярослав Миколайович ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1997. - 325 л. - л. 250-264


Професійна діяльність:

Займав посади молодшого наукового співробітника, асистента, доцента.

З 1987 по 1992 р. був першим заступником проректора з наукової роботи ЛДУ ім.Ів.Франка.

2000 р. – професор кафедри Теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка».

З 2007 – зав. каф. Інформаційних систем і технологій Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ «ЛП».


Сфера наукових інтересів

Особисто отримані наукові результати:

  • діакоптичні методи та алгоритми топологічного аналіза лінійних електронних схем;
  • структура моделей нелінійних динамічних систем із зосередженими параметрами;
  • метод ідентифікації макромоделей нелінійних динамічних систем (метод оберненої лінійної підсистеми);
  • методи регуляризації ідентифікаційних задач (розширення апроксимаційного базиса, редукції апроксимуючого полінома, комбінований);
  • ряд макромоделей складних нелінійних динамічних систем різної природи (електротехнічні, соціально-економічні, геофізичні).

Вибрані публікації

Є автором наукової монографії «Математичне макромоделювання динамічних систем: теорія та практика», навчальних посібників: «Фізико-технічні та математичні основи комп’ютерної томографії», «Радіо та оптичні тракти безпровідних інформаційних мереж», «Елементи теорії систем та макромоделювання», «Методи та алгоритми обчислень», має більше 100 статей та є членом двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій, заступником відповідального редактора збірника «Теоретична електротехніка», членом редколегії збірника «Радіоелектроніка та телекомунікації».

Опублікував більше 120 статей, 5 - у закордонних фахових виданнях.

Контакти

вул. кн.Романа, 5, м. Львів, 79000; 20-й корпус, кімн. 125а, 126

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-31-10

E-mail: ai.dept@lpnu.ua ;